Ajankohtaista Wintterin työmaalla

Lue Uudenkaupungin Wintterin työmaan tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedote 32, 21/2023

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Uima-altaiden ja holvin paikallavalutyöt
– Maanvaraisten lattioiden rakentaminen
– Puuvesikattoelementtien asentaminen
– Rungon paikallavalutyöt ja elementtisaumaukset
– Uimahallin ja Rauhankadun päädyn arkadien betonielementtiasennukset

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Ulkoseinien lämmöneristystyöt
– Julkisivumuuraus- ja rappaustyöt
– Ulkoikkunoiden asentaminen, oppimisen tilat
– Vesikaton bitumikermityöt
– Väliseinien rakentaminen
– Tasoite- ja pohjamaalaustyöt
– Pintalattioiden raudoitus- ja betoinointityöt
– Etuputsityöt
– Ilmanvaihtojärjestelmien asennukset
– Viemäriasennukset
– Sprinklerjärjestelmien asennukset

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Sähkötyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita, ohjeistuksia ja liikenteen ohjausta. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaalitoimituksia
– Energiakaivojen poraamisen ajan mahdollisia poikkeavia liikennejärjestelyjä Koulupolun ja Lehtorintien ympäristössä.

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla pääosin (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

– Energiakaivojen poraaminen kesä-lokakuussa 2023 melupäätöksen mukaisesti:
Arkisin klo 7.00 – 21.00
Lauantaisin klo 8.00 – 18.00
Pois lukien la 3.6.2023 sekä pe 23.6 – la 24.6.2023

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Työmaateitä suolataan kesän ajan pölyämisen ehkäisemiseksi.
– Energiakaivojen poraus aloitetaan kesäkuussa 2023 ja työ jatkuu enintään lokakuun loppuun. Poraustyöstä aiheutuu meluhaittaa työmaan välittömään ympäristöön.

Työmaatiedote: Energiakaivojen poraaminen alkaa

Yleistä

SRV rakentaa Uudenkaupungin uuden monitoimijatalon Wintterin, johon tulevat peruskoulun ja lukion lisäksi päiväkoti, nuorisotyö, digitaalinen omatoimikirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Kiinteistöön rakennetaan kaupunkilaisille myös uusi uimahalli ja iso sisäliikuntahalli sekä kaupunkiverstas. Wintteri valmistuu vuoden 2025 helmikuuhun mennessä.
Hanke toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Rakennuttajana toimii Uudenkaupungin kaupunki.

Wintterin pääasiallinen lämmitysmuoto on maalämpö. Energiakaivokenttä koostuu 77 kpl noin 330 metrisestä energia- eli maalämpökaivosta.

Aikataulu

Energiakaivojen poraaminen suoritetaan 1.6. – 31.10.2023 välisenä aikana.

Työskentelyajat energiakaivojen osalta ovat:
arkisin klo 7.00 – 21.00
lauantaisin klo 8.00 – 18.00

Vaikutukset ympäristöön

Poraustyö tulee aiheuttamaan meluhaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Kompressorivaunu pitää tasaista kovaa ääntä. Poravaunun melu on porauksen aikana nakuttavaa, mitä syvemmällä porataan, sitä vaimeampi melu. Porakangen vaihdossa paine purkaantuu tangoista, joka aiheuttaa korkean lyhytaikaisen (n. 5s) äänen. Pyrimme tekemään työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle.

Työmaatiedote 31, 17/2023

Päättyvät työvaiheet
– Pääaltaan valutyöt
– Yläpohjan höyrynsulkukermin asennus

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Allastekniset työt
– Allastilan holvin muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Ulkoseinien lämmöneristystyöt
– Julkisivumuuraustyöt
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tiloissa ja uimahallissa
– Levyväliseinien rakentaminen oppimisen tiloissa ja uimahallissa
– Ilmanvaihtojärjestelmien asennukset
– Viemäriasennukset
– Maanvaraisten lattioiden lämmöneristys-, raudoitus- ja betoinointityöt
– Pintalattioiden raudoitus- ja betoinointityöt
– Oppimisen tilojen C-lohkon puuvesikattoelementtien asentaminen
– Ulkoikkunoiden asentaminen, oppimisen tilat
– Rungon paikallavalutyöt ja elementtisaumaukset
– Etuputsityöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Uimahallin ja Rauhankadun päädyn arkadien betonielementtiasennukset
– Sprinklerjärjestelmien asennukset
– Tasoite- ja pohjamaalaustyöt
– Vesikaton pintakermin asennus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita, ohjeistuksia ja liikenteen ohjausta. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaalitoimituksia

Aikataulu ja työskentelyajat

– Säännölliset työskentelyajat työmaalla pääosin (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

– Energiakaivojen poraaminen kesä-lokakuussa 2023 melupäätöksen mukaisesti:
Arkisin klo 7.00 – 21.00
Lauantaisin klo 8.00 – 18.00
Pois lukien la 3.6.2023 sekä pe 23.6 – la 24.6.2023

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Työmaateitä suolataan pölyämisen ehkäisemiseksi.
– Energiakaivojen poraus aloitetaan kesäkuussa 2023 ja työ jatkuu enintään lokakuun loppuun. Poraustyöstä aiheutuu meluhaittaa työmaan välittömään ympäristöön.

Työmaatiedote 30, 15/2023

Päättyvät työvaiheet
– Betonielementtiasennukset pääosin, lukuun ottamatta uimahallin tai Rauhankadun päädyn arkadirakenteita
– Uima-altaiden paikallavalurakenteet pääsääntöisesti
– Oppimisen tilojen A-lohkon puuvesikattoelementtien asentaminen
– Monitoimihallin maanvaraisen lattian valutyöt

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Pääaltaan rakennustyöt
– Allastekniset työt
– Allastilan holvin muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Ulkoseinien lämmöneristystyöt
– Julkisivumuuraustyöt uimahallin osalla
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tiloissa ja uimahallissa
– Levyväliseinien rakentaminen oppimisen tiloissa ja uimahallissa
– Ilmanvaihtojärjestelmien asennukset
– Pintalattioiden raudoitus- ja betoinointityöt
– Rungon paikallavalutyöt ja elementtisaumaukset
– Etuputsityöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Oppimisen tilojen C-lohkon puuvesikattoelementtien asentaminen
– Oppimisen tilojen maanvaraiset lattiat
– Ulkoikkunoiden asentaminen, oppimisen tilat
– Sprinklerjärjestelmien asennukset

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita, ohjeistuksia ja liikenteen ohjausta. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien säännölliset työmaatoimitukset loppuvat

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla pääosin (meluavien töiden osalta):
arkisin klo 7.00 – 18.00

– Energiakaivojen poraaminen kesä-lokakuussa 2023 melupäätöksen mukaisesti: arkisin klo 7.00 – 21.00, lauantaisin klo 8.00 – 18.00
Poislukien la 3.6.2023 sekä pe 23.6 – la 24.6.2023

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Ei tavanomaisesta poikkeavaa.
– Energiakaivojen poraus aloitetaan kesäkuussa 2023 ja työ jatkuu enintään lokakuun loppuun. Poraustyöstä aiheutuu meluhaittaa työmaan välittömään ympäristöön.

