Työmaatiedote vko 1/2022

1        Tilannekatsaus

1.1           Päättyvät työvaiheet

Maanvastaisten seinärakenteiden kosteuden- ja lämmöneristäminen.

1.2           Meneillään olevat työvaiheet

 • Roudan sulatusta
 • Anturapohjien kaivuuta ja täyttöjä A-talon vierustalla (merkitty alla olevaan kuvaan oranssilla). Hätäpoistumistien osalta mahdollisia työnaikaisia muutoksia, urakoitsija varmistaa, että hätäpoistumisovet ovat käytettävissä hätätilanteessa. Kaivuutyön kesto n. 1 kuukausi. Urakoitsijan työnjohto tiedottaa koulun henkilökuntaa mahdollisista muutoksista.
 • A-talon ullakolla IV-asennuksia.

1.3           Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • Moduulilinjan 1.B anturoiden ja perusmuurien rakentaminen.
 • Seinä- ja pilarielementtien asennus aloitetaan viikolla 4.

2        Työmaaliikenne

Elementtiasennus aloitetaan vk 4. Tästä aiheutuu työmaaliikennettä.

 

Työmaatiedote vko 51/2021

1        Tilannekatsaus
1.1           Päättyvät työvaiheet

Maanvastaisten betoniseinien valu

1.2           Meneillään olevat työvaiheet

Anturoiden ja perusmuurien muottityö, raudoitus ja betonointi

1.3           Alkavat/ seuraavat työvaiheet

Maanvastaisen seinärakenteen osittainen kosteuden- ja lämmöneristäminen sekä vierustäytöt.

2        Työmaaliikenne

Elementtiasennus aloitetaan tammikuun loppupuolella. Betonielementtitoimitusten ajan työmaalle toimitetaan elementtikuormia suurilla ajoneuvoilla.

Työmaatiedote vko 47/2021

1 Tilannekatsaus
1.1 Päättyvät työvaiheet

Väestönsuojan AP-laatta, seinien ja holvin raudoitus sekä valuosien asennus

1.2 Meneillään olevat työvaiheet

 • Perusmuurien muottityö, raudoitus ja betonointi
 • Väestönsuojan seinien ja holvin muottitöiden viimeistely
 • Vierustäytöt
 • Hulevesialtaan kaivuu- ja asennustyö

1.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • Väestönsuojan betonointi
 • Maanpaineseinät

2 Työmaaliikenne

Hulevesialtaan asennuksen/kaivuun aikana B2-siiven kulkuteiden yhteydessä kuorma-autoliikennettä.

Työmaatiedote vko 45/2021

1 Tilannekatsaus
1.1 Päättyvät työvaiheet
– Ulkoseinälinjojen anturat
– Peruspilarit
– Väestönsuojan AP-laatta
– 0 krs. salaojittaminen

1.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Perusmuurit
– Pohjaviemäreiden asentaminen
– Pohjatäyttö

1.3 Alkavat/seuraavat työvaiheet
VSS ja maanpaineseinien muotti- ja raudoitustyö

Työmaatiedote vko 43/2021

1   Tilannekatsaus
1.1 Päättyvät työvaiheet
Liikuntasalin pohjan anturoiden ja peruspilarien valu.

1.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Anturoiden ja peruspilarien muotti- ja raudoitustyö
– Anturoiden ja peruspilarien betonointi
– Pohjaviemäreiden asentaminen
– Pohjatäyttö

1.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Salaojituksen jatkaminen
– Väestönsuojan pohjalaatan raudoitus ja betonointi

2  Työmaaliikenne
Pohjatäyttöjen ajan aktiivista kuorma-autoliikennettä.

Työmaatiedote vko 41/2021

1   Tilannekatsaus
1.1   Päättyvät työvaiheet
O krs. alapohjan alapuolinen massanvaihto ja perustusten maanrakennustyöt, maanpaineseinän yläpuolisen penkereen anturalinjan massanvaihto  suoritetaan perustamisen loppuvaiheessa.

1.2   Meneillään olevat työvaiheet
– Salaojien rakentaminen maanrakennustöiden jatkuessa
– Anturoiden muotti- ja raudoitustyö
– Anturoiden betonointi
– Pohjaviemäreiden asentaminen

1.3   Alkavat/ seuraavat työvaiheet
Peruspilarien ja –muurien muotti- sekä raudoitustyö

2   Muuta tiedotettavaa
Työmaan kulunvalvonta: työmaa-alueen väliaikainen kulku suljetaan ja jatkossa jalankulku työmaalle tapahtuu vain ja ainoastaan työmaatoimiston edustalla olevan pyöröportin kautta. Työmaan kulkuluvat myöntää työmaahenkilöstö. Ajoportista kulku vain erillisellä kulkuluvalla.

Työmaatiedote vko 40/2021

1  Tilannekatsaus
1.1  Päättyvät työvaiheet
Rakennuspohjan kaivuu sekä rakennekerrosten ja kuivatusjärjestelmien rakentaminen.

1.2  Meneillään olevat työvaiheet
Maa-ainesten massanvaihto valmistumassa vk 40-41 aikana, tämän jälkeen maanrakennustyöt tauolla toistaiseksi.

Perustusten pohjarakennustyöt

1.3  Alkavat/ seuraavat työvaiheet
Uudisrakennuksen perustusten rakentaminen

2  Työmaaliikenne
Maanrakennustöiden tauottua työmaaliikenne rauhoittuu nykyisestä.

3 Muuta tiedotettavaa
Rakennusalueen, hammashoitolan ja päiväkodin edustan sekä työmaan risteysalueen valaistusta parannettu näkyvyyden ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Työmaatiedote vko 37/2021

1 Työmaahenkilöstö
Vastaava mestari Riku Vaajasaari SRV Vanhempi TJ/ TSP Tapio Luoma SRV Työmaainsinööri Riku Latokartano SRV

2 Tilannekatsaus
2.1 Päättyvät työvaiheet
Koepaalutus.
2.2 Meneillään olevat työvaiheet
Maanrakennustyöt jatkuvat rakennuspohjan kaivuulla.
Ulkopuolisten viemäreiden asentaminen.
2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
Paalutuksen sijaan tehtävä osittainen massanvaihto alkamassa vk 37.

3 Työmaaliikenne
Kuorma-autoliikenne työmaalta vilkkaampaa maanrakennustöiden aikana työmaan ympäristössä.

 

Työmaatiedote vko 36/2021
Pääskyvuoren koulun osittainen peruskorjaus ja laajennus

Tilannekatsaus
Purkutyöt on saatu valmiiksi. Pohjamaan kaivuu väestönsuojan osaa lukuun ottamatta on valmis. Rakennuspohjan mursketäyttöä on tehty mahdollisilta osin. Maanrakennustyöt ovat hetken tauolla. Rakennustyöt jatkuvat käytettävän pohjanvahvistusmenetelmän varmistuksen jälkeen, todennäköisesti kuluvalla viikolla.