Työmaatiedote vko 46/2022

1. Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Työmaamestari Jarno Pellikka SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Riku Latokartano SRV

2. Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet

 •  Savunpoistoluukkujen asennukset

2.2 Meneillään olevat työvaiheet

 •  Väliseinien levytys
 • Seinien tasoitustyöt
 • Seinien pohjamaalaukset
 • Kerrosviemäreiden asennus
 • Ulkoseinien eristystyöt
 • Julkisivuverhouksen koolaustyö
 • Ullakon valmistelut puhallusvillaa varten
 • Yhdyskäytävän lasiseinien asennus
 • Etupihan tukimuurien asennus ja maankaivuu työt
 • 0.krs A-lohkon ilmastointikanavien asennukset

  2.3  Alkavat/seuraavat työvaiheet

 • Puhallusvilla
 • Konesaumakaton asennukset
 • Käsityöluokan betonipintalattian valu
 •  

  3 Työmaaliikenne

  – Betonivalu käsityöluokassa, betoniauto A-talon edustalla 17.11 klo 12:00 alkaen.

  Työmaatiedote vko 39/2022

  1. Työmaahenkilöstö
  Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
  Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
  Työmaamestari Jarno Pellikka SRV
  Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
  Työmaainsinööri Riku Latokartano SRV

  2. Tilannekatsaus

  2.1 Päättyvät työvaiheet

  • Ikkuna-asennukset
  • Kaukolämpöliitos

  2.2 Meneillään olevat työvaiheet

  • Väliseinien levytys
  • Seinien tasoitustyöt
  • Kerrosviemäreiden asennus
  • Ulkoseinien eristystyöt
  • Ilmastointikanavien asennus välikatolla

  2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet

  • Seinien pohjamaalaukset
  • Ilmastointikoneiden asennukset
  • Julkisivuverhousten asennukset

  3. Työmaaliikenne
  – Materiaalitoimituksia
  – Ilmastointi koneiden sekä katto elementtien nostoja viikolla 39-40
  – Betonivalu A- ja B osan välissä 28.9 ja 30.9.

  Työmaatiedote vko 25/2022

  1.        Tilannekatsaus

  1.1               Päättyvät työvaiheet

  • Pohjaviemäröinti
  • Routaeristykset pääsääntöisesti
  • Peruskorjattavan koulurakennuksen purkutyöt

  1.2               Meneillään olevat työvaiheet

  • Elementtiasennuksia ja saumauksia B-lohkolla
  • Alapohjan kapillaarikerroksen täyttö ja tiivistys ym. maanrakennustyöt
  • Alapohjien lämmöneristeiden asentaminen
  • Ilmanvaihtojärjestelmien rakentaminen
  • Peruskorjattava koulurakennus
   • Vesi- ja viemärijärjestelmien asennukset
   • Vanhojen sähköjärjestelmien purkutyöt
   • Alapohjalaatan hionta

  1.3               Alkavat/ seuraavat työvaiheet

  • Alapohjalaatan raudoitustyöt ja betonointi
  • Väliseinien rakentaminen uudis- ja korjausosalla
  • Ikkunoiden uusiminen korjauspuolella

  2.                 Työmaaliikenne

  • Elementti- ja materiaalitoimituksia

  Kuva 1. Yleiskuva 23.6.2022Kuva 2. Yleiskuva 23.6.2022Kuva 3. Alapohjatäyttöjen tiivistys meneillään. 23.6.2022Kuva 4. Alapohjan lämmöneristystyöt meneillään. 23.6.2022Kuva 5. Yleiskuva 2. kerroksesta. 23.6.2022Kuva 6. IV-kanavien asennusta ullakolla. 23.6.2022Kuva 7. A-talon peruskorjaustyöt aloitettu kesäkuussa. 23.6.2022Kuva 8. A-talon purkutyöt käynnissä, kuva ruokasalin suuntaan. 23.6.2022

  Työmaatiedote vko 20/2022

  1          Tilannekatsaus

  1.1               Päättyvät työvaiheet

  • Yhdyskäytävän kantavan rungon asentaminen
  • Yhdyskäytävän ontelolaataston asentaminen

  1.2               Meneillään olevat työvaiheet

  • Rungon paikallavalurakenteet
  • Seinäelementtien ja ontelolaattojen asennus B-lohkolla
  • B-lohkon 0. krs katon ontelolaataston asennuksia
  • Sokkelikuorielementtien asennusta
  • Lämmöneristeiden asentamista
  • Elementtisaumauksia asennusten mukaan
  • Pohjaviemäröinnit
  • Betonipintojen etuputsit

  1.3               Alkavat/ seuraavat työvaiheet

  • A-talon saneeraustyöt aloitetaan vk 23

  2          Työmaaliikenne

  • Elementti- ja materiaalitoimituksia

  Työmaatiedote vko 17/2022

  1          Tilannekatsaus

  1.1               Päättyvät työvaiheet

  • Porrashuoneen 1 elementtiportaiden asennukset
  • Höyrynsulkukermin asentaminen A-lohkolla
  • Perustukset kokonaisuudessaan
  • A-lohkon vesikattoelementtien asennus

  1.2               Meneillään olevat työvaiheet

  • B-lohkon seinäelementtien asennus
  • B-lohkon pilari- ja palkkielementtien asennus
  • B-lohkon 0. krs ontelolaataston asentaminen – Elementtisaumauksia asennusten mukaan
  • A-lohkon sokkelikuorielementtien asentaminen
  • Routaeristäminen, vierus- ja sisäpuoliset täytöt – Kantava alapohjalaatta
  • Pohjaviemäröinnit
  • Betonipintojen etuputsit

  1.3               Alkavat/ seuraavat työvaiheet

  • Yhdyskäytävän ontelolaataston asentaminen
  • Yhdyskäytävän teräsrunko ja liittyvät betonirakenteet

  2          Työmaaliikenne

  • Toistuvia elementtitoimituksia

  Kuva 1. Yleiskuva 29.4.2022Kuva 2. B-lohkon kantava alapohjalaatta ja liikuntasalin betonipilarit.Kuva 3. A-lohkon sisätiloja 0 krs.Kuva 4. A-lohkon ullakkotilaa, vesikattoelementit asennettu

  Työmaatiedote vko 13/2022

  1          Tilannekatsaus

  1.1               Päättyvät työvaiheet

  • Ulkoportaan 1 ja muiden erikoispaikallavalurakenteiden rakentaminen
  • A-lohkon 1. krs ulko- ja väliseinäelementtien asennus- ja saumaustyöt
  • A-lohkon 1. krs ontelolaataston asentaminen ja saumaustyö
  • Sisäänkäyntikatoksen teräspilarien ja –palkin asentaminen

  1.2               Meneillään olevat työvaiheet

  • Elementtisaumauksia asennusten mukaan
  • Yhdyskäytävän teräsrungon asentaminen
  • A-lohkon sokkelikuorielementtien asentaminen
  • Porrashuoneen 1 elementtiportaiden asennukset
  • Höyrynsulkukermin asentaminen
  • Routaeristäminen, vierus- ja sisäpuoliset täytöt vanhan koulurakennuksen ääreisellä seinustalla
  • Kantavan alapohjalaatan reuna-/sokkelipalkin eristys- ja muottityö
  • Kapillaaritäytöt ja radonputkiston asennus lohkolla B
  • Kantavan alapohjan lämmöneristäminen ja raudoittaminen lohkolla B

  1.3               Alkavat/ seuraavat työvaiheet

  • Yhdyskäytävän ontelolaataston asentaminen
  • Pohjaviemärin asentaminen lohkolla B
  • Vesikattoelementtien asennus ensi viikolla lohkolla A
  • Alapohjalaatan valutyöt

  2          Työmaaliikenne

  • Toistuvia elementtitoimituksia
  • Väliaikaiset välttämättömät siirtymiset työmaalle hammashoitolan/päiväkodin läntiseltä puolelta (havainnekuva alla) jatkuvat toistaiseksi vesikattoelementtien asennusten ajan. Työmaahenkilöstö varmistaa turvallisen siirtymisen työmaa-alueelle pihan poikki.

  Työmaatiedote vko 9/2022

  1          Tilannekatsaus

  1.1              Päättyvät työvaiheet

  • Perusmuurien valu
  • A-lohkon 0. krs elementtiasennukset
  • A-lohkon 1. krs palkkien asennus.

  1.2              Meneillään olevat työvaiheet

  • A-lohkon 1. krs ulko- ja väliseinäelementtien asennus.
  • Elementtisaumauksia asennusten mukaan.
  • Ulkoportaan 1 ja muiden erikoispaikallavalurakenteiden rakentaminen

  1.3              Alkavat/ seuraavat työvaiheet

  • Teräsrunkoasennukset
  • Elementtiportaiden asennukset
  • Sokkelikuorielementtien asennukset
  • A-lohkon 1. krs ontelolaataston asennus
  • Vesikattoelementtien asennus alkaa huhtikuussa

  2          Työmaaliikenne

  • Toistuvia elementtitoimituksia.
  • Rekka-autoilla ollut vaikeuksia Talvitien ja Pääskynlennon osuuksilla katualueiden huonon kunnon vuoksi. Ongelma poistuu viimeistään lumen ja jään sulattua. Häiriötilanteissa mahdollisia poikkeusjärjestelyjä, liikenteen ohjausta tarvittaessa.

