Suomalaisomisteinen kiinteistösijoitusyhtiö Venäjälle

SRV, Ilmarinen, Sponda, Etera ja Onvest ovat allekirjoittaneet sopimuksen Russian Invest -nimisen sijoitusyhtiön perustamisesta. Russia Invest tulee sijoittamaan kiinteistökehityshankkeisiin Moskovassa ja Pietarissa. SRV vastaa hankkeiden kehittämisestä ja toimii sijoitusyhtiön hyväksymien hankkeiden projektijohtourakoitsijana.

Osakkaat ovat sitoutuneet sijoittamaan yhteensä 95,5 milj. euroa sijoitusyhtiöön. SRV:n, Ilmarisen ja Spondan sijoitukset ovat 26 milj. euroa, Eteran 12,5 milj. euroa ja Onvestin 5 milj. euroa. Yhtiön omistusosuudet jakautuvat samassa suhteessa. Pääomat sitoutuvat vasta, kun sijoituskohteet on identifioitu ja sijoituspäätökset on tehty.

Kehityshankkeet rahoitetaan muilta osin hankekohtaisin pankkilainoin, jolloin kokonaisinvestointien määrä voi nousta noin 300 miljoonaa euroon. Osapuolten tavoitteena on, että kehitetyistä hankkeista luovutaan noin 3 vuoden kuluessa kohteiden valmistumisesta.

SRV Yhtiöt Oyj
Ilmarinen Oy
Sponda Oyj
Etera Oy
Onvest Oy
 

Lisätietoja:
Veli-Matti Kullas, johtaja, hankekehitys, Venäjä, SRV, puh. 040 501 5280
Mikko Räsänen, pääomasijoitusjohtaja, Ilmarinen, puh. 050 301 7724
Kari Inkinen, toimitusjohtaja, Sponda, puh. 0400 402 653
Timo Sotavalta, kiinteistöjohtaja, Etera, puh. 040 732 5577
Jyrki Rantala, rahoitusjohtaja, Onvest, puh. 0400 454 112

Jaa sivu