SRV:N TILAUSKANTA KASVOI – SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

Tilikausi 1.1.-31.12.2009 lyhyesti:                       
- SRV:n liikevaihto oli 385,0 milj. euroa (537,0 Me 1-12/2008), muutos -28,3 % 
- Liikevoitto oli 9,9 milj. euroa (32,9 Me), muutos -69,8 %           
- Tulos ennen veroja oli 5,8 milj. euroa (23,7 Me), muutos -75,6 %       
- Tilauskanta kauden lopussa oli 480,6 milj. euroa (455,3 Me), muutos +5,6 %  
- Uudet sopimukset 396,1 milj. euroa (399,1 Me), muutos -0,8 %         
- Omavaraisuusaste oli 41,3 prosenttia (41,3 %)                 
- Tulos per osake oli 0,06 euroa (0,43 eur)                   
- Ehdotettu osinko 0,12 euroa (0,12 eur) osaketta kohti             

Neljäs vuosineljännes 1.10.-31.12.2009 lyhyesti:                
- Liikevaihto oli 120,1 milj. euroa (121,4 Me 10-12/2008)            
- Liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (0,7 Me)                   
- Tulos ennen veroja oli 2,3 milj. euroa (-2,6 Me)               
- Tulos per osake oli 0,02 euroa (-0,06 eur)                  

"Rakennusalan taantuman seurauksena SRV:n liikevaihto laski, mutta SRV:n tulos 
on selvästi positiivinen, vaikkakin tasoltaan se on epätyydyttävä. Vaikeassa  
markkinatilanteessa olemme panostaneet asiakashankintaan. Olemme pystynyt    
kasvattamaan tilauskantaamme 5,6 prosenttia ja uusien allekirjoitettujen    
sopimusten määrä on edellisen vuoden tasoa. Konsernin kustannuksia on sopeutettu
volyymin laskun takia.                             

Toimitilaliiketoiminnan kannattavuus säilyi hyvänä, vaikka liikevaihto ja    
liikevoitto laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan tilauskanta 
pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. SRV:n vahva osaaminen tukee sekä nykyisten
projektien kannattavaa toteutusta että asiakashankintaa tiukassa        
markkinatilanteessa.                              

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat       
urakkatuotannon volyymin ja asuntomyynnin kasvun takia. SRV myi kuluttajille ja 
neuvottelu-urakoin sijoittajille yhteensä 530 asuntoa (205 asuntoa v. 2008).  
Asuntomyynti kuluttajille vilkastui erityisesti viimeisen neljänneksen aikana, 
jolloin myytiin 86 asuntoa (13 asuntoa 10-12/2008) ja SRV päätti aloittaa    
loppuvuonna yhteensä 247 omaperusteisen asunnon rakentamisen. Liiketoiminnan  
tilauskanta kasvoi sekä saatujen urakoiden että uusien omaperusteisten     
asuntohankkeiden ansiosta.                           

Venäjän markkinatilanne on viivästyttänyt sekä asiakkaiden että SRV:n hankkeita.
Kesäkuun alussa perustettu kiinteistörahasto yhteistyössä VTB:n ja Deutsche   
Bankin kanssa on askel SRV:n Venäjän kasvustrategian toteuttamisessa. Järjestely
avaa SRV:lle mahdollisuuden päästä projektijohtototeuttajaksi          
rakennushankkeisiin Venäjän suurimmissa kaupungeissa. SRV arvioi        
kasvumahdollisuudet Venäjällä hyviksi ja jatkaa panostuksiaan          
kehityskohteisiinsa.                              

Liiketoiminnan nettorahavirta parani selvästi ja oli 3,6 milj. euroa      
positiivinen. Vertailuvuoden 2008 nettorahavirta oli -103,2 milj. euroa    
vaihto-omaisuuden voimakkaan kasvun takia.                   

Loppuvuoden aikana lisäsimme merkittävästi panostustamme henkilöstön ammatti- ja
esimiesosaamiseen. Koulutusohjelmilla kehitetään sekä konsernin parhaiden    
käytäntöjen että alan uusimman tietotaidon hyödyntämistä kaikissa        
liiketoiminnoissa.                               

SRV:n hyvä vakavaraisuus ja vahva rahoitusasema tukevat SRV:n innovatiivista  
hankekehitysosaamisen hyödyntämistä”, toteaa SRV:n toimitusjohtaja Hannu    
Linnoinen.                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|            | IFRS | IFRS |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut  | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)      | 2009 | 2008 | meur  | %    | 2009  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      | 385,0 | 537,0 | -152,0 | -28,3  | 120,1 | 121,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      | 9,9  | 32,9 | -23,0  | -69,8  | 2,8  | 0,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja   | -4,2 | -9,2 | 5,0   |     | -0,5  | -3,3  |
| -kulut, yht.      |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | 5,8  | 23,7 | -17,9  | -75,6  | 2,3  | -2,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton     | 480,6 | 455,3 | 25,3  | 5,6   |    |    |
| tilauskanta      |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset    | 396,1 | 399,1 | -3,1  | -0,8  | 121,1 | 115,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %     | 2,6  | 6,1  |     |     | 2,3  | 0,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto, %  | 0,6  | 2,8  |     |     | 0,8  | -2,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %  | 41,3 | 41,3 |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka | 180,7 | 169,4 |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, | 110,1 | 101,7 |     |     |    |    |
| %           |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | 4,7  | 12,9 |     |     |    |    |
| tuotto, %       |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | 1,4  | 9,4  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |     |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, eur  | 0,06 | 0,43 |     |     | 0,02  | -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omapääoma per osake,  | 4,48 | 4,54 |     |     |     |     |
| eur          |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän | 36,0 | 36,5 |     |     |    |     |
| painotettu keskiarvo, |    |    |     |     |    |    |
| milj. kpl       |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin liikevaihto oli 385,0, milj. euroa (537,0 Me 1-12/2008).       
Liikevaihdosta 94 prosenttia (89 %) tuli Suomesta ja 6 prosenttia (11 %)    
Venäjältä ja Baltiasta. Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 208,0 milj.   
euroa (349,1 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli 154,1 milj.   
euroa (127,9 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 22,9 milj. euroa
(60,1 Me).                                   

Konsernin liikevoitto oli 9,9 milj. euroa (32,9 Me 1-12/2008).         
Liikevoittoprosentti oli 2,6 prosenttia (6,1 %). Toimitilaliiketoiminnan    
liikevoitto oli 18,0 milj. euroa (27,8 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan    
liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (0,7 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan     
liikevoitto oli -7,9 milj. euroa (9,2 Me).                   

