SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015: Koko vuoden liikevaihto kasvoi ja tilauskanta lähes kaksinkertaistui

SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015: Koko vuoden liikevaihto kasvoi ja tilauskanta lähes kaksinkertaistui – hyvä asuntomyynti ja tulos viimeisellä neljänneksellä

Tammi-joulukuu 2015 lyhyesti:
• Liikevaihto oli 719,1 (684,4 1-12/2014) milj. euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti REDIn kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamisen aloitus.
• Liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 24,4 (24,9).
• Tulos ennen veroja oli 17,6 (18,5) milj. euroa. Tulokseen sisältyy heinäkuussa tehdyn kymmenvuotisen korkosuojan -3,3 milj. euron käypään arvoon arvostus.
• Tulos per osake oli 0,25 (0,30) euroa.
• Tilauskanta kauden lopussa oli 1 583,4 (860,4) milj. euroa. Tilauskanta kasvoi ennätyskorkeaksi lähinnä REDIn ja muutaman muun suurhankkeen aloituksen myötä.
• Omavaraisuusaste oli 42,5 (43,0) prosenttia ja velkaantumisaste 83,3 prosenttia (91,6).
• Ehdotettu osinko 0,10 euroa (0,07).

Loka-joulukuu 2015 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 226,6 (193,8 10-12/2014) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi omaperusteisen asuntotuotannon tuloutumisen vuoksi.
• Liikevoitto parani omaperusteisen asuntotuotannon tuloutumisen vuoksi ja oli 17,0 (9,6) milj. euroa.
• Tulos ennen veroja oli 14,9 (7,2) milj. euroa.
• Tulos per osake oli 0,27 (0,11) euroa.
• Uusia tilauksia saatiin 286,9 (108) milj. euron arvosta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:
• REDIn ensimmäisen asuintornin Majakan ennakkomarkkinointi käynnistyi tammikuussa ennätysvauhdilla. Yhteensä 283 asunnosta noin 200 on jo varattu.
• Tampereen kaupunki valitsi SRV:n muodostaman ryhmän jatkamaan 500 milj. euron arvoisen Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen toteutusta. Neuvottelut useiden hankkeesta kiinnostuneiden sijoittajatahojen kanssa jatkuvat, ja lopullinen toteutuspäätös tehtäneen kesällä 2016.
• SRV:n hallitus hyväksyi yhtiön vuosien 2016-2020 strategian päivitetyn vision, kolme strategista päämäärää sekä kuusi strategista kehitysohjelmaa.
• SRV toteuttaa Aalto-yliopiston Otaniemen uuden kampusrakennuksen ja Metrokeskuksen liiketilat, hankkeen kokonaisarvo 101 milj. euroa.

Näkymä vuodelle 2016:
• Koko vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen 2015 verrattuna (liikevaihto 719 milj. euroa ja liikevoitto 24,4 milj. euroa).
• Omaperusteisen asuntotuotannon valmistumisaikataulujen vuoksi merkittävä osa liikevoitosta muodostuu toisella vuosipuoliskolla.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala

Vuotta 2015 voi kokonaisuudessaan kuvata muutamalla sanalla – uudistuminen ja kasvu. Vuoden aikana saavutettiin koko yhtiön historian kannalta monta merkittävää asiaa. Suomen suurin ja myös SRV:n historian suurin rakennushanke REDI saatiin täyteen vauhtiin vihdoin huhtikuussa. Työmaa etenee suunnitellusti, ja hanke on kaikkinensa otettu erinomaisesti vastaan, mistä parhaimpana esimerkkinä tammikuussa alkanut ensimmäisen asuintornin Majakan ennakkomarkkinointi. Vajaasta 300 asunnosta jo noin 200 asuntoa on varattu.