  Työmaatiedote vko 5/2022

  1          Tilannekatsaus

  1.1               Päättyvät työvaiheet

  • A-lohkon 0. krs ulko- ja väliseinäelementtien asennus.
  • A-lohkon betonipilarien ja 0. krs palkkien asennus.

  1.2               Meneillään olevat työvaiheet

  • A-lohkon ontelolaattojen asennus 0.– 1. kerroksien välipohja.
  • A-talon vastaisella seinustalla anturoiden, perusmuurien ja muiden betonirakenteiden muotti-, raudoitus- ja valutöitä. Roudan sekä lumen sulattamista ja sulanapitoa.
  • Katoksen teräspilarien anturoiden ja katoksen alapuolisten elementtiportaiden perustusten raudoitus- ja valutöitä. Lumen sulattamista ja sulanapitoa.
  • Elementtisaumauksia asennusten mukaan.

  1.3               Alkavat/ seuraavat työvaiheet

  • A-lohkon välipohjan saumaraudoitus ja -valu.
  • Tuulettuvan alapohjan sepeli- ja vierustäytöt.

  2          Työmaaliikenne

  • Elementtitoimitukset jatkuvat vk 5. Raskas liikenne vähäisempää viikolla 6 (taukoa toimituksissa).
  • Rekka-autoilla ollut toistuvasti vaikeuksia Talvitien ja Pääskynlennon osuuksilla katualueiden huonon talvikunnossapidon vuoksi. Työmaalta oltu aktiivisesti yhteydessä kaupungin katualueiden kunnossapitoon tilanteen korjaamiseksi mm. hiekottamalla. Vaikutukset muuhun ajoneuvoliikenteeseen pyritään minimoimaan mahdollisuuksien mukaan normaali- ja ongelmatilanteissa.

  Työmaatiedote vko 1/2022

  1        Tilannekatsaus

  1.1           Päättyvät työvaiheet

  Maanvastaisten seinärakenteiden kosteuden- ja lämmöneristäminen.

  1.2           Meneillään olevat työvaiheet

  • Roudan sulatusta
  • Anturapohjien kaivuuta ja täyttöjä A-talon vierustalla (merkitty alla olevaan kuvaan oranssilla). Hätäpoistumistien osalta mahdollisia työnaikaisia muutoksia, urakoitsija varmistaa, että hätäpoistumisovet ovat käytettävissä hätätilanteessa. Kaivuutyön kesto n. 1 kuukausi. Urakoitsijan työnjohto tiedottaa koulun henkilökuntaa mahdollisista muutoksista.
  • A-talon ullakolla IV-asennuksia.

  1.3           Alkavat/ seuraavat työvaiheet

  • Moduulilinjan 1.B anturoiden ja perusmuurien rakentaminen.
  • Seinä- ja pilarielementtien asennus aloitetaan viikolla 4.

  2        Työmaaliikenne

  Elementtiasennus aloitetaan vk 4. Tästä aiheutuu työmaaliikennettä.

   

  Työmaatiedote vko 51/2021

  1        Tilannekatsaus
  1.1           Päättyvät työvaiheet

  Maanvastaisten betoniseinien valu

  1.2           Meneillään olevat työvaiheet

  Anturoiden ja perusmuurien muottityö, raudoitus ja betonointi

  1.3           Alkavat/ seuraavat työvaiheet

  Maanvastaisen seinärakenteen osittainen kosteuden- ja lämmöneristäminen sekä vierustäytöt.

  2        Työmaaliikenne

  Elementtiasennus aloitetaan tammikuun loppupuolella. Betonielementtitoimitusten ajan työmaalle toimitetaan elementtikuormia suurilla ajoneuvoilla.

  Työmaatiedote vko 47/2021

  1 Tilannekatsaus
  1.1 Päättyvät työvaiheet

  Väestönsuojan AP-laatta, seinien ja holvin raudoitus sekä valuosien asennus

  1.2 Meneillään olevat työvaiheet

  • Perusmuurien muottityö, raudoitus ja betonointi
  • Väestönsuojan seinien ja holvin muottitöiden viimeistely
  • Vierustäytöt
  • Hulevesialtaan kaivuu- ja asennustyö

  1.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet

  • Väestönsuojan betonointi
  • Maanpaineseinät

  2 Työmaaliikenne

  Hulevesialtaan asennuksen/kaivuun aikana B2-siiven kulkuteiden yhteydessä kuorma-autoliikennettä.

