Ajankohtaista Wintterin työmaalla

Lue Uudenkaupungin Wintterin työmaan tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedote 7, 18/22

Tilannekatsaus

Meneillään olevat työvaiheet

– Purkujätteen lajittelua ja kuljetusta

– Uima- ja monitoimihallin salaojatyöt

-Uima- ja monitoimihallin anturapohjien rakentaminen

-Louhintatyöt oppimisen tilojen alueella

-Kalliolouheen ajo pois työmaa-alueelta, murskeen ajoa työmaalle

 

Alkavat/ seuraavat työvaiheet

-Uima- ja monitoimihallin anturoiden ja väestönsuojien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt

Kuva 1. Työmaan yleiskuva työmaakamerasta. 5.5.2022Kuva 2. Uimahallin pohjarakenteita. 4.5.2022Kuva 3. Monitoimihallin pohjarakenteita etualalla. 4.5.2022 Kuva 4. Louhintatyöt etenevät oppimisen tilojen alueelle. Purkujätteen lajittelua kuvan taka-alalla. 4.5.2022

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

-Vilkkaampi kuorma-autoliikenne jatkuu purku- ja louhintatöiden ajan

-Rakennusmateriaali- ja betonitoimitukset alkavat, ei merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
Pölynhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vaikutukset työmaan ympäristöön pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Työmaatiedote 6, 16/22

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Viikaisten koulun purkutyöt pääasiallisesti

Meneillään olevat työvaiheet
– Purkujätteen lajittelu ja kuljettaminen pois työmaa-alueelta
– Louhinta- ja maanrakennustyöt
– Kalliolouheen ajo pois työmaa-alueelta, murskeen ajoa työmaalle

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Perustusten alapuoliset pohjarakenteet ja salaojat
– Perustusten ja väestönsuojien muottityöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Työmaaliikenne on tällä hetkellä erittäin aktiivista, kun kalliolouhetta ja purkujätettä kuljetetaan pois Viikaistenmäeltä.  Työmaalta lähtevä liikenne ohjataan pääsääntöisesti Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien kautta Laivanrakentajantielle. Saapuvaa liikennettä ohjataan tilanteesta riippuen vaihtoehtoisia reittejä pitkin liikennemäärien tasaamiseksi.

SRV ja Uudenkaupungin kaupunki ovat yhteistyössä parantaneet rakennustyömaan ympäristön opasteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Pyydämme kaikkia alueella liikkujia ystävällisesti
noudattamaan ajantasaisia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
Pölynhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vaikutukset työmaan ympäristöön pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Työmaatiedote 5, 14/2022

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Viikaisten koulun maanpinnan yläpuolisten osien purku.

Meneillään olevat työvaiheet
– Viikaisten koulun kellarikerroksen purkutyöt ja purkujätteen lajittelu
– Raivaus- ja louhintatyöt. Louhintatöistä yli 50% tehty.
– Kalliolouheen ja purkujätteen kuljettaminen pois työmaa-alueelta

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Perustusten alapuoliset pohjarakenteet
– Salaojat

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Työmaaliikenne on tällä hetkellä erittäin aktiivista, kun kalliolouhetta ja purkujätettä kuljetetaan pois Viikaistenmäeltä. Liikennemäärä tulee kasvamaan tasaisesti kevään aikana.

Työmaalta lähtevä liikenne ohjataan pääsääntöisesti Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien kautta Laivanrakentajantielle. Saapuvaa liikennettä ohjataan tilanteesta riippuen vaihtoehtoisia reittejä pitkin liikennemäärien tasaamiseksi.

SRV ja Uudenkaupungin kaupunki ovat yhteistyössä parantaneet rakennustyömaan ympäristön opasteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Pyydämme kaikkia alueella liikkujia ystävällisesti noudattamaan annettuja opasteita. Työmaan ja työmaatukikohdan välisellä kevyen liikenteenväylällä Koulupolulla moottoriajoneuvoilla ajo on ehdottoman kiellettyä! (Kuva alla) Kaupunki tulee asettamaan em. alueelle myös ajoesteitä.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Pölynhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vaikutukset työmaan ympäristöön pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Työmaatiedote 4, 12/2022

Tilannekatsaus
Päättyvät työvaiheet
– Ei päättyviä työvaiheita aikavälillä.

