Tällä sivulla julkaistaan muita ajankohtaisia tiedotteita rakentamisen käynnistyttyä. Alueella liikkumista koskevat tiedotteet löytyvät sivulta Liikkuminen alueella.

 

19.3.2021

Loiston ja Lumo Onen työmaiden toimet lähialueiden turvallisuuden parantamiseksi

Lumo Onen työmaalta maanantaina 15.3. tippunut vaneripala aiheutti työmaan lähialueelle vakavan vaaratilanteen, ja olemme tapahtuneesta luonnollisesti erittäin pahoillamme. Tämän johdosta käynnistimme välittömästi toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi.

Tapahtuneesta tehtiin kattava vaaratilannetutkinta, jossa ilmeni, että työmaalla olevaa rakennusmateriaalia ja -jätettä ei oltu siivottu riittävän tehokkaasti. Tämän vuoksi työt molempien tornitalojen ulkotöiden osalta keskeytettiin välittömästi tapahtuneen jälkeen. Ulkotyöt jatkuivat vasta, kun kaikki irtonainen materiaali työmaalta oli siivottu. SRV:n työnjohto tarkisti työmaan ennen luvan antamista töiden jatkamiselle. Jatkossakin pidämme töiden keskeyttämisen kynnyksen matalalla mikäli havaitsemme riskejä.

Uutena käytäntönä sekä Lumo Onen että Loiston työmailla on otettu käyttöön jokaisen työpäivän aluksi riskien arvioinnit työpisteillä. Lisäksi korjaavina toimenpiteinä työmaan säännöllistä siisteyden ylläpitoa on tehostettu entisestään lisäämällä resursseja työmaasiivoukseen. Myös työmaan valvontaa on tehostettu niin, että kaikki työmaan toimijat toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti. Poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Työmaalle asennetaan myös nauhoittava kameravalvonta dokumentointia varten.

Pahoittelemme tapahtuneesta aiheutunutta huolta, ja vakuutamme, että suhtaudumme niin työmaan kuin sen lähialueiden turvallisuuteen erittäin vakavasti. Teemme työmaillamme nyt vieläkin tarkemmin jatkuvaa työtä turvallisuuden parantamiseksi.

Aleksi Auer, turvallisuuspäällikkö, SRV

 

Lisätietoja: viestinta@srv.fi