Työmaatiedote vk 34/2023

1 Työmaahenkilöstö

Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Erik Eränummi SRV

2 Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet

Koulun sisäosat ja osa pihasta ovat luovutettu tilaajan käyttöön

2.2 Meneillään olevat työvaiheet

Pihatyöt yleisesti rajatulla alueella
Vihertyöt
Pihakalusteiden, -varusteiden ja leikkivälineiden asennukset

2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet

Eteläpihan asfaltointi

3 Työmaaliikenne

Työmaaliikenne kulkee aluesuunnitelman mukaisesti Talvitieltä.
Osa liikuntakentästä on työmaakäytössä.

4 Muuta huomioitavaa

B-osan sisäosat luovutettiin tilaajalle 7.7.
Pihat luovutettu osittain tilaajalle 7.8.
Ulkopuoliset työt jatkuvat pihan eteläpuolella syyskuun loppuun asti.
Oppilaiden kulkureitit ja saattoliikenne esitetty aluesuunnitelmassa.
1.8.2023 päivitetty aluesuunnitelma liitteenä.

Koulu eteläpihalta katsottuna

Koulu länsipuolelta katsottuna

Koulu itäpuolelta katsottuna

1.krs OT7

1.krs OT1

1.krs Pienryhmätila

1.krs Kuvataide

0.krs Esikoulun lepotila

0.krs Raitti

Liikuntasali

Työmaatiedote vk 21 2023

Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Erik Eränummi SRV

Tilannekatsaus

Meneillään olevat työvaiheet

 • Julkisivuverhous
 • Alakattotyöt
 • Lattioiden mattotyöt
 • Epoksilattioiden teko
 • Kalusteasennukset
 • Varusteasennukset
 • Oviasennukset ja listoitukset
 • Sähkö-, putki- ja ilmastointityöt
 • B-osan Loppusiivous
 • Sisäänkäyntien betonilaattojen työt
 • Pihatyöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • B2-osan purku
 • Liikuntalattioiden asennukset

Muuta huomioitavaa

 • B2-osan käyttö loppuu ja purku alkaa 3.6.2023

Työmaatiedote vko 17/2023

1 Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Erik Eränummi SRV

2 Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet
– Laatoitustyöt

2.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Julkisivuverhous
– Alakattotyöt
– Lattioiden mattotyöt
– Epoksilattioiden teko
– Oviasennukset ja listoitukset
– Sähkö-, putki- ja ilmastointityöt
– Sisäänkäyntien betonilaattojen työt
– Pihatyöt

2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Kalusteasennukset
– Varusteasennukset
– B-osan Loppusiivous
– B2-osan purku

3 Työmaaliikenne
Uusi aluesuunnitelma voimassa.

4 Muuta huomioitavaa

Tiedote työmaa-alueen muutoksista vk 14/2023

1 Aluesuunnitelma
– Aluesuunnitelma on päivitetty 3.4.2023 ja se astuu voimaan 6.4.2023.
– Aluesuunnitelmaa päivitetään työmaan tarpeiden mukaan rakennustöiden vaatimassa laajuudessa.

2 Työmaajärjestelyt
2.1 Kulkureitit
– Kulku A-osalle tapahtuu työmaa-aitojen ulkopuolelta kuten ennenkin.
– Kulku B2-siiven päiväkotiin, terveydenhoitajalle sekä kuraattorille tapahtuu
aluesuunnitelman mukaisesti joko Talvitien tai Pääskynlennon puolelta aidattua kulkureittiä pitkin.
– Kaikki B2-rakennuksen kulku tapahtuu itäpäädyn kulkureittejä pitkin.
– Talvitien saattoliikenteessä ei muutoksia.

2.2 Työmaaliikenne
– Erityistä huomiota on kiinnitettävä B2-siiven työmaaliikenteen kanssa.
– Työmaaportti sijaitsee lähellä Talvitien kulkua B2-rakennukseen.
– B2-rakennuksen piha on vain työmaaliikenteen käytössä.

