STOCKMANNIN HELSINGIN TAVARATALON LAAJENNUS- JA MUUTOSPROJEKTI SIIRTYY SRV:LLE


STOCKMANNIN HELSINGIN TAVARATALON LAAJENNUS- JA MUUTOSPROJEKTI SIIRTYY SRV:LLE 


Stockmann ja SRV ovat sopineet Stockmannin Helsingin tavaratalon laajennus- ja 
muutostöiden toteuttamisen ja projektinjohdon siirtymisestä SRV:lle. Sopimus  
kattaa sekä jo nyt käynnissä olevat työt että koko laajennushankkeen      
loppuunsaattamisen. SRV ottaa vastuun kaikista rakennustöistä välittömästi.  
Stockmannin nimiin jo tehtyjen hankintojen ja sopimusten ohjausvastuu siirtyy  
SRV:lle, ja uudet alihankintasopimukset tehdään SRV:n nimiin.          

Hankkeessa on siirrytty vaiheeseen, jossa jäljellä olevia osia projektista (muun
muassa uusi Herkku-osasto) voidaan tarkastella erillisinä kokonaisuuksina.   
Projektinhoitosopimuksen siirrolla Stockmann haluaa varmistua aikataulujen   
pitävyydestä ja siitä, että rakennusteollisuuden suhdanteiden viilennyttyä   
syntyvät mahdollisuudet kustannustehokkuuden parantamiseksi saadaan käytettyä  
hyväksi.                                    

SRV:llä on runsaasti kokemusta vaativista keskustaprojekteista, tunnetuimpana  
Kampin keskus. SRV toteuttaa parhaillaan Helsingin keskustassa myös Kamppiparkin
laajennusta ja keskustan huoltotunnelin rakennustöitä. Nämä työt nivoutuvat   
hyvin yhteen Stockmannin hankkeen kanssa. Suurimmat ja vaativimmat työt tehdään 
nimenomaan maanalaisiin tiloihin.                        

Laajennus- ja muutosprojektissa muutetaan tavaratalon muussa käytössä olevia  
tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakennetaan uutta tilaa. Samassa yhteydessä   
rakennetaan uudet maanalaiset tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä uusi    
pysäköintihalli 600 autolle.                          

SRV:n osuus hankkeen toteutuksesta on arviolta 70-80 miljoonaa euroa, joka   
täsmentyy, kun loppuvuoden aikana on sovittu vanhaan kiinteistöön toteutettavien
korjaus- ja perusparannustöiden määrä ja kun SRV:n kautta laskutettavien    
aliurakkasopimusten määrä on tarkentunut.                    

Tavoitteena on, että hanke saadaan kaikilta kaupallisilta osiltaan käyttöön   
joulumyyntiin 2010. Mannerheimintien alle louhittu uusi paikoituslaitos on   
tarkoitus ottaa käyttöön toukokuussa 2009. Tämä mahdollistaa Keskuskadun    
muuttamisen kävelykaduksi, jonka on tarkoitus valmistua 2011.          

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 Lisätietoja:                                  

SRV Toimitilat Oy, Juha Pekka Ojala, puh. 040 733 4173             

Jakelu                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu