Ajankohtaista Sammontalon työmaalla

Lue Lappeenrannan Sammonlahteen valmistuvan Sammontalon työmaan tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedote vk 38–39/2023

Päättyvät työvaiheet

– Vss 1. krs runkobetonointi

Meneillään olevat työvaiheet

– Väestönsuojan 2 krs seinien laudoitus- ja raudoitustyöt käynnissä
– Asennuslohko 2 kulmaterästen hitsaus puuelementtiasennusta varten
– Asennuslohko 3 ja 4 anturoiden laudoitus, raudoitus ja betonointi käynnissä
– Asennuslohko 5 anturoiden ja sokkeleiden täyttötyö ja radon-putkien asennus käynnissä
– Ruskolahdenkadun puoleisten putkilinjojen asennus käynnissä
– Kiviniemenraitin ja Hopeamäenraitin anturapohjien täyttötyö käynnissä

Alkavat/seuraavat työvaiheet

– Vss 2. krs seinien tuplaus
– Asennuslohko 2 CLT- seinäelementtien asennus
– Asennuslohko 3 ja 4 sokkelien laudoitus ja raudoitus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Työmaatiedote vk 36–37/2023

Päättyvät työvaiheet

– Puistomuuntamo toiminnassa ja syöttää työmaan ja pallokentän sähköt.
– Liikuntahallin pilarit ja sokkelielementit pääosin asennettu.
– Asennuslohko 2 sokkelielementit pääosin asennettu

Meneillään olevat työvaiheet

– Väestönsuojan 1 krs holvin laudoitus- ja raudoitustyöt käynnissä.
– Asennuslohko 2 pohjaviemärien ja radonputkien asennus käynnissä.
– Sokkelien radoneristys ja lämmöneristystyöt käynnissä.
– Asennuslohko 3 ja 4 anturoiden laudoitus, raudoitus ja betonointi käynnissä.
– Asennuslohko 5 betonisokkelit betonoitu ja radoneristys asennettu.
– Ruskolahdenkadun puoleisten putkilinjojen asennus käynnissä.
– Kiviniemenraitin ja Hopeamäenraitin anturapohjien täyttötyö käynnissä

Alkavat/seuraavat työvaiheet

– Vss 1.krs betonointi keskiviikkona.
– Asennuslohko 2 sisäpuolen sepelitäyttö.
– Lohko 2b sokkelimuotin purku, sisäpuolen täyttö ja viemäri- ja radonputkiasennus.
– Rakennuksen eteläpuolen kentän maaleikkaus jatkuu.

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): Arkisin klo 6.00 – 18.00 Työmaan muut vaikutukset ympäristöön Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Työmaatiedote vk 34–35/2023

Päättyvät työvaiheet
– Puistomuuntamo toiminnassa ja syöttää työmaan ja pallokentän sähköt.

Meneillään olevat työvaiheet
– Väestönsuojan 1 krs väliseinien raudoitustyöt käynnissä. Betonointi tiistaina
– Kiviniemenraitin ja Hopeamäenraitin anturapohjien täyttötyö käynnissä
– Lohko 2a pohjaviemärien ja radonputkien asennus käynnissä
– Lohko 2b sokkelien tuplaus käynnissä. Betonointi keskiviikkona.
– Elementtiasennus alkanut liikuntahallin pilariasennuksella.

Alkavat/seuraavat työvaiheet
– Liikuntahallin ja 2a lohkon sokkelielementtien asennus
– Vss 1. krs holvin laudoitus
– Lohko 2a sisäpuolen täyttö sokkeliasennuksen jälkeen
– Lohko 2b sokkelimuotin purku, sisäpuolen täyttö ja viemäri- ja radonputkiasennus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Työmaatiedote vk 32–33/2023

Päättyvät työvaiheet
– Puistomuuntamo toiminnassa ja syöttää työmaan ja pallokentän sähköt.

