Ajankohtaista Suomalais-venäläisen koulun työmaalla

Työmaatiedote: Maalis-huhtikuu 2021

Piha-alueiden rakennustyöt sekä maanrakennuksen viimeistelytyöt käynnistyvät viikosta 14 alkaen. Pihatyöt aloitetaan erilaisilla kiveyksillä ja pyörätelineiden sekä aitatolppien perustusten asennuksilla. Lisärakennusten viimeistelyjä jatketaan tulevan  kevään-kesän aikana.Kadunpuoleiset julkisivut maalataan kertaalleen myös kevään-kesän aikana.

Sisäpuolella työt ovat pääosin valmistuneet. Loppusiivouksen 2-vaiheesta on tehty puolet rakennuksesta. Pieniä viimeistelytöitä on edelleen käynnissä arkojen sisustusmateriaalien osalta. Lisäksi suunnitelmien täydentymisestä johtuen vielä pieniä hankintoja (AV-kannatuksia ym.) on lähdössä tilaukseen ja asennetaan niiden saapuessa. Talotekniikkaurakan osalta toimintakokeet  ja mittaus-/säätötyöt ovat käynnissä.

Parakkikylästä lyhennetään puolet pois vk 15/2021 aikana, ja lopullisesti parakit lähtevät pois kesäkuun lopussa.

Työmaatiedote: Syys-lokakuu 2020

Maanrakennustyöt ovat pääosin valmiina rakennekerroksien osalta. Maanrakennustöitä jatketaan keväällä piha-alueiden rakennustöiden yhteydessä.

Syksyn aikana on jatkettu puuelementtiasennuksia piharakennuksien ja katosten parissa. Puuelementtiasennukset valmistuivat syyskuun aikana.

Julkisivun puuverhoustyöt ovat nyt pääosin valmiina kaikilla julkisivuilla. Viimeisiä asennuksia jatketaan lokakuun aikana ja julkisivun verhoustyöt valmistuvat lokakuun aikana. Verhousta jatketaan piharakennusten verhouksilla viimeistelytöiden yhteydessä.

Julkisivuilta löytyy myös hätäpoistumisporrastorneja, joiden sisäpuolen levytyöt ovat käynnissä ja valmistuvat myös lokakuun loppuun mennessä. Kadunpuoleiset julkisivut maalataan kertaalleen keväällä 2021.

Vesikaton vedeneristystyöt ovat pääosin valmiina. Vedeneristystöitä viimeistellään hätäpoistumisportaiden katon, ulkorakennusten ja katosten osalta. Pellitystyöt ovat edistyneet muiden rakennustöiden tahdittamana vesikatolla ja kaikilla julkisivuilla. Pellitystyöt ovat pääosin valmiina ja viimeistelytöitä jatketaan julkisivuilla, sekä katosten osalta.

Koulun sisätiloissa kevyiden väliseinien rakennustyöt lähestyvät valmistumistaan ja viimeistelytöitä jatketaan. Maalaustyöt edistyvät muiden rakennustöiden tahdittamana kaikilla lohkoilla ja viimeistelytöitä jatketaan syksyn aikana. Elastiset kittaukset, kaikkien akustiikkalevyjen tai liikunta-/painumasaumojen kittaukset jatkuvat muiden rakennustöiden tahdittamana.

Elokuussa lähtivät käyntiin seinä- ja lattialaatoitustyöt ja ovat käynnissä kaikilla lohkoilla vessojen, sekä märkätilojen osalta. Myös alakattotyöt ovat lähteneet hiljalleen käyntiin talotekniikkatöiden tahdittamana lohkolta 1, molemmissa kerroksissa.

Lattioiden pintarakenteet on aloitettu massalattioiden osalta kaikilla lohkoilla. Myös tekstiilimattojen asennukset lähtivät käyntiin malliluokasta 2. kerroksesta viikolla 40.

Talotekniikkaurakat etenevät työmaalla. IV-työt etenee P1 aluejaon mukaisesti lohkolla 3 ensimmäisessä kerroksessa, sekä 1 lohkolla toisessa kerroksessa runkokanavointeihin liittyvillä töillä.

Sähkötyöt ovat käynnissä lohko 2 toisessa kerroksessa, kaapelointien ja johtoteiden asennuksella. Väliseinäputkituksia jatketaan ensimmäisessä kerroksessa väliseinäurakan tahdittamana. LV:n osalta työt jatkuvat lohkolla 1 ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa putkien eristystöillä. Patteriasennukset lähtevät käyntiin lokakuun aikana, alkaen lohkolta 1.

Työmaatiedote: Heinä-elokuu 2020

Kesän aikana Suomalais-venäläisen koulun työmaalla työt ovat edenneet vauhdikkaasti. Koulurakennuksen puuelementtiasennukset ja rakenteet ovat nyt valmistuneet. Sääsuoja on kokonaan purettu, sillä vaippa on ummessa ja vesitiivis. Syksyn aikana jatketaan puuelementtiasennuksia vielä piharakennuksien ja katosten parissa.