Meneillään olevat työvaiheet
– Raivaus- ja louhintatyöt
– Viikaisten koulun purkaminen ja purkujätteen lajittelu
– Kalliolouheen ja purkujätteen kuljettaminen pois työmaa-alueelta

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Perustusten alapuoliset pohjarakenteet

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Työmaaliikenne on tällä hetkellä erittäin aktiivista, kun kalliolouhetta ja purkujätettä kuljetetaan pois Viikaistenmäeltä. Liikennemäärä tulee kasvamaan tasaisesti kevään aikana.

Työmaalta lähtevä liikenne ohjataan pääsääntöisesti Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien kautta Laivanrakentajantielle. Saapuvaa liikennettä ohjataan tilanteesta riippuen vaihtoehtoisia reittejä pitkin liikennemäärien tasaamiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Pölynhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vaikutukset työmaan ympäristöön pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Projekti- ja työmaahenkilöstö

Projektipäällikkö  Eerik Leivo Puh. +358 40 551 2430
Työmaapäällikkö Kaj Grönroos Puh. +358 400 946 070
Työsuojelupäällikkö  Tapio Luoma  Puh. +358 400 516 351
Teknisen toimiston päällikkö Riku Rantanen Puh. +358 40 513 2308
Työmaainsinööri  Riku Latokartano Puh. +358 40 183 0460
Aluevastaava, uima- ja liikuntahalli Markus Vartiainen Puh. +358 44 978 2823

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@srv.fi

Työmaatiedote 3, 9/2022

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet
– Ei päättyviä työvaiheita aikavälillä.

Meneillään olevat työvaiheet
– Raivaus- ja louhintatyöt
– Kalliolouheen ja purkujätteen kuljettaminen pois työmaa-alueelta
– Viikaisten koulun purkaminen

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Perustusten alapuoliset pohjarakenteet

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Työmaan aluekartta

Työmaaliikenne on tällä hetkellä erittäin aktiivista, kun kalliolouhetta ja purkujätettä kuljetetaan pois Viikaistenmäeltä. Työmaaliikenne ohjataan pääsääntöisesti Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien kautta Laivanrakentajantielle.

Ajoporttia 3 käytetään työmaaliikenteessä vain toissijaisesti.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Louhinta- ja purkutyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhinta- ja purkutöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin sekä tarvittaessa melumittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista.

Purkutöiden aikana pölyn leviämistä ympäristöön estetään tehokkaasti kastelulla.

Ympäristö- ja liikenneasioita seurataan aktiivisesti kokoustamalla tilaajan eli Uudenkaupungin kaupungin edustajien kanssa.

Muut asiat

Julkinen työmaakamera on julkaistu. Kamerakuvaan voit tutustua SRV:n työmaasivuilla.

Projekti- ja työmaahenkilöstö

Projektipäällikkö  Eerik Leivo Puh. +358 40 551 2430
Työmaapäällikkö Kaj Grönroos, Puh. +358 400 946 070
Työsuojelupäällikkö  Tapio Luoma  Puh. +358 400 516 351
Teknisen toimiston päällikkö Riku Rantanen Puh. +358 40 513 2308
Työmaainsinööri  Riku Latokartan Puh. +358 40 183 0460
Aluevastaava, uima- ja liikuntahalli Markus Vartiainen Puh. +358 44 978 2823

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@srv.fi

Työmaatiedote 2, 7/2022

Tilannekatsaus
Päättyvät työvaiheet
– Pohitullin keittiön purkutyöt

Meneillään olevat työvaiheet
– Raivaus- ja louhintatyöt
– Viikaisten koulun purkaminen