Työmaatiedote 29, 13/2023

Päättyvät työvaiheet
– Pääaltaan pohjalaatan rakentaminen
– Kylmäaltaan betonirakenteet
– Oppimisen tilojen B-lohkon puuvesikattoelementtien asentaminen
– Monitoimihallin puuvesikattoelementtien asentaminen Koulupolun puoleisessa päädyssä

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Pääaltaan muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Allastekniset työt
– Allastilan holvin muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Betonielementtiasennukset pääosin oppimisen tilojen alueella (lohkot A ja C)
– Oppimisen tilojen ulkoseinien lämmöneristystyöt
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tiloissa ja uimahallissa
– Pintalaattojen raudoitus- ja betoinointityöt
– Rungon paikallavalutyöt ja elementtisaumaukset
– Etuputsityöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Monitoimihallin maanvaraisen lattian valutyöt
– Oppimisen tilojen A-lohkon puuvesikattoelementtien asentaminen
– Oppimisen tilojen maanvaraiset lattiat

 

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita, ohjeistuksia ja liikenteen ohjausta. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia
3 dAikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla pääosin (meluavien töiden osalta): arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Ei tavanomaisesta poikkeavaa.
– Energiakaivojen poraus aloitetaan kesäkuussa 2023 ja työ jatkuu enintään lokakuun loppuun. Poraustyöstä aiheutuu meluhaittaa työmaan välittömään ympäristöön.

Työmaatiedote 28, 11/2023

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Monitoimialtaan valutyöt pääosin
– Opetus- ja kahluualtaan valutyöt pääosin

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Pääaltaan pohjalaatan muottityöt
– Kylmäaltaan raudoitustyöt
– Allastekniset työt
– Allastilan holvin muotti- ja raudoitustyöt
– Betonielementtiasennukset pääosin oppimisen tilojen alueella (lohkot A ja C)
– Oppimisen tilojen B-lohkon puuvesikattoelementtien asentaminen
– Oppimisen tilojen ulkoseinien lämmöneristystyöt
– Monitoimihallin puuvesikattoelementtien asentaminen Koulupolun puoleisessa päädyssä
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tiloissa ja uimahallissa
– Pintalaattojen raudoitus- ja betonointityöt
– Rungon paikallavalutyöt ja elementtisaumaukset
– Etuputsityöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Monitoimihallin maanvaraisten lattioiden lämmöneristys- ja raudoitustyöt
– Oppimisen tilojen maanvaraiset lattiat

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita, ohjeistuksia ja liikenteen ohjausta. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia

Koulupolun ylittävää risteävää työmaaliikennettä enää vain satunnaisesti.

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla pääosin (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Ei tavanomaisesta poikkeavaa.
– Energiakaivojen poraus aloitetaan kesäkuussa 2023 ja työ jatkuu enintään lokakuun loppuun. Poraustyöstä aiheutuu meluhaittaa työmaan välittömään ympäristöön.

Työmaatiedote 27, 9/2023

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Monitoimihallin teräsristikoiden asentaminen
– Vesikattoelementtien asentaminen palloiluhallin osalla
– Monitoimihallin palloiluhalliosan betonielementtiasennukset

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Pohjaviemäriasennukset oppimisen tiloissa
– Uima-altaiden ja allastilan holvin muotti-, raudoitus- ja betoinointityöt
– Allastekniset työt
– Betonielementtiasennukset pääosin oppimisen tilojen alueella (lohkot A ja C)
– Oppimisen tilojen B-lohkon puuvesikattoelementtien asentaminen
– Oppimisen tilojen B-lohkon ulkoseinien lämmöneristystyöt
– Monitoimihallin yläpohjan höyrynsulkukermin asennustyöt Koulupolun puolella rakennusta
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tilojen B1-kerroksessa ja uimahallissa
– Rungon paikallavalutyöt ja elementtisaumaukset
– Etuputsityöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Pintalaattojen raudoitus- ja betonointityöt
– Monitoimihallin maanvaraisten lattioiden lämmöneristys- ja raudoitustyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita, ohjeistuksia ja liikenteen ohjausta.

Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia

Koulupolun ylittävää risteävää työmaaliikennettä enää vain satunnaisesti.

Aikataulu ja työskentelyajat

– Säännölliset työskentelyajat työmaalla pääosin (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

– Ei tavanomaisesta poikkeavaa.
– Energiakaivojen poraus aloitetaan kesäkuussa 2023 ja työ jatkuu enintään lokakuun loppuun. Poraustyöstä aiheutuu meluhaittaa työmaan välittömään ympäristöön.

Työmaatiedote 26, 8/2023

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Monitoimi- ja kahluualtaiden pohjalaattojen valutyöt

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Pohjaviemäriasennukset oppimisen tiloissa
– Monitoimi- ja kahluualtaiden muotti-, raudoitus- ja betoinointityöt
– Allastekniset työt
– Betonielementtiasennukset monitoimihallin ja oppimisen tilojen alueilla
– Monitoimihallin katon teräsristikoiden ja puuvesikattoelementtien asennustyöt
– Rungon paikallavalutyöt ja elementtisaumaukset
– Etuputsityöt
– Oppimisen tilojen B-lohkon ja monitoimihallin ulkoseinien lämmöneristystyöt
– Oppimisen tilojen B-lohkon yläpohjan höyrynsulkukermin asennustyöt
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tilojen B1-kerroksessa ja uimahallissa

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Oppimisen tilojen B-lohkon puuvesikattoelementtien asentaminen

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita, ohjeistuksia ja liikenteen ohjausta. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia

Koulupolun ylittävä, risteävä työmaaliikenne jatkuu toistaiseksi monitoimihallin rungon rakentamisen ajan.

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaatiedote 25, 2/2023

Päättyvät työvaiheet
– Hulevesien viivästysaltaan pohjan louhinta- ja kaivuutyöt Viikaistenkadun varressa
– Uimahallin ulkoseinien lämmöneristystyöt pääosin
– Opetusaltaan seinien valutyöt

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Monitoimi-, opetus- ja kahluualtaiden muotti-, raudoitus- ja betoinointityöt
– Allastekniset työt
– Betonielementtiasennukset monitoimihallin ja oppimisen tilojen alueilla
– Monitoimihallin katon teräsristikoiden asennustyöt
– Rungon paikallavalutyöt ja elementtisaumaukset
– Etuputsityöt
– Oppimisen tilojen B-lohkon yläpohjan höyrynsulkukermin asennustyöt
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tilojen B1-kerroksessa ja uimahallissa

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Monitoimihallin puuvesikattoelementtien asentaminen
– Oppimisen tilojen B-lohkon puuvesikattoelementtien asentaminen
– Oppimisen tilojen B-lohkon ulkoseinien lämmöneristystyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita, ohjeistuksia ja liikenteen ohjausta. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia

Koulupolun ylittävä, risteävä työmaaliikenne jatkuu toistaiseksi monitoimihallin rungon rakentamisen ajan.

