SRV:n tulos parani joka kvartaalilla

SRV:n tulos parani joka kvartaalilla

SRV:n liikevoitto ja tulos ennen veroja paranivat viime vuoden jokaisella vuosineljänneksellä. Kannattavuus parani erityisesti Suomen liiketoiminnoissa. Konsernin liikevaihto oli 684 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuoden tasoa. Liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa, mikä on runsaat viisi prosenttia edellisvuotista alempi. Tulos ennen veroja oli 18,5 miljoonaa euroa, kun vuonna 2013 se oli vajaat 23 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste nousi vajaat seitsemän prosenttiyksikköä 43 prosenttiin.

”SRV:n suoritus viime vuodelta oli kilpailutilanteeseen nähden tyydyttävä ja kannattavuuskehityksemme nouseva huolimatta toimialan heikkenevistä näkymistä ja ruplan kurssikehityksestä. Konsernin euromääräinen tuloskehitys parani jokaisella neljänneksellä. Tilauskantamme ja rahoitusasemamme vahvistuivat”, SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala sanoo.

Suomen liiketoiminnan, joka on yli 90 prosenttia SRV:n liikevaihdosta, liikevaihto nousi yhdeksän prosenttia 628 miljoonaan euroon. Liikevoitto parani 40 prosenttia 30 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti nousi runsaan prosenttiyksikön vajaaseen viiteen.

”Taustalla on mittava määrä toimenpiteitä, joilla olemme parantaneet omaa tehokkuuttamme ja kustannustasoa olemme saaneet painetuksi alemmas. Useassa projektissa kustannussäästöistä ovat hyötyneet myös asiakkaat. Suomen liikevaihdosta lähes kaksi kolmannesta tulee toimitilahankkeista ja runsas kolmannes kertyy asuntohankkeista. Toimitiloja on rakennettu erityisesti julkiselle sektorille, missä muun muassa sairaalat ovat olleet keskeisessä roolissa”, Ojala toteaa.

Asuntorakentamisessa SRV on kasvattanut vuoden loppua kohden uusien aloitusten määrää ennakkomarkkinoinnin kysynnän perusteella. Tuotantoa leikattiin kysynnän romahdettua kaksi vuotta sitten. Rakenteilla on nyt 1625 asuntoa, joista valtaosa sijoittuu pääkaupunkiseudulle. Asunnoista vajaat 90 prosenttia on myyty ennakolta.

”Asuntosijoitusrahastoille ja muille instituutiosijoittajille tehdyt kohteet ovat kannatelleet asuntokysyntää myös rospuuttoaikana. Keski- ja hyvätuloisten vuokra-asuminen hyvillä paikoilla ja hyvien yhteyksien äärellä on muodostumassa enenevässä määrin omistusasumisen markkinaa täydentäväksi kysynnäksi.”

Pääosin Venäjän toiminnoista koostuva kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto miltei puolittui, mikä johtui hankkeiden tuloutumisen vaiheistuksesta. Liikevoitto pysyi voitollisena, vaikka laski kymmenestä miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Venäjän hankkeissa SRV on myös sijoittajana, joten merkittävä osa tuloksesta syntyy kohteiden myyntivaiheessa.

”Kansainvälistä liiketoimintaamme varjosti viime vuonna Ukrainan kriisi seuraamuksineen, vaikka hankkeemme etenivätkin lähes suunnitellusti. Keskeisimmät haasteet ovat olleet rahoituksen saatavuus ja ruplan heikkenemisestä aiheutunut kuluttajien ostovoiman lasku. Haasteista huolimatta kansainvälisen liiketoiminnan kannattavuus kehittyi myönteisesti erityisesti loppuvuoden aikana.”

Alkanut vuosi on suurten hankkeiden käynnistymisen vuosi. Kalasataman REDI-hankkeen arvioidaan käynnistyvän toisella neljänneksellä kauppakeskuksen rakentamisella ja jatkuu asuintorneihin, joista ensimmäisten on tarkoitus valmistua yhdessä kauppakeskuksen kanssa vuonna 2018.

”Lähdemme tähän vuoteen innostuneina, sillä uskomme kaavavalituksen viivästyttämän REDI-hankkeen käynnistyvän tänä keväänä. Viime vuoden merkkipaalu hankkeessa oli kotimaisen sijoittajaryhmän kokoaminen. Espoossa lähtee liikkeelle Niittykummun metrokeskushanke, johon tulee REDIn tavoin kaupallisia palveluja ja asumista. Lisäksi pyrimme käynnistämään Wood City -puukorttelihankkeen Helsingin Jätkäsaaressa”, Juha Pekka Ojala summaa.

SRV Yhtiöt Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, puh. 040 504 3321

www.srv.fi

 

Jaa sivu