Pihakerrosten rakenteiden työt ovat käynnissä. Ulkopuolisten rakenteiden pohjien kaivuutyöt valmistuivat viikolla 31 ja töitä jatketaan teleputkien asennuksilla, sekä pintojen tasauksilla elokuun aikana. Paikallavalu-urakka on jatkunut pihalla piharakenteisiin liittyvillä töillä.

Pintabetonilattiatyöt ovat pääosin valmiina. Viimeistelytöitä jatketaan. Myös sääsuojan tukitornin jättämä aukko välipohjassa saatiin valettua umpeen ja paikallavalutyöt ovat rakennuksen osalta valmiita.

Vesikaton vedeneristystyöt ja vesikattovarusteiden asennus on nyt pääosin valmiina kaikilla lohkoilla. Lohkolla 3 asennetaan vielä viimeiset pinta-kermit, sekä huoltoa varten tulevat kulkusillat. Vesikattotyöt valmistuvat elokuun loppuun mennessä

Julkisivun pintaverhoustyöt ovat kovassa vauhdissa. Osassa julkisivuja on jo lopullinen pintaverhous lähes valmis, osassa julkisivuja pintaverhoustöitä vielä jatketaan ja tehdään viimeisiä asennuksia sekä viimeistelytöitä. Sisäpihan julkisivuilla pintaverhouksen runkoon tulevat ristikot ovat nyt asennettuna ja pintaverhous lähtee vauhdikkaammin käyntiin tämän viikon aikana. Julkisivutyöt valmistuvat pääosin syyskuun aikana.

Julkisivun ikkunoiden asennukset ovat nyt valmistuneet ja töitä jatketaan viimeistelytöillä. Pellitystyöt etenevät muiden rakennustöiden tahdittamana vesikatolla ja kaikilla julkisivuilla. Julkisivuilla asennetaan hätäpoistumisportaita elokuun aikana, sekä muiden ulkopuolisten rakennusten teräsosia.

Sisäpuolella kevyiden väliseinien rakennustyöt ovat vauhdissaan käynnissä toisessa kerroksessa kaikilla lohkoilla. Väliseinätyöt valmistuvat syyskuun aikana. Muuraustyöt, toisen kerroksen katon akustiikkalevyjen asennukset sekä CLT-seinien palosuojakäsittelyt ovat valmistuneet. Maalaustöitä jatketaan väliseinien tasoituksella ja pohjamaalauksella kaikilla lohkoilla väliseinätöiden tahdittamana. Elastiset kittaukset, kaikkien akustiikkalevyjen tai liikunta-/painumasaumojen kittaukset jatkuvat muiden rakennustöiden tahdittamana.

Uutena työvaiheena elokuussa saamme laatoitukset. Laatoitustyöt lähtevät käyntiin ensimmäisestä kerroksesta 2. lohkon keittiöstä, jossa työt aloitetaan seinien tasoituksella, jonka jälkeen töitä jatketaan vedeneristystöillä. Myös alakattotyöt ovat lähteneet käyntiin.

Talotekniikkatyöt ovat käynnissä kaikilla osa-alueilla. IV –työt ovat käynnissä P1 alueella ensimmäisessä kerroksessa lohkolla 1, runkokanavointeihin ja päätelaitteet väliseiniin liittyvillä töillä ja valmistuvat elokuun aikana. IV-töitä jatketaan 3 lohkolla toisessa kerroksessa. Sähkötyöt jatkuvat johtoteiden ja valaisinasennuksilla toisessa kerroksessa lohkolla 1. Myös väliseinäputkituksia tehdään väliseinäurakan tahdittamana. Valaisinasennuksia jatketaan tämän jälkeen ensimmäisessä kerroksessa lohkolla 1. LVI:n osalta runkoputkitukset ovat käynnissä myös 1. lohkolla ensimmäisessä kerroksessa.

Sääsuojan purku käynnissä Kaarelankujalla vk 27-29 aikana

SVK Uudisrakennuksen sääsuoja puretaan viikkojen 27-29 aikana. Purkutyöhön liittyvät kuljetukset saattavat aiheuttaa tilapäisiä häiriötekijöitä työmaan ympäristössä liikenteestä aiheutuvan pölyämisen muodossa.

Pölyämistä ennaltaehkäistään teiden suolauksella ja kastelulla. Haitat pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, sekä liikenne sujuvana ja turvallisena Kaarelankujalla. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Työmaan yhteydenotot, työmaapäällikkö Marko Klippi, puh. 044 046 6622

Työmaatiedote: Kesäkuu 2020

Kevätlukukausi on saatu päätökseen, mutta uuden koulun työmaalla työt jatkuvat edelleen hyvässä tahdissa läpi kesän. Työt etenevät silmin nähden, ja suurin muutos ulkoisesti tulee olemaan mittavan sääsuojarakenteiden purkaminen, joka alkaa kesäkuun lopussa.

