Uusi juna-asema sysäämässä liikkeelle mittavan kaupunkihankkeen Orimattilassa

Hanke kokonaan uuden Hennan kaupunginosan rakentamiseksi Orimattilaan on saamassa voimakkaan sysäyksen eteenpäin, kun Liikennevirasto ja Orimattilan kaupunki solmivat aiesopimuksen uuden henkilöliikenneaseman rakentamisesta Kerava–Lahti-oikoradalle. Aiesopimus investointipäätöksineen on Orimattilan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltävänä kahden seuraavan viikon aikana.

”Hanketta nykyaikaisen kaupunkiyksikön luomiseksi on valmisteltu jo vuosituhannen vaihteesta saakka. Avautuvan junayhteyden myötä meillä on nyt mahdollisuus edetä alueen kehittämisessä ja rakentamisessa nopeastikin. Pyrimme saamaan aseman ympäristöineen valmiiksi vuosikymmenen puolivälissä. Näin jo heti alusta alkaen avautuva liityntäpysäköinti helpottaa Orimattilan ja lähiympäristön asukkaiden työmatkaliikennettä”, Orimattilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Kalle Jokinen sanoo.

”Hennasta ei ole kuitenkaan muodostumassa mitään irrallista nukkumalähiötä, vaan omavarainen ja elinvoimainen pikkukaupunkimainen yhteisö. Tämä näkyy muun muassa alueen rakenteessa, rakentamisessa ja kevyttä liikennettä suosivissa liikenneratkaisuissa. Palvelutarjonnan monimuotoisuus vahvistaa alueen sisäistä dynamiikkaa ja luo työpaikkoja.”

Orimattilan kaupunki ja SRV ovat kehittäneet aluetta yhdessä vuodesta 2007. Kaupunki vastaa maanhankinnasta, kaavoituksesta ja kunnallistekniikan rakennuttamisesta, SRV puolestaan toimii alueen kehittäjänä ja rakentajana. Tavoitteena on monin tavoin kestävän kehityksen vaateet täyttävä kokonaisuus.

”Hennan aluekehityshanke antaa mahdollisuuden luoda Suomessa täysin uudenlaisen kaupunkikokonaisuuden, jossa voidaan toteuttaa yhteisöllisyyttä sekä kestävää elämäntapaa tukevat rakenteet ja järjestelmät. Tarkoituksenamme on muodostaa kumppaniverkosto, jonka puitteissa luomme uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehitämme rakentamisen malleja ideakilpailujen kautta”, SRV:n hankekehitysjohtaja Jouko Pöyhönen kuvailee hanketta.

Kehittämisen kohteena oleva Hennan alue käsittää yli 700 hehtaaria ja sijaitsee 20 kilometriä Lahdesta etelään rautatien ja moottoritien läheisyydessä. 13 000–15 000 asukkaan asuinalueen pohjoispuolelle on syntymässä myös teollisuusalue sekä Tuuliharjan palvelualue.

”Uusi alue tuplaa Orimattilan asukasmäärän tulevina vuosina. Raideliikenteen luomat yhteydet pohjoiseen ja etelään sekä sujuva liikkuminen alueen sisällä ovat perustana hiilijalanjäljen pienentämiselle. Ihmiset voivat kulkea junalla töihin alueen ulkopuolelle, mutta myös Hennaan syntyy työpaikkoja”, Jokinen visioi.

Hennan alueen tiimoilta on toteutettu InTo-tutkimushanke, jossa selvitettiin erilaisia konsepteja nykyaikaisen kaupunkirakenteen toteuttamiseksi. Samassa yhteydessä järjestettiin alueen suunnittelusta myös arkkitehtikilpailu.

”Orimattila on ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka on luonut maanomistajille aiesopimusmallin maa-alueiden lunastusta varten. Näin voimme lähteä kehittämään aluetta alusta lähtien kokonaisuutena. Näin ihmisten sujuvan elämisen sekä eri järjestelmien vaatimat ratkaisut voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Hanke on ainutlaatuinen Suomessa, ja uskon, että tästä syntyy toimintamalli, josta voi muodostua jopa suomalainen vientituote”, Pöyhönen sanoo.

Orimattilan kaupunki

SRV Yhtiöt Oyj

Kutsu

Mediatilaisuus pidetään tänään 7.5.2012 klo 12 Orimattilan kaupungintalolla (Erkontie 9). Mukana asiantuntijoina ovat mm. kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalle Jokinen, kaupunginjohtaja Osmo Pieski, kaupungin tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen ja kaavoitusinsinööri Pirkko-Leena Jakonen sekä SRV:n hankekehityspäällikkö Tuomas Lindfors.

Terveisin

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

Lisätietoja hankkeesta:

Raimo Ikäheimonen, tekninen johtaja, Orimattilan kaupunki, puh. 040 769 6022
Tuomas Lindfors, hankekehityspäällikkö, SRV Yhtiöt Oyj, puh. 040 590 3917

 

Jaa sivu