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaatiedote 24, 3/2023

Päättyvät työvaiheet
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tilojen B0-kerroksessa
– Opetusaltaan pohjalaatan valutyöt

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Hulevesien viivästysaltaan sekä putkijohtokanaalien louhintatyöt Viikaistenkadun puolella piha-aluetta
– Perustusten ja tukimuurin muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Uimahallin välipohjalaatan muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Opetus- ja kahluualtaan muotti-, raudoitus- ja betoinointityöt sekä allastekniset työt
– Betonielementtiasennukset monitoimihallin ja koulun osalla
– Rungon paikallavalutyöt
– Uima- ja monitoimihallin ulkoseinien lämmöneristystyöt
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tilojen B1-kerroksessa

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Monitoimihallin vesikattoelementtien asentaminen
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt uimahallissa
– Muiden uima-altaiden muotti- ja raudoitustyöt
– Oppimisen tilojen (B-lohkon) yläpohjan höyrynsulkukermin asennustyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita, ohjeistuksia ja liikenteen ohjausta. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia

Koulupolun ylittävä, risteävä työmaaliikenne jatkuu toistaiseksi monitoimihallin rungon rakentamisen ajan.

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Mahdollinen pölyhaitta vähäistä talven aikana.
– Ei tavanomaisesta poikkeavia/ meluavia työvaiheita.

Työmaatiedote 23, 1/2023

Päättyvät työvaiheet
– Kaukolämpöputkien asennus

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Perustusten ja tukimuurin muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Uimahallin välipohjalaatan muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Opetus- ja kahluualtaan muotti-, raudoitus- ja allastekniset työt
– Betonielementtiasennukset monitoimihallin ja koulun osalla
– Uimahallin ulkoseinien lämmöneristystyöt
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tilojen B1-kerroksessa

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Alapohjan lämmöneristys- ja raudoitustyöt monitoimihallissa
– Monitoimihallin vesikattoelementtien asentaminen

 

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita, ohjeistuksia ja liikenteen ohjausta. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia

Koulupolun ylittävä, risteävä työmaaliikenne jatkuu toistaiseksi monitoimihallin rungon rakentamisen ajan.

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Mahdollinen pölyhaitta vähäistä talven aikana.
– Ei tavanomaisesta poikkeavia/ meluavia työvaiheita.

Työmaatiedote 22, 51/2022

Päättyvät työvaiheet
– Kaukolämpöputkien asennustyöt rakennuksen ulkopuolella
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tilojen B0-kerroksessa
– Alapohjalaatan valutyöt oppimisen tilojen B0-kerroksessa ja uimahallissa
– Suojaseinien rakentaminen

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Perustusten ja tukimuurin muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Uimahallin välipohjalaatan muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Maanvastaisten rakenteiden veden- ja lämmöneristystyöt
– Betonielementtiasennukset monitoimihallin ja koulun osalla
– Uimahallin ulkoseinien lämmöneristystyöt
– Kevytsorabetonisten väliseinien rakennustyöt oppimisen tilojen B1-kerroksessa

Alkavat/seuraavat työvaiheet
– Uima-altaiden muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Alapohjan lämmöneristys- ja raudoitustyöt monitoimihallissa

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

– Maarakennusmateriaalien ja -ainesten kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia
– Koulupolulla tehdään kunnallistekniikan liitostöitä.

Noudata ajantasaisia ohjeistuksia ja liikenteenohjausta!

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Mahdollinen pölyhaitta vähäistä talven aikana.

Muut asiat
– SRV:n internetsivuilla olevasta työmaakamerasta voi seurata runkorakentamisvaiheen etenemistä tulevan talven ajan.

Työmaatiedote 20, 47/2022

Päättyvät työvaiheet
– Uimahallin kantavan rungon elementtiasennukset pääosin
– Väestönsuojien (4 kpl) paikallavalutyöt
– Louhintatyöt pääasiallisesti

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Pohjaviemäreiden rakentaminen
– Perustusten ja tukimuurin muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Sokkelien sekä väestönsuojaseinien veden- ja lämmöneristystyöt
– Betonielementtiasennukset monitoimihallin ja koulun osalla
– Kevytsorabetonisten väliseinien asennustyöt
– Uimahallin vesikattoelementtien asennukset

Alkavat/seuraavat työvaiheet
– Hulevesien viivästysrakenteiden louhinta
– Uima-altaiden muotti- ja raudoitustyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia
– Koulupolulla tehdään kaukolämpö- ja KVV-järjestelmien liitostöitä. Työsuorituksella saattaa olla vaikutuksia alueen kulkureittihin.
– Koulupolun ylittävän, poikittaisen liikenteen varoitusmerkintöjä lisätty.

Noudata ajantasaisia ohjeistuksia ja liikenteenohjausta!

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Mahdollinen pölyhaitta vähäistä talven aikana.
– Turhaa valohaittaa pyritään välttämään.

Muut asiat
– SRV:n internetsivuilla olevasta työmaakamerasta voi seurata runkorakentamisvaiheen etenemistä tulevan talven ajan.

Työmaatiedote 19, 45/2022

Päättyvät työvaiheet
– B- ja E-lohkojen 0. krs maanvaraiset lattiat pääosin

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Salaojien rakentaminen
– Yleiskaivuut ja täytöt
– Alapohjan sepelitäytöt
– Putkikanaalien louhinta
– Ulkopuolisten KVV-järjestelmien rakentaminen
– Pohjaviemäreiden rakentaminen
– Perustusten ja perusmuurien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt oppimisen tilojen alueella
– Väestönsuojan nro 1 holvin muottityöt
– Perustusten ja ulkoseinien veden- ja lämmöneristystyöt
– Betonielementtiasennukset
– Pilari- ja leukapalkkiasennukset
– Sokkeli- ja seinäelementtien asennukset
– Ontelolaattojen asennukset
– Porraselementtien asennukset
– Elementtisaumaukset ja -juotokset asennusten mukaan

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Uimahallin puukattoelementtien asennukset
– Kevytsorabetonisten väliseinien asennustyöt
– Väestönsuojan nro 1 holvin valutyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

– Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia
– Koulupolulla tehdään kaukolämpö- ja KVV-järjestelmien liitostöitä. Työsuorituksella saattaa olla vaikutuksia alueen kulkureittihin. Noudata ajantasaisia ohjeistuksia ja liikenteenohjausta.
– Koulupolun ylittävän, poikittaisen liikenteen varoitusmerkintöjä lisätään.