Toinen historiallisestikin merkittävä asia läpi vuoden on ollut tilauskantamme. Uudet ennätykset rikkoutuivat jokaisella vuosineljänneksellä, ja vuoden lopussa tilauskantamme arvo oli huikeat lähes 1,6 miljardia euroa. Vaikka viimeisellä vuosineljänneksellä valmistui useita kohteita, kasvoi tilauskanta silloinkin lähes 300 miljoonalla eurolla. Suurimpina uusina kohteina mainittakoon esimerkiksi HKScanin Raumalle toteutettava uusi tuotantolaitos ja Tikkurilaan rakennettava asuntokortteli. Kasvu ei varmasti jatku yhtä vauhdikkaana tänä vuonna, mutta myöskään hiipumisen merkkejä ei ole nähtävissä.

Asuntorakentamisessa SRV näytti viimeistään vuoden 2015 aikana nousseensa pysyvästi kärkikastiin. SRV on tällä hetkellä pääkaupunkiseudun suurimpia asuntorakentajia. Vuoden vaihteessa rakenteilla oli lähes 1 900 asuntoa, mikä on yli 200 asuntoa enemmän kuin vuosi sitten. Samalla pääpaino on kääntynyt entistä vahvemmin perustajaurakointiin eli suoraan kuluttajamarkkinalle suunnattuihin asuntoihin, mikä näkyy entistä parempana kannattavuutena. Asuntomyyntimme ansaitsee myös erityismaininnan. Vuodenvaihteessa rakenteilla olevista asunnoista 76 prosenttia on myyty, mikä tarkoittaa että pääsemme tulouttamaan asunnot heti kun ne valmistuvat vuosina 2016-2017.

Samaan aikaan kun töitä tehdään täysillä noin 80 työmaallamme, hankekehityksessä valmistellaan lukuisia uusia hankkeita. Hankekehityksen loppuvuoden projekteista mainittakoon Jätkäsaaren Bunkkeri, jossa olemme mukana luomassa tällä hetkellä varastotilana toimivalle rakennukselle täysin uutta elämää. Uusi kokonaisuus tulee pitämään sisällään uimahallin ja liikuntatilat sekä näiden yläpuolelle toteutettavat, upealla näköalalla varustetut asunnot. Vuoden 2016 alussa kerroimme myös olevamme mukana kehittämässä Kivenlahden metrokeskusta ja Keilaniemen Kehä I –hanketta, jossa Kehä I siirretään betonitunneliin maan sisään ja sen ylle rakennetaan puistokansi. Tampereella lähdemme viemään eteenpäin ainutlaatuista 500 miljoonan euron arvoista Tampereen Kansi ja Areena -hanketta. Näiden lisäksi kehitystyön alla on lukuisia muitakin hankkeita ennen kaikkea Länsimetron varrella ja muissa, kasvavien keskustojen liikenteen solmukohdissa.

Vuoden 2015 syksyllä käynnistyneen SRV:n strategiatyönlopputulos sisältää uuden vision, kolme strategista päämäärää ja lisäksi kuusi strategista kehitysohjelmaa. Tehty työ on erinomainen osoitus SRV:n nykyjohdon ja koko organisaation yhteistyö- ja uudistumiskyvystä. Suurin osa kehitysohjelmista on jo täydessä käynnissä ja tulemme seuraamaan jatkossa tiiviisti niiden toteutumista. Vuoden 2016 aikana pääpaino tulee olemaan ennen kaikkea kannattavuuden ja asiakaskokemuksen sekä vastuullisuuden ja henkilöstön kehittämisessä.

Venäjän tilanteessa on paljon epävarmuutta, mutta uskomme vahvasti nykyiseen Venäjä-strategiaamme. Pietariin rakennettava Okhta Mall -kauppakeskus avaa ovensa tämän vuoden elokuussa ja vuokraustilanne etenee aikataulussaan – tiloista 32 prosenttia on jo vuokrattu ja sopimusneuvottelut ovat käynnissä yli 20 prosentin osalta. Jo muutaman vuoden toiminnassa ollut Pearl Plazan -kauppakeskus puolestaan keräsi vuonna 2015 yli miljoona kävijää edellisvuotta enemmän, ja ruplamyynti kasvoi 25 prosenttia. On selvää, että nykytilanteessa emme etsi aktiivisesti uusia hankkeita, vaan keskitymme nykyisten hankkeiden rakentamiseen sekä vahvuuksiimme kauppakeskusten hallinnoijana.