Alkavat/ seuraavat työvaiheet
– Perustusten alapuoliset pohjarakenteet


Kuva 1. Louhinta- ja purkutyöt käynnissä. 14.2.2022


Kuva 2. Työmaan yleiskuva. 16.2.2022


Kuva 3. Työmaan yleiskuva. 16.2.2022


Kuva 4. Viikaisten koulun purkua. 17.2.2022


Kuva 5. Viikaisten koulun purkua. 17.2.2022


Kuva 6. Louhintatyöt käynnissä, Pohitullin koulun keittiö on purettu. 17.2.2022

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

– Työmaaliikenne on tällä hetkellä erittäin aktiivista, kun kalliolouhetta ja purkujätettä kuljetetaan pois Viikaistenmäeltä.
– Työmaaliikenne ohjataan pääsääntöisesti Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien kautta Laivanrakentajantielle. Ajoittain on jouduttu käyttämään vaihtoehtoisia ajoreittejä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi, sillä Viikaistenkadun ja Pohjoistullitien ajoradat ovat olleet huonon säätilan vuoksi poikkeuksellisen liukkaita. Urakoitsija on ollut aktiivisesti yhteydessä tienpitäjään em. katuosuuksien talvikunnossapidosta ja liukkaudentorjuntaa onkin tehostettu. Työmaaliikennettä on saatu ohjattua taas kohti Laivanrakentajantietä.
– Jäähallin paikoitusalueen suuntaan aukeavan työmaan ajoportin varoitusmerkintöjä ja liikenneturvallisuutta on parannettu. Jalankulkukäytävälle tullaan asentamaan vielä lisäksi varoitusvilkut varoittamaan aukeavasta ajoportista. Ajoporttia 3 käytetään vain toissijaisesti tarvittaessa. (Kuvat 7,8 ja 9)

Kuva 7. Työmaaliikenne jäähallin paikoitusalueella

Kuva 8. Ajoportin nro 3 liikenneturvallisuutta parannetaan entisestään. 17.2.2022


Kuva 9. Koulupolku. Ajoportti 3 vasemmalla 17.2.2022

Aikataulu ja työskentelyajat
– Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
– Louhinta- ja purkutyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhinta- ja purkutöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin sekä tarvittaessa melumittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista.

Muut asiat
– Yksittäisten räjäytysten ennakkotiedotteet viestitään suoraan kouluhenkilökunnalle sekä
ennen räjäytystä annettavin äänimerkein. Kouluhenkilökunta tiedottaa edelleen oppilaita.

Työmaatiedote 1 – 4.2.2022

Tilannekatsaus

Päättyvät työvaiheet

 • Työmaan aitaaminen on saatu päätökseen ja työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt toteutettu tammikuun aikana.

Meneillään olevat työvaiheet

 • Työmaatoimiston ja tukikohdan rakentaminen on parhaillaan käynnissä jäähallin vieressä (Kuva 2)
 • Pohitullin keittiön purkutyöt ovat käynnistyneet  (Kuva 3)
 • Maanrakennustyöt käynnissä (Kuvat 4 ja 5)
  • Pintamaiden kaivuu
  • Louhinta

Alkavat/ seuraavat työvaiheet

 • Viikaisten koulun purkutyöt on aloitettu rakennuksen sisäpuolisten purkutöiden osalta. Rakennuksen varsinaiset purkutyöt alkavat viikolla 6. (Kuva 6)


Kuva 1. Työmaan yleiskuva 3.2.2022


Kuva 2. Työmaatoimiston ja –tukikohdan rakentaminen meneillään 3.2.2022


Kuva 3. Pohitullin koulun keittiön purkutyöt meneillään 3.2.2022


Kuva 4. Louhintatyöt aloitettu palloiluhallin ja Viikaisten koulun välisellä alueella 3.2.2022


Kuva 5. Louhintatyöt aloitettu palloiluhallin ja Viikaisten koulun välisellä alueella 3.2.2022


Kuva 6. Viikaisten koulun purkutyöt aloitettu sisäpuolisten purkutöiden osalta 3.2.2022

 Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa vaikuttaa alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

 • Purkutöiden osalta purkujätteen poiskuljetusta satunnaisesti.
 • Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa jäähallin ajoportin kautta toistaiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat

 • Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta)
  Arkisin klo 7.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Louhinta- ja purkutyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhinta- ja purkutöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin sekä tarvittaessa melumittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista.