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00
– Kanaalilouhintaa suoritetaan arkisin klo 7.00 – 18.00.

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Mahdollinen pölyhaitta vähäistä syksyn – kevään aikana.

Muut asiat
– Hankkeen verkkosivuilla olevasta työmaakamerasta voi seurata runkorakentamisvaiheen etenemistä tulevan talven ajan.

Työmaatiedote 18, 43/2022

Päättyvät työvaiheet
– B- ja E-lohkojen 0. krs elementtiasennukset
– Uimahallin teräsristikoiden asentaminen

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Salaojien rakentaminen
– Yleiskaivuut ja täytöt
– Alapohjan sepelitäytöt
– Putkikanaalien louhinta
– Ulkopuolisten KVV-järjestelmien rakentaminen
– Pohjaviemäreiden rakentaminen
– Perustusten ja perusmuurien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt oppimisen tilojen alueella
– Väestönsuojan nro 1 alapohjalaatan muotti- ja raudoitustyöt
– Perustusten veden- ja lämmöneristystyöt
– Betonielementtiasennukset
– Pilari- ja leukapalkkiasennukset
– Sokkeli- ja seinäelementtien asennukset
– Ontelolaattojen asennukset
– Porraselementtien asennukset
– Elementtisaumaukset ja -juotokset asennusten mukaan
– Maanvastaisen alapohjan lämmöneristeiden asentaminen ja lattialaatan raudoitus- ja valutyöt uimahallissa ja oppimisen tilojen B-lohkolla

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Uimahallin puukattoelementtien asennukset
– Väestönsuojan nro 1 seinien ja holvin muotti-, raudoitus- ja valutyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Kalliolouheen ja -murskeen kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia

– Koulupolulla tehdään kaukolämpö- ja KVV-järjestelmien liitostöitä. Työsuorituksella saattaa olla vaikutuksia alueen kulkureitteihin. Noudata ajantasaisia ohjeistuksia ja liikenteenohjausta.
– Muissa mahdollisissa työkoneiden siirtotehtävissä tavanomaisesta poikkeavilla ajoreiteillä alueelle järjestetään tarvittava liikenteenohjaus.

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00
– Kanaalilouhintaa suoritetaan arkisin klo 7.00 – 18.00.

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Mahdollinen pölyhaitta vähäistä syksyn – kevään aikana.

Muut asiat
Hankkeen verkkosivuilla olevasta työmaakamerasta voi seurata runkorakentamisvaiheen etenemistä tulevan talven ajan.

Projekti- ja työmaahenkilöstö
Projektipäällikkö Eerik Leivo Puh. +358 40 551 2430
Työmaapäällikkö Kaj Grönroos Puh. +358 400 946 070
Työsuojelupäällikkö Tapio Luoma Puh. +358 400 516 351
Teknisen toimiston päällikkö Riku Rantanen Puh. +358 40 513 2308
Työmaainsinööri Riku Latokartano Puh. +358 40 183 0460
Aluevastaava, uima- ja liikuntahalli Markus Vartiainen Puh. +358 44 978 2823
Aluevastaava, oppimisen tilat Miika Nurminen Puh. +358 40 355 7734
Työnjohtaja Vesa Tahkoniemi Puh. +358 40 635 7977

Työmaatiedote 17, 41/2022

Päättyvät työvaiheet
– Uimahallin 0. krs perustusten, ulko- ja väliseinien sekä peruspilarien paikallavalutyöt
– Väestönsuojien nro 2,3 ja 4 paikallavalutyöt

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Salaojien rakentaminen
– Yleiskaivuut ja täytöt
– Alapohjan sepelitäytöt
– Putkikanaalien louhinta
– Ulkopuolisten KVV-järjestelmien rakentaminen
– Pohjaviemäreiden rakentaminen
– Perustusten muotti-, raudoitus- ja betonointityöt oppimisen tilojen alueella
– Perustusten veden- ja lämmöneristystyöt
– Betonielementtiasennukset uimahallissa sekä oppimisen tilojen B-lohkolla
– Pilari- ja leukapalkkiasennukset
– Sokkeli- ja seinäelementtien asennukset
– Ontelolaattojen asennukset
– Elementtisaumaukset ja -juotokset asennusten mukaan
– Uimahallin teräsristikoiden asentaminen
– Maanvastaisen alapohjan lämmöneristeiden asentaminen ja lattialaatan raudoitus- ja valutyöt uimahallissa

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Kunnallistekniset liitokset verkostoihin (Kts. kohta 2)
– Uimahallin puukattoelementtien asennukset

 

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia

Ensi viikolla (vk 42) Koulupolulla tehdään kaukolämpö- ja KVV-järjestelmien liitostöitä.

Työsuorituksella on vaikutuksia alueen kulkureittihin.
– Kuva 5, kohta 1: Kaivuualue aidataan ja paikalla rakennetaan väliaikainen kiertotie, kuvassa vasemmalta palloilukentän kautta.
– Kuva 5, kohta 2: Kaivuualue aidataan ja paikalla tehdään hetkellinen kiertotie, kuvassa vasemmalta jäähallin vierestä. Kaivannon yli rakennetaan väliaikaiset kulkusillat, jolloin Koulupolku on normaalisti käytettävissä liitostöiden ajan.
– Muissa mahdollisissa työkoneiden siirtotehtävissä tavanomaisesta poikkeavilla ajoreiteillä alueelle järjestetään tarvittava liikenteenohjaus.

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00
– Kanaalilouhintaa suoritetaan arkisin klo 7.00 – 18.00.

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Mahdollinen pölyhaitta vähäistä syksyn – kevään aikana.

Muut asiat
– Hankkeen työmaasivuilla olevasta työmaakamerasta voi seurata runkorakentamisvaiheen etenemistä tulevan talven ajan.

Projekti- ja työmaahenkilöstö
Projektipäällikkö Eerik Leivo Puh. +358 40 551 2430
Työmaapäällikkö Kaj Grönroos Puh. +358 400 946 070
Työsuojelupäällikkö Tapio Luoma Puh. +358 400 516 351
Teknisen toimiston päällikkö Riku Rantanen Puh. +358 40 513 2308
Työmaainsinööri Riku Latokartano Puh. +358 40 183 0460
Aluevastaava, uima- ja liikuntahalli Markus Vartiainen Puh. +358 44 978 2823
Aluevastaava, oppimisen tilat Miika Nurminen Puh. +358 40 355 7734
Työnjohtaja Vesa Tahkoniemi Puh. +358 40 635 7977

Työmaatiedote 16, 39/2022

Meneillään olevat työvaiheet

– Maanrakennustyöt
– Salaojien rakentaminen
– Yleiskaivuut ja täytöt
– Alapohjan sepelitäytöt
– Putkikanaalien louhinta
– Ulkopuolisten KVV-järjestelmien rakentaminen
– Pohjaviemäreiden rakentaminen
– Perustusten muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Paikallavalettavien runkorakenteiden muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Väestönsuojat nro 1, 2 ja 4
– Uimahallin paikallavalettavat väliseinät ja peruspilarit
– Perusmuurit
– Perustusten veden- ja lämmöneristystyöt
– Betonielementtiasennukset E- ja B-lohkoilla
– Pilari- ja leukapalkkiasennukset
– Sokkeli- ja seinäelementtien asennukset
– Ontelolaattojen asennukset
– Elementtisaumaukset ja -juotokset asennusten mukaan

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Maanvastaisen alapohjan lämmöneristeiden asennus ja raudoitustyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00
– Kanaalilouhintaa suoritetaan arkisin klo 7.00 – 18.00.

