Ajankohtaista Jousenkaaren koulun työmaalla

Lue Jousenkaaren koulun työmaan tuoreimmat uutiset.

Jousenkaaren koulun työmaatiedote lokakuu 2021

Jousenkaaren koulun työmaa on aikataulussa, ja töiden pääpaino on siirtynyt sisätilojen valmiiksi saamiseen ja teknisten laitteiden asennukseen.

Käynnissä on luokkahuoneiden pintarakentaminen ja sisustustyö.

Ulkona asennetaan pihan leikkivälineitä ennen talvea.

Nurmet, istutukset ja asfaltti tehdään syksyn aikana.

Jousenkaaren koulun työmaatiedote kesäkuu 2021

Jousenkaaren uuden koulun rakentamisen aikaiset sääsuojat on purettu ja vesikatto on nyt vedenpitävä. Maalämpökaivot on porattu ja sähkömuuntaja asennettu paikoilleen. Lisäksi julkisivuun on asennettu alumiinirungot lasituksille ja lasit paikoilleen.

Seuraavaksi sisällä aloitetaan tasoite-, maalaus ja laatoitustyöt selä ulkona tehdään pihamuotoilut ja aloitetaan kulkuteiden, leikkialueiden ja istutusten työt.

Työmaalla työt jatkuvat läpi kesän, mutta työmaatiedotteet on kesätauolla heinäkuussa ja palaa jälleen elokuussa. Jousenkaaren kuolun työmaa toivottaa kaikille oikein hyvää kesää!

Jousenkaaren koulun työmaatiedote huhtikuu 2021

Työ etenevät Jousenkaaren koululla aikataulussa ja kevään siivittämänä. Lähiaikoina rakennuksen sääsuojaa päästään purkamaan ja rakennus saadaan peitteiden alta esiin.

Parhaillaan työn alla on mm.

  • Vesikattotyöt edistyvät. C-lohkolla lapekatolle asennetaan kattopollareita ja piippuja.
  • B- lohkolla sääsuojassa Leca-papujen levitys, tasoitus ja kaatojen muotoilu kantavan ontelokaton ja höyrynsulun päälle. Tämän jälkeen voidaan valaa pintalaatta ja asentaa katon vedenpitävä huopaeristys.
  • Sisätiloissa meneillään kevyiden seinien asennukset ja muuraukset. Kevyisiin seiniin voidaan aloittaa sähköjohdotukset, putkitukset ja muu tekniikka ennen levyseinien tuplausta.
  • Sääsuojan poistuttua pihalla porataan maalämpökaivoja.

Sääsuojien purkaminen alkaa lähiaikoina.

Vesikattotyöt edistyvät.

Sisätiloissa tilat alkavat hahmottua kevytseinien asennusten myötä.

Leca-papujen levitystä sääsuojan alla.

Jousenkaaren koulun työmaatiedote maaliskuu 2021

Jousenkaaren koulun työt ovat edistyneet aikataulun mukaisesti. Seuraavaksi alkavat sisätiloissa muuraukset ja väliseinätyöt.

Rakennuksen sääsuojat ovat valmiit ja sisällä on työnaikainen lämpö päällä. Räystästyöt ovat myös käynnissä.


Toisen kerroksen pintabetonityövalmistelut ovat käynnissä.

Sääsuojassa tehdään raivaustöitä saumavalujen jäljiltä.

Jousenkaaren koulun työmaatiedote tammikuu 2021

Jousenkaaren koulun työt ovat edistyneet aikataulussa ja uuden koulun muoto alkaa enenvissä määrin näkyä. Runkotyövaihe valmistuu tammikuun lopussa ja tämän jälkeen 2/3 rakennuksesta suojataan sääsuojilla. Talvisää eikä koronavirus ole päässeet vaikeuttamaan työmaan etenemisessä.

Jousenkaaren koulun betonielementtityö valmistuu tammikuun loppuun mennessä.

Talvella raudoitukset ja valut suojataan pressuilla valujen onnistumisen varmistamiseksi.

Osa koulua on harjakorkeudessa ja vesikatto vettäpitävässä kunnossa. Muu katto-osuus tehdään sääsuojateltassa.

Sääsuojateltan töiden valmistelu on aloitettu ja varsinainen suojan asennus tehdään välittömästi, kun julkisivun ylimmät elementit on asennettu.

Jousenkaaren koulun työmaatiedote marraskuu

Yleisnäkymä työmaasta. Etualalla maarakentaja on saanut valmiiksi rakennuksen alapuoleiset salaojat kaivoineen sekä alapuoleiset kapillaarikatkotäytöt.

C-lohkon ensimmäisen kerroksen ontelosaumavalut meneillään.

C-lohkon julkisivuelementit on asennettu ja  on aloitettu asentamaan pilareita seuraavan kerroksen ontelokenttäasennuksia varten.

Julkisivuelementtien pinta-/ värimallit nähtävillä.

Väestösuojien seinämuotit tehdään muottijärjestelmällä

 Koulun uusi vedensyöttölinja on saatu valmiiksi ja vesilinjan työskentelyalue on kunnostettu entiselleen kevyen liikenteen käyttöön.

Jousenkaaren koulun työmaatiedote syys-lokakuu

Syyskuun aikana työt ovat edenneet Jousenkaaren uuden koulun työmaalla. Paalut on katkaistu oikeaan pituuteen. Syyskuussa aloitetut anturavalut on pääosin saatu valmiiksi ja kiinnitysosat, kuten pilarien kiinnityspultit, ovat paikoillaan anturoissa. Lisäksi ajotien pohjavahvistus vaahtolasikevennyksellä tontin pohjoisosassa on tehty.