2.3 B2-siiven purku
– 0.krs on terveydenhoitajan ja koulukuraattorin käytössä 21.4.2023 asti, jonka jälkeen rakennuksen 0 krs:n länsipäädyssä alkaa asbestipurku.
– 1.krs on päiväkodin sekä kuraattorin käytössä kevätlukukauden loppuun 3.6.2023 asti.
– Rakennuksen purkutyöt alkavat heti koulujen päättyessä.

 

Työmaatiedote vko 12/2023

1 Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Erik Eränummi SRV

2 Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet

2.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Peltikaton asennus
– Julkisivuverhous
– Alakattotyöt
– Sisämökkien teko
– Seinien maalaukset
– Epoksilattioiden teko
– Sähkö-, putki- ja ilmastointityöt

2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Sisäänkäyntien betonilaattojen työt
– Lattioiden pinnoitustyöt

3 Työmaaliikenne
Takapihan maanrakennustyöt alkavat huhtikuun alkupuolella. Tästä johtuen takapihan järjestelyjä tullaan muuttamaan.

4 Muuta huomioitavaa
Piha-alueiden järjestelyistä tiedotetaan käyttäjiä erikseen.

Työmaatiedote vko 8/2023

1 Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Erik Eränummi SRV

2 Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet
– Räystäiden runkorakenteiden teko
– Lattialämmitystyöt
– Lattioiden pintavalut
– Liikuntasalin akustiikka- ja alakattolevytys

2.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Peltikaton asennus
– Julkisivuverhous
– Alakattotyöt
– Sisämökkien teko
– Seinien maalaukset
– Epoksilattioiden teko
– Sähkö-, putki- ja ilmastointityöt

2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Sisäänkäyntien betonilaattojen työt
– Lattioiden pinnoitustyöt

3 Työmaaliikenne
– Kipsilattian pumppaus 13.3.2023
– Pumppuauto ja kipsisäkit itäpuoli/A- ja B-rakennusten väli.

4 Muuta huomioitavaa
Mahdollinen meluhaitta pumppauksen ajan.

 

 

Työmaatiedote vko 6/2023

1 Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Erik Eränummi SRV

2 Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet
– Seinien tasoitustyöt
– Betonipintalattiat
– Räystäiden runkorakenteiden teko

2.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Peltikaton asennus
– Julkisivuverhous
– Alakattotyöt
– Sisämökkien teko
– Seinien maalaukset
– Lattialämmitystyöt
– Lattioiden pintavalut
– Sähkö-, putki- ja ilmastointityöt

2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Sisäänkäyntien betonilaattojen työt

3 Työmaaliikenne
– Kipsilattian pumppaus 20.2.23
– Pumppuauto ja kipsisäkit takapiha/A- ja B-rakennusten väli.

4 Muuta huomioitavaa
Mahdollinen meluhaitta pumppauksen ajan.

Työmaatiedote vko 3/2023

1. Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Erik Eränummi SRV

2. Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet

2.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Peltikaton asennus
– Julkisivuverhous
– Räystäiden koolaukset
– Sisämökkien teko
– Seinien tasoitustyöt
– Seinien maalaukset
– Lattialämmitystyöt
– Lattioiden pintavalut
– Laatoitukset
– Sähkö-, putki- ja ilmastointityöt

2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Alakattotyöt 4/23

3 Työmaaliikenne

4 Muuta huomioitavaa

Työmaatiedote vko 1/2023

1. Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Erik Eränummi SRV

2. Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet
– Väliseinien levytys
– Kaukolämmön liittäminen tehty

2.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Seinien tasoitustyöt
– Seinien pohjamaalaukset
– Julkisivuverhouksen koolaustyöt
– Räystäiden koolaukset
– Peltikaton asennus
– Pintalattiatyöt
– Lattialämmitystyöt
– Lattioiden pintavalut
– Laatoitukset
– Sähkö-, putki- ja ilmastointityöt