Koulun runkomateriaalina käytettävien CLT-väli- ja ulkoseinäelementtien asennustyöt ovat valmistuneet kaikilla lohkoilla. Seinien viimeistelytöitä jatketaan kesäkuun aikana. Yläpohjan primääripalkkien ja LVL-levyjen asennukset sekä puhallusvillan asennukset ovat nyt valmistuneet.

Myös vesikattorakenteiden asennustyöt ovat nyt valmiina lohkolla 2, jatkuvat lohkolla 3 ja valmistuvat kesän aikana. Vesikaton vedeneristystyöt ja vesikattovarusteiden asennus on aloitettu lohkoilla 1 ja 2, joiden jälkeen kesäkuun loppupuolella siirrytään myös lohkolle 3.

Pihakerrosten rakenteiden töitä jatketaan vaiheittain kesällä. Piharakenteisiin liittyvät paikallavalutyöt jatkuvat myös kesän aikana muiden rakennustöiden tahdittamana.

Pintabetonilattiatyöt ovat lähes valmiina ja viimeiset valut tehdään sääsuojatelineen purkamisen jälkeen heinäkuun lopulla. Pintabetonilattian suojauskäsittelyt on aloitettu ja valmistuvat kesäkuun aikana.

Ulkoseinien julkisivuja työstetään parhaillaan. Julkisivun rungon työt tuulensuojalevyyn asti ovat nyt valmiita kaikilla julkisivuilla. Julkisivuun liittyvät talotekniikkatyöt ovat myös valmiina sisäpihan puolella ja seuraavaksi käynnistyy julkisivuristikoiden asennus kesäkuun aikana. Julkisivujen lopullisen pinnan verhoustyöt on nyt osittain aloitettu ja etenevät vaiheittain. Paroc-seinien asennustyöt ovat valmistuneet ja viimeistelytöitä jatketaan.

Julkisivun ikkunoiden asennukset ovat loppusuoralla ja viimeiset ikkunat asennetaan kesäkuun alkupuolen aikana. Pellitystyöt ovat aloitettu sokkelipeltien asennuksella ja myös ensimmäiset ikkunapellitykset on nyt asennettu.

Sisäpuolella kevyiden väliseinien rakennustyöt ovat käynnissä toisessa kerroksessa lohkoilla 1 ja 2., ja ensimmäisessä kerroksessa lohkolla 1. Ensimmäisen ja toisen kerroksen puulasiseinien teräsrunkojen asennukset valmistuvat kaikilla lohkoilla kesäkuun alkupuolella.  Muuraustyöt ovat valmistuneet lohkolla 2, käynnissä lohkoilla 1 ja 3, ja valmistuvat kesäkuun aikana.

Toisessa kerroksessa akustiikkalevytyksien asennukset ovat nyt valmiina lohkolla 1. Akustiikkalevytyksiä jatketaan lohkolla 2  ja työt valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Myös maalausurakka on aloitettu pölynsidontamaalauksella, joka on jo valmistunut. Pintakäsittelyjä jatketaan CLT-seinien palosuojakäsittelyllä, sekä väliseinien tasoituksella ja maalauksella. Elastiset kittaukset, kaikkien akustiikkalevyjen sekä liikunta-/painumasaumojen kittaukset on aloitettu ja jatkuvat muiden rakennustöiden tahdittamana.

Talotekniikkatyöt ovat käynnistyneet väliseiniin liittyvillä töillä ja viemärihajoituksilla. Ensimmäinen P1 on keittiöalue, jossa ilmastointityöt käynnistyvät kesäkuun alussa. Töitä jatketaan rakennustöiden tahdittamana alapohjassa ja lohko 1 P1 alueilla.

Seuraava työmaatiedote julkaistaan heinä-elokuun vaihteessa. Työmaa toivottaa hyvää kesää!!

Työmaatiedote: Toukokuu 2020

Viemäri- ja sähköputkitustyöt ovat viimeistelyä vaille valmiina. Töiden loppuun saattaminen odottaa enää sääsuojarakenteiden purkua.  Pihakerrosten rakenteiden töitä jatketaan vaiheittain kesällä.

Koulun runkomateriaalina käytettävien CLT-väli- ja ulkoseinäelementtien asennustyöt ovat pääosin valmistuneet kaikilla lohkoilla. Viimeistelytöitä jatketaan. Yläpohjan primääripalkkien ja LVL-levyjen asennukset valmistuvat pääosin viikon 19 aikana kaikilla lohkoilla. Vesikattorakenteiden asennustyöt jatkuvat lohkoilla 2 ja 3, jonka jälkeen viimeistelytöitä jatketaan lohkolla 1.

Paikallavalutyöt ovat rungon osalta valmistuneet. Työt jatkuvat piharakenteisiin liittyvillä paikallavalutöillä kevään aikana.

Pintabetonilattioiden työt jatkuvat kaikilla lohkoilla ensimmäisessä kerroksessa ja valmistuvat toukokuun aikana. Toisessa kerroksessa viimeinen pintabetonilattia valu toteutetaan viikolla 19, jonka jälkeen työt valmistuvat toisessa kerroksessa.