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Pölynhallintaan kiinnitetään huomiota, jotta mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön pysyvät vähäisinä.
– Työmaavalaistuksen ajastuksella pyritään vähentämään tarpeetonta valohaittaa.

Muut asiat
– SRV:n internetsivuilla olevasta työmaakamerasta voi seurata runkorakentamisvaiheen etenemistä tulevan talven ajan.

Työmaatiedote 15, 37/2022

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Salaojien rakentaminen
– Yleiskaivuut ja täytöt
– Alapohjan sepelitäytöt
– Putkikanaalien louhinta
– Ulkopuolisten KVV-järjestelmien rakentaminen
– Pohjaviemäreiden rakentaminen
– Perustusten muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Paikallavalettavien runkorakenteiden muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Väestönsuojat nro 2, 3 ja 4
– Uimahallin paikallavalettavat ulko- ja väliseinät
– Perusmuurit
– Perustusten veden- ja lämmöneristystyöt
– Betonielementtiasennukset E- ja B-lohkoilla
– Pilari- ja leukapalkkiasennukset
– Sokkeli- ja seinäelementtien asennukset
– Elementtisaumaukset ja -juotokset asennusten mukaan

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Maanvastaisen alapohjan lämmöneristeiden asennus ja raudoitustyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimituksia

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Pölynhallintaan kiinnitetään huomiota, jotta mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön pysyvät vähäisinä.
– Vähäisiksi todettujen melu- ja tärinävaikutusten johdosta kanaalilouhintaräjäytykset suoritetaan jatkossa säännöllisten työskentelyaikojen puitteissa arkisin klo 7.00 – 18.00 aiemmin noudatettujen aikaikkunoiden sijaan.

Työmaatiedote 14, 35/2022

Tilannekatsaus

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt (salaojien rakentaminen, täytöt, yleiskaivuut ym.)
– Putkikanaalien louhinta ja ulkopuolisten KVV-järjestelmien rakentaminen
– Pohjaviemäreiden rakentaminen
– Perustusten muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Uimahallin ja väestönsuojien paikallavalurakenteiden muotti-, raudoitus- ja
betonointityöt
– Perustusten veden- ja lämmöneristystyöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Betonielementtiasennukset aloitetaan keskiviikkona 31.8.2022
– Elementtisaumaukset ja -juotokset asennusten mukaan

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimitukset alkavat 31.8.
– Toimitukset pääsääntöisesti ajoportista nro 2 (Lehtorintieltä)

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Pölynhallintaan kiinnitetään huomiota, jotta mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön pysyvät vähäisinä.
– Kalliolouhinnan vähentyessä melu- ja tärinävaikutukset vähäisiä.
– Kanaalilouhintaräjäytykset suoritetaan seuraavina kellonaikoina: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 ja 15.00.

Projekti- ja työmaahenkilöstö
Projektipäällikkö Eerik Leivo Puh. +358 40 551 2430
Työmaapäällikkö Kaj Grönroos Puh. +358 400 946 070
Työsuojelupäällikkö Tapio Luoma Puh. +358 400 516 351
Teknisen toimiston päällikkö Riku Rantanen Puh. +358 40 513 2308
Työmaainsinööri Riku Latokartano Puh. +358 40 183 0460
Aluevastaava, uima- ja liikuntahalli Markus Vartiainen Puh. +358 44 978 2823
Aluevastaava, oppimisen tilat Miika Nurminen Puh. +358 40 3557734

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@srv.fi

Työmaatiedote 13, 33/2022

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Uimahallin 0. krs ulkoseinien kantavien rakenteiden valutyöt
– Koulun 0. krs perustusten rakentaminen pääsääntöisesti

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt (salaojien rakentaminen, täytöt, yleiskaivuut ym.)
– Putkikanaalien louhinta ja ulkopuolisten KVV-järjestelmien rakentaminen
– Pohjaviemäreiden rakentaminen
– Perustusten muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Uimahallin ja väestönsuojien paikallavalurakenteiden muotti-, raudoitus- ja
betonointityöt
– Perustusten veden- ja lämmöneristystyöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Betonielementtien asennukset

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.
– Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimitukset alkavat elo-syyskuussa 2022

Viikaistenkadun ajoportin (portti 1) ympäristöön tehdään liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia yhteistyössä U:gin kaupungin kanssa.
Jäähallin ajoportin (portti 3) käyttöä vähennetään koulupäivien aikana.

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Pölynhallintaan kiinnitetään huomiota, jotta mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön pysyvät vähäisinä.
– Kalliolouhinnan vähentyessä melu- ja tärinävaikutukset vähäisiä.
– Kanaalilouhintaräjäytykset suoritetaan jatkossa seuraavina kellonaikoina:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 ja 15.00.

Projekti- ja työmaahenkilöstö
Projektipäällikkö Eerik Leivo Puh. +358 40 551 2430
Työmaapäällikkö Kaj Grönroos Puh. +358 400 946 070
Työsuojelupäällikkö Tapio Luoma Puh. +358 400 516 351
Teknisen toimiston päällikkö Riku Rantanen Puh. +358 40 513 2308
Työmaainsinööri Riku Latokartano Puh. +358 40 183 0460
Aluevastaava, uima- ja liikuntahalli Markus Vartiainen Puh. +358 44 978 2823
Aluevastaava, oppimisen tilat Miika Nurminen Puh. +358 40 3557734

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@srv.fi

Työmaatiedote 12, 30/2022

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Uimahallin hyppyaltaan kantavien rakenteiden valutyöt
– Lehtorintien risteysalueen muutostyöt

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt (salaojien rakentaminen, täytöt, yleiskaivuut ym.)
– Putkikanaalien louhinta ja ulkopuolisten KVV-järjestelmien rakentaminen
– Pohjaviemäreiden rakentaminen
– Perustusten muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Uimahallin paikallavalettavien ulkoseinien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Perustusten vedeneristystyöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Väestönsuojien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Betonielementtien asennukset

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

– Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
– Betonielementtien työmaatoimitukset alkavat elo-syyskuussa 2022

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

– Pölynhallintaan kiinnitetään huomiota, jotta mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön pysyvät vähäisinä. Työmaa-alueella tehdään pölynsidontatoimenpiteitä kesän aikana.