Vuoteen 2016 lähdetään SRV:ssä positiivisin ja innostunein mielin. Tästä kertoo myös tuoreen henkilöstötutkimuksemme tulokset, missä SRV ylsi Corporate Spiritin Suomen Innostavimmat työpaikat -luokituksessa jo ensimmäisenä osallistumisvuotenaan hienosti sijalle 11. Yksi merkittävä asia niin kuluneen kuin tulevan vuoden kannalta on sitoutuneet omistajat. Loppukesästä toteutettu osakeanti onnistui erinomaisesti. Yksi tapamme kiittää omistajiamme on vuosia tasaisena jatkunut osingonjakopolitiikkamme. Yhdistämällä sitoutuneet omistajamme, innostunut ja osaava henkilöstömme ja päivitetty strategiamme lukuisiin haasteellisiin mutta sitäkin upeampiin rakennushankkeisiimme, vuodesta 2016 voi odottaa työntäyteistä, mielenkiintoista ja ennen kaikkea menestyksekästä vuotta. Kiitos kaikille vuodesta 2015!

SRV Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.12.2015

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-12/ 2015 1-12/ 2014 muutos,meur muutos, % 10-12/ 2015 10-12/ 2014
Liikevaihto 719,1 684,4 34,6 5,1 226,6 193,8
Liikevoitto 24,4 24,9 -0,5 -1,9 17,0 9,6
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -6,8 -6,4 -0,5   -2,1 -2,4
Tulos ennen veroja 17,6 18,5 -0,9 -5,1 14,9 7,2
Tulouttamaton tilauskanta 1 583,4 860,4 723,0 84,0    
Uudet sopimukset 1 393,5 700,3 693,2 99,0 286,9 108,0
Liikevoitto, % 3,4 3,6     7,5 5,0
Katsauskauden voitto, % 1,9 2,2     5,4 2,7
Omavaraisuusaste, % 42,5 43,0        
Korollinen nettovelka 230,8 206,1 24,7 12,0    
Velkaantumisaste, % 83,3 91,6        
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,9 5,4        
Oman pääoman tuotto, % 5,6 6,9        
Tulos per osake, eur *) 0,25 0,30 -0,05 -16,3 0,27 0,11
Omapääoma per osake, eur *) 3,90 4,51 -0,61 -13,5    
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3,10 2,83 0,27 9,5    
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl *) 42,6 39,8   7,2    

*) Vertailutiedot ovat osakeantioikaistuja.

Yleiskatsaus

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 1 583,4 (860,4) milj. euroa uusien urakkasopimusten ansiosta, joista suurimmat olivat Kalasataman REDI-hanke, Niittykummun metrokeskus, Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus, Tampereen Yliopistollisen sairaalan laajennus ja Helsingin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus sekä HKScanin tehdasinvestointi. Tilauskannan myyty osuus on 80 prosenttia, yhteensä 1 261 milj. euroa. Konsernin uusien tilausten määrä kasvoi           1 393,5 (700,3) milj. euroon.

Konsernin liikevaihto kasvoi 719,1 (684,4) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti REDIn kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamisen aloitus, jolloin liikevaihtoon kirjautui myös jo ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista tehdyn louhinta- ja muun infratyön osuus.  Liikevaihtoa heikensi asuntotuotannon liikevaihdon lasku. Vertailukauden 2014 liikevaihto sisälsi Espoon Perkkaalla sijaitsevan Derby Business Parkin myynnin.

Konsernin liikevoitto oli 24,4 (24,9) milj. euroa  ja liikevoittoprosentti 3,4 (3,6) prosenttia. Liikevoittoa paransi loppuvuonna valmistuneet omaperusteisen asuntotuotannon kohteet sekä projektien kannattavuuden parantuminen. Liikevoittoa pienensi matalakatteisen toimitilaurakoinnin osuuden kasvu. Useat suurhankkeet, kuten Kalasataman REDI ja Niittykummun metrokeskus, lähtivät käyntiin vuonna 2015 ja niiden rakentamisesta aiheutuvien kiinteiden kustannusten nousu pienensi osaltaan liikevoittoa. Vertailukauden 2014 liikevoittoon sisältyi vuokratuottoja kolmannella neljänneksellä myydystä Derby-toimitilasta.

