SRV:N TOIMINTAMALLILLA MERKITTÄVIÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ MUSIIKKITALON TARJOUKSEEN

SRV:N TOIMINTAMALLILLA MERKITTÄVIÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ MUSIIKKITALON TARJOUKSEEN 

SRV on neuvottelumenettelyn seurauksena hionut tarjoustaan Helsingin      
Musiikkitalon rakentamisesta. Toimintamallinsa mukaisesti SRV on yhteistyössä  
rakennuttajan, konsulttien sekä suunnittelijoiden ja aliurakoitsijoiden kanssa 
kehittänyt suunnitelmia. Tämä on johtanut huomattaviin säästöihin        
rakennuskustannuksissa. Pääosa säästöistä on saavutettu teknisillä ratkaisuilla,
jotka eivät laske laatutasoa. Uudet ratkaisut mahdollistavat tehokkaamman    
toteutuksen. Samalla tavalla myös aliurakoitsijat ovat esittäneet        
taloudellisempia vaihtoehtoja ja heiltä on saatu niistä sitovat tarjoukset.   

Hanke on jaettu 60 hankintapakettiin, jotka kaikki on käyty yksityiskohtaisesti 
läpi. Näistä yli puoleen on tehty kustannuksia säästäviä muutoksia. Yksittäiset 
muutokset eivät ole olleet ratkaisevia, vaan kustannussäästö muodostuu usean  
erän summasta. Yksi suurimmista yksittäisistä kustannussäästöistä tulee    
lasiulkoverhouksen uudesta tuentaratkaisusta. Myös runkorakennetta on kehitetty 
huomattavasti taloudellisemmaksi. Metalliovia, sisäverhouksia sekä teräsportaita
ja kaiteita on kehitetty annetun laatuluokituksen mukaisesti ja kilpailutettu  
uudelleen. Tarjouksessa on huomioitu myös alkuperäisessä urakkaohjelmassa    
olleita eri osapuolten organisaatioiden päällekkäisyyksiä esimerkiksi      
sivu-urakoiden valvonnassa.                           

Nyt käyty neuvottelumenettely on pidentänyt suunnitteluaikaa ja mahdollistanut 
aikaisempaa pidemmälle viedyn suunnittelun. Tämä puolestaan on johtanut     
toteutuksen riskien vähenemiseen ja riskivarausten pienenemiseen.        

Yleinen markkinatilanne rakentamisessa on kiristynyt, mikä on omalta osaltaan  
laskenut alihankintojen kustannuspainetta.                   

”Musiikkitalon tarjouksessa SRV:n projektinjohtopalkkio on kiinteä. SRV:llä ei 
siis ole mitään intressiä nostaa kustannuksia suuremman palkkion toivossa.   
Kuten muissakin hankkeissamme pyrimme mahdollisimman taloudelliseen ratkaisuun 
laatutasosta tinkimättä”, sanoo SRV:n toimitusjohtaja Eero Heliövaara.     

”SRV:n osalta olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme tiiviissä yhteistyössä  
tilaajan kanssa saavuttaneet toteutusedellytykset huonontamatta rakennuksen   
teknistä tasoa tai arkkitehtuuria. Musiikkitalon rakentaminen on meille kova  
haaste ja haluamme tehdä siitä myös hyvän referenssin yhtiölle”, Heliövaara   
toteaa.                                     

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Eero Heliövaara (tavoitettavissa puh. 040 500          
2436/tiedotuspäällikkö Maija Saastamoinen)                   
johtaja Juha Pekka Ojala, SRV Toimitilat, puh. 040 733 4173

Jaa sivu