Julkisivun rungon työt ovat käynnissä nyt kaikilla julkisivuilla. Ensimmäisenä on nyt asennettu koolauksia, eristeitä ja tuulensuojalevyä, jonka päälle tehdään itse julkisivuverhousta työvaiheiden edetessä tulevina viikkoina. Sisäpihan rungon työt aloitetaan viikolla 19 talotekniikkatöillä, jonka jälkeen siirrytään julkisivuristikoiden asennukseen. Paroc-seinien asennustyöt on käynnissä IV-konehuoneiden kohdilla. Paroc-seinien / elementtien asennukset valmistuvat viikon 20 aikana.

Ikkunoiden asennukset lähtevät käyntiin viikolla 19.  Lohkon 1 ikkuna-asennukset valmistuvat viikolla 20, jonka jälkeen jatkuvat lohkolla 2. Pellitystyöt ovat aloitettu sokkelipeltien asennuksella ja jatkuvat ikkunapellityksillä lohkolla 1 ikkuna-asennusten ollessa valmiita. Pellitystyöt etenevät ikkuna-asennuksen kanssa samassa tahdissa. Vesikaton vedeneristystyöt ja vesikattovarusteiden asennus on aloitettu viikolla 19 lohkolta 1.

Kevyiden väliseinien rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissaan ja etenevät tällä hetkellä toisessa kerroksessa lohkolla 1. Väliseinätöitä jatketaan toisen kerroksen jälkeen ensimmäisessä kerroksessa lohkolla 1. Ensimmäisen ja toisen kerroksen puulasiseinien teräsrunkojen asennukset valmistuvat toisessa kerroksessa lohkolla 1 viikolla 19. Asennustöitä jatketaan ensimmäisessä kerroksessa lohkolla 1. Muuraustyöt on aloitettu ensimmäisessä kerroksessa lohkolla 2. Toisessa kerroksessa akustiikkalevytyksien asennusta jatketaan lohkoilla 1 ja 2.

Talotekniikkatöitä tehdään alapohjassa, sekä valutöihin ja muihin työvaiheisiin liittyen. Talotekniikkatöiden suurimmat massat käynnistyvät kesäkuun alussa sitä mukaan, kun P1-alueiden seinät ovat valmistuneet ja maalattu.

Työmaatiedote: Huhtikuu 2020

Kevät on saapunut työmaalle. Leudon talven ansiosta viemäri- ja sähköputkitustyöt etenivät mukavasti ja ovat viimeistelyä vaille valmiina. Töiden loppuun saattaminen odottaa sääsuojarakenteiden purkua. Pihakerrosten rakenteiden töitä jatketaan sitten vielä myöhemmin vaiheittain kesällä.

Koulun runkomateriaalina käytettävien CLT-puuelementtien asentaminen etenee vauhdikkaasti. CLT-väli- ja ulkoseinäelementtien asennustyöt ovat käynnissä toisessa kerroksessa lohkoilla 2 ja 3 ja valmistuvat huhtikuun aikana. Lohkon 1 yläpohjarakenteiden rungon primääripalkkien ja LVL-levyn asennukset ovat valmistuneet. Töitä jatketaan lohkolla 1 vesikattorakeiden asennustöillä. Yläpohjan primääripalkkien ja LVL-levyjen asennukset jatkuvat lohkoilla 2 ja 3.

Holvin paikallavalutyöt ovat valmistuneet. Pintabetonilattioiden työt jatkuvat kaikilla lohkoilla ensimmäisessä kerroksessa ja valmistuvat toukokuun alun aikana.

Myös ulkoseinien julkisivutyöt ovat lähteneet käyntiin. Julkisivuja koululla on yhteensä kuusi kappaletta. Julkisivun rungon työt ovat käynnissä kolmella julkisivulla. Ensimmäisenä asennetaan koolauksia, eristeitä ja tuulensuojalevyä, jonka päälle tehdään itse julkisivuverhous. Sisäpihan julkisivuissa toteutetaan hieman erikoisempi rakenne, jossa julkisivu on kolmiulotteinen. Sisäpihan rungon työt aloitetaan viikolla 19. Julkisivuverhous itsessään aloitetaan viikolla 17.

Ikkunoiden asennukset lähtevät käyntiin viikolla 18 lohkolta 1. Pellitystyöt aloitetaan ensimmäisten ikkuna-asennusten ollessa valmiita, ja etenevät ikkuna-asennuksen kanssa samassa tahdissa. Vesikaton vedeneristystyöt ja vesikattovarusteiden asennus alkavat viikolla 19 lohkolta 1.

Sisäpuolella päästään pian myös aloittamaan työt. Ensimmäisen ja toisen kerroksen puulasiseinien teräsrunkojen asennus aloitetaan viikolla 16 ja on valmis viikolla 18. Toisessa kerroksessa akustiikkalevytyksien asennusta aloitetaan pääsiäisen jälkeen lohkolla 1 ja työt jatkuvat toukokuun puolelle. Kevyiden väliseinien teko alkaa viikolla 17 toisesta kerroksesta ja lohkolta 1. Väliseinämuuraukset aloitetaan viikolla 18.

Talotekniikkatöitä tehdään alapohjassa ja valutöihin liittyen. Talotekniikkatöiden suurimmat massat käynnistyvät kesäkuun alussa sitä mukaan, kun P1 alueiden seinät ovat valmistuneet ja maalattu.

Työmaalla koronavirusta ehkäiseviä toimenpiteitä

Työmaalle on koostettu erillinen toimenpidesuunnitelma koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Alla esimerkkejä toimenpiteistä, joita tehty:

  • Sosiaalitiloja tilattu lisää, niin että voidaan jakaa aliurakoitsijoita pienempiin ryhmiin. Tauot myös tarvittaessa porrastetaan ja isot asennusryhmät jaetaan pienempiin. Käytössä pian 7 pienempää sosiaalitilaa, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa (omat ulko-ovet).
  • Toimiston ovet lukossa, tarvittavat tapaamiset hoidetaan ulkotiloissa.
  • Ulkopuolisia vierailijoita ei oteta vastaan
  • Vain etäperehdytys käytössä, valttikortit kerätään ulkona kulkulupia varten, perehdyttäjällä hengityssuojain tarvittavia tilanteita varten.
  • Siivousta tehostettu (siivoojalla myös hengityssuojain ja kumihanskat käytössä) ja käsidesiä saatavilla jokaisessa tilassa
  • Kaikki yleiset ohjeistukset tulostettu näkyville paikoille jokaiseen tilaan.
  • SRV:n omasta henkilöstön osalta etätöissä tällä hetkellä kaikki, jotka pystyvät (SRV:n työmaan toimihenkilöistä projekti-insinöörit ja sihteeri), käytännössä päivittäin vain työmaapäällikkö ja työnjohtajat paikalla.
  • Työntekijöitä ja toimihenkilöitä pyydetty pysymään Suomessa.
  • Kaikki palaverit etäyhteyksillä. Neuvottelutilaan max. 5 henkilöä kerrallaan, mikäli välttämätön tapaaminen.


Työmaatiedote: Maaliskuu 2020

Leudon talven johdosta maanrakennustyöt ovat edenneet mukavasti. Tukimuurien maanrakennustyöt valmistuivat helmikuun alkupuolella. Myös viemäri- ja sähköputkitustyöt ovat viimeistelyä vaille valmiina. Pihakerrosten rakenteiden töitä jatketaan vaiheittain kevään edetessä.

Koulun runkomateriaalina käytettävien CLT-puuelementtien asentaminen etenee. Ensimmäisen kerroksen kaikki väli- ja ulkoseinäelementtiasennukset ovat valmistuneet. Toisessa kerroksessa lohkolla 1 väli- ja ulkoseinäelementtien asennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat maaliskuun aikana. Lohkon 1 jälkeen asennustöitä jatketaan lohkoilla 2 ja 3.

Lohkolla 1 yläpohjarakenteiden käynnistyvät. Liimapuupilareiden asennukset ovat valmistuneet kaikkialla ensimmäisessä kerroksessa ja jatkuvat toisessa kerroksessa.

Holvin paikallavalutyöt ovat valmistuneet lohkolla 1. Paikallavalutöitä jatketaan raudoitus- ja muotitustöillä lohkoilla 2 ja 3. Kokonaisuudessaan holvin paikallavalutyöt valmistuvat maaliskuun aikana. Pihan tukimuurin paikallavalutyöt ovat valmistuneet.

Lattioiden pintabetonointiurakka on käynnistetty.  Ensimmäisenä valmistui IV-konehuoneen ontelokentän tasausvalu toisessa kerroksessa lohkolla 2. Ensimmäisen kerroksen lattian eristys- ja pintabetonointityöt jatkuvat lohkolla 2 valmistuskeittiöalueella.

Nyt kaikki IV-konehuoneiden tilaelementit ovat asennettuna – viikolla 6 saatiin päätökseen viimeiset asennukset.

Huhtikuun puolella alkaa paljon uusia työvaiheita ja niistä lisää huhtikuun tiedotteeseen.

Työmaatiedote: Helmikuu 2020

Maanrakennustyöt jatkuvat tuttuun tapaan työmaa-alueella. Kaukolämpölinja valmistui viikolla kolme ja nyt linjan täyttötyöt ovat valmistuneet. Pihan tukimuurien maanrakennustyöt ovat vauhdissaan ja valmistuvat helmikuun alkupuolella. Jätevesipumppaamo asennettiin viikolla 5. Pihakerroksien rakenteiden töitä jatketaan vielä.

Paikallavalu-urakka etenee. Holvin paikallavalutyöt ensimmäisellä lohkolla alkavat viikon 6 alussa muottitöillä.

