Työmaan numero: 3946 ja 3952
Asemamiehenkatu 3
00520 Helsinki

Mitä täällä rakennetaan?

SRV rakentaa Pasilaan neljään taloyhtiöön noin 250 asuntoa ja asuntoja palvelevan kolmikerroksisen parkkihallin.

Rakennusaikataulu

Syksy 2021 – 2024

Rakentaminen käynnistyi purkutöillä lokakuussa 2019 ja purkutöiden on arvioitu valmistuvan syksyllä 2021. Uudisrakentaminen alkaa heti purkutöiden perään syksyllä 2021. Koko hankkeen arvioitu valmistuminen on vuonna 2024.

Työskentelyajat

Työmaalla työskennellään Helsingin kaupungin järjestyssäännön mukaisesti, pääsääntöisesti arkisin klo 6:00–20:00 välillä. Meluavissa töissä huomioidaan melulainsäädäntö.

Vaikutukset ympäristöön

Purku- ja pontitustyöt saattavat aiheuttaa melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Purku- ja pontitustyön vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin melu- ja tärinämittauksin.

Runkopurun aikana pyrimme hallitsemaan lähiympäristöön leviävää rakennuspölyä kastelemalla purkutyömaata vesitykein. Kastelun seurauksena työmaa-alueen ulkopuolelle saattaa levitä vesisumua, joka jäätyessään voi tehdä kulkureiteistä vaarallisen liukkaita. Pyydämme ottamaan työmaata ympäröivien katualueiden talvikunnossapitoon liittyvissä kysymyksissä yhteyttä työmaata ympäröiviin kiinteistöihin ja/tai kaupunkiin.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle.

Muutokset liikenteessä

Työmaaliikenne tapahtuu pääasiassa rakennuksen eteläpuolisen Arndt Pekurisen puiston kautta. Asemamiehenkadun tasossa liikenne pyritään pitämään auki lyhyitä katkoksia lukuun ottamatta.

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Muista poikkeusjärjestelyistä kerrotaan rakennustöiden edetessä. Poikkeusjärjestelyjen tarkoitus on taata sujuva toiminta ja turvallinen liikkuminen.

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Lue Helsingin Asemamiehenkadun työmaan tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedotteet
Rami Hietala

Rami Hietala

Yksikönjohtaja

rami.hietala@srv.fi050 042 4286