Ajankohtaista Kalasataman tornien työmaalla

Kalasataman neljännen tornitalon purkutöistä saadun palautteen perusteella työmaalla tehdään toimenpiteitä purkutöiden melutason madaltamiseksi

Tiedotimme 4.1.2022 Kalasataman neljännen tornitalon rakentamisen käynnistyvän REDI kauppakeskuksen lounaiskulmassa kauppakeskuksen katolla tehtävillä tornitalon hissi- ja porraskuilun suojarakenteiden purkutöillä.

Olemme saaneet palautetta purkutöiden aiheuttamasta melusta yöaikaan. Pahoittelemme, että purkutyöstä koitunut melu on ollut häiritsevää. Teemme nyt toimenpiteitä sen suhteen, että saamme yöllä tehtävien töiden melutasoa madallettua. Emme mm. tee kovaa melua aiheuttavaa piikkausta yöaikaan. Kovaäänisimmät purkutyöt oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus saada päätökseen ensi viikon eli viikon 3 alkuun mennessä. Työmenetelmien muuttaminen hiljaisemmaksi pidentää hieman tätä aikaa. Hiljaisempia työmenetelmiä käyttäen saamme kovaäänisimmät purkutyöt päätökseen noin kahden viikon kuluttua. Pyydämme huomioimaan, että hiljaisempia työmenetelmiä käyttäenkin työvaiheesta kuitenkin kuuluu ääntä lähiympäristöön.

Kokonaisuudessaan purkutyöt pyritään saamaan päätökseen 31.1.2022 mennessä.

Otamme jatkossakin mielellämme palautta vastaan töidemme vaikutuksista. Palautteen voi lähettää: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, tatu.hotokka@srv.fi, p. 043 8266 952.

Päivystyspuhelinnumero 040 355 2940 (klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana).

Kalasataman neljännen tornitalon rakentaminen käynnistyy REDI kauppakeskuksen katolla tehtävillä purkutöillä 10.1.2022 alkaen – purkutöistä aiheutuu melua lähiympäristöön

Kalasataman neljännen tornitalon rakentaminen käynnistyy REDI kauppakeskuksen lounaiskulmassa kauppakeskuksen katolla tehtävillä tornitalon hissi- ja porraskuilun suojarakenteiden purkutöillä. Purkutöitä tehdään 10.1. – 31.1.2022 välisenä aikana arkisin klo 07.00 – 16.00 ulkotiloissa ja klo 22.00 – 07.00 sisätiloissa. Purkutöistä aiheutuu melua lähiympäristöön. Purkutyöt käynnistyvät maanantain vastaisena yönä 10.1.2022 klo 00.00 alkaen.

Työt tehdään Helsingin kaupungin ympäristöluvan HEL 2021-014712 T 11 01 00 02 määrittämien ehtojen mukaisesti.

Kaikkien Kalasataman tornitalojen hissi- ja porraskuilut on rakennettu REDI kauppakeskuksen katon tasolle jo kauppakeskuksen rakentamisen aikana. Kun tornirakentaminen alkaa, puretaan hissi- ja porraskuilujen suojana olleet rakenteet.

Purkutyötä koskevat yhteystiedot:

Työn tilaaja SRV: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, p. 043 8266 952, tatu.hotokka@srv.fi

Purkutyön tekevä urakoitsija Gles Oy: Ville Väänänen, Gles Oy, p. 044 554 0590, ville.vaananen@gles.fi

Päivystyspuhelinnumero 040 355 2940 (klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana).

Tiedotimme aiemmin purkutöiden käynnistyvän 5.1.2022 alkaen. Töiden käynnistyminen siirtyi alkamaan 10.1.2022.

Kalasataman neljännen tornitalon rakentaminen käynnistyy REDI kauppakeskuksen katolla tapahtuvilla purkutöillä

Kalasataman neljännen tornitalon rakentaminen käynnistyy REDI kauppakeskuksen lounaiskulmassa kauppakeskuksen katolla tehtävillä tornitalon hissi- ja porraskuilun suojarakenteiden purkutöillä. Purkutöitä tehdään 5.1.2022 alkaen klo 07.00 – 16.00 välisenä aikana ulkotiloissa ja yöaikana klo 00.00 – 09.00 välisenä aikana sisätiloissa. Purkutyöt on tarkoitus saada päätökseen 31.1.2022 mennessä. Työt tehdään meluluvan määrittämien ehtojen mukaisesti. Purkutöistä aiheutuu melua lähiympäristöön.

Kaikkien Kalasataman tornitalojen hissi- ja porraskuilut on rakennettu REDI kauppakeskuksen katon tasolle jo kauppakeskuksen rakentamisen aikana. Kun tornirakentaminen alkaa, puretaan hissi- ja porraskuilujen suojana olleet rakenteet.

Lisätietoja: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, p. 043 8266 952, tatu.hotokka@srv.fi

Brygan lounaiskulmasta aidataan alue tornirakentamisen käyttöön – alueelle rakennetaan työmaa-aita 29.11. – 3.12. välisenä aikana

Kalasataman tornien työmaa-alueita laajennetaan. Brygan lounaiskulmaan rakennetaan 29.11 – 3.12. välisenä aikana työmaa-aita, jolla aidataan alue tornirakentamisen käyttöön. Työmaa-aitaan tulevien materiaalitoimitusten vuoksi Brygan alueella liikkuu kuorma-autoja 29.11. – 3.12. klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana.

Bryga leikkipaikkoineen ja kulkuyhteys REDI kauppakeskuksen ja Brygan välillä ovat avoinna työmaa-aidan rakentamisen ajan. Kuorma-autoliikenne ei ole jatkuvaa ja paikalla on työnjohtoa turvallisuudesta huolehtimassa mutta tuona aikana Brygalla liikuttaessa on hyvä noudattaa varovaisuutta ja huomioida mahdollinen kuorma-autoliikenne.

Aidan rakentamisesta aiheutuu jonkin verran ääntä lähiympäristöön, joten tämä on hyvä huomioida, jos miettii Brygalla käyntiä 29.11. – 3.12. välisenä aikana.

29.11. – 3.12. välisenä aikana rakennettava työmaa-aita on merkitty karttaan punaisella. Tuleva aita rajaa työmaa-alueen punaisen viivan sisälle keltaisella merkitylle alueelle.  

Lisätietoja: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, p. 043 826 6952, tatu.hotokka@srv.fi