Konsernin tulos ennen veroja oli 5,8 miljoonaa euroa (23,7 Me 1-12/2008).    
Tilikauden voitto oli 2,3 miljoonaa euroa (15,3 Me). Osakekohtainen tulos oli  
0,06 euroa (0,43 eur). Oman pääoman tuotto oli 1,4 prosenttia (9,4 %) ja    
sijoitetun pääoman tuotto oli 4,7 prosenttia (12,9 %).             

SRV-konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 120,1 milj. euroa   
(121,4 Me 10-12/2008) ja liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (0,7 Me). Tulos ennen 
veroja oli 2,3 milj. euroa (-2,6 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,06
eur).                                      

Tilauskanta oli 480,6 milj. euroa 31.12.2009 (455,2 Me 31.12.2008). Tilauskannan
myyty osuus (urakkasopimukset ja myyty omaperusteinen tuotanto) oli 316 milj.  
euroa (280 Me 31.12.2008) ja myymätön osuus 165 milj. euroa (176 Me).      
Tilikaudella allekirjoitettujen uusien sopimusten arvo oli 396,1 milj. euroa  
(399,1 Me 1-12/2008).                              

Liiketoimintojen avainluvut                           

--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)     | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2009  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 208,0 | 349,1 | -141,1 | -40,4  | 66,9  | 77,9  |
| ta          |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 154,1 | 127,9 | 26,3  | 20,5  | 49,9  | 33,3  |
| alueliiketoiminta  |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | 22,9  | 60,1  | -37,2  | -61,9  | 3,4  | 10,2  |
| liiketoiminta    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | 8,7  | 11,5  | -2,8  | -24,1  | 2,3  | 3,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     | -8,8  | -11,6 | 2,8   |     | -2,3  | -3,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 385,0 | 537,0 | -152,0 | -28,3  | 120,1 | 121,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)     | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2009  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 18,0  | 27,8  | -9,8  | -35,4  | 4,3  | 6,0  |
| ta          |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 4,9  | 0,7  | 4,2   | 590,1  | 2,0  | -1,2  |
| alueliiketoiminta  |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | -7,9  | 9,2  | -17,1  | -185,4 | -2,0  | -2,7  |
| liiketoiminta    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | -4,7  | -4,9  | 0,2   |     | -1,4  | -1,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     | -0,3  | 0,1  | -0,4  | -462,2 | -0,2  | 0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 9,9  | 32,9  | -23,0  | -69,8  | 2,8  | 0,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      | IFRS    | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)          | 1-12/2009  | 1-12/2008 | 10-12/2009 | 10-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 8,6     | 8,0    | 6,5     | 7,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 3,2     | 0,6    | 4,0     | -3,6    |
| alueliiketoiminta   |       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | -34,4    | 15,4   | -58,4    | -26,5    |
| liiketoiminta     |       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä   | 2,6     | 6,1    | 2,3     | 0,6     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta       | IFRS    | IFRS    | muutos,  | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)      | 31.12.09  | 31.12.08  | meur    | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 255,3    | 265,7   | -10,4   | -3,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 200,7    | 154,0   | 46,7    | 30,3    |
| alueliiketoiminta    |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 24,6    | 35,6    | -11,0   | -31,0   |
| liiketoiminta      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 480,6    | 455,3   | 25,3    | 5,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty osuus   | 316     | 280    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymätön osuus | 165     | 176    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintojen tuloskehitys                          

--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| ta          | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2009  | 2008  |
| (milj. eur)     |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 208,0 | 349,1 | -141,1 | -40,4  | 66,9  | 77,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 18,0  | 27,8  | -9,8  | -35,4  | 4,3  | 6,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %    | 8,6  | 8,0  |     |     | 6,5  | 7,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | 255,3 | 265,7 | -10,4  | -3,9  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Toimitilat Oy:n liike-, toimisto-,  
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 208,0 milj. euroa (349,1 Me).      
Liikevaihdon laskuun vaikutti rakentamisen volyymin laskun lisäksi myös se, että
Stockmannin laajennusprojektiin liittyvästä volyymistä noin 39 milj. euroa ei  
kirjaudu SRV:n liikevaihtoon. Liikevoitto oli 18,0 milj. euroa (27,8 Me).    
Liikevoittoprosentti parani 8,6 prosenttiin (8,0 %). Tilauskanta oli 255,3 milj.
euroa (265,7 Me).                                

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 66,9 milj. euroa (77,9 Me) ja    
liikevoitto 4,3 milj. euroa (6,0 Me). Vuosineljänneksen aikana toteutui 8,5   
milj. euron kiinteistökauppa.                          

Tilikauden aikana valmistui mm. Helsingin Hakaniemenranta 6 virastotalon    
peruskorjaus- ja muutostyöt sekä Svenska Social & Kommunal Högskolan Helsingin 
Snellmaninkatu 6 uudisrakennus ja peruskorjaustyöt Senaatti-kiinteistöille,   
Caternetin uudet tuotantotilat Vantaan Kivikkoon sekä HTC-konseptin mukaiset  
toimistorakennukset Espoon Keilaniemeen. STC-konseptin mukaiset         
toimistorakennukset valmistuivat Porvoon Kuninkaanportin alueelle sekä     
Koivuhaantielle Vantaalle. Porvoon Kuninkaanportin liikealueelle valmistui myös 
Plantagenin puutarhamyymälä toimistotiloineen sekä alueen pohjoissiipeen    
tilavuudeltaan 20.000 m3:n suuruinen liikekeskus. Vantaalle valmistuivat SGN:n 
käyttöön tuleva toimisto- ja varastorakennus sekä Transspheren         
logistiikkakeskus. Keravalle valmistui Lassila & Tikanojalle uusi        
puunmurskauslaitos ja Lahteen Autosalvan automyymälä ja korjaamorakennus.    
Helsingin keskustan maanalaisen huoltoväylän sisustusrakentamisen pääurakka,  
tilavuudeltaan 120.000 rm3, saatiin myös päätökseen. SRV:n rakentama      
pysäköintiluola valmistui Helsingin Kampissa ja avautui yleisökäyttöön     
toukokuussa. P-City -pysäköintilaitoksen operaattorina toimii Europark Finland 
Oy.                                       

SRV ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma allekirjoittivat tammikuussa   
Vierumäki Congress & Resort Hotel -projektin urakkasopimuksen. SRV toimii    
kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana vastaten rakentamisesta ja        
suunnittelusta. Nelikerroksiseen hotellirakennukseen tulee 191 vierashuoneen  
lisäksi useita kokoustiloja, kuusi ravintolaa, kuntohuone, 10-ratainen     
keilahalli sekä wellness-osasto. Hotelli avataan keväällä 2010.         

