Uusien raportointistandardien vaikutus SRV Yhtiöt Oyj:n taloudelliseen raportointiin ja oikaistuihin taloudellisiin tietoihin vuodelta 2017

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE     26.4.2018, KLO 8.15

Uusien raportointistandardien vaikutus SRV Yhtiöt Oyj:n taloudelliseen raportointiin ja oikaistuihin taloudellisiin tietoihin vuodelta 2017

SRV Yhtiöt Oyj soveltaa uutta IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” -standardia 1.1.2018 alkaen ja oikaisee vuoden 2017 taloudelliset luvut vertailukelpoisiksi. Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus, joka julkaistaan 26.4., on laadittu uusien standardien mukaisesti.

IFRS 15 vaikuttaa myyntituottojen ja kulujen kirjaamisen ajoitukseen sekä joissakin tapauksissa tuloslaskelmassa erien esitettäviin kohtiin. Yhtiö on selvittänyt uuden standardin vaikutuksia, eikä uuden standardin käyttöönotolla ole merkittäviä vaikutuksia yhtiön esittämiin taloudelliseen informaatioon.

Selvityksessä tunnistetut projektityypit muodostavat pääsääntöisesti yhden integroidun kokonaisuuden, jota käsitellään yhtenä suoritevelvoitteena. Omakehitteisten ja -perusteisten kohteiden osalta tunnistettiin, että näihin voi liittyä erillinen rahoituskomponentti. Konsernin hankkeissa, joissa keskimääräinen rahoitusaika on yli vuoden, tullaan saatavarahoituksen osalta soveltamaan merkittävän rahoituskomponentin käsittelytapaa. Käsittelytavan muutos aiheuttaa vertailuvuonna -1,7 miljoonan euron suuruisen liikevaihdon vähennyksen ja rahoituserien korkokulujen pienentymisen. Uuden standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta rahavirtalaskelman tai taseen eriin.

Uuden standardin vaikutuksista SRV Yhtiöt Oyj:n vertailuvuoden lukujen yhteenveto esitetään alapuolella olevassa taulukossa. Oikaistut vuotuiset ja vuosineljännesten luvut on esitetty tämän tiedotteen liitteenä olevissa taulukoissa. Lisätietoja IFRS 15 –standardiin siirtymisestä ja sen vaikutuksista löytyy SRV:n tilinpäätöksestä vuodelta 2017, sivuilta 26 ja 27.

(milj. euroa) Oikaistu 1-12/2017 Raportoitu 1-12/2017 Muutos
Liikevaihto 1114,4 1116,1 -1,7
Operatiivinen liikevoitto 27,0 28,7 -1,7
Liikevoitto 15,3 17,1 -1,7
Rahoitustuotot ja –kulut yhteensä -10,7 12,4 1,7
Tulos ennen veroja 4,6 4,6  

Lisätiedot:

Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu