Työmaan numero: 3179
Jousenkaari 10
02120Espoo

Mitä täällä rakennetaan?

SRV toteuttaa Jousenkaaren koulun uudet tilat Espoon Tapiolaan. Uusi Jousenkaaren koulu tulee tarjoamaan monikäyttöiset ja muuntojoustavat tilat sekä avoimen oppimisympäristön noin 480 alakoululaiselle sekä ilta- ja viikonloppukäyttäjille. Koulu on musiikkipainotteinen.

Jousenkaaren koulun uusi rakennus rakennetaan vanhan koulun välittömään läheisyyteen. Kaksikerroksisen koulun laajuus on 5960 bruttoneliömetriä.

Ratkaisuissa tähdätään sisäilmaltaan terveellisiin ja helposti huollettaviin rakenteisiin ja materiaaleihin sekä mahdollisimman pieneen energiankulutukseen.  Lisäksi kiinteistön osalta pyritään mahdollisimman pieneen energiakulutukseen ja hiilineutraalisuuteen erilaisilla ratkaisuilla (kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmät).

Rakennusaikataulu

Työmaa käynnistyy toukokuussa viikolla 21, 2020. Koulu valmistuu keväällä 2022 ja oppilaat aloittavat uudessa koulussa syyslukukauden alussa 2022.

Työskentelyajat

arkisin klo  7-18
lauantaisin tarvittaessa klo 10-17
sunnuntaisin tarvittaessa klo 10-17

Liikkuminen

Pääasiallinen työmaaliikenne tapahtuu Urheilupuistontien kautta (Esport Arenan ja Metro Areenan välistä).

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin, etenkin jalankulku-ja pyöräliikenteeseen lähinnä Esport Arenan puoleisella sivulla. Lisäksi vanhan koulun pysäköintialue ja koulun eteläpiha tullaan ottamaan työmaan käyttöön. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita ja varovaisuutta.

Vaikutukset ympäristöön

Paalutustyöt ja mahdolliset louhintatyöt (pohjatutkimuksen mukaan louhintaa ei ole) tulevat aiheuttamaan jonkin verran melu-ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Ennen ja jälkeen paalutustyön paalutustöiden vaikutusalueella tehdään kiinteistökatselmukset. Katselmuksista informoidaan etukäteen.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Lue Jousenkaaren koulun työmaan tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedotteet
Jyrki Poikonen

Jyrki Poikonen

Projektijohtaja

jyrki.poikonen@srv.fi0400 401 099
Kauko Jylhä

Kauko Jylhä

Työmaapäällikkö

kauko.jylha@srv.fi040 543 5882