SRV ja Keravan kaupunki hyväksyivät tammikuussa 2009 sopimuskokonaisuuden Kercan
logistiikkakeskusalueen kehittämisestä ja tekivät kiinteistökaupan neljän    
hehtaarin maa-alueesta sekä kiinteistökaupan esisopimuksen 22 hehtaarin     
alueesta. Ensimmäiselle ostamalleen tontille SRV suunnittelee toteuttavansa noin
20 000 m2:n GCC (Grand Cargo Center) -logistiikkarakennuksen. Kerca toimii 160 
hehtaarin alueella Keravan ja Vantaan rajalla.                 

Helmikuussa 2009 allekirjoitettiin Keravalla Kercaan rakennettavan Anttilan   
logistiikkatiloja koskevat tontti- ja urakkasopimukset. Keskon eläkekassa osti 
Keravan kaupungilta 40.000 neliömerin tontin, jolle rakennetaan noin 19.000   
bruttoneliömetrin kokoinen Anttilan korkeavarasto. Rakennuksen tilavuus on   
300.000 kuutiometriä. Tontin esirakentamistyöt ovat jo valmistuneet ja     
rakennustyöt valmistuvat elokuussa 2010.                    

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja SRV Toimitilat allekirjoittivat   
kesäkuussa projektinjohtourakkasopimuksen Primulan tuotanto- ja         
logistiikkakeskuksen rakentamisesta Järvenpäähän, jonne rakennetaan Primulalle 
tuotanto-, logistiikka-, myynti- ja hallintotoiminnot sekä lounasravintola,   
kahvila ja myymälä. Yhteensä hanke käsittää noin 13.000 kerrosneliömetriä    
rakentamista ja tehtaan tuotanto käynnistyy alkusyksystä 2010.         

SRV valittiin heinäkuussa Helsingin Diakonissalaitoksen Aurora-talon      
saneerauksen projektinjohtourakoitsijaksi vastaamaan vanhan sairaalan ja    
hotellin rakennusten uusimisesta tuki- ja palveluasunnoiksi sekä rakentamaan  
uusia tiloja rakennukseen.                           

SRV, Vahinko-Tapiola ja Henki-Tapiola allekirjoittivat syyskuussa        
urakkasopimuksen Helsingin Itäkeskuksen välittömään läheisyyteen sijoittuvan As.
Oy Helsingin Vanhalinnan rakentamisesta. Rakennettavan kohteen laajuus on 42.000
bruttoneliömetriä sisältäen mm. 309 vuokra-asuntoa sekä palvelu-, ravintola- ja 
liiketiloja.                                  

SRV ja Ratahallintokeskus allekirjoittivat lokakuussa sopimuksen        
Kehärata-projektin ratatunneleiden louhinnasta. SRV toimii urakoitsijana Vantaan
Ruskeasannan aseman rakentamisessa sekä kehäratatunneleiden louhinnassa.    
Yhteensä ratatunnelien louhintaa sisältyy projektiin noin 3,6 km. Urakka on osa 
Kehärata-projektia, joka yhdistää Vantaankosken radan Helsinki-Vantaan     
lentoaseman kautta päärataan.                          

SRV ja Suomen Messut allekirjoittivat lokakuussa projektinjohtosopimuksen    
messukeskuksen laajentumisesta. Sopimus käsittää uuden monitoimihallin     
rakentamisen, mittavat aluetyöt sekä vanhan hallin muutostyöt. Uusi halli on  
kooltaan noin 19.000 neliömetriä ja se valmistuu elokuun lopussa 2011.     

Tilikauden aikana solmittiin myös mm. sopimus Metsätalon huoltotunnelin     
rakentamisesta Helsingin Yliopistolle Helsingin ydinkeskustaan, sovittiin uuden 
ratsastuskeskuksen rakentamisesta Ratsastuskeskus Primukselle Espooseen sekä  
aloitettiin Ilmariselle toimistorakennuksen saneeraustyöt Espoon Niittykumpuun. 
Malmin sairaala-alueen uudisrakentamisen ja peruskorjauksen valmistelevat työt 
aloitettiin Helsingissä, Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Mercurian lisätilojen 
rakentaminen Vantaalla, sekä Lassila & Tikanojan tuotantolaitoksen rakentaminen 
Keravalla. Tuusulassa aloitettiin rakentamaan logistiikka- ja varastohallia   
Ilmariselle sekä uusia toimitiloja Fin-Seula Oy:lle. Lisäksi SRV valittiin   
Hyvinkään kaupungintalon uusien toimitilojen projektinjohtourakoitsijaksi.   

SRV:n toteuttama Hakaniemenrannan virastotalo valittiin Senaatti-kiinteistöjen 
vuoden 2008 rakennushankkeeksi. Tunnustuksella Senaattikiinteistöt haluaa    
kannustaa ja tuoda esiin osaavia suunnittelijoita ja tekijöitä. Valinnassa   
otetaan huomioon yleiset laatukriteerit sekä yhteiskuntavastuullinen toiminta, 
asiakkaita tukeva ratkaisu sekä innovatiivisuus.                --------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueliiketoiminta  | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)     | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2009  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 154,1 | 127,9 | 26,3  | 20,5  | 49,9  | 33,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 4,9  | 0,7  | 4,2   | 590,1  | 2,0  | -1,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %    | 3,2  | 0,6  |     |     | 4,0  | -3,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | 200,7 | 154,0 | 46,7  | 30,3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisesta liiketoiminnasta.     
Alueellinen liiketoiminta muodostuu asuntorakentamisen lisäksi liike-,     
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeista.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 154,1 milj. euroa  
(127,9 Me) ja liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (0,7 Me). Tilauskanta oli 200,7  
milj. euroa (154,0 Me). Liikevoiton kasvuun vaikutti urakkatuotannon volyymin  
kasvu, asuntomyynnin piristyminen loppuvuodesta ja toteutetut kustannusten   
säästötoimenpiteet. Liikevoittoon vaikutti heikentävästi kolmen SRV Keski-Suomen
päättyneen työmaan yhteensä 1,2 milj. euron tappiot.              

