Tulevaisuudessa koti laajenee oman asunnon ulkopuolelle

Suomalainen peräänkuuluttaa omaan elämäntyyliin sopivaa asumista, vaivattomuutta, sosiaalisuutta, omaehtoisuutta – eikä vain oman asunnon sisällä. ”Keskeiseen asemaan asumisessa nousevat maisemat ja näkymät sekä kodin muunneltavuus ja laajuus: koti voi laajentua vaikka kaupungille asti”, SRV:n asiakastutkimuspäällikkö Eija Hasu luonnehtii suomalaisten asumistoiveita.

SRV:n tekemien tutkimusten perusteella kodin merkitys on muuttumassa ja yksilöllistymässä. ”Suunnitelmissa olevat tornialuehankkeet Kalasatamassa ja Keilaniemessä luovat luontevan mahdollisuuden tarkastella asumista uudesta, tuoreesta näkökulmasta, samalla kun asuntoihin pyritään suunnittelemaan tulevaisuuden asumista tukevia ratkaisuja”, Hasu sanoo.

Muuttuvat tarpeet vaativat uudenlaisia tiloja

Syksyn Habitare-messuilla Helsingissä toteutettu asumiskysely  osoitti, että asunnosta avautuvat näkymät ovat keskeinen ja jopa tärkein osa kodin kokemuksellisuutta ja koettua viihteellisyyttä. Näkymät ovat aina läsnä, joten ei ole aivan sama, mitä ikkunasta näkee.

Joskus kuitenkin riittää, että hienot maisemat saavutetaan talon yhteistiloista. Vastaajilla on valmiuksia laajentaa asumistaan muutenkin asunnon ulkopuolelle, ja hienot maisemat tai sopiva tila erilaisiin aktiviteetteihin voi löytyä esimerkiksi oman taloyhtiön yhteistiloista.

 Erilaiset asukasryhmät arvostavat erilaisia asumisen vaihtoehtoja. ”Eriytyvät elämäntyylit ja toiveet luovat haasteita entistä monimuotoisemmalle asuntotuotannolle sekä asuinaluesuunnittelulle. Tämä tarkoittaa erilaisten ihmisten tarpeiden tunnistamista ja riittävien ratkaisuvaihtoehtojen tarjontaa. Myös yhteistilat saavat uusia merkityksiä.”, Hasu kertoo.

Vuorovaikutusta asukkaiden ja suunnittelijoiden välille

SRV tulee jatkossakin paneutumaan kodin ja asumisen monipuoliseen tutkimiseen ja kehittämiseen. Joulukuussa 2012 aloitti työnsä ideariihi, joka syventää ymmärrystä asumisen ja elinympäristön tulevasta kehityksestä.

”Erityisesti uudenlainen yhteisöllisyys ja kodin laajentuminen oman asunnon ulkopuolelle painottavat tarvetta uudenlaiseen vuorovaikutteisuuteen asukkaiden ja suunnittelijoiden välillä. Koemme, että asiantuntijan vastuulla on kerätä ja kehittää tietoa muuttuvien elämäntilanteiden vaikutuksista. On osattava keskustella ja kuunnella sekä tarjota vaihtoehtoja asukkaiden nykyisiin ja tuleviin asumisen tarpeisiin”, Eija Hasu toteaa.

SRV arpoi Habitare-messuilla kyselyyn vastanneiden kesken yhden iPad-laitteen. Onnetar suosi 13-vuotiasta hyvinkääläistä Tinja Salmista.

Lisätietoja:

Eija Hasu, asiakastutkimuspäällikkö, puh. 040 652 9196, eija.hasu@srv.fi
Taneli Hassinen, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 040 504 3321, taneli.hassinen@srv.fi

Materiaaleja tulevaisuuden asumisen tutkimuksista:

http://www.srv.fi/asunnot/tulevaisuuden-asuminen

Jaa sivu