Ajankohtaista Kulttuurikasarmin työmaalla

6.5. Kulttuurikasarmin työmaa etenee

Työmaalla monttu syvenee, kun louhintatöitä tehdään. Louhinta on edennyt rakennuksen sisällä hyvin. Räjäytyksiä tehdään yhä noin 1-3 räjäytyksen päivätahtia ja niistä tiedotetaan etukäteen saman päivän aikana tekstiviestitse niille tahoille, jotka ovat viestin halunneet. Lisäksi työmaalla tulee aina myös äänimerkki juuri ennen räjäytystä.

Myös pohjarakentamistyöt, kuten kuormansiirtorakenteiden asennus- ja valutyöt, sisäpuolen kaivuutyöt sekä vanhojen perustusten lujitustyöt, jatkuvat edelleen.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:

arkisin klo 7–22
lauantaisin klo 7–18
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön
Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.


Kuva 1 Vanhojen perustusten ja suihkupaalojen lujitusta.
Kuva 2 Louhinnan porauskalustoa
Kuva 3. Maan poisajoa

22.4. Louhintatyöt työmaalla jatkuvat

Louhinta on etenemässä pihamontusta rakennuksen sisäpuolelle. Räjäytyksiä tehdään noin 1-3 päivässä ja niistä ilmoitetaan aina äänimerkillä ennen räjäytystä.

Käynnissä on edelleen pohjarakentamistyöt kuten kuormansiirtorakenteiden asennus- ja valutyöt, sisäpuolen kaivuutyöt sekä perustusten lujitustyöt.

Työmaa-aluetta rajaavan Amos Rexin puoleisen työmaa-aidan siirto on saatu päätökseen vapauttaen Amos Rexin kumpujen edustan jalankululle.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin klo 7–22
lauantaisin klo 7–18
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön
Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

30.3. Louhintatyöt käynnissä

Maanantaina 4.4.2022 työmaalla aloitettiin louhintatyöt, joita suoritetaan huhti-heinäkuun aikana. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä.

Käynnissä on myös maanleikkaustyöt rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Lisäksi kuormansiirtorakenteiden asennus- ja valutyöt sekä perustusten lujitustyöt jatkuvat.

Työmaa-alueen toiminnan muutosten myötä Amos Rexin puoleista työmaa-aitaa tullaan siirtämään työmaalle päin. Aidan siirtotöiden valmistelut on aloitettu.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin klo 7–22
lauantaisin klo 7–18
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön
Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

30.3. Louhintatyöt alkavat 4.4.2022

Louhintatyöt Kulttuurikasarmin työmaalla ovat alkamassa maanantaina 4.4.2022 ja ne jatkuvat toistaiseksi siihen asti, kunnes louhintatöiden loppumisesta tiedotetaan erikseen. Tavoitteena on saattaa louhintatyöt valmiiksi heinäkuun 2022 aikana. Louhintatöitä tehdään viranomaisen myöntämän meluluvan sallimissa rajoissa (klo 7.00-22.00).

Räjäytyskohtainen tiedottaminen tapahtuu koeräjäytyksistä tutulla tavalla eli tekstiviestillä 15-30 minuuttia ennen räjäytystä. Räjäytyksestä ilmoitetaan lisäksi äänimerkillä. Räjäytysten aikana liikennettä ohjataan työmaan läheisyydessä tarpeen mukaan.

Töistä aiheutuu jonkin verran melua ja tärinää. Työn vaikutuksia seurataan
reaaliaikaisesti melu- ja tärinämittauksin. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Yhteystiedot
Työmaatoimintaan liittyen:
SRV, työmaapäällikkö Matti Simula, 0400 386 699, matti.simula@srv.fi
SRV, työmaamestari Mikko Laari, 0400 933 558, mikko.laari@srv.fi

Räjäytystöihin liittyen:
Kreate, työmaapäällikkö Aki Putto, 050 568 5504, aki.putto@kreate.fi
Kreate, työnjohtaja Tommi Pelkonen, 0400 347 456, tommi.pelkonen@kreate.fi

25.3. Työmaa etenee

Louhintatöitä edeltäviä koeräjäytyksiä suoritettiin pe 18.3.2022. Varsinainen louhintatyö on tarkoitus aloittaa ma 4.4.2022. Louhintatöiden aloituksesta tiedotetaan vielä erikseen lähempänä aloitusajankohtaa.