2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Julkisivulevyn asentaminen 2/23
– Ikkunoiden eristys- ja kittaustyöt 2/23

3 Työmaaliikenne

4 Muuta huomioitavaa

Työmaatiedote vko 50/2022

1. Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Erik Eränummi SRV

2. Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet
– Väliseinien levytys
– Yhdyskäytävän lasiseinien asennus
– Puhallusvillan asennus

2.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Seinien tasoitustyöt
– Seinien pohjamaalaukset
– Julkisivuverhouksen koolaustyöt
– Peltikaton asennus
– Pintalattiatyöt
– Lattialämmitystyöt
– Laatoitukset
– Kaukolämmön liittäminen
– Sähkö-, putki- ja ilmastointityöt

2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Kaapeloinnit 51/22
– Lattioiden pintavalut 52/22
– Julkisivulevyn asentaminen 1/23

3 Työmaaliikenne
Pumppuauto ja pumpattava materiaali takapihalle 52/22.

4 Muuta huomioitavaa
Sähkökatko kaikissa kiinteistön rakennuksissa keskiviikkona 28.12.2022.

Työmaatiedote vko 48/2022

1. Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Erik Eränummi SRV

2. Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet
– Julkisivujen lisäeristykset

2.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Väliseinien levytys
– Seinien tasoitustyöt
– Seinien pohjamaalaukset
– Kerrosviemäreiden asennus
– Julkisivuverhouksen koolaustyö
– Ullakon valmistelut puhallusvillaa varten
– Yhdyskäytävän lasiseinien asennus
– Peltikaton asennus

2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Puhallusvillan puhallus vk49 lopulla

3 Työmaaliikenne
Lasielementtien nostoja A ja B rakennuksen välissä viikolla 50.

Työmaatiedote vko 46/2022

1. Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Työmaamestari Jarno Pellikka SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Riku Latokartano SRV

2. Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet

 •  Savunpoistoluukkujen asennukset

2.2 Meneillään olevat työvaiheet

 •  Väliseinien levytys
 • Seinien tasoitustyöt
 • Seinien pohjamaalaukset
 • Kerrosviemäreiden asennus
 • Ulkoseinien eristystyöt
 • Julkisivuverhouksen koolaustyö
 • Ullakon valmistelut puhallusvillaa varten
 • Yhdyskäytävän lasiseinien asennus
 • Etupihan tukimuurien asennus ja maankaivuu työt
 • 0.krs A-lohkon ilmastointikanavien asennukset2.3  Alkavat/seuraavat työvaiheet
 • Puhallusvilla
 • Konesaumakaton asennukset
 • Käsityöluokan betonipintalattian valu

 

3 Työmaaliikenne

– Betonivalu käsityöluokassa, betoniauto A-talon edustalla 17.11 klo 12:00 alkaen.

Työmaatiedote vko 39/2022

1. Työmaahenkilöstö
Työmaapäällikkö Riku Vaajasaari SRV
Työmaamestari Mikko Knuutila SRV
Työmaamestari Jarno Pellikka SRV
Nuorempi työmaamestari Kasperi Kulpakko SRV
Työmaainsinööri Riku Latokartano SRV

2. Tilannekatsaus

2.1 Päättyvät työvaiheet

 • Ikkuna-asennukset
 • Kaukolämpöliitos

2.2 Meneillään olevat työvaiheet

 • Väliseinien levytys
 • Seinien tasoitustyöt
 • Kerrosviemäreiden asennus
 • Ulkoseinien eristystyöt
 • Ilmastointikanavien asennus välikatolla

2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • Seinien pohjamaalaukset
 • Ilmastointikoneiden asennukset
 • Julkisivuverhousten asennukset

3. Työmaaliikenne
– Materiaalitoimituksia
– Ilmastointi koneiden sekä katto elementtien nostoja viikolla 39-40
– Betonivalu A- ja B osan välissä 28.9 ja 30.9.