Liikevoittoa ja sen suhteellista tasoa alentaa kolmen kauppakeskushankkeen (Okhta Mall, Daily ja REDI) rakentamisen katteesta eliminoitava SRV:n omistusosuutta vastaava osuus, joka tuloutuu vasta, kun sijoitus myydään.

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omaperusteisten hankkeiden luovutusaikataulun mukainen tuloutuminen ja jatkuvasti, valmistusasteen mukaan tuloutuvan tilauskannan muodostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -6,8 (-6,4) milj. euroa. Nettorahoituskulut paranivat yleisen korkotason laskun, korkotuottojen kasvun, ruplan aiheuttamien kurssierojen sekä 1,4 milj. euron tuloutuneen luottotappiovarauksen vuoksi. Nettorahoituskuluja heikensi nettovelan kasvun lisäksi heinäkuussa tehdyn kymmenvuotisen korkosuojan -3,3 milj. euron suuruinen käypään arvoon arvostus.

Konsernin tulos ennen veroja oli 17,6 (18,5) milj. euroa. Katsauskauden voitto oli 14,0 (15,4) milj. euroa. Tuloverot olivat yhteensä -3,6 (-3,2) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,30) euroa. Ennätyssuuresta tilauskannasta ja REDI-hankkeeseen tehtävistä suurista investoinneista huolimatta konsernin omavaraisuusaste pysyi samalla tasolla urakoinnin positiivisen rahavirran ja katsauskaudella tehdyn osakeannin ansiosta ollen 42,5 (43,0) prosenttia.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 226,6 (193,8) milj. euroa ja liikevoitto 17,0 (9,6) milj. euroa. Liikevaihtoa paransi erityisesti vuosineljänneksellä valmistuneet 225 omaperusteista asuntoa, joista myydyt tuloutuivat tuloslaskelmaan ja paransivat liikevoittoa. Liikevoittoa paransi myös usean rakennusprojektin parantunut kannattavuus. Liikevoittoa puolestaan heikensi matalakatteisemman toimitilaurakoinnin lisääntyminen sekä useiden suurhankkeiden aiheuttama kiinteiden kustannusten nousu. Konsernin tulos ennen veroja oli 14,9 (7,2) milj. euroa sisältäen heinäkuussa tehdyn kymmenvuotisen korkosuojan -0,5 milj. euron suuruisen käypään arvoon arvostuksen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Espoon Keilaniemi-hanke eteni katsauskauden jälkeen tammikuussa 2016, kun SRV valittiin Kehä I Keilaniemessä -hankkeen urakoitsijaksi. SRV Infra Oy toteuttaa tammikuussa käynnistyneen hankkeen katu- ja tienrakennustyöt ja toimii yhteistyössä Espoon kaupungin, Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toteutettavassa hankkeessa pääurakoitsijana. Hankkeessa Kehä I siirretään betonitunneliin maan sisään, ja sen ylle rakennetaan puistokansi. Tunneloinnilla mahdollistetaan alueelle suunniteltujen tornitalojen toteutuminen.

Helsingin Kalasatamaan toteutettavan Suomen suurimman kaupunkirakentamiskohteen REDIn ensimmäisen asuintornin Majakan ennakkomarkkinointi käynnistyi tammikuussa yli odotusten. Majakan kaikkiaan 283 asunnosta tällä hetkellä jo noin 200 on varattu. 132 metrin korkeuteen nouseva Majakka on valmistuessaan vuoden 2018 lopussa Suomen korkein asuinrakennus. Sen asunnot sijaitsevat kauppakeskuksen päällä kerroksissa 6-35, mikä takaa huikeat näkymät yli Kalasataman kaikista kerroksista. Majakassa on tarjolla asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin: asuntojen koot vaihtelevat 33 neliömetrin kaksiosta 142,5 neliömetrin edustusasuntoon tornin ylimmässä kerroksessa. Asunnoissa on kolme eri varustelutasoa, minkä lisäksi asukkaat voivat valita asuntoonsa mieleisensä värimaailman kolmesta eri vaihtoehdosta.

