Ajankohtaista Lahden kaupungintalon työmaalla

Vk 40: Purkutyöt jatkuvat, sääsuojan asennus käynnissä

Lahden kaupungintalon peruskorjaustyömaalla purkutyöt rakennuksen sisällä jatkuvat suunnitellusti. Purkutöitä on käynnissä rakennuksen kaikissa kerrostasoilla, ullakkokerroksella valmistaudutaan purkutöiden osavastaanottotarkastukseen kun taas alemmissa kerroksissa on kevyitä ja raskaita purkutöitä käynnissä. Purkutöiden osalta valmistaudutaan myös vanhan kellarikerroksen purkamiseen sekä vesikaton purkutöihin, kun sääsuojaus on valmistunut.

Rakennuksen ulkopuolella on käynnissä teline- ja sääsuojan asennustyöt. Rakennus tullaan sääsuojaamaan kauttaaltaan tornia myöten. Telinetyöt aloitettiin rakennuksen Harjukadun puoleiselta laidalta ja sieltä telineasennus kiertää rakennuksen vastapäivään. Muilla ulkoseinälohkoilla tehdään vielä hulevesi- ja salaojajärjestelmien asennusta sekä sokkeleiden täyttötöitä, jotta telineasennukset pääsevät siirtymään seuraaville sivuille. Sisäpihalla injektointityöt jatkuvat vielä hetken, jonka jälkeen päästään jatkamaan kaivuutöitä, kaivaen vanhan kellarin rakenteet esiin purkua varten.

Työmaalla työskentelee parhaillaan noin 40 henkilöä. Ei tapaturmia eikä läheltä-piti ilmoituksia.

Työmaan TR-lukema 97,38%.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Yhteystiedot
Työmaapäällikön sijainen Kim Hedberg
puh. 0400 919 904, kim.hedberg@srv.fi

Vk 38: Purkutöitä sisällä, sääsuojaan valmistautuminen

Lahden kaupungintalon peruskorjaustyömaalla purkutyöt rakennuksen sisällä jatkuvat suunnitellusti. Ullakkokerroksen purkutyöt ovat viimeistelyvaiheessa, jossa puretaan kerroksen lattiarakenteita suunnitelluilta osin. Purkutöitä on käynnissä rakennuksen pohjakerroksessa sekä kellarissa vanhojen IV-koneiden purkutöiden osalta.

Rakennuksen ulkopuolella sokkelien vieruskaivuut jatkuvat, jäljellä on pääsisäänkäynnin puoleisen sivun kaivuu ja korjattujen sokkelialueiden osalta hulevesijärjestelmien asennusta. Ensimmäisien lohkojen osalta on sokkelikorjaukset ja hulevesijärjestelmät asennettu ja täyttötyöt valmistuneet.  Sokkeleiden vierustöiden osalta valmistaudutaan alustavasti viikolla 40 alkavaan sääsuojan asennustyöhön. Myös rakennushissin asennus aloitetaan tällä viikolla. Sisäpihalla injektointikaivuut on tehty ja injektointipillien porauksia jatkettu. Ensimmäiset injektoinnit on myös tehty ja niiden osalta odotellaan injektointiaineen kovettumista.

 

Työmaalla työskentelee parhaillaan noin 30 henkilöä. Ei tapaturmia eikä läheltä-piti ilmoituksia.

Työmaan TR-lukema 96,64%.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Yhteystiedot

Työmaapäällikön sijainen Kim Hedberg
puh. 0400 919 904, kim.hedberg@srv.fi

Vk 36/2021: Purkutyöt jatkuvat, sisäpihan stabilointityöt alkaneet

Lahden kaupungintalon peruskorjaustyömaalla purkutyöt rakennuksen sisällä jatkuvat suunnitellusti. Ullakkokerroksessa on valtaosa suunnitelluista seinärakenteista purettu. Myös rakennuksen pohjakerroksen kevyitä purkutöitä aloitellaan lähiaikoina.

