4042 Vantaan Haltiantie

Työmaan numero: 4042
Haltiantie
Louhela, 01600 Vantaa

Mitä täällä rakennetaan

SRV rakentaa Haltiantien tonteille 3-7 kaksi asuinrakennusta, autohallin ja ulkovälinevaraston. Rakentaminen aloitetaan Haltiantie 4 parkkipaikan laajennuksella ja sen jälkeen rakennetaan asuinrakennuksista ensimmäisenä Haltiantie 10-12 tulevat raput A ja B. Niiden rakentaminen kestää arviolta noin puolitoista vuotta. A ja B rapun aloittamisen jälkeen rakennetaan C ja D-E raput sekä autohalli ja ulkovälinevarasto markkinatilanteesta riippuen.

Haltiantie tontit
Haltiantie tonttijako

Valmistavat rakennustyöt

  • Louhelan huollon vanhan rakennuksen purku
  • Haltiantie 4:n asfalttiparkkipaikan laajennus
  • Uuden viemärilinjan teko
  • Paalutus
  • Perustukset

A ja B rapun (Aarnin) varsinaiset rakennustyöt alkavat vasta erillisen aloituspäätöksen jälkeen.

Vaikutukset ympäristöön

Alue tullaan aitaamaan töiden alkaessa. Turvallisuussyistä aidatun alueen läpi ei saa kulkea, vaan alue tulee kiertää merkittyjä kulkuteitä pitkin.

Henkilöautot ja muut kulkuneuvot tulee myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana siirtää pois Haltiantie 8:ssa olevalta hiekkaparkkipaikalta, sillä se on tulevalla työmaa-alueella. Uuden viemärilinjan teko tulee tilapäisesti estämään kulun Haltiantie 8 A-E rakennuksen autohalliin, joten autot tulee siirtää autohallista ennen töiden aloitusta. Parkkipaikan laajennus Haltiantie 4:ssa valmistuu ennen kuin on tarvetta siirtää autoja, joten autot voidaan siirtää sinne. Autojen siirtämisessä toimitaan lohkoittain ja siitä ilmoitetaan vielä erikseen.

Louhinta- ja paalutustyöt tulevat aiheuttamaan meluhaittaa, mutta se tulee pääsääntöisesti rajautumaan kaupungin järjestysääntöjen mukaisesti.

Työmaatiedotteet

Työmaatiedotteet

Tästä linkistä pääset tutustumaan Haltiantien työmaatiedotteisiin.

Tutustu tiedotteisiin

Lähellä vehreää Jokiuoman puistoa

Myynnissä Vantaan Aarni

Myynnissä Vantaan Aarni

Myynnissä uudisasuntoja vehreässä Louhelassa Haltiantiellä.

Tutustu Aarniin

Yhteystiedot

Asuntomyynti, pääkaupunkiseutu

Asuntomyynti, pääkaupunkiseutu

Derby Business Park, Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo

asuntomyynti@srv.fi0800 122 200 (maksuton)
Juha Kuusiniemi

Juha Kuusiniemi

Yksikönjohtaja

juha.kuusiniemi@srv.fi045 6362 600