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 49,9 milj. euroa (33,3 Me) ja    
liikevoitto 2,0 milj. euroa (-1,2 Me). Liikevoiton kasvuun vaikutti       
asuntomyynnin vilkastuminen, urakkatuotannon volyymin kasvu sekä toteutetut   
kustannusten säästötoimenpiteet.                        

Resursseja suunnattiin aiempaa enemmän urakointiin ja tilikauden aikana     
allekirjoitettiin urakkasopimuksia ulkopuolisten rakennuttajien kanssa yhteensä 
140,5 milj. euron arvosta. Allekirjoitetuista sopimuksista yhteensä 82,6 milj. 
euroa on neuvottelu-urakoita, joissa SRV on toiminut myös hankkeen kehittäjänä. 
Tampereen osuuskaupalle rakennetaan Nokialle S-ryhmän asumisen tavaratalo Kodin 
Terra ja ABC-huoltoasema. Lisäksi Tampereella saneerataan Aro-Yhtymälle BMW:n ja
Minien myyntiin keskittyvä autoliike. Vantaan kaupungin vuokrakäyttöön     
rakennetaan Pakkalanrinteen päiväkoti, sijoittajana hankkeessa toimii      
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Scan-Auton kanssa allekirjoitettiin  
Jyväskylässä sopimus suurten ajoneuvojen huoltoon keskittyvän Scania-keskuksen 
rakentamisesta ja Oulussa maanrakennustöiden osuudesta samanlaisessa      
projektissa. Jyväskylässä rakennetaan myös Cygnaeuksen koulukeskuksen      
väistötilat ja Nokialla Valintatalo.                      

Neuvottelu-urakkasopimuksin myytiin sijoittajille tilikauden aikana 323 (76)  
asuntoa. Saton kanssa solmittiin urakkasopimus kahden, yhteensä 74 asunnon,   
asuinkerrostalon rakentamisesta aiemmin SRV:n omistamalle tontille Espoon    
Vallikalliossa. Asuntosäätiölle rakennetaan 50 asumisoikeusasuntoa Vantaalla  
Rekolaan Ulrikan-alueelle. Tampereen YH:lle rakennetaan Ylöjärvellä 40 asuntoa 
ja Tampereella Hennerin alueella SRV omistuksessa aiemmin olleelle tontille 42 
asuntoa. Jyväskylässä rakennetaan Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot ry:lle 
yhteensä 117 palveluasuntoa, joita tullaan käyttämään lähinnä vanhustenhoidossa.

Kilpailun kautta voitettuja urakkasopimuksia solmittiin yhteensä 57,9 milj.   
euroa arvosta. Merkittävimpiä näistä olivat pääkaupunkiseudulla HOAS:lle    
Helsingin Viikkiin rakennettava 104 asunnon kerrostalokohde sekä kahden     
taloyhtiön linjasaneeraukset Helsingin Haagassa. Joensuun kaupungille      
rakennettaan kaksi vuokrakerrostaloa, joihin valmistuu yhteensä 75 asuntoa.   
Ylöjärven kaupungille rakennetaan terveyskeskus ja S-ryhmälle rakennetaan    
S-market Lappeenrataan.                             

Varsinais-Suomen alueella SRV on tilikauden aikana solminut useita       
urakkasopimuksia: Tarvasjoen kunnalle rakennetaan Hyvinvointikeskus,      
Varsinais-Suomen Kaukokiidolle Logicity-terminaali Turun lentoaseman      
läheisyyteen, Auran kunnalle liikuntahalli ja Turun Thermohuollolle       
teollisuushalli. Lisäksi Turun Messukeskuksen yhteyteen laajennetaan ja     
saneerataan ravintolatiloja ja Kiinteistö Oy Kuninkaanväylän tiloja saneerataan.

SRV on tilikauden aikana aloittanut yhteensä 251 omaperusteisen asunnon     
rakentamisen ja myynnin yhteensä seitsemässä kohteessa. Viimeisen        
vuosineljänneksen aikana aloitettiin näistä kuusi kohdetta, joihin valmistuu  
yhteensä 247 asuntoa. Vantaalle Kartanonkoskelle rakennetaan 88 asunnon     
kerrostalo ja Vantaan Martinlaaksoon 67 asunnon kerrostalo. Espoon Vallikallion 
alueella tontille, johon SRV rakentaa yhteensä viisi kerrostaloa on aloitettu  
viimeisen 43 asunnon talon rakennustyöt. Espoon Haukilahdessa rakennetaan    
seitsemän erittäin korkealaatuista rivi- ja paritaloasuntoa. Parkanossa     
aloitettiin 28 asunnon ja Jyväskylässä 14 asunnon kerrostalon rakentaminen   
loppuvuodesta ja Oulussa jo alkuvuodesta 4 asunnon rivitalokohteen rakentaminen.
Helsingin Töölöön Kampin välittömään läheisyyteen rakennettu 64 asunnon     
kerrostalo Helsingin Oscar valmistui lokakuussa.                

Omaperusteisista asuntokohteista myytiin tilikauden aikana 207 (141) asuntoa.  
Myyntitilanne parani erityisesti neljännellä vuosineljänneksellä, jolloin    
myytiin 86 (13) asuntoa. Kauden lopussa rakenteilla oli 263 (265) asuntoa,   
joista 231 (226) asuntoa oli myymättä. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli  
171 (133), joista 40 oli kauden päättyessä vuokrattu. Kauden aikana valmistui  
252 (260) omaperusteista asuntoa. SRV:llä on hallussaan useita keskeisellä   
sijailla sijaitsevia ja pitkälle suunniteltuja asuntohankkeita. Uusien     
perustajaurakointikohteiden aloittamiselle on asetettu tiukat kriteerit ja   
niiden aloittamista harkitaan ennakkomarkkinoinnin tulosten perusteella.    

--------------------------------------------------------------------------------
| Omaperusteiset      | 1-12/  | 1-12/  | muutos, | 10-12/  | 10-12/  |
| asuntokohteet Suomessa  | 2009  | 2008  | kpl   | 2009   | 2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset     | 251   | 110   | 141   | 247   | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot      | 207   | 141   | 66   | 86    | 13    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet       | 252   | 260   | -8   | 64    | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät 1)  | 171   | 133   | 38   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1)      | 263   | 265   | -2   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista myymättä 1)   | 231   | 226   | 5    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
1) kauden lopussa	                               

SRV Keski-Suomessa Jyväskylän seudulla aloitettiin ja saatiin päätökseen    
tilikauden aikana YT-neuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä   
johtuen. Neuvottelujen tuloksena SRV irtisanoi kolme toimihenkilöä. SRV     
Keski-Suomen aluejohtajana toiminut Erkki Jaala on siirtynyt pois SRV:n     
palveluksesta lokakuussa. SRV Pohjois-Suomessa Oulussa aloitettiin       
YT-neuvottelut joulukuussa taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuen. 


