Ajankohtaista Kalasataman tornien työmaalla

Torninosturin jalustan purkaminen aiheuttaa melua ympäristöön 20.- 30.4.2022 välisenä aikana

Kalasataman tornien, Lumo Onen, työmaan käytössä olleen torninosturin jalustan purkaminen jatkuu arviolta 30.4.2022 saakka. Purkutyöt aiheuttavat melua ympäristöön 20.-30.4. arkisin klo 8.00-20.00 välisenä aikana ja viikonloppuna klo 8.00-20.00 välisenä aikana. Melua aiheuttavaa työtä ei kuitenkaan tehdä sunnuntaina 24.4.

Työvaiheen aikana Työpajankadulla sijainneen torninosturin jalusta puretaan piikkaamalla ja tästä valitettavasti aiheutuu melua ympäristöön.

Torninosturin jalustan purkamisen jälkeen Työpajankadun pinta korjataan siihen kuntoon, missä se ennen torninosturin asentamista oli, kadulle asennetaan kaistanjakaja ja katuun maalataan ajokaistat sekä muut tarvittavat liikennettä ohjaavat merkit. Koska tämän työvaiheen ajaksi joudumme sulkemaan Työpajankadun ajoneuvoliikenteeltä Hermannin rantatien ja Kalasatamakadun väliseltä katuosuudelta noin kahden viikon ajaksi, pyrimme torninosturin jalustan purkamisen ajan välttämään katujen sulkemista. Tämä puolestaan hieman hidastaa työtämme, joten purkutyö on edennyt arvioimaamme hitaammin.

Pahoittelemme pitkittyneen työvaiheen aiheuttamaan haittaa ja pyrimme saamaan työn valmiiksi 30.4.2022.

Tiedotamme vielä erikseen Työpajankadun pinnan korjauksen ja ajokaistamaalusten johdosta tehtävästä Hermannin rantatien ja Kalasatamakadun välisen katuosuuden sulkemisesta lähempänä kyseisen työvaiheen ajankohtaa.

Yhteydenotot

020 145 5200, SRV vaihde

Kalasataman tornien, Vision, työmaalla tehtävät valutyöt aiheuttavat melua ympäristöön 12. – 13.4. myös yöaikaan

Kalasataman tornien neljännen tornitalon, Vision, työmaalla tehdään tiistaina 12.4. klo 20.00 – keskiviikkona 13.4. klo 11.00 välisenä aikana pitkäkestoinen valutyö, joka tulee toteuttaa yhtäjaksoisesti. Valutyön aikana betoniautojen liikenne sekä betonin pumppauksesta johtuva ääni aiheuttavat melua ja häiriötä lähiympäristöön myös 12.-13.4. välisenä yönä, koska työvaihe tehdään keskeytyksettä tiistai-illasta klo 20.00 alkaen keskiviikko aamupäivään klo 11.00:een saakka.

Valutyön aikana tornityömaalla on valaistus päällä läpi yön. Työmaalta kuuluu myös töistä johtuvaa jatkuvaluonteista ääntä, mikä pääosin tulee betonin pumppaamisesta. Työvaihe tehdään yöllä, jotta siitä ei päiväsaikaan aiheudu haittaa liikenteelle ja jalankululle ja jotta työvaihe voidaan suorittaa turvallisesti ympäristö huomioiden. Valutyön suuruudesta johtuen betoniautoja on useita, ja niiden ajo työmaalle ja pois työmaalta on erittäin vilkasta. Mahdollisessa häiriötilanteessa, kuten kaluston rikkoutuessa risteysalueet tulee olla käytettävissä, mikä on mahdollista vain hiljaisen liikenteen aikaan. Työvaihe on tehtävä yhtäjaksoisesti loppuun saakka eikä sitä voi keskeyttää.

Pyrimme minimoimaan ympäristöön aiheutuvan meluhaitan ja pahoittelemme työvaiheesta aiheutuvaa häiriötä. Kuvaan alla on merkittynä paikka Koksikadulla, jossa betoniautot odottavat työmaalle ajoa. Työmaan porteilla ovat liikenteenohjaajat paikalla varmistamassa liikenteen sujumisen turvallisesti.

Lisätietoja: Valutyön aikana yhteydenotot ensisijaisesti työmaan päivystyspuhelimeen: 040 355 2940.

Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, p. 043 826 6952, tatu.hotokka@srv.fi

Kalasataman tornien, Vision, työmaalla työskennellään 29.3. väliaikaisesti iltakymmenen jälkeen

Kalasataman tornien neljännen tornitalon, Vision, työmaalla tehdään tiistaina 29.3. pitkäkestoinen valutyö, joka tulee toteuttaa yhtäjaksoisesti. Valutyön jälkeen tehtävät jälkityöt, kuten betonilinjaston purku sekä pinnan hoito saattavat kestää normaalia klo 22:een ulottuvaa työaikaa pidempään. Arviomme on, että työt saadaan päätökseen klo 24:00 mennessä. Pyrimme minimoimaan ympäristöön aiheutuvan meluhaitan ja pahoittelemme työvaiheesta aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, p. 043 826 6952, tatu.hotokka@srv.fi

Työmaan päivystyspuhelin: 040 355 2940.

Brygan leikkipaikka kauppakeskus REDIn katolla on suljettuna 14.-20.3. välisen ajan

Kalasataman tornien neljännen tornitalon, Vision, työmaan rakennustelineisiin asennetaan putoamissuojana toimivat suojaverkot 14.– 20.3.2022 välisenä aikana. Tuona aikana REDI kauppakeskuksen katolla sijaitseva leikkipaikka ei ole käytössä. Leikkipaikka suljetaan maanantaina 14.3. klo 7.00 ja se on leikkijöille avoinna jälleen maanantaina 21.3. klo 7.00.

Tornityömaan rakennustelineisiin asennettava suojaverkko varmistaa leikkipaikankin turvallisuuden myös rakentamisen aikana. Näin leikkipaikka voi olla normaalisti avoinna neljännen tornitalon, Vision, rakentamisen ajan.

Lisätietoja: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, p. 043 826 6952, tatu.hotokka@srv.fi

Maanantain 21.2. aikana REDI kauppakeskuksen puistokannella Brygalla liikkuu betoniautoja

Paikalla on työnjohtoa turvallisuudesta huolehtimassa, mutta tuona aikana Brygalla liikuttaessa on hyvä noudattaa varovaisuutta ja huomioida kuorma-autoliikenne. Neljännen tornitalon, Vision, työmaalla käynnistyy siirtolaatan tukitornien kasaus  maanantaina 21.2. ja kuorma-autoliikenne liittyy tähän työvaiheeseen.

 

Torninosturin kokoaminen Kalasataman neljännen tornitalon työmaalla aiheuttaa lyhyitä katkoja liikenteelle Hermannin rantatiellä ja Leonkadulla 9.2. – 20.2.2022 välisenä aikana

Kalasataman neljännen tornitalon työmaalle kootaan torninosturi 9.2. – 20.2.2022 välisenä aikana REDI kauppakeskuksen lounaiskulmassa lähellä Hermannin rantatien ja Leonkadun risteystä. Torninosturin kokoaminen aiheuttaa lyhyitä katkoja liikenteelle tuona aikana Hermannin rantatiellä ja Leonkadulla. Katkot koskevat niin autoliikennettä, polkupyöräilyä kuin jalankulkuakin. Liikenteen pysäyttämisen aikana paikalla ovat liikenteenohjaajat turvallisuudesta huolehtimassa.

Lisätietoja: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, p. 043 8266 952, tatu.hotokka@srv.fi

Kalasataman neljännen tornitalon purkutöistä saadun palautteen perusteella työmaalla tehdään toimenpiteitä purkutöiden melutason madaltamiseksi

Tiedotimme 4.1.2022 Kalasataman neljännen tornitalon rakentamisen käynnistyvän REDI kauppakeskuksen lounaiskulmassa kauppakeskuksen katolla tehtävillä tornitalon hissi- ja porraskuilun suojarakenteiden purkutöillä.

Olemme saaneet palautetta purkutöiden aiheuttamasta melusta yöaikaan. Pahoittelemme, että purkutyöstä koitunut melu on ollut häiritsevää. Teemme nyt toimenpiteitä sen suhteen, että saamme yöllä tehtävien töiden melutasoa madallettua. Emme mm. tee kovaa melua aiheuttavaa piikkausta yöaikaan. Kovaäänisimmät purkutyöt oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus saada päätökseen ensi viikon eli viikon 3 alkuun mennessä. Työmenetelmien muuttaminen hiljaisemmaksi pidentää hieman tätä aikaa. Hiljaisempia työmenetelmiä käyttäen saamme kovaäänisimmät purkutyöt päätökseen noin kahden viikon kuluttua. Pyydämme huomioimaan, että hiljaisempia työmenetelmiä käyttäenkin työvaiheesta kuitenkin kuuluu ääntä lähiympäristöön.

Kokonaisuudessaan purkutyöt pyritään saamaan päätökseen 31.1.2022 mennessä.

Otamme jatkossakin mielellämme palautta vastaan töidemme vaikutuksista. Palautteen voi lähettää: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, tatu.hotokka@srv.fi, p. 043 8266 952.

Päivystyspuhelinnumero 040 355 2940 (klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana).