Työmaatiedote vko 25/2022

1.        Tilannekatsaus

1.1               Päättyvät työvaiheet

 • Pohjaviemäröinti
 • Routaeristykset pääsääntöisesti
 • Peruskorjattavan koulurakennuksen purkutyöt

1.2               Meneillään olevat työvaiheet

 • Elementtiasennuksia ja saumauksia B-lohkolla
 • Alapohjan kapillaarikerroksen täyttö ja tiivistys ym. maanrakennustyöt
 • Alapohjien lämmöneristeiden asentaminen
 • Ilmanvaihtojärjestelmien rakentaminen
 • Peruskorjattava koulurakennus
  • Vesi- ja viemärijärjestelmien asennukset
  • Vanhojen sähköjärjestelmien purkutyöt
  • Alapohjalaatan hionta

1.3               Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • Alapohjalaatan raudoitustyöt ja betonointi
 • Väliseinien rakentaminen uudis- ja korjausosalla
 • Ikkunoiden uusiminen korjauspuolella

2.                 Työmaaliikenne

 • Elementti- ja materiaalitoimituksia

Kuva 1. Yleiskuva 23.6.2022Kuva 2. Yleiskuva 23.6.2022Kuva 3. Alapohjatäyttöjen tiivistys meneillään. 23.6.2022Kuva 4. Alapohjan lämmöneristystyöt meneillään. 23.6.2022Kuva 5. Yleiskuva 2. kerroksesta. 23.6.2022Kuva 6. IV-kanavien asennusta ullakolla. 23.6.2022Kuva 7. A-talon peruskorjaustyöt aloitettu kesäkuussa. 23.6.2022Kuva 8. A-talon purkutyöt käynnissä, kuva ruokasalin suuntaan. 23.6.2022

Työmaatiedote vko 20/2022

1          Tilannekatsaus

1.1               Päättyvät työvaiheet

 • Yhdyskäytävän kantavan rungon asentaminen
 • Yhdyskäytävän ontelolaataston asentaminen

1.2               Meneillään olevat työvaiheet

 • Rungon paikallavalurakenteet
 • Seinäelementtien ja ontelolaattojen asennus B-lohkolla
 • B-lohkon 0. krs katon ontelolaataston asennuksia
 • Sokkelikuorielementtien asennusta
 • Lämmöneristeiden asentamista
 • Elementtisaumauksia asennusten mukaan
 • Pohjaviemäröinnit
 • Betonipintojen etuputsit

1.3               Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • A-talon saneeraustyöt aloitetaan vk 23

2          Työmaaliikenne

 • Elementti- ja materiaalitoimituksia

Työmaatiedote vko 17/2022

1          Tilannekatsaus

1.1               Päättyvät työvaiheet

 • Porrashuoneen 1 elementtiportaiden asennukset
 • Höyrynsulkukermin asentaminen A-lohkolla
 • Perustukset kokonaisuudessaan
 • A-lohkon vesikattoelementtien asennus

1.2               Meneillään olevat työvaiheet

 • B-lohkon seinäelementtien asennus
 • B-lohkon pilari- ja palkkielementtien asennus
 • B-lohkon 0. krs ontelolaataston asentaminen – Elementtisaumauksia asennusten mukaan
 • A-lohkon sokkelikuorielementtien asentaminen
 • Routaeristäminen, vierus- ja sisäpuoliset täytöt – Kantava alapohjalaatta
 • Pohjaviemäröinnit
 • Betonipintojen etuputsit

1.3               Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • Yhdyskäytävän ontelolaataston asentaminen
 • Yhdyskäytävän teräsrunko ja liittyvät betonirakenteet

2          Työmaaliikenne

 • Toistuvia elementtitoimituksia

Kuva 1. Yleiskuva 29.4.2022Kuva 2. B-lohkon kantava alapohjalaatta ja liikuntasalin betonipilarit.Kuva 3. A-lohkon sisätiloja 0 krs.Kuva 4. A-lohkon ullakkotilaa, vesikattoelementit asennettu