SRV valittiin kehittämään edelleen Tampereen kaupungin Kansi ja Areena –hanketta.  Monitoimiareenan, toimisto-, liike- ja hotellitilaa sekä asuntoja käsittävän hankkeen arvo on 500 miljoona euroa. Neuvottelut useiden hankkeesta kiinnostuneiden sijoittajatahojen kanssa jatkuvat, ja lopullinen toteutuspäätös tehtäneen kesällä 2016. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2017 ja saattaa valmiiksi vaiheittain 2020-2023.

SRV osallistuu Aalto-yliopiston kampuksen kehittämiseen rakentamalla Otaniemeen uuden kampusrakennuksen sekä Metrokeskuksen liiketilat. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ARTS) muuttaa Verstas Arkkitehdit Oy:n suunnittelemaan rakennukseen sen valmistuttua vaiheittain huhti-kesäkuussa 2018. Helmikuussa käynnistyvän hankkeen kokonaisarvo on noin 101 miljoonaa euroa.

Muista katsauskauden jälkeisistä uusista hankkeista mainittakoon Espoon Kivenlahden uusi metrokeskus ja sitä ympäröivät asuntokorttelit.  Espoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on varannut SRV:lle ja VVO:lle alueen Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelua varten. Uuden metroaseman sisäänkäyntien ympärille rakentuvaan metrokeskukseen kuuluu myös laaja asuntokorttelikokonaisuus sekä toimisto- ja liiketilaa. Suunnitelman mukaan alueelle tulee noin 76 000 neliömetriä asuintiloja, eli noin 1 200 asuntoa, ja noin 56 000 neliömetriä liike-, toimisto- ja palvelutiloja, sekä bussiterminaali ja liityntäpysäköinti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan uusi metrokeskus bussiterminaaleineen ja liityntäpysäköinteineen samanaikaisesti Länsimetron kanssa. Rakennustyöt Kivenlahdessa käynnistyvät kaavoituksen valmistuttua, arviolta 2017 – 2018, ja metrokeskuksen arvioidaan valmistuvan 2020-luvun alkupuolella.

Näkymät vuodelle 2016

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2016 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta sekä uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen. Suurin hankkeista on huhtikuussa käynnistynyt Kalasataman REDI-hanke. Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2016 aikana valmistuu 503 omaperusteista asuntoa.

Konsernin koko vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen  2015 verrattuna (liikevaihto 719 milj. euroa ja liikevoitto 24,4 milj. euroa). Omaperusteisen asuntotuotannon valmistumisaikataulujen vuoksi merkittävä osa liikevoitosta muodostuu toisella vuosipuoliskolla. Kasvavan tilauskannan vaatiman lisärahoituksen vuoksi rahoituskustannukset kasvavat vuoteen 2015 verrattuna.

Voitonkäyttöehdotus 
 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 ovat         181 253 044,13 euroa
joista tilikauden tappio on                                             3 172 825,44 euroa
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
 
Osakkaille jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli           6 049 957,50 euroa 
Omaan pääomaan jätetään                                                 175 203 086,63 euroa
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia
muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen
näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tiedotustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille
Tilinpäätöstiedote esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa torstaina 18.2.2016 kello 11.00 uudessa REDI-hanketta ja Kalasatamaa kokonaisuudessaan ja sinne tulevia asuntoja esittelevässä asumisen testiympäristössä, Living Labissa, os. Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6, 3. krs., 00540 Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja CFO Ilkka Pitkänen.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Espoo 17.2.2016

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 (40) 6670906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, +358 (50) 598 9560

www.srv.fi

 

 

Jaa sivu