Rakennuksen itäsivun massanvaihto on saatu valmiiksi ja rakennuksen sisäpuoleiset maatäytöt ovat nyt käynnissä salaojatöiden lisäksi. Ulkopuolisten hulevesilinjojen työt jatkuvat ja vesijohtoverkkoon tehdään liityntä lokakuun aikana.

Lokakuussa valetaan väestönsuoja ja elementtiasennukset aloitetaan valmistelevilla töillä. Ensimmäisiä elementtejä päästäänkin asentamaan kuun lopussa.

Anturoiden valut saatiin valmiiksi kuvanottopäivän aikana.

Ulottuvalla betonipumpulla saadaan valettua anturoita, konetta siirtämättä, lohko kerrallaan.

Meneillään väestösuojien pohjan täyttö-, tiivistys- ja eristetyöt.

Pohjatiivistys tehdään asianmukaisesti ohuin täyttö- ja tiivistyskerroksin.

Työmaatiedote elokuu – kesällä Jousenkaaren koulun alue paalutettiin

Uuden Jousenkaaren koulun työmaalla on edetty kesän aikana hyvin ja maanrakennustöistä ollaan siirtymässä enenevissä määrin rakennuksen runkotöihin.

Kesän aikana valmistuivat tilavuuskaivuu ja paalupedin teko sekä alueen stabilointi. Kesällä alkoivat paalutukset, jonka osalta paalujen lyönnit valmistuivat elokuun lopussa ja nyt on vuorossa paalujen katkaisu.

Anturamuottaus , raudoitus ja kiinnitysosa-asennukset ovat käynnissä kolmasosalla rakennuksen pohjaa ja anturavalut alkavat syyskuun alussa. Rakennuksen itäsivulla vaihdetaan savipitoisen maa-aineksen tilalle kantavampaa kiviainesta. ja salaojatyöt ovat käynnissä. Lisäksi ulkopuolisten hulevesilinjojen teko on käynnissä.

 

Kesän aikana Jousenkaaren koulun alueelle lyötiin paaluja yhteensä n. 470 kpl.

Paalutuskone työn touhussa.

Työ on Muotti-, raudoitus ja tartunta-asennus käynnissä

Seuraavaa rakennuslohkon pohjaa tiivistetään ja tasataan paikallavaluantureiden tekoa varten

Työmaatiedote kesäkuu 2020

Uuden Jousenkaaren koulun työmaalla on päästy hyvään vauhtiin. Työmaa-alue on aidattu ja ajoportit pystytetty.  Työmaan tukikohdan perustaminen on aloitettu ja sitä jatketaan myös heinäkuussa. Puut on kaadettu työmaa-alueelta, pois lukien säilytettävät puut, ja kuljetettu pois. Pintamaat on poistettu ja tilavuuskaivuu sekä paalupedin teko aloitettu. Stabilointi eli pohjanvahvistaminen on aloitettu ja se valmistuu lähipäivinä.

Heinäkuun aikana jatketaan tilavuuskaivuun ja paalupedin tekoa. Lisäksi aloitetaan paalutus ja stabilointialueen kaivuutyöt.

Työmaa toivottaa kaikille hyvää kesää. Seuraava työmaatiedote lähetetään heinä-elokuun vaihteessa.

Työmaa-alue aidattiin toukokuussa

Merkatut puut kaadettiin työmaa-alueelta.

Maankaivuu aloitettiin.

Pilaristabilointi käynnissä.

Työmaatiedote toukokuu 2020

Uuden Jousenkaaren koulun rakentaminen alkaa

SRV ja Espoon kaupunki (rakennuttajana Espoon tilapalvelut) ovat sopineet Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen rakentamisesta. Uusi Jousenkaaren koulu tulee tarjoamaan monikäyttöiset ja muuntojoustavat tilat sekä avoimen oppimisympäristön noin 480 alakoululaiselle sekä ilta- ja viikonloppukäyttäjille

Työmaa sijaitsee osoitteessa Jousenkaari 10 (vanhan koulun hiekkakentällä ja sen länsipuolella).

Työt alkavat 18.5.2020 alkavalla viikolla työmaa-alueen aitauksella ja puunkaadoilla. Koulu valmistuu vuoden 2022 keväällä.

Työskentelyajat työmaalla:

arkisin  klo  7-18
lauantaisin tarvittaessa klo 10-17
sunnuntaisin tarvittaessa klo 10-17

Vaikutukset ympäristöön

Paalutustyöt ja mahdolliset louhintatyöt (pohjatutkimuksen mukaan louhintaa ei ole) tulevat aiheuttamaan jonkin verran melu-ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Ennen ja jälkeen paalutustyön paalutustöiden vaikutusalueella tehdään kiinteistökatselmukset. Katselmuksista informoidaan etukäteen..

Pääasiallinen työmaaliikenne tapahtuu Urheilupuistontien kautta (Esport Arenan ja Metro Areenan välistä).

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin, etenkin jalankulku-ja pyöräliikenteeseen lähinnä Esport Arenan puoleisella sivulla. Lisäksi vanhan koulun pysäköintialue ja koulun eteläpiha tullaan ottamaan työmaan käyttöön. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita ja varovaisuutta.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Kauko Jylhä
SRV Rakennus