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminta    | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)     | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2009  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 22,9  | 60,1  | -37,2  | -61,9  | 3,4  | 10,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | -7,9  | 9,2  | -17,1  | -185,4 | -2,0  | -2,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %    | -34,4 | 15,4  |     |     | -58,4 | -26,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | 24,6  | 35,6  | -11,0  | -31,0  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 22,9 milj. euroa (60,1 Me).    
Liikevoitto oli -7,9 milj. euroa (9,2 Me). Liikevaihtoon ja liikevoittoon    
vaikutti käynnissä olevien hankkeiden pieni määrä ja liikevoittoon lisäksi omien
hankkeiden kehittämiskustannukset ja liiketoiminnan kiinteät kustannukset.   
Vertailukauden liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvatti Jekaterinburgin hotellin  
myynti, josta kirjautui liikevaihtoon 14,2 milj. euroa ja liikevoittoon 13,5  
milj. euroa. Tilauskanta oli 24,6 milj. euroa (35,6 Me).            

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 3,4 milj. euroa (10,2 Me) ja    
liikevoitto -2,0 milj. euroa (-2,7 Me). Liikevaihtoon vaikutti käynnissä olevien
hankkeiden pieni määrä ja liikevoittoon tämän lisäksi omien hankkeiden     
kehittämiskustannukset sekä liiketoiminnan kiinteät kustannukset.        

Venäjä                                     

Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevan Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojekti 
on valmistunut shell & core valmiuteen. Moskovan toimistomarkkinoilla      
tapahtuneen kysynnän hiljentymisen johdosta toimisto-osan fit-out työt on    
päätetty tehdä itse ja tavoitteena on saada ne päätökseen vuoden loppuun    
mennessä. Kohteen vuokralaisneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. SRV toimii 
hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä              
projektinjohtourakoitsijana.                          

Moskovan alueella SRV:n kehittämän Mitishin kauppakeskushankkeen rakennuslupa  
saatiin kauden aikana. Kohteen sähköliittymän rakentamistyöt ovat käynnistyneet.
Hankkeen pääomistaja on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 75% osuudella.
Neuvottelut hankkeen rahoituksen toteutuksesta eivät ole onnistuneet      
maailmanlaajuisen rahoitustilanteen johdosta ja kohteen työmaaorganisaatio on  
toistaiseksi siirretty muihin hankkeisiin odottamaan lopullista         
investointipäätöstä. Lopullinen investointipäätös tehdään, kun hankkeen rahoitus
ja vuokralaisneuvottelut on saatu päätökseen. SRV:n omistus           
kauppakeskushankkeesta on 25 prosenttia ja SRV on sijoittanut siihen 7,7 milj. 
euroa.                                     

Pietarissa SRV jatkoi noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen kehittämistä.   
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- sekä     
hotelli-, ravintola- ja viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle    
rakennetaan toimitilat IBI -yliopiston käyttöön. SRV on sijoittanut noin 50   
milj. euroa maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan. SRV:n lisäsijoitusten   
määrän maanhankintaan arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa. SRV omistaa tällä 
hetkellä hankkeesta 87,5%, mutta omistus tulee laskemaan 77,5 prosenttiin, kun 
yhteistyösopimuksen mukaisesti kaikki omistusjärjestelyt on saatu päätökseen.  

Rezidor -konsernin Pietarissa operoimien Pribaltiskaja -hotellin saneeraustöiden
II vaiheen ja Pulkovskaja hotellin II vaiheen saneeraukset valmistuivat    
tilikauden aikana.                               

Pietarin Eurograd -logistiikka-alueen kehittämistä jatkettiin. SRV omistaa 49  
prosentin omistusosuuden venäläisestä yhtiöstä, jonka hallussa on 24,9 hehtaarin
maa-alue Pietarin pohjoispuolella kehätien välittömässä läheisyydessä.     
Kohteeseen suunnitellaan rakennettavan yli 100 000 neliömetriä logistiikkatiloja
useassa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Alueen kaavoitus          
logistiikka-alueeksi on saatu päätökseen. Kohteen suunnittelu on käynnistetty ja
I vaiheen vuokralaisneuvottelut ovat käynnissä.                 

Viipurissa Papulan asuntojen kysyntä jatkui heikkona kauden aikana, eikä yhtään 
uutta kauppaa tehty. Ensimmäisen vaiheen kohteesta oli myyty 30 asuntoa     
venäläiselle yritykselle, joka ei kuitenkaan kyennyt järjestämään rahoitusta  
hankinnalleen ja kauppa jouduttiin purkamaan.  Lisäksi yhden toisen asunnon   
kauppa purettiin. Kauden lopussa myynnissä oli 32 asuntoa.            

SRV sai päätökseen kauden aikana kiinteistörahaston perustamisen yhdessä VTB  
Capitalin ja Deutsche Bankin kanssa. Rahasto sijoittaa pääasiassa toimisto-,  
liiketila- ja hotellikohteiden sekä korkean tason asuntojen rakentamiseen    
Moskovassa ja Pietarissa.  Rahasto voi sijoittaa myös operoinnissa oleviin   
valmiisiin sijoituskohteisiin.                         
SRV:n osuus rahaston ensimmäisen vaiheen sijoitussitoumuksista on 20 milj.   
euroa. VTB Capital ja Deutsche Bank ovat myös sijoittajia rahastossa. Muita   
sijoittajia ovat eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera. Rahaston lopullinen  
tavoite sijoitussitoumusten määrästä on vähintään 300 milj. euroa, joka vastaa 
jopa 1 miljardin euron sijoitusvolyymia.                    
VTB Capital ja Deutsche Bank toimivat yhdessä rahaston varainhoitajina     
tehtävänään mm. sijoituskohteiden identifiointi ja rahoituksen järjestäminen  
hankkeisiin. SRV toimii rahastossa sekä sijoittajana että            
projektinjohtourakoitsijana ja arvioi saavansa rahaston kautta         
projektinjohtourakoita vähintään 200 milj. euron arvosta.            