Rakennuksen ulkopuolella sokkelien ensimmäisten lohkojen sadevesi- ja salaoljitusjärjestelmät on saatu asennettua ja täyttötyöt ovat käynnissä. Samalla on tehty myös uusia tonttivesi- ja springlerilinjan kytkentöjä. Sisäpihalla kaivuutyöt injektointitasoon jatkuvat ja samalla tehdään kaivetuissa kohdissa injektointiputkien porauksia sisäpihan vesilasi-injektointia varten.

Työmaalla työskentelee parhaillaan noin 30 henkilöä. Ei tapaturmia eikä läheltä-piti -ilmoituksia. Työmaan TR-lukema 97,12%.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

 

Yhteystiedot

Työmaapäällikkön sijainen Kim Hedberg (vko 36 loppuun) puh. 0400 919 904, kim.hedberg@srv.fi

Projektipäällikkö Harri Martin, puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi

Työmaapäällikkö Matti Nurkka (lomalla), puh. 0400 448 967, matti.nurkka@srv.fi

Teknisen toimiston päällikkö Janne Huoso, puh. 040 486 9032, janne.huoso@srv.fi

 

Vk 34/2021: Purkutyöt ja sokkelikorjaukset jatkuvat, injektointiin valmistautuminen

Lahden kaupungintalon peruskorjaustyömaalla purkutyöt rakennuksen sisällä jatkuvat suunnitellusti. Ullakkokerroksen kevyet purkutyöt ovat käynnissä ja samalla valmistaudutaan ullakkokerroksen raskaaseen purkuun. Samalla tehdään purkutöitä edeltäviä suojaus- ja osastointitöitä.

Rakennuksen ulkopuolella sokkelien vieruskaivuut sekä sokkeleiden korjaustyöt jatkuvat. Sadevesi- ja salaojaviemäreiden sekä muiden tekniikkalinjojen asennustyöt Harjukadulla ovat käynnissä. Sisäpihalla viimeistellään kaivuutöitä injektointikaivuutasoon ja injektointityöt aloitetaan lähihetkinä.

Työmaalla työskentelee parhaillaan noin 30 henkilöä. Ei tapaturmia eikä läheltä-piti ilmoituksia.

Työmaan TR-lukema 96,87%.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista

Yhteystiedot

Työmaapäällikön sijainen Kim Hedberg (vko 36 loppuun)
puh. 0400 919 904, kim.hedberg@srv.fi

Työmaapäällikkö Matti Nurkka (lomalla)
puh. 0400 448 967, matti.nurkka@srv.fi


Vk 32/2021: Purkutyöt käynnistyneet, kaivuutyöt ja sokkelikorjaustyöt jatkuvat

Lahden kaupungintalon peruskorjaustyömaalla purkutyöt rakennuksen sisällä jatkuvat suunnitellusti. Ullakkokerroksen kevyet purkutyöt ovat käynnissä ja samalla valmistaudutaan ullakkokerroksen raskaaseen purkuun. Samalla tehdään purkutöitä edeltäviä suojaus- ja osastointitöitä.

Lahden kaupungintalon peruskorjaustyömaalla on aloitettu tämän viikon alussa rakennuksen sisätilojen purkutyöt. Purkutyöt aloitetaan rakennuksen ullakkokerroksesta kiintokalusteiden purkutöillä sekä merkkaus- ja osastointitöillä. Sisällä viimeistellään myös vanhojen rakenteiden talteenottotöitä sekä tehdään viimeisimpiä purkua edeltäviä suojaustöitä.

Rakennuksen ulkopuolella sokkelien vieruskaivuut jatkuvat. Ensimmäisinä avattujen lohkojen ruiskubetonointityöt ovat valmistuneet ja sokkelien ruiskuvedeneristystyöt näissä lohkoissa on tehty. Vedeneristettyjen lohkojen osalta seuraavana työvaiheena on sadevesi- ja salaojajärjestelmien asennus sekä täyttötyöt. Sisäpihan kaivuutyöt etenevät ja sisäpihalla valmistaudutaan injektointitöiden alkuun.