Työmaatiedote vko 13/2022

1          Tilannekatsaus

1.1               Päättyvät työvaiheet

 • Ulkoportaan 1 ja muiden erikoispaikallavalurakenteiden rakentaminen
 • A-lohkon 1. krs ulko- ja väliseinäelementtien asennus- ja saumaustyöt
 • A-lohkon 1. krs ontelolaataston asentaminen ja saumaustyö
 • Sisäänkäyntikatoksen teräspilarien ja –palkin asentaminen

1.2               Meneillään olevat työvaiheet

 • Elementtisaumauksia asennusten mukaan
 • Yhdyskäytävän teräsrungon asentaminen
 • A-lohkon sokkelikuorielementtien asentaminen
 • Porrashuoneen 1 elementtiportaiden asennukset
 • Höyrynsulkukermin asentaminen
 • Routaeristäminen, vierus- ja sisäpuoliset täytöt vanhan koulurakennuksen ääreisellä seinustalla
 • Kantavan alapohjalaatan reuna-/sokkelipalkin eristys- ja muottityö
 • Kapillaaritäytöt ja radonputkiston asennus lohkolla B
 • Kantavan alapohjan lämmöneristäminen ja raudoittaminen lohkolla B

1.3               Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • Yhdyskäytävän ontelolaataston asentaminen
 • Pohjaviemärin asentaminen lohkolla B
 • Vesikattoelementtien asennus ensi viikolla lohkolla A
 • Alapohjalaatan valutyöt

2          Työmaaliikenne

 • Toistuvia elementtitoimituksia
 • Väliaikaiset välttämättömät siirtymiset työmaalle hammashoitolan/päiväkodin läntiseltä puolelta (havainnekuva alla) jatkuvat toistaiseksi vesikattoelementtien asennusten ajan. Työmaahenkilöstö varmistaa turvallisen siirtymisen työmaa-alueelle pihan poikki.

Työmaatiedote vko 9/2022

1          Tilannekatsaus

1.1              Päättyvät työvaiheet

 • Perusmuurien valu
 • A-lohkon 0. krs elementtiasennukset
 • A-lohkon 1. krs palkkien asennus.

1.2              Meneillään olevat työvaiheet

 • A-lohkon 1. krs ulko- ja väliseinäelementtien asennus.
 • Elementtisaumauksia asennusten mukaan.
 • Ulkoportaan 1 ja muiden erikoispaikallavalurakenteiden rakentaminen

1.3              Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • Teräsrunkoasennukset
 • Elementtiportaiden asennukset
 • Sokkelikuorielementtien asennukset
 • A-lohkon 1. krs ontelolaataston asennus
 • Vesikattoelementtien asennus alkaa huhtikuussa

2          Työmaaliikenne

 • Toistuvia elementtitoimituksia.
 • Rekka-autoilla ollut vaikeuksia Talvitien ja Pääskynlennon osuuksilla katualueiden huonon kunnon vuoksi. Ongelma poistuu viimeistään lumen ja jään sulattua. Häiriötilanteissa mahdollisia poikkeusjärjestelyjä, liikenteen ohjausta tarvittaessa.

Työmaatiedote vko 5/2022

1          Tilannekatsaus

1.1               Päättyvät työvaiheet

 • A-lohkon 0. krs ulko- ja väliseinäelementtien asennus.
 • A-lohkon betonipilarien ja 0. krs palkkien asennus.

1.2               Meneillään olevat työvaiheet

 • A-lohkon ontelolaattojen asennus 0.– 1. kerroksien välipohja.
 • A-talon vastaisella seinustalla anturoiden, perusmuurien ja muiden betonirakenteiden muotti-, raudoitus- ja valutöitä. Roudan sekä lumen sulattamista ja sulanapitoa.
 • Katoksen teräspilarien anturoiden ja katoksen alapuolisten elementtiportaiden perustusten raudoitus- ja valutöitä. Lumen sulattamista ja sulanapitoa.
 • Elementtisaumauksia asennusten mukaan.

1.3               Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • A-lohkon välipohjan saumaraudoitus ja -valu.
 • Tuulettuvan alapohjan sepeli- ja vierustäytöt.

2          Työmaaliikenne

 • Elementtitoimitukset jatkuvat vk 5. Raskas liikenne vähäisempää viikolla 6 (taukoa toimituksissa).
 • Rekka-autoilla ollut toistuvasti vaikeuksia Talvitien ja Pääskynlennon osuuksilla katualueiden huonon talvikunnossapidon vuoksi. Työmaalta oltu aktiivisesti yhteydessä kaupungin katualueiden kunnossapitoon tilanteen korjaamiseksi mm. hiekottamalla. Vaikutukset muuhun ajoneuvoliikenteeseen pyritään minimoimaan mahdollisuuksien mukaan normaali- ja ongelmatilanteissa.

Työmaatiedote vko 1/2022

1        Tilannekatsaus

1.1           Päättyvät työvaiheet

Maanvastaisten seinärakenteiden kosteuden- ja lämmöneristäminen.

1.2           Meneillään olevat työvaiheet

 • Roudan sulatusta
 • Anturapohjien kaivuuta ja täyttöjä A-talon vierustalla (merkitty alla olevaan kuvaan oranssilla). Hätäpoistumistien osalta mahdollisia työnaikaisia muutoksia, urakoitsija varmistaa, että hätäpoistumisovet ovat käytettävissä hätätilanteessa. Kaivuutyön kesto n. 1 kuukausi. Urakoitsijan työnjohto tiedottaa koulun henkilökuntaa mahdollisista muutoksista.
 • A-talon ullakolla IV-asennuksia.

1.3           Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • Moduulilinjan 1.B anturoiden ja perusmuurien rakentaminen.
 • Seinä- ja pilarielementtien asennus aloitetaan viikolla 4.

2        Työmaaliikenne

Elementtiasennus aloitetaan vk 4. Tästä aiheutuu työmaaliikennettä.

 

Työmaatiedote vko 51/2021

1        Tilannekatsaus
1.1           Päättyvät työvaiheet

Maanvastaisten betoniseinien valu

1.2           Meneillään olevat työvaiheet

Anturoiden ja perusmuurien muottityö, raudoitus ja betonointi

1.3           Alkavat/ seuraavat työvaiheet

Maanvastaisen seinärakenteen osittainen kosteuden- ja lämmöneristäminen sekä vierustäytöt.

2        Työmaaliikenne

Elementtiasennus aloitetaan tammikuun loppupuolella. Betonielementtitoimitusten ajan työmaalle toimitetaan elementtikuormia suurilla ajoneuvoilla.

Työmaatiedote vko 47/2021

1 Tilannekatsaus
1.1 Päättyvät työvaiheet

Väestönsuojan AP-laatta, seinien ja holvin raudoitus sekä valuosien asennus

1.2 Meneillään olevat työvaiheet

 • Perusmuurien muottityö, raudoitus ja betonointi
 • Väestönsuojan seinien ja holvin muottitöiden viimeistely
 • Vierustäytöt
 • Hulevesialtaan kaivuu- ja asennustyö

1.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • Väestönsuojan betonointi
 • Maanpaineseinät

2 Työmaaliikenne

Hulevesialtaan asennuksen/kaivuun aikana B2-siiven kulkuteiden yhteydessä kuorma-autoliikennettä.

Työmaatiedote vko 45/2021

1 Tilannekatsaus
1.1 Päättyvät työvaiheet
– Ulkoseinälinjojen anturat
– Peruspilarit
– Väestönsuojan AP-laatta
– 0 krs. salaojittaminen

1.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Perusmuurit
– Pohjaviemäreiden asentaminen
– Pohjatäyttö