Koulun yhtenä runkomateriaalina käytetään CLT-puuelementtejä. Ensimmäisen kerroksen CLT-väli- ja ulkoseinäelementtiasennukset ovat valmistuneet ensimmäisellä lohkolla. Myös toisen ja kolmannen lohkon ensimmäisen kerroksen CLT-elementtiasennukset ovat vauhdissaan ja valmistuvat helmikuun aikana. Lisäksi liimapuupilareiden asennuksia tehdään kaikilla lohkolla ensimmäisessä kerroksessa. Seuraavaksi edetään toisen kerroksen CLT-elementtien asennukseen maaliskuun alkupuolella.

Lattioiden pintabetonointiurakka lähti käyntiin IV-konehuoneen ontelokentän tasausvalulla toisella lohkolla 2. kerroksessa. Pintabetonointityöt jatkuvat toisella lohkolla helmikuun aikana.

Toisen IV-konehuoneen tilaelementit saapuvat työmaalle viikolla 6 ja asennus toteutetaan saman viikon aikana.

Sääsuojan kolmaskin lohko on nyt asennettu ja sääsuoja on kokonaisuudessaan valmis.

Työmaatiedote: Elementtien nostotyöt työmaalla viikolla 6/2020

Suomalais-venäläisen koulun rakennustyömaalla tehdään iv-konehuoneen elementtien nostotöitä maanantaina ja tiistaina 3.–4. helmikuuta. Tätä varten työmaalle tuodaan uusi ajoneuvonosturi perjantaina 31. tammikuuta ja työmaa-alueelle toimitetaan ensimmäiset kolme konehuone-elementtiä sunnuntai-iltana 2. helmikuuta klo 20.00–22.00 välisenä aikana. Loput kaksi elementtiä toimitetaan maanantaina 3. helmikuuta klo 20.00–22.00 välisenä aikana. Lisäksi maanantai- ja tiistaiaamuina työmaalla tehdään valmistelevia töitä klo 4.00 alkaen.

Elementtejä kuljettavat rekat ajavat Kaarelankujalta suoraan työmaa-alueelle, joten elementtikuljetusten johdosta alueella ei jouduta tekemään poikkeavia liikennejärjestelyjä. Pyrimme pitämään liikenteen sujuvana ja turvallisena sekä tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle.

Työmaatiedote: Tammikuu 2020

Maanrakennustyöt jatkuvat työmaa-alueella piha-alueen viemärilinjojen ja kiinteistön sadevesi- ja vesiliittymien sekä pihakerroksien rakenteiden töillä. Kaukolämpö kytketään kiinteistöön viikolla 2. Rakennuksen pohja- ja salaojatyöt ovat valmiina.

Perustuksien vedeneristysurakka on valmistunut. Myös paikallavalu-urakka etenee: perustuksien ja seinien paikallavalutyöt sekä väestönsuojan väliseinien ja holvin valu ovat valmistuneet. Paikallavaletun välipohjan holvin valu alkaa arviolta tammikuun lopussa.

Koulun yhtenä runkomateriaalina käytetään CLT-puuelementtejä. Ensimmäisten puuelementtien asennukset ovat lähteneet joulukuun lopussa käyntiin koulun ensimmäisellä lohkolla, jonka osalta asennukset valmistuvat tammikuun aikana. CLT-elementtien asennustyöt jatkuvat toisella lohkolla.

Betonielementtien asennustyöt ovat valmistuneet. Toisen IV-konehuoneen tilaelementtien toimitus alkaa tammi-helmikuun vaihteessa, ja tammikuun aikana tehdään valmistelevia töitä IV-konehuoneiden asennusta varten.

Pintabetonilattiaurakan osalta lattioiden pintabetonointi alkaa tammikuun aikana koulun toiselta lohkolta.

Sääsuojan kolmesta lohkosta on nyt kaksi valmiina, ja sääsuoja tulee kokonaisuudessaan valmistumaan tammikuun aikana.

Työmaatiedote: Joulukuu 2019

Maanrakennustyöt jatkuvat työmaa-alueella rakennuksen reunatäytöillä, piha-alueen viemärilinjojen ja kiinteistön sadevesi- ja vesiliittymien sekä pihakerroksien rakenteiden töillä.

Paikallavalu-urakka etenee. Perustuksien paikallavalutyöt ovat valmistuneet, ja työt jatkuvat seinien paikallavalutöillä, jotka valmistuvat viikolla 50. Paikallavaletun väestönsuojan väliseinät ja holvi valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Betonielementtien asennustyöt jatkuvat ja valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Kohteen ensimmäinen IV-KH-tilaelementti toimitetaan työmaalle erikoiskuljetuksena ja asennetaan viikolla 49 (1.–4.12.2019). Viikon 49 aikana kuljetukset saattavat aiheuttaa tilapäisiä häiriötekijöitä liikenteeseen työmaan ympäristössä lähinnä aamupäivien aikana. Haitat pyritään pitämään mahdollisimman pienenä sekä liikenne sujuvana ja turvallisena Kaarelankujalla. Pahoittelemme kuljetuksista mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä.