Muut asiat

Koulujen alun lähestyessä toivotaan, että lapsia muistutetaan turvallisesta liikkumisesta rakennustyömaan lähiympäristössä.

Työmaatiedote 11, 26/22

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Hyppyaltaan pohjalaatan muottityö ja lämmöneristeiden asennus
– Rakennuspohjan louhintatyöt (kanaalilouhinta jatkuu)

Meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt (salaojien rakentaminen, täytöt ym.)
– Pohjaviemäreiden rakentaminen
– Monitoimi- ja uimahallin anturoiden muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Väestönsuojien ja uimahallin paikallavalettavien ulkoseinien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Hyppyaltaan pohjalaatan raudoitustyöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Hyppyaltaan pohjalaatan betonointi ja altaan seinien muotti- ja raudoitustyöt

Kuva 1. Työmaan yleiskuva työmaakamerasta. 27.6.2022Kuva 2. Uimahallin hyppyaltaan pohjalaatan raudoitustyöt meneillään. 27.6.2022Kuva 3. Uimahallin paikallavalettavien seinien muotti- ja raudoitustyöt meneillään. 27.6.2022Kuva 4. Anturoiden muottityöt aloitettu oppimisen tilojen alueella. Rakennuspohjan louhintatyöt valmiit. 27.6.2022

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

-Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
-Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia
-Betonielementtien työmaatoimitukset alkavat elokuussa 2022

Pohjoistullitien ja Lehtorintien risteysaluetta levennetään poistamalla reunakivetykset ja asfaltoimalla kadun reuna-alueet alla olevien kuvan mukaisesti. Muutostyö toteutetaan heinäkuun aikana, alueelle järjestetään työn ajaksi tarvittava liikenteenohjaus.

Kuva 6. Pohjoistullitien ja Lehtorintien risteyksen muutosalue merkitty kuvaan punaisella.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Pölynhallintaan kiinnitetään huomiota, jotta mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön pysyvät vähäisinä. Työmaa-alueella tehdään pölynsidontatoimenpiteitä kesän aikana.

Muut asiat

Viikaisten koulun ja Pohitullin koulun keittiön purkamisesta syntyi purkujätettä yhteensä noin 14.400 tonnia, minkä poiskuljettamiseksi ajettiin lähes 800 kuormaa työmaalta. Purkujätteen hyötykäyttöaste oli 98,73%.

Työmaatiedote 10, 24/22

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Purkujätteen kuljettaminen työmaa-alueelta

Meneillään olevat työvaiheet
– Kallion louhintatöitä oppimisen tilojen alueella, louhintatyöt pääosin valmiit kesäkuussa.
– Maanrakennustyöt
– Uimahallin pohjaviemäreiden rakentaminen
– Monitoimihallin anturoiden muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Uimahallin anturoiden muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Väestönsuojien seinien muotti- ja raudoitustyöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Oppimisen tilojen perustusten rakentaminen Koulupolun viereisellä osuudella.

Kuva 1. Työmaan yleiskuva työmaakamerasta. 13.6.2022Kuva 2. Uimahallin perustustyöt meneillään. 13.6.2022Kuva 3. Väestönsuojien rakentaminen aloitettu, louhintatöitä kuvan taka-alalla. 13.6.2022Kuva 4. Monitoimihallin väestönsuojien rakentamista. 13.6.2022

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

-Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
-Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Pölynhallintaan kiinnitetään huomiota, jotta mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön pysyvät vähäisinä. Työmaa-alueella tehdään pölynsidontatoimenpiteitä kesän aikana.

Muut asiat

-Työmaakameraan voit tutustua SRV:n työmaasivuilla.
-Peruskiven muuraus 20.6. (kutsuvierastilaisuus)

Työmaatiedote 9, 22/22

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Uimahallin salaojitustyöt

Meneillään olevat työvaiheet
– Kallion louhintatöitä oppimisen tilojen alueella
– Maanrakennustyöt
– Monitoimihallin anturoiden muotti-, raudoitus- ja betonointityöt
– Uimahallin anturoiden muotti-, raudoitus- ja betonointityöt

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Perusmuurien muotti- ja raudoitustyöt
– Väestönsuojien seinien muotti- ja raudoitustyöt
– Uimahallin pohjaviemäreiden rakentaminen

Kuva 1. Työmaan yleiskuva työmaakamerasta. 1.6.2022Kuva 2. Uimahallin perustustyöt meneillään. 1.6.2022Kuva 3. Uimahalli kuvassa oikealla, monitoimihallin väestönsuojien perustuksia edessä vasemmalla. 1.6.2022Kuva 4. Väestönsuojien perustustyöt meneillään, louhintatyöt etenevät oppimisen tilojen alueella. 1.6.2022

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

– Purkujätteen kuormaamista ja kuljettamista pois työmaa-alueelta
– Kalliolouheen ja –murskeen kuljetuksia
– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia

Työmaaliikenne on kokonaisuudessaan vähentynyt loppukevään aikana.

Aikataulu ja työskentelyajat

– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

– Pölynhallintaan kiinnitetään huomiota, jotta mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön pysyvät vähäisinä.
– Työmaa-alueen ajoväylillä on aloitettu pölynsidontatoimenpiteet.

Työmaatiedote 8, 20/22

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Uima- ja monitoimihallin pohjan louhintatyöt pääosin
– Viikaisten koulun purkaminen

Meneillään olevat työvaiheet
– Monitoimihallin anturoiden muotti- ja raudoitustyöt
– Purkujätteen poiskuljetusta
– Uima- ja monitoimihallin salaojatyöt
– Uima- ja monitoimihallin anturapohjien rakentaminen
– Pintamaiden kuorinta- ja louhintatyöt oppimisen tilojen alueella
– Putkikanaalien louhinta
– Kalliolouheen ajo pois työmaa-alueelta, murskeen ajoa työmaalle

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Monitoimihallin anturoiden betonointityöt
– Väestönsuojien muotti- ja raudoitustyöt
– Uimahallin anturoiden muotti- ja raudoitustyöt

Kuva 1. Työmaan yleiskuva työmaakamerasta 16.5.2022Kuva 2. Monitoimihallin perustusten rakentaminen aloitettu 17.5.2022.Kuva 3. Uimahallin pohjarakenteita rakennuksen pohjan kuivausjärjestelmien-rakentamista 17.5.2022Kuva 4. Louhintatyöt etenevät oppimisen tilojen alueelle. Pintamaiden poistoa 17.5.2022.

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

– Vilkkaampi kuorma-autoliikenne jatkuu louhintatöiden ja purkujätteen kuljetuksen ajan

– Rakennusmateriaali- ja betonitoimituksia

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Pölynhallintaan kiinnitetään huomiota, jotta mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön pysyvät vähäisinä.