Meneillään olevat työvaiheet
– Väestönsuojan 1 krs seinien raudoitustyöt käynnissä
– Pirkkolähteenkadun maanleikkaus viemäri- yms linjojen asennusta varten
– Kiviniemenraitin maanleikkaus ja tekniikan purkutyöt käynnissä
– Lohko 2a ja 2b anturoiden ja sokkelien laudoituksen purku käynnissä

Alkavat/seuraavat työvaiheet
– Lohko 2a sisäpuolen maatäyttö ja viemäriasennus
– Vss 1. krs seinien tuplaus ja betonointi
– Lohko 2b sokkelien laudoitus ja raudoitus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat
Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Työmaatiedote vk 27–28/2023

Päättyvät työvaiheet
– Väestönsuojan sokkelien betonointi suoritettiin viikolla 27.

Meneillään olevat työvaiheet
– Väestönsuojan sisäpuolen täyttö, lämpöeristeiden levitys ja raudoitus käynnissä
– Väestönsuojan märkätilojen viemäriasennus käynnissä
– Perustusten kaivuutyöt ja anturoiden pohjien tasaus
– Muuntamon sähköasennukset ja liitäntätyöt jatkuvat
– Liikuntahallin peruspilareiden betonoinnit
– Anturoiden laudoitus ja raudoitus jatkuu
– Muuntamon sähkösuojaputkien asennus jatkuu
– Anturoiden ja perustusten betonoinnit jatkuvat

Alkavat/seuraavat työvaiheet
– uusi työmaan ajoportti tontin länsi/ pohjoiskulmaan
– Vss maanvaraisen lattian betonointi
– Vss 1. krs seinien muottityöt ja raudoitus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat
Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Työmaatiedote vk 25–26/2023

Päättyvät työvaiheet
– Väestönsuojan ja liikuntahallin anturoiden ensimmäinen betonointi suoritettiin viikolla 25.
– Muuntamon anturoiden betonointi ja ympäristön maantasaukset

Meneillään olevat työvaiheet
– Väestönsuojan ja liikuntahallin anturoiden laudoituksen purku
– Perustusten kaivuutyöt ja anturoiden pohjien tasaus
– Väestönsuojan anturoiden välitäytöt käynnissä
– Muuntamon sähköasennukset ja liitäntätyöt jatkuvat
– Väestönsuojan anturalaatikoiden asennus ja raudoitus jatkuu

Alkavat/seuraavat työvaiheet
– Muuntamon sähkösuojaputkien reittien selvitys rakennusalueelle
– Sähkölinjojen vetokaivojen asennuspaikkojen selvitys työmaalla
– Väestönsuojan sokkelien laudoitus ja raudoitus.
– Liikuntahallin peruspilarien laudoitus ja raudoitus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat
Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Projekti- ja työmaahenkilöstö:
Projektijohtaja Harri Martin, puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi
Työmaapäällikkö Ari Makkonen, puh. 040 720 7144, ari.makkonen@srv.fi
Teknisen toimiston päällikkö Kimmo Hämäläinen, puh. 040 621 3667, kimmo.hamalainen@srv.fi

Työmaatiedote vk 23–24/2023

Meneillään olevat työvaiheet
– Pintamaan leikkaus rakennusalueelta
– Perustusten kaivuutyöt ja anturoiden pohjien tasaus
– Vesi- viemärilinjojen sekä kaivojen asennukset käynnissä
– Muuntamon anturoiden betonointi ja ympäristön maantasaukset
– Väestönsuojan ja liikuntahallin anturalaatikoiden asennus ja raudoitus

Alkavat/seuraavat työvaiheet
– Muuntamon kontin kasaus ja muuntajan asennus konttiin
– Väestönsuojan ja liikuntahallin anturoiden betonointi
– Anturoiden pilareiden ja sokkelien laudoitus ja raudoitus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt
Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat
Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Muut asiat

Projekti- ja työmaahenkilöstö:
Projektijohtaja Harri Martin, puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi
Työmaapäällikkö Ari Makkonen, puh. 040 720 7144, ari.makkonen@srv.fi
Teknisen toimiston päällikkö Kimmo Hämäläinen, puh. 040 621 3667, kimmo.hamalainen@srv.fi

Työmaatiedote vk 21–22/2023

Meneillään olevat työvaiheet

  • Pintamaan leikkaus rakennusalueelta
  • Perustusten kaivuutyöt ja anturoiden pohjien tasaus
  • Vesi- viemärilinjojen sekä kaivojen asennukset käynnissä

Alkavat/seuraavat työvaiheet

  • Muuntamon- ja varavoiman paikan merkkaus ja anturoiden kaivutyö.
  • Väestönsuojan ja liikuntahallin anturalaatikoiden asennus ja raudoitus

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Projekti- ja työmaahenkilöstö:

Projektijohtaja Harri Martin, puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi
Työmaapäällikkö Ari Makkonen, puh. 040 720 7144, ari.makkonen@srv.fi
Teknisen toimiston päällikkö Kimmo Hämäläinen, puh. 040 621 3667, kimmo.hamalainen@srv.fi

Työmaatiedote vk 19–20/2023

Meneillään olevat työvaiheet

  • Perustusten kaivuutyöt
  • Työmaaparakkien lankkuanturoiden työt
  • Rakennusalueen pintamaan poisto

Alkavat/seuraavat työvaiheet

  • Parakkikylän pystytys
  • Maansiirtotyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Aikataulu ja työskentelyajat

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Projekti- ja työmaahenkilöstö:

Projektijohtaja Harri Martin, puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi
Työmaapäällikkö Ari Makkonen, puh. 040 720 7144, ari.makkonen@srv.fi
Teknisen toimiston päällikkö Kimmo Hämäläinen, puh. 040 621 3667, kimmo.hamalainen@srv.fi

Työmaan aloitustiedote: Sammontalon rakentaminen käynnistyy Lappeenrannan Sammonlahdessa

SRV rakentaa Lappeenrannan kaupungille monitoimitalo Sammontalon Lappeenrannan Sammonlahteen. Sammontaloon tulee tilat perusopetuksen vuosiluokille 1.–9., varhaiskasvatukselle ja esi- sekä valmistavalle opetukselle, kirjastolle, nuorisotoimelle, oppilashuollolle ja liikuntapalveluille.

Kaksikerroksiseen koulurakennukseen tulee tilat päiväkodin 126 lapselle, 63 esiopetuksen piirissä olevalle oppilaalle ja perusopetuksen 640 oppilaalle.

Hanke käynnistyi kehitysvaiheella marraskuussa 2021. Rakentaminen on aloitettu keväällä 2023 ja Sammontalo valmistuu vuoden 2025 aikana.

Sammontalo rakennetaan elinkaariviisaus huomioiden, mikä näkyy materiaaleissa, energiaratkaisuissa ja biodiversiteettiä tukevissa ratkaisuissa.

Aikataulu

Sammontalon rakennustyöt ovat alkaneet raivaus- ja maansiirtotöillä huhtikuussa 2023. Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta)

arkisin                                             klo 6.00 – 18.00

Työmaaliikenne ja vaikutukset ympäristöön

Työmaan keskeisen sijainnin takia turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomioita. Työmaan läheisyydessä kulkiessa on kuitenkin hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Työmaasta koituu jonkin verran melu- ja liikennehaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Pahoittelemme häiriötä. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Säännölliset työmaatiedotteet julkaistaan SRV:n työmaasivuilla.

Projekti- ja työmaahenkilöstö:

Projektijohtaja Harri Martin, puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi
Työmaapäällikkö Ari Makkonen, puh. 040 720 7144, ari.makkonen@srv.fi
Teknisen toimiston päällikkö Kimmo Hämäläinen, puh. 040 621 3667, kimmo.hamalainen@srv.fi