Pörssitiedotteet

Uusien raportointistandardien vaikutus SRV Yhtiöt Oyj:n taloudelliseen raportointiin ja oikaistuihin taloudellisiin tietoihin vuodelta 2017

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE     26.4.2018, KLO 8.15 Uusien
raportointistandardien vaikutus SRV Yhtiöt Oyj:n taloudelliseen raportointiin
ja oikaistuihin taloudellisiin tietoihin vuodelta 2017 SRV Yhtiöt Oyj soveltaa
uutta IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” -standardia 1.1.2018 alkaen ja
oikaisee vuoden 2017 taloudelliset luvut vertailukelpoisiksi. Vuoden 2018
ensimmäinen osavuosikatsaus, joka julkaistaan 26.4., on laadittu uusien
standardien mukaisesti. IFRS 15 vaikuttaa myyntituottojen ja kulujen
kirjaamisen ajoitukseen sekä joissakin tapauksissa tuloslaskelmassa erien
esitettäviin kohtiin. Yhtiö on selvittänyt uuden standardin vaikutuksia, eikä
uuden standardin käyttöönotolla ole merkittäviä vaikutuksia yhtiön esittämiin
taloudelliseen informaatioon. Selvityksessä tunnistetut projektityypit
muodostavat pääsääntöisesti yhden integroidun kokonaisuuden, jota käsitellään
yhtenä suoritevelvoitteena. Omakehitteisten ja -perusteisten kohteiden osalta
tunnistettiin, että näihin voi liittyä erillinen rahoituskomponentti. Konsernin
hankkeissa, joissa keskimääräinen rahoitusaika on yli vuoden, tullaan
saatavarahoituksen osalta soveltamaan merkittävän rahoituskomponentin
käsittelytapaa. Käsittelytavan muutos aiheuttaa vertailuvuonna -1,7 miljoonan
euron suuruisen liikevaihdon vähennyksen ja rahoituserien korkokulujen
pienentymisen. Uuden standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta
rahavirtalaskelman tai taseen eriin. Uuden standardin vaikutuksista SRV Yhtiöt
Oyj:n vertailuvuoden lukujen yhteenveto esitetään alapuolella olevassa
taulukossa. Oikaistut vuotuiset ja vuosineljännesten luvut on esitetty tämän
tiedotteen liitteenä olevissa taulukoissa. Lisätietoja IFRS 15 –standardiin
siirtymisestä ja sen vaikutuksista löytyy SRV:n tilinpäätöksestä vuodelta 2017,
sivuilta 26 ja 27. (milj. euroa) Oikaistu 1-12/2017 Raportoitu 1-12/2017 Muutos
Liikevaihto 1114,4 1116,1 -1,7 Operatiivinen liikevoitto 27,0 28,7 -1,7
Liikevoitto 15,3 17,1 -1,7 Rahoitustuotot ja –kulut yhteensä -10,7 12,4 1,7
Tulos ennen veroja 4,6 4,6   Lisätiedot: Ilkka Pitkänen, talous- ja
rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi Päivi Kauhanen,
viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi www.srv.fi Löydät
meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram
SRV – Elämäsi rakentaja Liite Raportointistandardi_FI Final liite