Työmaatiedote 7, 18/22

Tilannekatsaus

Meneillään olevat työvaiheet

– Purkujätteen lajittelua ja kuljetusta

– Uima- ja monitoimihallin salaojatyöt

-Uima- ja monitoimihallin anturapohjien rakentaminen

-Louhintatyöt oppimisen tilojen alueella

-Kalliolouheen ajo pois työmaa-alueelta, murskeen ajoa työmaalle

 

Alkavat/ seuraavat työvaiheet

-Uima- ja monitoimihallin anturoiden ja väestönsuojien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt

Kuva 1. Työmaan yleiskuva työmaakamerasta. 5.5.2022Kuva 2. Uimahallin pohjarakenteita. 4.5.2022Kuva 3. Monitoimihallin pohjarakenteita etualalla. 4.5.2022 Kuva 4. Louhintatyöt etenevät oppimisen tilojen alueelle. Purkujätteen lajittelua kuvan taka-alalla. 4.5.2022

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

-Vilkkaampi kuorma-autoliikenne jatkuu purku- ja louhintatöiden ajan

-Rakennusmateriaali- ja betonitoimitukset alkavat, ei merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
Pölynhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vaikutukset työmaan ympäristöön pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Työmaatiedote 6, 16/22

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Viikaisten koulun purkutyöt pääasiallisesti

Meneillään olevat työvaiheet
– Purkujätteen lajittelu ja kuljettaminen pois työmaa-alueelta
– Louhinta- ja maanrakennustyöt
– Kalliolouheen ajo pois työmaa-alueelta, murskeen ajoa työmaalle

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Perustusten alapuoliset pohjarakenteet ja salaojat
– Perustusten ja väestönsuojien muottityöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Työmaaliikenne on tällä hetkellä erittäin aktiivista, kun kalliolouhetta ja purkujätettä kuljetetaan pois Viikaistenmäeltä.  Työmaalta lähtevä liikenne ohjataan pääsääntöisesti Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien kautta Laivanrakentajantielle. Saapuvaa liikennettä ohjataan tilanteesta riippuen vaihtoehtoisia reittejä pitkin liikennemäärien tasaamiseksi.

SRV ja Uudenkaupungin kaupunki ovat yhteistyössä parantaneet rakennustyömaan ympäristön opasteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Pyydämme kaikkia alueella liikkujia ystävällisesti
noudattamaan ajantasaisia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
Pölynhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vaikutukset työmaan ympäristöön pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Työmaatiedote 5, 14/2022

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet

– Viikaisten koulun maanpinnan yläpuolisten osien purku.

Meneillään olevat työvaiheet

– Viikaisten koulun kellarikerroksen purkutyöt ja purkujätteen lajittelu
– Raivaus- ja louhintatyöt. Louhintatöistä yli 50% tehty.
– Kalliolouheen ja purkujätteen kuljettaminen pois työmaa-alueelta

Alkavat/ seuraavat työvaiheet

– Perustusten alapuoliset pohjarakenteet
– Salaojat

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Työmaaliikenne on tällä hetkellä erittäin aktiivista, kun kalliolouhetta ja purkujätettä kuljetetaan pois Viikaistenmäeltä. Liikennemäärä tulee kasvamaan tasaisesti kevään aikana.

Työmaalta lähtevä liikenne ohjataan pääsääntöisesti Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien kautta Laivanrakentajantielle. Saapuvaa liikennettä ohjataan tilanteesta riippuen vaihtoehtoisia reittejä pitkin liikennemäärien tasaamiseksi.

SRV ja Uudenkaupungin kaupunki ovat yhteistyössä parantaneet rakennustyömaan ympäristön opasteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Pyydämme kaikkia alueella liikkujia ystävällisesti noudattamaan annettuja opasteita. Työmaan ja työmaatukikohdan välisellä kevyen liikenteenväylällä Koulupolulla moottoriajoneuvoilla ajo on ehdottoman kiellettyä! (Kuva alla) Kaupunki tulee asettamaan em. alueelle myös ajoesteitä.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Pölynhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vaikutukset työmaan ympäristöön pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Työmaatiedote 4, 12/2022

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet

– Ei päättyviä työvaiheita aikavälillä.

Meneillään olevat työvaiheet

– Raivaus- ja louhintatyöt
– Viikaisten koulun purkaminen ja purkujätteen lajittelu
– Kalliolouheen ja purkujätteen kuljettaminen pois työmaa-alueelta

Alkavat/ seuraavat työvaiheet

– Perustusten alapuoliset pohjarakenteet

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Työmaaliikenne on tällä hetkellä erittäin aktiivista, kun kalliolouhetta ja purkujätettä kuljetetaan pois Viikaistenmäeltä. Liikennemäärä tulee kasvamaan tasaisesti kevään aikana.

Työmaalta lähtevä liikenne ohjataan pääsääntöisesti Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien kautta Laivanrakentajantielle. Saapuvaa liikennettä ohjataan tilanteesta riippuen vaihtoehtoisia reittejä pitkin liikennemäärien tasaamiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Pölynhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vaikutukset työmaan ympäristöön pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Työmaatiedote 3, 9/2022

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet

– Ei päättyviä työvaiheita aikavälillä.

Meneillään olevat työvaiheet

– Raivaus- ja louhintatyöt
– Kalliolouheen ja purkujätteen kuljettaminen pois työmaa-alueelta
– Viikaisten koulun purkaminen

Alkavat/ seuraavat työvaiheet

– Perustusten alapuoliset pohjarakenteet

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Työmaan aluekartta

Työmaaliikenne on tällä hetkellä erittäin aktiivista, kun kalliolouhetta ja purkujätettä kuljetetaan pois Viikaistenmäeltä. Työmaaliikenne ohjataan pääsääntöisesti Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien kautta Laivanrakentajantielle.

Ajoporttia 3 käytetään työmaaliikenteessä vain toissijaisesti.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Louhinta- ja purkutyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhinta- ja purkutöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin sekä tarvittaessa melumittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista.

Purkutöiden aikana pölyn leviämistä ympäristöön estetään tehokkaasti kastelulla.

Ympäristö- ja liikenneasioita seurataan aktiivisesti kokoustamalla tilaajan eli Uudenkaupungin kaupungin edustajien kanssa.

Muut asiat

Julkinen työmaakamera on julkaistu. Kamerakuvaan voit tutustua SRV:n työmaasivuilla.

