Tapiolan ja SRV:n asuntohankkeen rakennustyöt käynnistyvät Espoon Tapiolassa

Omistusasuntoja rakennetaan noin 225 kappaletta. Asunnot sijaitsevat kävelyetäisyydellä Tapiolan tulevasta metroasemasta ja monipuolisten kaupallisten palveluiden äärellä. SRV toimii hankkeessa urakoitsijana, ja sijoittajina toimivat Vahinko-Tapiola ja Kiinteistö-Tapiolan hallinnoima kiinteistöpääomarahasto Tapiola KR IV Ky. Asuinrakennukset on suunnitellut Arkkitehtiryhmä A6 Oy.

– Asunnot ovat korkeatasoisia, sijainniltaan erinomaisia ja ne ovat herättäneet jo suurta mielenkiintoa markkinoilla. Kohde rakennetaan vaiheittain ja ensimmäiset asunnot valmistuvat vuoden 2012 lopussa, toteaa Kiinteistö-Tapiolan kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli.

– Tapiola on arvostettu asuinpaikka, joka kehittyy jatkuvasti. Se asettaa rakentamisen laadulle erityisen korkeat vaatimukset. Me SRV:ssä iloitsemme saadessamme jatkaa korkean standardin talojen rakentamista yhdessä Tapiola-ryhmän kanssa, SRV:n varatoimitusjohtaja Juha Pekka Ojala sanoo.

Lisätietoja:

Kiinteistö-Tapiola Oy /kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli, puh. 040 703 0551
SRV /varatoimitusjohtaja Juha Pekka Ojala, puh. 040 733 4173  

 

Kiinteistö-Tapiola Oy on täysin Tapiola-ryhmän omistama kiinteistösijoitus- ja kiinteistöjohtamispalveluja tuottava yritys. Yhtiön hallinnoiman kiinteistökannan arvo vuoden 2010 lopussa oli noin 2,5 miljardia euroa. Kiinteistö-Tapiola Oy:n hallinnoima kiinteistökanta sisältää toimisto-, liike-, logistiikka-, hotelli- ja asuinkiinteistöjä. Vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 1,1 miljoonaa m², tästä suurimman osan muodostavat toimisto- ja liikekiinteistöt. www.kiinteistotapiola.fi    

Tapiola KR IV Ky on kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistörahasto, joka sijoittaa uusiin, pääasiallisesti pääkaupunkiseudulla sijaitseviin asunto-osakeyhtiöihin. www.kiinteistotapiola.fi    

Jaa sivu