Ajankohtaista Jousenkaaren koulun työmaalla

Ajan­koh­tais­ta Jousen­kaa­ren kou­lun työ­maal­la

Lue Jousenkaaren koulun työmaan tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedote toukokuu 2020

Uuden Jousenkaaren koulun rakentaminen alkaa

SRV ja Espoon kaupunki (rakennuttajana Espoon tilapalvelut) ovat sopineet Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen rakentamisesta. Uusi Jousenkaaren koulu tulee tarjoamaan monikäyttöiset ja muuntojoustavat tilat sekä avoimen oppimisympäristön noin 480 alakoululaiselle sekä ilta- ja viikonloppukäyttäjille

Työmaa sijaitsee osoitteessa Jousenkaari 10 (vanhan koulun hiekkakentällä ja sen länsipuolella).

Työt alkavat 18.5.2020 alkavalla viikolla työmaa-alueen aitauksella ja puunkaadoilla. Koulu valmistuu vuoden 2022 keväällä.

Työskentelyajat työmaalla:

arkisin  klo  7-18
lauantaisin tarvittaessa klo 10-17
sunnuntaisin tarvittaessa klo 10-17

Vaikutukset ympäristöön

Paalutustyöt ja mahdolliset louhintatyöt (pohjatutkimuksen mukaan louhintaa ei ole) tulevat aiheuttamaan jonkin verran melu-ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Ennen ja jälkeen paalutustyön paalutustöiden vaikutusalueella tehdään kiinteistökatselmukset. Katselmuksista informoidaan etukäteen..

Pääasiallinen työmaaliikenne tapahtuu Urheilupuistontien kautta (Esport Arenan ja Metro Areenan välistä).

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin, etenkin jalankulku-ja pyöräliikenteeseen lähinnä Esport Arenan puoleisella sivulla. Lisäksi vanhan koulun pysäköintialue ja koulun eteläpiha tullaan ottamaan työmaan käyttöön. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita ja varovaisuutta.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Kauko Jylhä
SRV Rakennus