Käynnissä on edelleen julkisivujen timantti- ja vaijerisahaustyöt kuormansiirtorakenteiden asennuksia varten. Samoin rakennuksen vanhan kivilatomusperustuksen injektointityöt jatkuvat.

Työmaa-alueen toiminnan muutosten myötä Amos Rexin puoleista työmaa-aitaa tullaan siirtämään työmaalle päin. Aidansiirtotyöt aloitetaan ensi viikon (vko 13) aikana.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin klo 7–22
lauantaisin klo 7–18
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön
Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset
suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

16.3. Louhintatöiden koeräjäytykset pe 18.3.2022 klo 8.00 – 15.00

Kulttuurikasarmin työmaalla suoritetaan ennen varsinaisten louhintatöiden
aloittamista vielä lisää koeräjäytyksiä (useampia) perjantaina 18.3.2022 yllä mainitun aikaikkunan sisällä. Töistä aiheutuu jonkin verran melua ja tärinää.

Räjäytyskohtainen tiedottaminen tapahtuu tekstiviestillä 15-30 minuuttia ennen räjäytystä. Räjäytyksestä ilmoitetaan lisäksi äänimerkillä. Räjäytysten aikana liikennettä ohjataan työmaan läheisyydessä tarpeen mukaan.

Varsinainen louhintatyö aloitetaan myöhemmin ja siitä tiedotetaan erikseen. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Yhteystiedot
Työmaatoimintaan liittyen:
SRV, työmaapäällikkö Matti Simula, 0400 386 699, matti.simula@srv.fi
SRV, työmaamestari Mikko Laari, 0400 933 558, mikko.laari@srv.fi

Räjäytystöihin liittyen:
Kreate, työmaapäällikkö Aki Putto, 050 568 5504, aki.putto@kreate.fi
Kreate, työnjohtaja Tommi Pelkonen, 0400 347 456, tommi.pelkonen@kreate.fi

11.3.Maanleikkaustyöt ja maan poisajo jatkuvat

Kulttuurikasarmin työmaalla maanleikkaustyöt ja maan poisajo jatkuvat. Käynnissä ovat myös timantti- ja vaijerisahaustyöt, kuormansiirtorakenteiden asennukset sekä rakennuksen vanhan kivilatomusperustuksen injektointityöt.

Ennen varsinaisia louhintatöitä suoritetaan vielä lisää koeräjäytyksiä. Koeräjäytysten ajankohdasta ja aikataulusta tiedotetaan tarkemmin lähempänä.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin klo 7–22
lauantaisin klo 7–18
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön
Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

25.2: Maanleikkaukset käynnissä

Käynnissä on maanleikkausta rakennuksen sisä- ja ulkopuolella, sekä timanttisahaustöitä. Seuraavaksi aloitetaan kuormansiirtorakenteiden rakentaminen. Räjäytystyöt jatkuvat maaliskuun loppupuolella.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin klo 7–22
lauantaisin klo 7–18
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön

Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

11.2: Raskaspurkutyöt valmistuneet, räjäytykset käynnissä

Raskaspurkutyöt ja suihkupaalutukset ovat valmistuneet. Käynnissä on settiseinän ankkurointia ja maanleikkausta rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Räjäytystyöt jatkuvat maaliskuun loppupuolelle.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin klo 7–22
lauantaisin klo 7–18
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön
Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Maanrakennustöitä pihalla.

31.1: Louhintatöiden koeräjäytykset la 5.2.2022 klo 10-15

Kulttuurikasarmin työmaalla suoritetaan ennen varsinaisten louhintatöiden aloittamista koeräjäytyksiä (useampia) lauantaina 5.2.2022 yllä mainitun aikaikkunan sisällä.

Töistä aiheutuu jonkin verran melua ja tärinää. Räjäytyskohtainen tiedottaminen tapahtuu tekstiviestillä 15-30 minuuttia ennen räjäytystä. Räjäytyksestä ilmoitetaan lisäksi äänimerkillä. Räjäytysten aikana liikennettä ohjataan työmaan läheisyydessä tarpeen mukaan.

On tärkeää, että tiedotteet nyt ja jatkossa tavoittavat oikeat ihmiset oikea-aikaisesti. Toimittakaa ke 2.2.2022 klo 12.00 mennessä meille seuraavaa tietoa:
– Nimet ja puhelinnumerot, joihin tekstiviestitiedotteet tulee lähettää
– Tiedotustapa, joka tavoittaa teidät varmimmin (s-posti, tekstiviesti)
Tiedot osoitteisiin: saija.hoykinpuro@srv.fi ja matti.simula@srv.fi

Varsinainen louhintatyö suoritetaan myöhemmin ja siitä tiedotetaan erikseen.
Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

28.1: Louhinnan räjäytystyöt käynnistyvät ensi viikolla

Raskaspurkutyöt jatkuvat rakennuksen sisällä, käynnissä on myös suihkupaalutusta ja settiseinän tekoa. Helmikuun alussa tehdään ensimmäiset louhinnan räjäytystyöt. Räjäytystyöt alkavat koeräjäytyksellä, joka tapahtuu lauantaina 5.2.2022. Räjäytyksestä tiedotetaan vielä erikseen tarkemmin.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin klo 7–22
lauantaisin klo 7–18
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön
Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.


Maanrakennustöitä pihalla.

Yhteystiedot
Työmaapäällikkö Matti Simula, 0400 386 699, matti.simula@srv.fi
Työmaamestari Mikko Laari, 0400 933 558, mikko.laari@srv.fi

21.1: Kumpujen viereen kävelysilta rakenteilla

Edellisen viikon työvaiheet jatkuvat ja etenevät. Käynnissä on raskaspurkutyöt, Suihkupaalutus, sekä kumpuja sivuavan väliaikaisen kävelysillan työt. Seuraavaksi on ohjelmassa lisää settiseinän tekoa, suihkupaalutusta, sekä kävelysillan viimeistelyä. Helmikuun alussa tehdään ensimmäiset louhinnan räjäytystyöt.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin klo 7–22
lauantaisin klo 7–18
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön
Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.


Purku- ja maanrakennustöitä rakennuksen sisällä.

Yhteystiedot
Työmaapäällikkö Matti Simula, 0400 386 699 matti.simula@srv
Työmaamestari Mikko Laari, 0400 933 558, mikko.laari@srv.fi

14.1: Raskaspurkutyöt käynnissä

Tekniikan siirrot on valmistuneet. Raskaspurkutyöt etenevät hyvää vauhtia. Suihkupaalutustyöt ovat käynnissä. Kumpujen ympäri tulevan väliaikaisen kävelysillan työt ovat käynnissä. Seuraavaksi on ohjelmassa lisää settiseinän tekoa, suihkupaalutusta, sekä kävelysillan betonointia.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin klo 7–22
lauantaisin klo 7–18
sunnuntaisin ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön
Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Näkymä työmaatoimistolta työmaalle.

Yhteystiedot
Työmaapäällikkö Matti Simula, 0400 386 699 matti.simula@srv.fi
Työmaamestari Mikko Laari, 0400 933 558, mikko.laari@srv.fi

22.12: Kulttuurikasarmin työmaa etenee

Porapaalutus ja kevyet purkutyöt ovat valmistuneet. Käynnissä on raskaspurkutyöt, sääsuojan asennus, työmaatilojen asennus sekä kaukolämmön ja kaukokylmän tekniikkasiirrot. Viikolla 50 alkaa suihkuinjektointi.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin: klo  7–22
lauantaisin: klo 7–18
sunnuntaisin: ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön

Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Työmaaparakit pystytettynä työmaan Forumin suuntaisella nurkalla
Näkymä Paasikivenaukion nurkalta. Sääsuojan telineet rakenteilla.

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Kaj Grönroos, 040 094 6070, kaj.gronroos@srv.fi
Työmaamestari Mikko Laari, 040 093 3558, mikko.laari@srv.fi

Voitte myös seurata rakentamista SRV:n internetsivuilla: www.srv.fi/tyomaa/kulttuurikasarmi.

