Suomalaisten käsitys asumisesta on muuttumassa

Suomalaisten urbanisoituva elämäntapa muuttaa suhdetta kotiin. Kodilta ja sen ympäristöltä odotetaan aiempaa enemmän elämyksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. SRV on tutkinut asumiseen ja elämiseen liittyviä tarpeita ja kokoaa nyt ideariihen syventämään käsitystä tulevaisuuden asumisen tarpeista ja mahdollisuuksista.

”SRV:n suunnitelmissa olevat tornialuehankkeet Kalasataman keskus ja Keilaniemen tornit luovat luontevan mahdollisuuden tarkastella asumista ja kaupunkirakennetta uudesta, tuoreesta näkökulmasta. Hankkeet ovat lajissaan Suomen ensimmäiset ja laajentavat luonnostaan kodin ja asumisen käsitettä”, SRV:n asiakastutkimuspäällikkö Eija Hasu sanoo.

Asuntomessujen kävijät korostivat elämyksellisyyttä

SRV on tehnyt tutkimusta sekä torniasumisesta että tulevaisuuden asumiseen ja elinympäristöön liittyen yleisesti. SRV:n tornihankkeista kiinnostuneiden keskuudessa on tehty kysely- ja haastattelututkimusta kohdennetun tiedon saamiseksi. Kesän asuntomessuilla Tampereella SRV:n teettämään tutkimukseen osallistui yli 4300 messuvierasta.

Yksi tutkimuksen keskeisimpiä löydöksiä oli, että viihteellinen asumisratkaisu täyttää vastaajien toiveet selvästi paremmin kuin esimerkiksi ekologinen ratkaisu. Urbaaneiksi itsensä luokittelevat asetti elämyksellisyyden jopa ohi turvallisuuden. SRV pyrkii syventämään käsitystään tulevaisuuden asumistarpeista, johon liittyy muun muassa kodin käsitteen muutoksen ymmärtäminen.

”Myös aiempi tutkimus tukee suuntausta. Koti ei ole vain asunto. Asuminen on elämistä ja elämyksiä. Asumisessa tullaan pääsemään toiminnallisuudesta merkityksellisyyteen, teknisistä ratkaisuista niiden tuottamiin kokemuksiin, arvoihin ja tunteisiin. Viihteellisyyden tekijöiden tunnistaminen on ensimmäinen tehtävämme”, Hasu kertoo

Kodin käsite monipuolistuu

Koti laajenee ulkotiloihin ja ulottuu seiniä laajemmalle elinympäristöön, mikä muuttaa käsitystä kodista ja sen mahdollisuuksista.

”Elämyksellisyyden painottuminen ihmisten asumistoiveissa asettaa myös perinteisen asuntojen neliöajattelun uuteen valoon. Ihmiset alkavat miettiä enemmän sitä, millaista kokemuksellisuutta koti ja sen ympäristö tuottavat.”

Asunnon toimivuus on edelleen tärkeä, mutta sen rinnalle on nousemassa syvämerkityksellisyys. Tämä edellyttää uudenlaista asiantuntijuutta ja vuorovaikutteisuutta asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelussa ja rakennuttamisessa.

”Koemme, että asiantuntijan vastuulla on kerätä ja kehittää tietoa muuttuvien elämäntilanteiden vaikutuksista. On osattava keskustella ja kuunnella, tarjota vaihtoehtoja asukkaiden nykyisiin ja tuleviin asumisen tarpeisiin”, Eija Hasu toteaa

 

Ideariihi hahmottamaan tulevaisuutta

Vastatakseen tornialuehankkeidensa uusien urbaanien rakenteiden luomaan haasteeseen SRV jatkaa tutkimusta. Habitare 2012 -messuilla haetaan kävijöiden näkemyksiä asumisen elämyksellisyyteen. Syvempää ymmärrystä asumisen ja elinympäristön tulevaan kehitykseen SRV hakee kokoamalla ryhmän eri alueiden asiantuntijoista.

Ideariihen jäsenet ovat Anssi Vanjoki, Osmo Soininvaara, Mika Pantzar, Mari Vaattovaara ja Christer Haglund. Ryhmän tehtävänä on hahmottaa eri näkökulmista, miten elämisen ja asumisen sekä kaupunkiympäristön ja -rakenteen muutostarpeet muuttuvat kahden seuraavan vuosikymmenen aikana. Ideariihi aloittaa työnsä syksyn aikana.

”On hienoa, että pystymme asiantuntevan ja monipuolisen ryhmän avulla tuomaan suomalaiseen asumiseen uusia näkemyksiä. Siitä hyötyy varmasti koko toimiala ja suomalaisen asumisen kulttuuri. Yksistään pääkaupunkiseudulla on lähivuosina suunnitteilla useita urbaaneja torniasumisen hankkeita. Koska SRV:n hankkeet ovat ensimmäisiä, koemme velvollisuuden raivata tietä uudelle ajattelulle”, Eija Hasu sanoo.

SRV Yhtiöt Oyj
Viestintä

Lisätiedot:

Eija Hasu, asiakastutkimuspäällikkö, puh. 040 652 9196, eija.hasu@srv.fi
Taneli Hassinen, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 040 504 3321, taneli.hassinen@srv.fi

Jaa sivu