SRV allekirjoitti joulukuussa aiesopimuksen kiinalaisen Baltic Pearl CJSC kanssa
kauppakeskuksen rakentamisesta Pietariin. Aiesopimuksen mukaan SRV käynnistää  
sopimuksessa määritellyt selvitystyöt, jotka käsittävät konseptisuunnittelun,  
markkinatutkimuksen ja ulkopuolisen rahoituksen järjestämisen. Aiesopimuksen  
ehtojen täyttyessä SRV suunnittelisi ja rakentaisi kahdessa vaiheessa kolmen  
vuoden aikana alueelle yli 100 000 neliömetrin kauppakeskuksen. Yhtiöt ovat   
sopineet myös perustavansa yhteisyrityksen, joka tulee omistamaan kohteen.   
Kauppakeskuksen rakentaminen etenee, jos lopullinen investointipäätös tehdään  
31.12.2010 mennessä. Kauppakeskus on osa Baltic Pearl -kehityshanketta, jossa  
Baltic Pearl CJSC kehittää runsaan 205 hehtaarin maa-aluetta Pietarin keskustan 
lounaispuolella. Hanke on Kiinan valtion suurin ulkomainen investointiprojekti 
lukuun ottamatta öljy- ja maakaasuinvestointeja.                
Baltia                                     

Baltian liiketoimintavolyymi oli vähäinen. Uusia asuntokohteita ei suunnitella 
aloitettavaksi nykyisessä markkinatilanteessa. Virossa myytiin kauden aikana 6 
asuntoa (6), kauden lopussa myynnissä olevia asuntoja oli valmistuneissa    
kohteissa yhteensä 35 (41). Viron henkilöstömäärää sopeutettiin         
markkinatilanteeseen.                              

SRV ja International School of Latvia solmivat 9.4.2009 urakkasopimuksen    
kansainvälisen koulun rakentamisesta Riikaan. Kohteen suunnitteluvaihe on    
päättynyt ja tilaajan rahoituksen viivästymisen takia rakentamisen aloitus   
siirtyy vuodelle 2010.                             

SRV:n tytäryhtiö SRV Terbelat Sia on ollut kantajana kansainvälisessä      
välimiesoikeudessa Berliinissä riita-asiassa, joka on koskenut latvialaisen   
tilaajan, SIA Juglas Jaudan kanssa tehtyä sopimusta voimalaitoksen       
rakentamisesta Latviaan. SRV keskeytti työt tilaajan sopimusrikkomuksen takia ja
terminoi sopimuksen syksyllä 2007. Välimiesoikeus vahvisti 28.7.2009. SRV:n   
oikeuden sopimuksen päättämiseen tilaajasta johtuvista syistä ja velvoitti   
tilaajan maksamaan SRV:lle korvauksia korkoineen yhteensä noin 1,4 milj. euroa. 
SRV aloitti välimiesoikeuden päätöksen täytäntöönpanon hakemisen Latviassa   
paikallisessa alioikeudessa, jossa oli myös käynnissä tilaajan samasta     
sopimuksesta käynnistämä riita-asia SRV:tä vastaan. SRV teki tilaajan kanssa  
joulukuussa sopimuksen, jonka mukaan tilaaja maksaa SRV:lle 0,5 milj.euron   
korvauksen. Sovinnolla ei ollut olennaista tulosvaikutusta.           


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnot      | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)     | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2009  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 8,7  | 11,5  | -2,8  | -24,1  | 2,3  | 3,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | -4,7  | -4,9  | 0,2   |     | -1,4  | -1,4  |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

Muiden toimintojen liikevaihto oli tilikaudella 8,7 milj. euroa (11,5 Me) ja  
liikevoitto -4,7 milj. euroa (-4,9 Me). Liikevaihdon laskuun vaikutti     
toimintavolyymin lasku. Liiketappion pienenemiseen vaikuttivat kustannusten   
säästötoimenpiteet. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,3 milj. euroa 
(3,0 Me) ja liikevoitto -1,4 milj. euroa (-1,4 Me). Liikevaihdon laskuun    
vaikutti toimintavolyymin lasku.                        

Rahoitus ja taloudellinen asema                         

Liiketoiminnan nettorahavirta parani ja oli 3,6 milj. euroa (-103,2 Me     
1-12/2008). Rahavirran paranemiseen tilikaudella vaikutti erityisesti se, että 
vaihto-omaisuuden määrää purettiin vertailuvuoden voimakkaan kasvun sijasta ja 
siksi käyttöpääoman muutos oli lievästi positiivinen. Konsernin vaihto-omaisuus 
oli 291,4 milj. euroa (294,8 Me), josta maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus  
oli 153,0 milj. euroa (142,1 me). Konsernin sijoitettu pääoma oli 349,9 milj.  
euroa (339,4 Me).                                

Konsernin rahoitusreservit olivat tilikauden lopussa 124,4 milj. euroa, josta  
konsernin rahavarojen osuus oli 5,2 milj. euroa ja sitovien nostamattomien   
rahoituslimiittien ja luottolupausten määrä 119,2 milj. euroa. Konsernin    
korolliset nettovelat olivat 180,7 milj. euroa 31.12.2009 (169,4 Me).      
Nettorahoituskulut olivat 4,2 milj. euroa (9,2 Me).               

SRV:n rakenteilla oleviin RS-järjestelmän mukaisiin omaperusteisiin kohteisiin, 
mukaan lukien valmiit myymättömät kohteet, on sitoutunut asuntotuotannossa   
Suomessa 75,9 milj. euroa. SRV arvioi, että kohteiden valmiiksi rakentamiseen  
sitoutuu vielä 32 milj. euroa. Nostamattomien yhtiölainojen määrä on 41 milj.  
euroa. Toimitilakohteisiin Suomessa on sitoutunut 25,5 milj. euroa.       
Kansainvälisiin kohteisiin on sitoutunut noin 42 milj. euroa, josta 1,9 milj.  
euroa on Viron myymättömissä asuntokohteissa, 3,5 milj. euroa Viipurin     
myymättömissä asuntokohteissa ja 36,7 milj. euroa Etmian toimisto- ja Mitishin 
kauppakeskusprojekteissa.                            

Omavaraisuusaste oli 41,3 prosenttia (41,3 %). Omavaraisuusasteen ja      
nettovelkojen muutokseen vaikutti erityisesti vaihto-omaisuuden kasvu. Konsernin
oma pääoma oli 164,3 milj. euroa (166,6 Me 31.12.2008). Sijoitetun pääoman   
tuotto oli 4,7 prosenttia (12,9 %) ja oman pääoman tuotto 1,4 prosenttia (9,4  
%).                                       

Investoinnit                                  

Konsernin investoinnit olivat 3,7 milj. euroa (16,8 Me) ja ne liittyivät pääosin
tytäryhtiön osakkeiden hankintaan. Vertailukauden investoinneista oli 10,0,   
milj. euroa IBI:n hankkeeseen liittyviä rakennusinvestointeja.         

