Search form

Toimitilat / Räätälöidyt tilat

Räätälöidyt tilat

Kaipaako yrityksesi uusia toimitiloja? Vai haluaisitko saada enemmän irti nykyisistä toimitiloistasi? SRV:llä on lähes 30 vuoden kokemus yksilöllisten toimitilojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Räätälöimisellä tarkoitetaan olemassa olevien tai kokonaan uusien toimitilojen suunnittelua mahdollisimman tehokkaiksi ja yrityksesi muuttuviin tarpeisiin sopiviksi. Räätälöitäviä kohteita voivat olla erilaiset toimitilat, kuten liiketilat, logistiikkakeskukset, toimistot tai hotellit.  SRV:n kiinteistökehityksen asiantuntijat huolehtivat muun muassa projektin kokonaishallinnasta, kaavoitusprosessin läpiviennistä, rahoitusjärjestelyistä, tonttien hankinnasta, liikeidean kehittämisestä sekä kustannusten hallinnasta.  Sinun vastuulle jää ainoastaan muuttolaatikoiden pakkaaminen ja purkaminen.

Näin toteutamme toimitilasi

1. Kartoitamme yrityksesi tarpeet

 • Tarvitseeko yrityksesi kokonaan uudet toimitilat vai riittääkö vanhojen tilojen saneeraus? 
 • Räätälöimällä toimitilat oikein saadaan kaikki neliöt tehokkaaseen käyttöön, mikä voi parhaimmillaan säästää yrityksesi uusien toimitilojen etsimiseltä.
 • Mikäli yrityksesi haluaa vaihtaa kokonaan toisiin toimitiloihin, auttaa SRV yritystäsi löytämään uudet tilat ja sopivan sijainnin.

2. Tutustumme yrityksesi toimintaan

 • SRV kartoittaa yksityiskohtaisesti yrityksesi toimitilatarpeet seuraamalla nykyisten tilojen käyttöä ja haastattelemalla työntekijöitä.
 • Suunnittelussa otetaan tarkoin huomioon yrityksesi koko ja laajentumismahdollisuudet.
 • 3D-työkalun avulla pystytään mallintamaan visuaalisesti jo suunnitteluvaiheessa, miltä toimitilasi näyttävät valmiina. 

3. Rakentaminen alkaa

 • Suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa uusien tilojen rakentaminen tai vanhojen saneeraus. 
 • SRV pitää yrityksesi jatkuvasti ajan tasalla rakentamisen vaiheista ja kustannuksista.
 • Asiakkaana sinulla on mahdollisuus olla mukana rakentamisen eri vaiheissa siinä määrin kuin itse haluat.

4. Yhteistyö jatkuu

 • Rakennusurakan päätyttyä yrityksesi pääsee muuttamaan uusiin toimitiloihin. 
 • Yhteistyö ei kuitenkaan pääty tähän: SRV kantaa vastuun projektin onnistumisesta vielä pitkään rakentamisen jälkeenkin.

Referenssit
SRV:llä on runsaasti näyttöä toimitilojen onnistuneesta räätälöinnistä. Esimerkkeinä seuraavat toimitilakohteet:

GCT Tahkotie
2012 Vantaan Aviapoliksen sydämeen valmistunut GCT Tahkotie on erinomainen esimerkki alusta asti mittatilauksena tehdyistä toimitiloista. Kokonaisuus sisältää kaksi erillistä logistiikkarakennusta, joissa on yhteensä noin 12 000 neliömetriä vuokrattavaa varasto-, tuotanto-, huolto- ja toimistotilaa. Kohteen kaikki neljä erillistä toimitilaa suunniteltiin täyttämään jokaisen käyttäjän yrityskohtaiset tarpeet. 

SGN Group
SGN Groupin uudet toimitilat nousivat Vantaan Koivuhakaan 2008. Projekti oli poikkeuksellisen mielenkiintoinen: logistiikkarakennuksen ulkonäkö oli varsin epätavallinen, ja sen toteuttaminen vaati haastavaa kunnallisteknistä suunnittelua. SRV:n monipuolinen osaaminen kiinteistökehittäjänä auttoi viemään läpi monimutkaiset asemakaavoitukseen ja kunnallistekniikkaan liittyvät muutokset ja lupamenettelyt. 

Linkkejä:
Katso kaikki tilat toimitilahausta
Uuden toimitilan hyötyjä