Työmaatiedote 2, 7/2022

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet

– Pohitullin keittiön purkutyöt

Meneillään olevat työvaiheet

– Raivaus- ja louhintatyöt
– Viikaisten koulun purkaminen

Alkavat/ seuraavat työvaiheet

– Perustusten alapuoliset pohjarakenteet


Kuva 1. Louhinta- ja purkutyöt käynnissä. 14.2.2022


Kuva 2. Työmaan yleiskuva. 16.2.2022


Kuva 3. Työmaan yleiskuva. 16.2.2022


Kuva 4. Viikaisten koulun purkua. 17.2.2022


Kuva 5. Viikaisten koulun purkua. 17.2.2022


Kuva 6. Louhintatyöt käynnissä, Pohitullin koulun keittiö on purettu. 17.2.2022

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

– Työmaaliikenne on tällä hetkellä erittäin aktiivista, kun kalliolouhetta ja purkujätettä kuljetetaan pois Viikaistenmäeltä.
– Työmaaliikenne ohjataan pääsääntöisesti Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien kautta Laivanrakentajantielle. Ajoittain on jouduttu käyttämään vaihtoehtoisia ajoreittejä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi, sillä Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien ajoradat ovat olleet huonon säätilan vuoksi poikkeuksellisen liukkaita. Urakoitsija on ollut aktiivisesti yhteydessä tienpitäjään em. katuosuuksien talvikunnossapidosta ja liukkaudentorjuntaa onkin tehostettu. Työmaaliikennettä on saatu ohjattua taas kohti Laivanrakentajantietä.
– Jäähallin paikoitusalueen suuntaan aukeavan työmaan ajoportin varoitusmerkintöjä ja liikenneturvallisuutta on parannettu. Jalankulkukäytävälle tullaan asentamaan vielä lisäksi varoitusvilkut varoittamaan aukeavasta ajoportista. Ajoporttia 3 käytetään vain toissijaisesti tarvittaessa. (Kuvat 7,8 ja 9)

Kuva 7. Työmaaliikenne jäähallin paikoitusalueella

Kuva 8. Ajoportin nro 3 liikenneturvallisuutta parannetaan entisestään. 17.2.2022


Kuva 9. Koulupolku. Ajoportti 3 vasemmalla 17.2.2022

Aikataulu ja työskentelyajat

– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

– Louhinta- ja purkutyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhinta- ja purkutöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin sekä tarvittaessa melumittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista.

Muut asiat

– Yksittäisten räjäytysten ennakkotiedotteet viestitään suoraan kouluhenkilökunnalle sekä
ennen räjäytystä annettavin äänimerkein. Kouluhenkilökunta tiedottaa edelleen oppilaita.

Työmaatiedote 1 – 4.2.2022

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet

  • Työmaan aitaaminen on saatu päätökseen ja työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt toteutettu tammikuun aikana.

Meneillään olevat työvaiheet

  • Työmaatoimiston ja tukikohdan rakentaminen on parhaillaan käynnissä jäähallin vieressä (Kuva 2) Pohitullin keittiön purkutyöt ovat käynnistyneet  (Kuva 3)
  • Maanrakennustyöt käynnissä (Kuvat 4 ja 5)
    • Pintamaiden kaivuu
    • Louhinta

Alkavat/ seuraavat työvaiheet

-Viikaisten koulun purkutyöt on aloitettu rakennuksen sisäpuolisten purkutöiden osalta. Rakennuksen varsinaiset purkutyöt alkavat viikolla 6. (Kuva 6)


Kuva 1. Työmaan yleiskuva 3.2.2022


Kuva 2. Työmaatoimiston ja –tukikohdan rakentaminen meneillään 3.2.2022


Kuva 3. Pohitullin koulun keittiön purkutyöt meneillään 3.2.2022


Kuva 4. Louhintatyöt aloitettu palloiluhallin ja Viikaisten koulun välisellä alueella 3.2.2022


Kuva 5. Louhintatyöt aloitettu palloiluhallin ja Viikaisten koulun välisellä alueella 3.2.2022


Kuva 6. Viikaisten koulun purkutyöt aloitettu sisäpuolisten purkutöiden osalta 3.2.2022

 Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

-Purkutöiden osalta purkujätteen poiskuljetusta satunnaisesti.

-Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa jäähallin ajoportin kautta toistaiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta)
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Louhinta- ja purkutyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhinta- ja purkutöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin sekä tarvittaessa melumittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista.

Muut asiat

Yksittäisten räjäytysten ennakkotiedotteet viestitään suoraan kouluhenkilökunnalle sekä ennen räjäytystä annettavin äänimerkein. Kouluhenkilökunta tiedottaa edelleen oppilaita.

2.2: Työmaan maanrakennus- ja purkutyöt aloitettu

Wintterin työmaa on käynnistänyt toimintansa. Työmaa-alue on aidattu, ja maanrakennus- ja purkutyöt käynnistetty.  Ensimmäisenä työmaalta puretaan Pohitullin koulun keittiö sekä Viikaisten koulun pohjoispää.

2.2: Työmaan aloitustiedote: Uudenkaupungin Wintterin rakentaminen käynnistyy

SRV rakentaa Uudenkaupungin uuden monitoimijatalon Wintterin, johon tulevat peruskoulun ja lukion lisäksi päiväkoti, nuorisotyö, digitaalinen omatoimikirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Kiinteistöön rakennetaan kaupunkilaisille myös uusi uimahalli ja iso sisäliikuntahalli, sekä kaupunkiverstas.

Kolmekerroksisen rakennuksen laajuus on noin 22 600 bruttoneliömetriä. Tästä oppimisen ja kasvun tiloja on noin 13 000 bruttoneliömetriä ja liikunnan tiloja noin 9 600 bruttoneliömetriä. Wintteri valmistuu vuoden 2025 helmikuuhun mennessä.

Hanke toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan.

Rakennuttajana toimii Uudenkaupungin kaupunki.

Aikataulu

Työt ovat käynnistyneet tontin raivaus- ja maanrakennustöillä tammikuun alusta lähtien. Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta)
arkisin   klo 7.00-18.00

Vaikutukset ympäristöön

Louhinta- ja purkutyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhinta- ja purkutöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin  tärinämittauksin sekä tarvittaessa melumittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Forcit Consulting Oy.

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. Työmaaliikenne kulkee Pohjoistullitien ja Viikaistenkadun kautta. Pohitullin koulun oppilaiden saattoliikenne ja palloiluhallin käyttäjien pysäköinti siirtyvät jäähallin edustalle.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Wintterin työmaa-alue ja työmaaliikenne

Pohjoistullitien ja Lehtorinrinteen turvallisuuden varmistamiseksi alueelle on rakennettu uusi suojatie.

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eerik Leivo, puh. 040 551 2430, eerik.leivo@srv.fi

Työmaapäällikkö Kaj Grönroos, puh. 0400 946 070, kaj.gronroos@srv.fi

Työmaainsinööri Riku Latokartano, puh. 040 183 0460, riku.latokartano@srv.fi

Teknisen toimiston päällikkö Riku Rantanen, puh. 040 513 2308, riku.rantanen@srv.fi

Työsuojelupäällikkö Tapio Luoma, puh. 0400 516 351, tapio.luoma@srv.fi

Aluevastaava, uima- ja liikuntahalli Markus Vartiainen, puh. 044 978 2823

Aluevastaava, oppimisen tilat Miika Nurminen, puh. 040 3557734

*Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@srv.fi