Rakentamattomat maa-alueet, hankintasitoumukset ja kehityssopimukset      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 31.12.2009    | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 199 000   | 257 000    | 842 000    | 1 298 000 |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutunut pääoma | 36     | 56      | 98      | 190    |
| ml.        |       |        |        |      |
| maksusitoumukset, |       |        |        |      |
| milj. euroa    |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 466 000   | 354 000    | 117 000    | 937 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy myös kaavoittamattomien maa-alueiden ja     |
| sopimuksiin perustuvien maa-alueiden arvioitu rakennusoikeus/rakennusvolyymi |
| SRV:n kokonaan ja osittain omistamissa kohteissa               |
--------------------------------------------------------------------------------

Oulun kaupunki myönsi maaliskuussa SRV:lle suunnitteluvarauksen noin 5 hehtaarin
suuruiselle maa-alueelle Oulun Sataman välittömässä läheisyydessä. SRV:n    
tarkoituksena on kehittää maa-alueelle logistiikka- ja             
toimitilarakennushankkeita yhteistyössä Oulun Sataman ja alueella toimivien   
yritysten kanssa.                                

SRV:n konsernirakenne                              

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää   
liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita.  
Yhtiö toimii Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltian maissa. SRV Yhtiöt Oyj on   
konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja   
hallinnon tehtävistä. Hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja    
palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja.                  

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja      
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Toimitilaliiketoiminnan muodostaa SRV Toimitilat Oy:n liiketoiminta. Asunto- ja 
alueliiketoiminnan muodostaa SRV Asunnot Oy:n ja alueellisten tytäryhtiöiden  
liiketoiminnat. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostaa SRV International    
alakonsernin liiketoiminnot Venäjällä ja Baltiassa. Muut toiminnot muodostuvat 
pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n toiminnoista.           

Muutokset konsernirakenteessa                          

SRV Yhtiöt Oyj hankki kesäkuussa 2009 Pirkanmaan Projektitoimi Oy:n 100%    
omistukseensa. Konsernin liiketoimintarakenteen ja toiminnan tehostamiseksi SRV 
aloitti yhtiön fuusiomenettelyn SRV Asunnot Oy:n kanssa heinäkuussa 2009. Yhtiö 
sulautui SRV Asunnot Oy:öön 31.12.2009 ja jatkaa toimintaansa SRV Pirkanmaa   
-toiminimen alla.                                

Tehostamistoimenpiteet                             

SRV aloitti 19.1. neuvottelut konsernin henkilömäärän sopeuttamiseksi      
markkinatilanteen mukaisesti. Konsernin suomalaisia yhtiöitä koskeneet     
yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 26.3. ja niiden tuloksena SRV lomautti 60 
henkilöä vuoden 2009 aikana. Lomautustoimenpiteiden lisäksi konsernin kotimaan 
toimihenkilöiden kanssa sovittiin lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi. Vastaava 
prosessi käynnistettiin konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Näillä ja konsernin  
muilla säästötoimenpiteillä saavutettiin noin 6 miljoonan euron säästöt vuonna 
2009 konsernin kiinteissä kuluissa.                       

Henkilöstö                                   

SRV:n henkilöstömäärä oli keskimäärin 776 (871) henkilöä, joista toimihenkilöitä
544 (614). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 53 (66) toimihenkilöä.    
Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 766 (870) henkilöä, joista  
emoyhtiössä 47 (66). Ulkomaan tytäryhtiöissä ja edustustoissa työskentelee   
keskimäärin 17 prosenttia (15) henkilöstöstä. Tilikauden lopussa SRV:n     
toiminnoissa Suomessa työskenteli 18 (25) työharjoittelijaa (kesä- ja      
työharjoittelijat sekä opinnäytetyön tekijät). Tilikauden palkat ja palkkiot  
olivat yhteensä 35,8 milj. euroa (37,7 Me)                   


--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin  | 31.12.2009  | 31.12.2008 | Osuus konsernin |
|               |       |       | henkilöstöstä  |
|               |       |       | 31.12.2009, %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 289     | 296     | 37,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 215     | 285     | 28,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 182     | 191     | 23,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 81      | 98     | 10,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 767     | 870     | 100,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                        
Loppuvuoden aikana SRV lisäsi merkittävästi panostusta henkilöstön ammatti- ja 
esimiesosaamiseen. Koulutusohjelmilla kehitetään sekä konsernin parhaiden    
käytäntöjen että alan uusimman tietotaidon hyödyntämistä kaikissa        
liiketoiminnoissa.                               

Vuoden 2009 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän kohderyhmään kuului 77 henkilöä
ja palkkio perustui pääosin konsernin ja osin liiketoimintojen tulokseen.    
Ansaintajaksolta 2009 toteutuva osakepalkkio on 77 340 SRV Yhtiöt Oyj:n     
osaketta. Lisäksi maksetaan tätä osakemäärää vastaavaa rahamäärä        
ennakonpidätystä varten.                            

Rakentamisen näkymät                              

Nopean taantumisen jälkeen maailmantalous on kääntynyt kasvuun. Elpyminen on  
kuitenkin hidasta ja epävakaata ja tilanne kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla 
jatkuu haasteellisena. Suomen taloudelle ennustetaan pientä kasvua vuodelle   
2010.                                      

Rakennuskustannusten lasku on tasaantunut. Aliurakoinnin ja materiaalien    
saatavuus on hyvä. Työttömyys rakennusalalla on kasvussa. Valtion tukitoimet  
ovat käynnissä.                                 

Asuntomarkkinoilla kuluttajien vahvistunut luottamus sekä alhainen korkotaso  
ovat lisänneet kysyntää ja uusien omaperusteisten asuntojen aloitukset ovat   
lähteneet kasvuun. Lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoihin vaikuttaa      
negatiivisesti heikentyvä työllisyyskehitys. Pidemmällä aikavälillä       
asuntorakentamisen tarvetta lisäävät muuttoliike kasvukeskuksiin sekä      
asuntokuntien koon pieneneminen.                        

Liike- ja toimistorakentamisessa uudet aloitukset vähenivät katsauskaudella.  
Toimistotilojen vajaakäyttöasteet ovat korkealla tasolla ja rakentaminen    
hiljaista. Liike- ja logistiikkarakentamisessa lähitulevaisuuden näkymät ovat  
hieman valoisammat.                               

