7893 Tampereen Kansi ja areena -työmaa

SRV:n kehittämä ja rakentama uusi urheilun, kulttuurin, vapaa-ajan ja liike-elämän keskus sisältää mm. monitoimiareenan, noin 1 000 asuntoa, noin 285 hotellihuonetta, toimitilaa sekä monenlaisia elämyksiä.

Työmaan numero: 7893
Ratapihankatu 54
33100 Tampere

Rakennusaikataulu

Ensimmäisessä vaiheessa eteläiselle ratapihalle rakennetaan kansi ja sen päälle areena, hotelli ja kaksi tornitaloa. Valmistelevat työt ja koepaalutukset ratapihalla aloitettiin vuoden 2017 lopulla. Kannen päälle rakennusten rakentaminen päästiin aloittamaan kesällä 2019. Ensimmäinen vaihe – eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa – valmistuu vuosina 2021 ja 2022.

Toinen vaihe pitää sisällään pohjoisen kannen sekä kolme tornitaloa. Tämänhetkisen aikataulusuunnitelman mukaan koko kokonaisuus valmistuu  vuonna 2024.

Työskentelyajat

Meluavia töitä tehdään arkisin kello 7–20 välisenä aikana. Junarataan liittyviä töitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan ja viikonloppuisin junaliikenteen aikataulujen sallimissa puitteissa. Myös maanalaisia ja hiljaisempia töitä voidaan tehdä iltaisin ja viikonloppuisin. Sorinkatu 2:n kohdalla meluavia töitä tehdään arkisin kello 7–18 välillä. Öisin ja viikonloppuisin tehtävistä töistä jaetaan erikseen asukastiedotteet niihin lähialueen taloihin, joiden asukkaita työt saattavat häiritä.

Vaikutukset ympäristöön

Tampereen Kannen työmaalla ei ole vaikutusta sen alla kulkevaan junaliikenteeseen.

Tärinämittareita on asennettu ja asennetaan tarvittaviin kohteisiin työmaan läheisyydessä. Tärinämittauksia tehdään ja seurataan työvaiheiden raja-arvoihin nähden jatkuvasti. Varsinaista louhintaa ei työmaalla ole tiedossa.

Pyrimme pitämään lähistön asukkaiden ja toimijoiden haitat mahdollisimman pieninä ja samalla rakentamaan uuden, ainutlaatuisen kaupunginosan lukuisine palveluineen!

Liikennejärjestelyt

Sorin silta

 • Kalevantien eteläreunan yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä on poistettu Sorin sillalla käytöstä ja pohjoisreunan yhdistettyä väylää on levennetty tilapäisesti, jotta vilkkaalle jalankululle ja pyöräilylle saataisiin enemmän tilaa. Toinen itään menevistä ajokaistoista on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä.

Ratapihankatu välillä Kanslerinrinne – Åkerlundinkatu

 • Ratapihankadun itäreunan eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie on poistettu osittain käytöstä välillä Kanslerinrinne-Åkerlundinkatu. Turvallisuussyiden takia Ratapihankadun tällä osuudella ei voida sallia läpikulkevaa pyöräilyä eikä jalankulkua. Tilalla on kiertotie Åkerlundinkadun – Pinninkadun ja yliopiston alueen läpikulkeva jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä.
 • Moottoriajoneuvoliikenne on siirretty välillä Sorin silta – Kanslerinne itäreunan osalta pyörätielle ja kiinteistöön kävellen liikkuville on varattu kapea reitti välille Sorin silta -Technopoliksen pysäköintihalli. Huom. Pysäköintihallista ulos ajavat autot joutuvat osin tälle kävelijöiden väylälle, jotta saavat näköyhteyden kadulle. Sekä kävelijöiltä että autoilijoilta odotetaan tarkkaavaisuutta, varovaisuutta ja muiden väylällä liikkujien huomioimista.
 • Kanslerinrinteen liittymän liikennevalot on purettu työnaikaisesti käytöstä. Tilalle on toteutettu työnaikainen kiertoliittymä.
 • Ratapihankatu joudutaan ajoittain sulkemaan turvallisuussyistä Ratapihankadulla tehtävien työvaiheiden vuoksi. Koko katu suljetaan vain ruuhka-aikojen ulkopuolella yöaikaan tai viikonloppuisin.

Technopoliksen yhteydet jalankulkijoille ja pyöräilijöille:

 • Kanslerinrinteen länsireunan yhteys käytössä välillä Kalevantie – Kanslerin silta. Itäreuna käytössä välillä Kalevantie – Ratapihankatu
 • Kalevantien vieressä olevat portaat ovat käytössä.
 • Åkerlundinkadulta on yhteys Ratapihankadun pysäköintihallille asti.
 • Technopolikseen on A- ja B-talon välin portaisiin Kanslerinrinteestä asennettu pyöräkouru, jotta kiinteistön käyttäjät voivat taluttaa pyöränsä pysäköintihalliin.

Sorinkatu

 • Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintiruudut ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Moottoriajoneuvoliikenteen läpiajo kadulla on kielletty vuoden 2020 loppuun asti.

Naulakatu

 • Tampereen valtatien pohjoispuolella sijaitseva jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä Naulakadun ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen väliltä on siirretty pohjoisemmaksi, jotta pihaan kääntyvien ja pihasta tulevien moottoriajoneuvojen kuljettajilla on paremmat mahdollisuudet havaita idästä ja lännestä tulvat jalankulkijat ja pyöräilijät. Muutoksella halutaan parantaa erityisesti keskustan suunnasta tulevien pyöräilijöiden turvallisuutta.

Tampereen Kannen ja areenan rakennusten valmistuttua vuosina 2021 ja 2022 palautuvat jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyt ennalleen, mikäli mahdollisen pohjoiskannen rakennustyöt tai muut työt eivät aiheuta muutoksia liikennejärjestelyihin. Pahoittelemme kulkureittien muutoksista aiheutuvia häiriöitä.

Tampereen Kansi - elämää aitiopaikalla

Tampereen Kansi - elämää aitiopaikalla

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle kokonaan uuden elämysalueen jonne nousevat elämysareena, hotelli ja kaupungin korkeimmat asuintalot.

Lue lisää
Jouni Hämäläinen

Jouni Hämäläinen

Tuotantojohtaja

jouni.hamalainen@srv.fi0400 727 721
Mika Majaniemi

Mika Majaniemi

Projektipäällikkö

mika.majaniemi@srv.fi 050 591 9110