Työmaalla työskentelee parhaillaan noin 20 henkilöä. Ei tapaturmia eikä läheltä-piti ilmoituksia. Työmaan TR-lukema 97,41%.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Vk 31/2021: Maanrakennustyöt käynnistyneet

Maanrakennustyöt etenevät rakennuksen sokkelilinjoilla ja sisäpihalla sekä sokkeleiden ruiskubetonointityöt ovat käynnissä.

Rakennuksen sisällä suojeltujen rakenteiden suojaustyöt ja vanhojen rakenteiden talteenottotyöt käynnissä sekä purkutyöt ovat alkamassa.

Työmaalla työskentelee noin 20 henkilöä. Ei tapaturmia eikä läheltä-piti ilmoituksia.

Työmaan TR-lukema 96,9%.

Vk 29/2021: Työt käynnistyneet työmaan perustamisella

Lahden kaupungintalon peruskorjauksen työt ovat käynnistyneet työmaan perustamisella. Työmaa-alue on saatu aidattua ja maanrakennustyöt ovat käynnistyneet.

Sisällä rakennuksessa vanhojen pintojen suojaukset ovat käynnissä.

Työmaalla työskentelee parhaillaan noin 20 henkilöä. Ei tapaturmia eikä läheltä-piti ilmoituksia.

Työmaan TR-lukema 95,2%.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Matti Nurkka
puh. 0400 448 967, matti.nurkka@srv.fi

Teknisen toimiston päällikkö Janne Huoso
puh. 040 486 9032, janne.huoso@srv.fi

Projektipäällikkö Harri Martin
puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi

ALOITUSTIEDOTE: Lahden kaupungintalon peruskorjaus käynnistyy 28.6.2021

SRV peruskorjaa Eliel Saarisen suunnitteleman, vuonna 1912 valmistuneen Lahden kaupungintalon vastaamaan nykyaikaisia työskentelyolosuhteita. Kiinteistö uudistetaan sen alkuperää kunnioittaen. Rakennus kuuluu Mariankadun seremonia-akseliin, joka on merkitty maakunnallisesti ja valtakunnal-lisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luetteloon. Alkuperäisistä toiminnoista on jäljellä valtuustosali, joka on pysynyt samassa käytössä talon 107-vuotisen historian ajan.

Hankkeen toteuttaa Lahden Toimitilat allianssi-urakkamuodolla. Allianssiin kuuluvat SRV:n lisäksi suunnitteluosapuolina Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, Granlund Oy ja Ideastructura Oy. Allianssin tilaajaosapuolena on Lahden Tilakeskus.

 

Aikataulu

Työmaa-alueen aitaaminen käynnistetään maanantaina 28.6.2021, jolloin myös varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät sisäpuolisilla suojauksilla. Työskentelyajat työmaalla arkisin klo 7.00-18.00

 

Vaikutukset ympäristöön

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

 

Pysäköinti

Alueen pysäköintijärjestelyt muuttuvat, kun työmaa-alueen viereinen pysäköintialue otetaan työmaakäyttöön 28.6.2021 alkaen. Sillä välin suosittelemme pysäköimään alueen kadunvarsipaikoille tai muille pysäköintialueille.

 

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

 

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Matti Nurkka, puh. 0400 448 967, matti.nurkka@srv.fi

Teknisen toimiston päällikkö Janne Huoso, puh. 040 486 9032, janne.huoso@srv.fi

Projektipäällikkö Harri Martin, puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi

Projekti-insinööri  Karri Behm, puh. 040 1529 650, karri.behm@srv.fi

Työmaan etenemistä voi seurata hankkeen työmaasivuilla osoitteessa:
www.srv.fi/tyomaat/2864-lahden-kaupungintalo/