SRV:N TOIMITUSJOHTAJA EERO HELIÖVAARA EROAA TEHTÄVÄSTÄÄN

                                         
Toimitusjohtaja Eero Heliövaara on irtisanoutunut SRV:n palveluksesta. Vt.   
toimitusjohtajaksi on nimitetty varatoimitusjohtaja Hannu Linnoinen. Uuden   
toimitusjohtajan valintaprosessi on aloitettu.                 
                                         
”SRV on hieno yhtiö ja se on hyvässä kunnossa. Yhtiöllä on terve talous ja sen 
kilpailukyky on säilynyt kaikissa suhdanteissa. Yhtiön ainutlaatuinen SRV Malli 
on sen strateginen perusta. SRV:ssä on toteutettu ne asiat, joista aikanaan   
neljä vuotta sitten sovittiin”, toteaa yhtiön eroava toimitusjohtaja Eero    
Heliövaara.                                   
                                         
”Heliövaaran aikana yhtiö listattiin Helsingin Arvopaperipörssiin ja sen    
johtamisjärjestelmä saatettiin pörssiyhtiöiden tasolle. SRV:tä on kehitetty   
määrätietoisesti ja yhtiö on vaikeassa markkinatilanteessa säilyttänyt     
kilpailukykynsä”, sanoo SRV:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja Ilpo   
Kokkila.                                    
                                         
”SRV:ssä on erinomainen osaamis- ja resurssipohja, eikä toimitusjohtajan    
vaihtuminen sinänsä vaikuta toimintaan lyhyellä aikavälillä. Yhtiöllä on vahva 
asema ja vahvistamme sitä entisestään lisäämällä resursseja erityisesti Venäjän 
markkinoille. Irtisanoutuminen on valitettavaa, mutta muutos on aina myös suuri 
mahdollisuus”, sanoo Ilpo Kokkila.                       

Eero Heliövaara on merkittävä omistaja pörssilistatussa SRV Yhtiöt Oyj:ssä.   
Heliövaaran omistamat osakkeet lunastetaan ensi vuoden alussa toimitusjohtajan 
osakeomistusta koskevan sopimuksen mukaisesti substanssiarvolla (4,45 euroa).  
Lunastajana voi sopimuksen mukaan olla SRV Yhtiöt Oyj tai sen määräämä.     

SRV Yhtiöt Oyj                                 

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja, puh. 020 145 5202           

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu