3171 Jokirinteen oppimiskeskus

Työmaan numero: 3171
Jokiniityntie 5
02400 Kirkkonummi

Mitä täällä rakennetaan?

SRV toteuttaa Jokirinteen oppimiskeskuksen Kirkkonummen Vesitorninmäelle kymmenen vuoden elinkaarihankkeena. Koulu-, päiväkoti- ja vapaa-ajan tiloja käsittävään, kolmikerroksiseen oppimiskeskukseen toteutetaan tilat kaikkiaan 1 100 1.–9. luokan oppilaalle ja 240 päiväkotilapselle.

Uudella koulurakennuksella korvataan nykyisen Kirkkoharjun koulun sekä Finnsbackan päiväkodin tilat. Osa uuden rakennuksen päiväkotipaikoista suunnitellaan ympärivuorokautiseen hoitoon soveltuviksi.

Lisäksi oppimiskeskukseen toteutetaan liikuntahalli katsomoineen, mikä mahdollistaa muun muassa kansallisen tason salibandy- ja käsipallo-otteluiden pelaamisen.

Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon tilojen joustavuus, monimuotoisuus ja taipuminen erilaisiin toimintoihin, oppisisältöihin ja työskentelymuotoihin. Eri toimijaryhmät voivat käyttää tiloja hyväkseen ja virtuaaliset ympäristöt tukevat tilojen taipuisaa käyttöä. Suunnittelussa huomioidaan myös se, että uusi oppimisympäristö edellyttää tiloilta hyvää akustiikkaa.

Oppimiskeskus jakautuu toiminnallisiin kokonaisuuksiin, moduuleihin. Yhteinen piirre moduulien sisällä on mahdollisuus muunnella tiloja ilman niiden rakenteellisia muutoksia.

Tilat suunnitellaan energiatehokkaiksi vuoden 2018 alusta voimaan tulleen lainsäädännön mukaan ja vähintään 70 prosenttia rakennuksen lämmitysenergiasta tuotetaan maalämmöllä.

Elinkaarihankkeella tarkoitetaan sitä, että SRV toteuttaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kokonaisvastuu-urakkana Kirkkonummen kunnalle. Palvelusopimus kattaa vastuun oppimiskeskuksen elinkaaripalveluista kymmeneksi vuodeksi. Näitä palveluja ovat kiinteistön hallinto – ja isännöintipalvelut, kiinteistön ja ulkotilojen hoito ja kunnossapito, energian käyttö ja käytön ohjaus, jätehuoltopalvelut ja siivouspalvelut.

Rakennusaikataulu

Oppimiskeskuksen rakentaminen on alkanut maanrakennustöillä syksyllä 2018. Kokonaisuus valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Työskentelyajat

Työmaalla työskennellään arkisin klo 6–18 ja ajoittain myös viikonloppuisin klo 7–16 välisenä aikana.

Liikkuminen

Rakentamisen aikana saatetaan joutua turvautumaan poikkeusjärjestelyihin, kuten kulkureittien muutoksiin. Poikkeusjärjestelyjen tarkoitus on taata sujuva toiminta ja turvallinen liikkuminen. Näistä kerrotaan ajantasaisesti rakennustöiden edetessä.

 

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Lue Jokirinteen oppimiskeskuksen työmaan tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedotteet
Pasi Kalliomaa

Pasi Kalliomaa

Projektipäällikkö

pasi.kalliomaa@srv.fi040 758 7750
Mika Karell

Mika Karell

Projektipäällikkö

mika.karell@srv.fi040 480 8781