Koulun yhtenä runkomateriaalina käytetään CLT-puuelementtejä. Ensimmäiset CLT-seinäelementtien asennukset käynnistyvät viikolla 51, lohkolla 1.

Perustuksien vedeneristysurakka on käynnissä ja etenee rinnan muiden rakennustöiden kanssa. Sääsuojan telineiden asennukset etenevät ensimmäisellä lohkolla, ja sääsuoja valmistuu kokonaisuudessaan tammikuun aikana.

Naapuritiedote 29.11.2019

Runko nousee ja sääsuojaa asennetaan, myös yksittäiset räjäytykset ovat mahdollisia

Työmaatiedote: Marraskuu 2019

Maanrakennustyöt jatkuvat työmaalla. Rakennuksen pohja- ja salaojatäytöt ovat valmiina. Seuraavaksi lähdetään tekemään rakennuksen reunatäyttöjä, piha-alueen viemärilinjoja ja kiinteistön sadevesi- ja vesiliittymiä sekä pihakerroksien rakenteita.

Purku-urakka on valmis ja betoni murskattu. Betonimurskeen hyödyntäminen piha-alueen rakennekerroksissa on aloitettu. Betonimurskeen hyötykäyttö on eduksi myös ympäristölle: betonijätteen murskaaminen ja sen hyödyntäminen paikan päällä vähentää kuljetuksessa syntyviä päästöjä sekä alueen työmaaliikennettä, ja samalla betonin kierrätys vähentää tarvetta louhia luonnonkiviaineksia rakennuskäyttöön.

Paikallavalu-urakka etenee. Kohde on jaettu kolmeen lohkoon, joiden mukaan työt etenevät. Perustuksien ensimmäisen ja toisen lohkon paikallavalutyöt ovat valmistuneet. Perustustyöt ovat nyt käynnissä kolmannella lohkolla ja valmistuvat viikon 46 lopulla. Ensimmäisen lohkon paikallavaluseinien tekeminen aloitetaan viikolla 45.

Betonielementtiasennukset ovat edenneet ensimmäisellä lohkolla, jossa sokkelielementit ja ontelolaatat on asennettu sekä onteloiden saumat valettu. Viikolla 45 toimitetaan ensimmäinen tilaelementti, lämmönjakohuone.

Perustuksien vedeneristysurakka on käynnissä ja etenee rinnan muiden rakennustöiden kanssa. Sääsuojan rakennustyöt alkavat viikolla 48 ja valmistuvat tammikuun lopussa.

Työmaatiedote: Lokakuu 2019

Maanrakennustyöt etenevät, ja rakennuksen pohjatyöt ovat viimeistelyä vaille valmiit. Työt valmistuvat lokakuun aikana. Tämän jälkeen maanrakennustyöt jatkuvat rakennuksen reunatäytöillä ja pihakerrosten rakentamisella.

Rakennuksen pohjien paikallavalu-urakan perustustyöt ovat hyvässä vauhdissa, ja ensimmäinen lohko on saatu valmiiksi. Myös purku-urakan betonimurskausvaihe on valmistunut. Seuraavaksi piha-alueet siivotaan, ja purku-urakka valmistuu viikolla 43.

Ensimmäiset betonielementtiasennukset alkavat lohkolla 1 viikolla 43. Tätä varten työmaalle on pystytetty mobiilinosturi. IV-kone- ja lämmönjakohuoneet toimitetaan työmaalle tilaelementteinä, ja lämmönjakohuone asennetaan marraskuun alussa viikolla 45.

Rekkaliikenne jatkuu edelleen tasaisena työmaan ympäristössä, kun työmaalle kuljetetaan konehuoneiden tilaelementit, betonielementit ja betonimassaa.

Naapuritiedote 1.10.2019

Yksittäiset louhinta- ja räjäytystyöt jatkuvat lokakuussa

Työmaatiedote: Syyskuu 2019

Purkutyöt etenevät suunnitellusti ja jatkuvat vuoden loppuun asti. Tällä hetkellä puretaan vanhan koulun perustuksia, ja viikolla 39 työmaalle tulee betonimurskain, jolla purkuainesta murskataan. Murskausvaiheesta aiheutuu väistämättä melua ja pölyä, mutta työt pyritään suorittamaan mahdollisimman vähäisin häiriöin.

Uuden koulun maanrakennustyöt käynnistyivät elokuun alussa ja jatkuvat vuoden loppuun asti. Räjäytystöitä ei työmaalla enää toistaiseksi tehdä, mutta mahdollinen louhinnan lisätarve selviää, kun kalliopinta on kaivettu esiin louheen alta. Mikäli louhintoja jatketaan, niistä ilmoitetaan erikseen. Piharakentaminen jatkuu vaiheittain kesälle 2021.

Viikolla 38 aloitettiin uuden koulurakennuksen perustusten teko, ja perustusten sekä väestönsuojan muotti-, raudoitus- ja betonointitöiden paikallavalu alkaa syyskuun aikana. Talon perustukset valmistuvat alkuvuodesta 2020.

Rekkaliikenne jatkuu tasaisena työmaan ympäristössä. Pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä liikkuessa.

Naapuritiedote 16.9.2019

Betoninmurskaus alkaa, kierrätyksestä hyötyä ympäristölle

Naapuritiedote 23.8.2019

Louhinta ja räjäytykset alkavat SVK:n työmaalla

Naapuritiedote 2.8.2019

SVK:n purkutöiden vaikutukset ympäristöön

Aloitustiedote 17.6.2019
Koulun rakentaminen muuttaa liikennettä Kaarelankujalla kahden vuoden ajan

Kaarelankuja 2:ssa sijaitsevan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen työmaa käynnistyy heinäkuun alussa 2019 ja kestää noin kaksi vuotta. Työmaa vaikuttaa viereisen päiväkodin saattoliikenteeseen ja pysäköintiin sekä koulun alueen läpi kulkemiseen Kaarelankujalta Hämeenlinnanväylän suuntaan. Koulun toiminta siirtyy väistötiloihin Kannelmäkeen kesän 2019 aikana.

Vaikutukset kulkureitteihin

Kesän ja syksyn aikana työmaan alue aidataan kauttaaltaan, ja vanhat rakennukset puretaan. Uudisrakennuksen rakentaminen alkaa syksyn 2019 aikana ja uuden koulun on tarkoitus valmistua syksyllä 2021. Kulkureitti koulun alueen läpi on suljettu koko rakentamisen ajan. Kevyen liikenteen kiertoreitti kulkee Kaarelantietä ja Etelä-Kaarelan polkua pitkin. Mahdollisista muista lyhytaikaisista reittimuutoksista alueella pyritään tiedottamaan noin viikkoa etukäteen.

Vaikutukset päiväkodin toimintaan

Työmaa aiheuttaa muutoksia Kaarelankuja 4:ssä sijaitsevan Päiväkoti Kalinkan pysäköintiin ja saattoliikenteeseen. Työmaan ajan päiväkodin jättöpaikka sijaitsee päiväkotia vastapäätä Kaarelankujan päässä (Kaarelankuja 11). Väliaikaiset pysäköintipaikat sijoitetaan päiväkodin tontille. Päiväkodin ja työmaan väliin pystytetään korkea umpinainen levyaita osittain päiväkodin puolelle varmistamaan riittävä suojaetäisyys. Tontin rajalta voidaan joutua kaatamaan puita, jotka ovat vaarassa vaurioitua maanrakennustöiden yhteydessä.

Naapureiden huomioiminen

Naapuruston huomioimiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Väliaikaisjärjestelyt tehdään heinäkuussa päiväkodin kesätauon aikana, ja meluavimmat työvaiheet pyritään suorittamaan mahdollisimman vähäisin häiriöin. Eniten ääntä ja pölyämistä aiheuttavat purku-, louhinta-, paalutus- ja runkotyöt, jotka alkavat työmaan käynnistyttyä ja kestävät kevääseen 2020. Tuona aikana alueella liikkuu normaalia enemmän raskaita ajoneuvoja ja muuta maansiirtokalustoa. Purettavien rakennusten pölyämistä hillitään kastelemalla, ja purkujätteet kuljetetaan peitettynä ympäristöön leviämisen estämiseksi. Työmaalla työskennellään purku- ja maanrakennusvaiheessa arkisin 7–20 ja lauantaisin 7–18, muutoin pääsääntöisesti klo 7–16, ja meluavissa töissä huomioidaan melulainsäädäntö.

Ongelmatilanteissa työmaan puhelinnumero on 040 6313 838.

Työmaata koskevat tiedustelut
Marko Klippi, työmaapäällikkö, SRV puh. 044 046 6622, marko.klippi@srv.fi

Hanketta koskevat tiedustelut
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, puh. 050 358 1249, timo.juolevi@senaatti.fi

Lisätietoja hankkeesta

Suomalais-venäläiselle koululle syntyy uudenlainen, avoin oppimisympäristö

Helsingin Maununnevalla sijaitsevalle Suomalais-venäläiselle koululle rakennetaan uudisrakennusta, joka on valmistuessaan Suomen ensimmäinen, kaikki esi- ja perusopetuksen vuosiluokka-asteet ja lukion kattava uuden opetussuunnitelman mukainen, avoimen oppimisympäristön koulu. Rakennuksen käyttäjiä ovat koulun yli 700 oppilasta esikoulusta lukioon ja lähes 100 koulun työntekijää.

Uuden koulun rakennuttaa Senaatti-kiinteistöt. Uudisrakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy ja rakentamisesta vastaa SRV.

Suomalais-venäläinen koulu on Suomen suurin venäjän kielen ja kulttuurin opetukseen erikoistunut yleissivistävä koulu, jossa voi opiskella A1-venäjää alakoulusta lukioon saakka.