Kalasataman neljännen tornitalon rakentaminen käynnistyy REDI kauppakeskuksen katolla tehtävillä purkutöillä 10.1.2022 alkaen – purkutöistä aiheutuu melua lähiympäristöön

Kalasataman neljännen tornitalon rakentaminen käynnistyy REDI kauppakeskuksen lounaiskulmassa kauppakeskuksen katolla tehtävillä tornitalon hissi- ja porraskuilun suojarakenteiden purkutöillä. Purkutöitä tehdään 10.1. – 31.1.2022 välisenä aikana arkisin klo 07.00 – 16.00 ulkotiloissa ja klo 22.00 – 07.00 sisätiloissa. Purkutöistä aiheutuu melua lähiympäristöön. Purkutyöt käynnistyvät maanantain vastaisena yönä 10.1.2022 klo 00.00 alkaen.

Työt tehdään Helsingin kaupungin ympäristöluvan HEL 2021-014712 T 11 01 00 02 määrittämien ehtojen mukaisesti.

Kaikkien Kalasataman tornitalojen hissi- ja porraskuilut on rakennettu REDI kauppakeskuksen katon tasolle jo kauppakeskuksen rakentamisen aikana. Kun tornirakentaminen alkaa, puretaan hissi- ja porraskuilujen suojana olleet rakenteet.

Purkutyötä koskevat yhteystiedot:

Työn tilaaja SRV: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, p. 043 8266 952, tatu.hotokka@srv.fi

Purkutyön tekevä urakoitsija Gles Oy: Ville Väänänen, Gles Oy, p. 044 554 0590, ville.vaananen@gles.fi

Päivystyspuhelinnumero 040 355 2940 (klo 22.00 – 07.00 välisenä aikana).

Tiedotimme aiemmin purkutöiden käynnistyvän 5.1.2022 alkaen. Töiden käynnistyminen siirtyi alkamaan 10.1.2022.

Kalasataman neljännen tornitalon rakentaminen käynnistyy REDI kauppakeskuksen katolla tapahtuvilla purkutöillä

Kalasataman neljännen tornitalon rakentaminen käynnistyy REDI kauppakeskuksen lounaiskulmassa kauppakeskuksen katolla tehtävillä tornitalon hissi- ja porraskuilun suojarakenteiden purkutöillä. Purkutöitä tehdään 5.1.2022 alkaen klo 07.00 – 16.00 välisenä aikana ulkotiloissa ja yöaikana klo 00.00 – 09.00 välisenä aikana sisätiloissa. Purkutyöt on tarkoitus saada päätökseen 31.1.2022 mennessä. Työt tehdään meluluvan määrittämien ehtojen mukaisesti. Purkutöistä aiheutuu melua lähiympäristöön.

Kaikkien Kalasataman tornitalojen hissi- ja porraskuilut on rakennettu REDI kauppakeskuksen katon tasolle jo kauppakeskuksen rakentamisen aikana. Kun tornirakentaminen alkaa, puretaan hissi- ja porraskuilujen suojana olleet rakenteet.

Lisätietoja: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, p. 043 8266 952, tatu.hotokka@srv.fi

Brygan lounaiskulmasta aidataan alue tornirakentamisen käyttöön – alueelle rakennetaan työmaa-aita 29.11. – 3.12. välisenä aikana

Kalasataman tornien työmaa-alueita laajennetaan. Brygan lounaiskulmaan rakennetaan 29.11 – 3.12. välisenä aikana työmaa-aita, jolla aidataan alue tornirakentamisen käyttöön. Työmaa-aitaan tulevien materiaalitoimitusten vuoksi Brygan alueella liikkuu kuorma-autoja 29.11. – 3.12. klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana.

Bryga leikkipaikkoineen ja kulkuyhteys REDI kauppakeskuksen ja Brygan välillä ovat avoinna työmaa-aidan rakentamisen ajan. Kuorma-autoliikenne ei ole jatkuvaa ja paikalla on työnjohtoa turvallisuudesta huolehtimassa mutta tuona aikana Brygalla liikuttaessa on hyvä noudattaa varovaisuutta ja huomioida mahdollinen kuorma-autoliikenne.

Aidan rakentamisesta aiheutuu jonkin verran ääntä lähiympäristöön, joten tämä on hyvä huomioida, jos miettii Brygalla käyntiä 29.11. – 3.12. välisenä aikana.

29.11. – 3.12. välisenä aikana rakennettava työmaa-aita on merkitty karttaan punaisella. Tuleva aita rajaa työmaa-alueen punaisen viivan sisälle keltaisella merkitylle alueelle.  

Lisätietoja: Tatu Hotokka, työmaapäällikkö, SRV, p. 043 826 6952, tatu.hotokka@srv.fi