  Työmaatiedote vko 45/2021

  1 Tilannekatsaus
  1.1 Päättyvät työvaiheet
  – Ulkoseinälinjojen anturat
  – Peruspilarit
  – Väestönsuojan AP-laatta
  – 0 krs. salaojittaminen

  1.2 Meneillään olevat työvaiheet
  – Perusmuurit
  – Pohjaviemäreiden asentaminen
  – Pohjatäyttö

  1.3 Alkavat/seuraavat työvaiheet
  VSS ja maanpaineseinien muotti- ja raudoitustyö

  Työmaatiedote vko 43/2021

  1   Tilannekatsaus
  1.1 Päättyvät työvaiheet
  Liikuntasalin pohjan anturoiden ja peruspilarien valu.

  1.2 Meneillään olevat työvaiheet
  – Anturoiden ja peruspilarien muotti- ja raudoitustyö
  – Anturoiden ja peruspilarien betonointi
  – Pohjaviemäreiden asentaminen
  – Pohjatäyttö

  1.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
  – Salaojituksen jatkaminen
  – Väestönsuojan pohjalaatan raudoitus ja betonointi

  2  Työmaaliikenne
  Pohjatäyttöjen ajan aktiivista kuorma-autoliikennettä.

  Työmaatiedote vko 41/2021

  1   Tilannekatsaus
  1.1   Päättyvät työvaiheet
  O krs. alapohjan alapuolinen massanvaihto ja perustusten maanrakennustyöt, maanpaineseinän yläpuolisen penkereen anturalinjan massanvaihto  suoritetaan perustamisen loppuvaiheessa.

  1.2   Meneillään olevat työvaiheet
  – Salaojien rakentaminen maanrakennustöiden jatkuessa
  – Anturoiden muotti- ja raudoitustyö
  – Anturoiden betonointi
  – Pohjaviemäreiden asentaminen

  1.3   Alkavat/ seuraavat työvaiheet
  Peruspilarien ja –muurien muotti- sekä raudoitustyö

  2   Muuta tiedotettavaa
  Työmaan kulunvalvonta: työmaa-alueen väliaikainen kulku suljetaan ja jatkossa jalankulku työmaalle tapahtuu vain ja ainoastaan työmaatoimiston edustalla olevan pyöröportin kautta. Työmaan kulkuluvat myöntää työmaahenkilöstö. Ajoportista kulku vain erillisellä kulkuluvalla.

  Työmaatiedote vko 40/2021

  1  Tilannekatsaus
  1.1  Päättyvät työvaiheet
  Rakennuspohjan kaivuu sekä rakennekerrosten ja kuivatusjärjestelmien rakentaminen.

  1.2  Meneillään olevat työvaiheet
  Maa-ainesten massanvaihto valmistumassa vk 40-41 aikana, tämän jälkeen maanrakennustyöt tauolla toistaiseksi.

  Perustusten pohjarakennustyöt

  1.3  Alkavat/ seuraavat työvaiheet
  Uudisrakennuksen perustusten rakentaminen

  2  Työmaaliikenne
  Maanrakennustöiden tauottua työmaaliikenne rauhoittuu nykyisestä.

  3 Muuta tiedotettavaa
  Rakennusalueen, hammashoitolan ja päiväkodin edustan sekä työmaan risteysalueen valaistusta parannettu näkyvyyden ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

  Työmaatiedote vko 37/2021

  1 Työmaahenkilöstö
  Vastaava mestari Riku Vaajasaari SRV Vanhempi TJ/ TSP Tapio Luoma SRV Työmaainsinööri Riku Latokartano SRV

  2 Tilannekatsaus
  2.1 Päättyvät työvaiheet
  Koepaalutus.
  2.2 Meneillään olevat työvaiheet
  Maanrakennustyöt jatkuvat rakennuspohjan kaivuulla.
  Ulkopuolisten viemäreiden asentaminen.
  2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
  Paalutuksen sijaan tehtävä osittainen massanvaihto alkamassa vk 37.

  3 Työmaaliikenne
  Kuorma-autoliikenne työmaalta vilkkaampaa maanrakennustöiden aikana työmaan ympäristössä.

   

  Työmaatiedote vko 36/2021
  Pääskyvuoren koulun osittainen peruskorjaus ja laajennus

  Tilannekatsaus
  Purkutyöt on saatu valmiiksi. Pohjamaan kaivuu väestönsuojan osaa lukuun ottamatta on valmis. Rakennuspohjan mursketäyttöä on tehty mahdollisilta osin. Maanrakennustyöt ovat hetken tauolla. Rakennustyöt jatkuvat käytettävän pohjanvahvistusmenetelmän varmistuksen jälkeen, todennäköisesti kuluvalla viikolla.