1.3 Alkavat/seuraavat työvaiheet
VSS ja maanpaineseinien muotti- ja raudoitustyö

Työmaatiedote vko 43/2021

1   Tilannekatsaus
1.1 Päättyvät työvaiheet
Liikuntasalin pohjan anturoiden ja peruspilarien valu.

1.2 Meneillään olevat työvaiheet
– Anturoiden ja peruspilarien muotti- ja raudoitustyö
– Anturoiden ja peruspilarien betonointi
– Pohjaviemäreiden asentaminen
– Pohjatäyttö

1.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Salaojituksen jatkaminen
– Väestönsuojan pohjalaatan raudoitus ja betonointi

2  Työmaaliikenne
Pohjatäyttöjen ajan aktiivista kuorma-autoliikennettä.

Työmaatiedote vko 41/2021

1   Tilannekatsaus
1.1   Päättyvät työvaiheet
O krs. alapohjan alapuolinen massanvaihto ja perustusten maanrakennustyöt, maanpaineseinän yläpuolisen penkereen anturalinjan massanvaihto  suoritetaan perustamisen loppuvaiheessa.

1.2   Meneillään olevat työvaiheet
– Salaojien rakentaminen maanrakennustöiden jatkuessa
– Anturoiden muotti- ja raudoitustyö
– Anturoiden betonointi
– Pohjaviemäreiden asentaminen

1.3   Alkavat/ seuraavat työvaiheet
Peruspilarien ja –muurien muotti- sekä raudoitustyö

2   Muuta tiedotettavaa
Työmaan kulunvalvonta: työmaa-alueen väliaikainen kulku suljetaan ja jatkossa jalankulku työmaalle tapahtuu vain ja ainoastaan työmaatoimiston edustalla olevan pyöröportin kautta. Työmaan kulkuluvat myöntää työmaahenkilöstö. Ajoportista kulku vain erillisellä kulkuluvalla.

Työmaatiedote vko 40/2021

1  Tilannekatsaus
1.1  Päättyvät työvaiheet
Rakennuspohjan kaivuu sekä rakennekerrosten ja kuivatusjärjestelmien rakentaminen.

1.2  Meneillään olevat työvaiheet
Maa-ainesten massanvaihto valmistumassa vk 40-41 aikana, tämän jälkeen maanrakennustyöt tauolla toistaiseksi.

Perustusten pohjarakennustyöt

1.3  Alkavat/ seuraavat työvaiheet
Uudisrakennuksen perustusten rakentaminen

2  Työmaaliikenne
Maanrakennustöiden tauottua työmaaliikenne rauhoittuu nykyisestä.

3 Muuta tiedotettavaa
Rakennusalueen, hammashoitolan ja päiväkodin edustan sekä työmaan risteysalueen valaistusta parannettu näkyvyyden ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Työmaatiedote vko 37/2021

1 Työmaahenkilöstö
Vastaava mestari Riku Vaajasaari SRV Vanhempi TJ/ TSP Tapio Luoma SRV Työmaainsinööri Riku Latokartano SRV

2 Tilannekatsaus
2.1 Päättyvät työvaiheet
Koepaalutus.
2.2 Meneillään olevat työvaiheet
Maanrakennustyöt jatkuvat rakennuspohjan kaivuulla.
Ulkopuolisten viemäreiden asentaminen.
2.3 Alkavat/ seuraavat työvaiheet
Paalutuksen sijaan tehtävä osittainen massanvaihto alkamassa vk 37.

3 Työmaaliikenne
Kuorma-autoliikenne työmaalta vilkkaampaa maanrakennustöiden aikana työmaan ympäristössä.

 

Työmaatiedote vko 36/2021
Pääskyvuoren koulun osittainen peruskorjaus ja laajennus

Tilannekatsaus
Purkutyöt on saatu valmiiksi. Pohjamaan kaivuu väestönsuojan osaa lukuun ottamatta on valmis. Rakennuspohjan mursketäyttöä on tehty mahdollisilta osin. Maanrakennustyöt ovat hetken tauolla. Rakennustyöt jatkuvat käytettävän pohjanvahvistusmenetelmän varmistuksen jälkeen, todennäköisesti kuluvalla viikolla.