10.12: Kulttuurikasarmin työmaa etenee

Porapaalutus ja kevyet purkutyöt ovat valmistuneet. Käynnissä on raskaspurkutyöt, sääsuojan asennus, työmaatilojen asennus sekä kaukolämmön ja kaukokylmän tekniikkasiirrot. Viikolla 50 alkaa suihkuinjektointi.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:
arkisin: klo  7–22
lauantaisin: klo 7–18
sunnuntaisin: ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön

Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Työmaaparakit pystytettynä työmaan Forumin suuntaisella nurkalla.

 

Näkymä Paasikivenaukion nurkalta. Sääsuojan telineet rakenteilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot
Työmaapäällikkö Kaj Grönroos, 040 094 6070, kaj.gronroos@srv.fi
Työmaamestari Mikko Laari, 040 093 3558, mikko.laari@srv.fi

Voitte myös seurata rakentamista SRV:n internetsivuilla: www.srv.fi/tyomaa/kulttuurikasarmi.

5.11: Kulttuurikasarmin työmaa etenee

Rakennustyöt Lasipalatsin aukiolla ovat käynnistyneet. Katukuvaan on ilmaantunut työmaa-aita jota tullaan vielä hieman laajentamaan kiertämään koko rakennuksen. Rakennuksen sisäpuolella on käynnissä kevyet purkutyöt. Rakennuksen ulkopuolella on jo tehty maanrakennustöitä ja seuraavaksi siirrytään tuenta- ja pohjavahvistustöihin.

Nämä tuenta- ja pohjavahvistustyöt käynnistyvät porapaalutuksella jonka on määrä alkaa 9.11.2021. Kaikki työt tehdään rakennusluvan ja melutyöluvan puitteissa ja pyritään minimoimaan aiheutuva häiriö.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:

arkisin: klo  7–22
lauantaisin: klo 7–18
sunnuntaisin: ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön

Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Näkymä Amos Rexin kummuille

 

Kevytpurkua rakennuksen sisällä ja aluesuunnitelma

 

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Kaj Grönroos, 040 094 6070, kaj.gronroos@srv.fi
Työmaamestari Mikko Laari, 040 093 3558, mikko.laari@srv.fi

Voitte myös seurata rakentamista SRV:n internetsivuilla: www.srv.fi/tyomaa/kulttuurikasarmi.

Aloitustiedote: Kulttuurikasarmin rakentaminen Lasipalatsin aukiolle alkaa

SRV rakentaa Lasipalatsin aukiolle Helsingin vanhan linja-autoaseman tiloihin ainutlaatuisen viihtymisen keskuksen, Kulttuurikasarmin.

Rakennuttaja on Mercator Fastigheter Ab.

Työt alkavat työmaan aitaamisella lokakuun alkupuolella sekä purkutöillä 15.10.2021. Syksyn ja talven aikana teemme työmaalla tuenta- ja pohjavahvistustöitä, minkä jälkeen jatkamme louhintatöillä alkuvuodesta 2022. Kulttuurikasarmi valmistuu vuonna 2023.

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta

arkisin: klo  7–22
lauantaisin: klo 10–18
sunnuntaisin: ei työskennellä

Vaikutukset ympäristöön

Työmaajärjestelyt suoritetaan erityistä turvallisuutta noudattaen ja rakentamisesta aiheutuvia haittoja minimoiden. Pahoittelemme työmaasta koituvaa häiriötä keskellä kiireistä kaupunkia.

Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Työmaan aitaus ja liikennejärjestelyt vaikuttavat alueen kulkureitteihin koko rakentamisen ajan. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. Työmaaliikenne kulkee alkuun Lasipalatsin ja Paasikivenaukion välistä, ja turvallinen jalankulku varmistetaan alueella liikkuville.

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Matti Silmula, 040 0386 699, matti.silmula@srv.fi
Työmaamestari Mikko Laari, 040 093 3558, mikko.laari@srv.fi

Tulemme jakamaan rakentamisen etenemisestä joka toinen kuukausi tiedotteen lähialueen asukkaille ja sidosryhmille. Voitte myös seurata rakentamista SRV:n internetsivuilla: www.srv.fi/tyomaa/kulttuurikasarmi.