Muut asiat

Yksittäisten räjäytysten ennakkotiedotteet viestitään suoraan kouluhenkilökunnalle sekä ennen räjäytystä annettavin äänimerkein. Kouluhenkilökunta tiedottaa edelleen oppilaita.

Projekti- ja työmaahenkilöstö

Projektipäällikkö Eerik Leivo, Puh. +358 40 551 2430
Työmaapäällikkö Kaj Grönroos, Puh. +358 400 946 070
Työsuojelupäällikkö Tapio Luoma, Puh. +358 400 516 351
Teknisen toimiston päällikkö Riku Rantanen, Puh. +358 40 513 2308
Työmaainsinööri  Riku Latokartano, Puh. +358 40 183 0460
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@srv.fi

2.2: Työmaan maanrakennus- ja purkutyöt aloitettu

Wintterin työmaa on käynnistänyt toimintansa. Työmaa-alue on aidattu, ja maanrakennus- ja purkutyöt käynnistetty.  Ensimmäisenä työmaalta puretaan Pohitullin koulun keittiö sekä Viikaisten koulun pohjoispää.

2.2: Työmaan aloitustiedote: Uudenkaupungin Wintterin rakentaminen käynnistyy

SRV rakentaa Uudenkaupungin uuden monitoimijatalon Wintterin, johon tulevat peruskoulun ja lukion lisäksi päiväkoti, nuorisotyö, digitaalinen omatoimikirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Kiinteistöön rakennetaan kaupunkilaisille myös uusi uimahalli ja iso sisäliikuntahalli, sekä kaupunkiverstas.

Kolmekerroksisen rakennuksen laajuus on noin 22 600 bruttoneliömetriä. Tästä oppimisen ja kasvun tiloja on noin 13 000 bruttoneliömetriä ja liikunnan tiloja noin 9 600 bruttoneliömetriä. Wintteri valmistuu vuoden 2025 helmikuuhun mennessä.

Hanke toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan.

Rakennuttajana toimii Uudenkaupungin kaupunki.

Aikataulu

Työt ovat käynnistyneet tontin raivaus- ja maanrakennustöillä tammikuun alusta lähtien. Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta)
arkisin   klo 7.00-18.00

Vaikutukset ympäristöön

Louhinta- ja purkutyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhinta- ja purkutöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin  tärinämittauksin sekä tarvittaessa melumittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Forcit Consulting Oy.

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. Työmaaliikenne kulkee Pohjoistullitien ja Viikaistenkadun kautta. Pohitullin koulun oppilaiden saattoliikenne ja palloiluhallin käyttäjien pysäköinti siirtyvät jäähallin edustalle.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Wintterin työmaa-alue ja työmaaliikenne

Pohjoistullitien ja Lehtorinrinteen turvallisuuden varmistamiseksi alueelle on rakennettu uusi suojatie.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eerik Leivo, puh. 040 551 2430, eerik.leivo@srv.fi

Työmaapäällikkö Kaj Grönroos, puh. 0400 946 070, kaj.gronroos@srv.fi

Työmaainsinööri Riku Latokartano, puh. 040 183 0460, riku.latokartano@srv.fi

Teknisen toimiston päällikkö Riku Rantanen, puh. 040 513 2308, riku.rantanen@srv.fi

Työsuojelupäällikkö Tapio Luoma, puh. 0400 516 351, tapio.luoma@srv.fi

Aluevastaava, uima- ja liikuntahalli Markus Vartiainen, puh. 044 978 2823

Aluevastaava, oppimisen tilat Miika Nurminen, puh. 040 3557734