Korjausrakentaminen jatkaa kasvuaan ja pitkällä tähtäimellä kasvua ylläpitävät 
rakennuskannan kasvu, sen vanheneminen sekä rakennusten teknisen laadun ja   
energiatehokkuuden nostaminen nykyaikaiselle tasolle. Maa- ja vesirakennusalan 
näkymät ovat heikentyneet valtion tukitoimista huolimatta.           

Baltian maiden talous on pysynyt heikkona. Rakentaminen ja kiinteistömarkkinat 
ovat erittäin alhaisella tasolla. Lyhyellä aikavälillä Baltian maiden      
taloudellinen tilanne jatkuu vaikeana.                     

Venäjän markkinatilanne on jatkunut haastavana. Investointien heikko kehitys on 
heijastunut voimakkaasti rakentamiseen vähentäen sitä merkittävästi. Rahoituksen
saatavuus rajoittaa kasvun mahdollisuuksia. Öljyn hinnannousun myötä Venäjän  
valtiontalous on korjaantumassa. Inflaatio on hidastunut ja korkotaso laskenut. 

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n liiketoiminnan kassavirtaan että  
rahoituskustannuksiin. Yleinen taloussuhdanne on heikko ja vähentää       
kiinteistöinvestointien määrää. Korot ovat matalia, mutta pankkirahoituksen   
saatavuus on heikkoa ja lainamarginaalit ovat korkealla. Pankkien oman     
jälleenrahoituksen kallistuminen on lyhentänyt asiakkaiden lainamaturiteetteja. 

Kansainvälinen finanssikriisi voi heikentää kiinteistöhankkeiden rahoituksen  
saatavuutta kiinteistöjen kehittämiseen ja kiinteistösijoituksiin sekä     
vaikeuttaa SRV:n asiakkaiden rahoitusta kaikilla SRV:n toiminta-alueilla ja   
erityisesti Venäjällä. Kiinteistöjen arvoihin kohdistuu paineita ja rahoituksen 
saannin vaikeutuminen on vähentänyt kiinteistökauppojen määrää sekä uusien   
hankkeiden aloituksia. Finanssikriisi voi lisätä SRV:n riskiä joutua sitomaan  
pääomia hankkeisiin aiottua pidempään.                     

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista. Konsernin liikevaihto ja tulos 
on riippuvainen tilauskannan ja uuden työkannan määrästä, sekä yksittäisten   
projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta. Omaperusteisten hankkeiden 
tuloutuminen on riippuvainen myös kohteiden myyntiasteesta. Omaperusteisten   
asuntohankkeiden osalta siirrytään 1.1.2010 alkaen luovutushetken mukaiseen   
tuloutukseen.                                  

Hankkeiden myyntiin vaikuttaa mm. ostajien rahoituksen saatavuus ja kohteen   
vuokrausaste. Myyntien siirtyessä eteenpäin liikevaihdon ja liikevoiton     
tuloutuminen siirtyy vastaavasti. Omaperusteisten hankkeiden aloitusten     
siirtyminen kasvattaa kuluksi kirjattavaa kehityskustannusten määrää.      
Asuntomyynti on vilkastunut Suomessa, mutta Virossa se on edelleen       
pysähdyksissä. Asuntomyynnin hidastuminen kasvattaa myynti-, markkinointi- ja  
korkokustannusten määrää omaperusteisessa asuntotuotannossa.          

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä,
joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta. Huonossa     
suhdannetilanteessa kasvavat myös aliurakoitsijoihin liittyvät taloudelliset  
riskit (mm. työmarkkinahäiriöt, konkurssit ja harmaa talous). SRV:n       
toimintamalli edellyttää osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön riittävää   
saatavuutta. Rakennusprojekteissa on lisäksi muita riskejä tapauskohtaisesti  
liittyen kohteiden suunnitteluun ja rakentamiseen (mm. uudet ja vaikeat     
suunnitelmaratkaisut, lämmön- ja vedeneristykset, työturvallisuus). Rakentamisen
jälkeiset takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät pisimmillään 10 vuotta.     

Kiinteistöhankkeissa on maanhankintariskien lisäksi mm. kaavoituksen      
toteutumiseen, maaperään, rahoitukseen, hankkeen kaupallistamiseen,       
yhteistyökumppaneihin, hankkeen maantieteelliseen sijaintiin ja kohdetyyppiin  
liittyviä riskejä. SRV on panostanut strategiansa mukaisesti omaperusteisiin  
hankkeisiin ja on kasvattanut maanhankintaansa Suomessa ja erityisesti     
Venäjällä.                                   

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty tarkempi selvitys vuoden
2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Valuuttariskit jaetaan transaktioriskiin ja 
translaatioriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan ja rahoituksen    
valuuttamääräisiin virtoihin. Translaatioriski käsittää ulkomaisiin       
tytäryrityksiin tehdyt sijoitukset, joiden laskennalliset vaikutukset näkyvät  
konsernin yhdistelyssä oman pääoman muuntoeroissa.               

Likviditeettiriskillä voi olla vaikutusta konsernin tulokseen ja kassavirtaan, 
mikäli konserni ei pysty varmistamaan riittävää rahoitusta toiminnalleen. SRV  
ylläpitää riittävää likviditeettiä tehokkaalla kassanhallinnalla ja siihen   
liitetyillä ratkaisuilla, kuten toistaiseksi voimassaolevilla sitovilla     
tililuotoilla. Yhtiöllä on pitkäaikainen 100 milj. euron määräinen sitova    
maksuvalmiusjärjestely, josta 55 milj. euroa erääntyy joulukuussa 2012 ja 45  
milj. euroa joulukuussa 2013. Yhtiön rahoitussopimuksissa on tavanomaisia    
sopimusehtoja. Taloudellisena sopimusehtona on omavaraisuusaste.        

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. SRV pyrkii myös kattamaan toimintaansa liittyvät 
riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin. Selvitys SRV:n riskeistä,        
riskienhallinnasta ja hallinnointiperiaatteista julkistetaan vuoden 2009    
vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.              

SRV arvioi, ettei tilikaudella ole tapahtunut muita oleellisia muutoksia yhtiön 
riskeissä.                                   

Vuosikertomus 2009, johon sisältyvät tilipäätös, hallituksen toimintakertomus ja
selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla 
www.srv.fi viikolla 8.                             

Ympäristöasiat                                 

Konsernin tavoitteena on toiminnassaan noudattaa kestävän kehityksen      
periaatteita ja minimoida rakennusten elinkaareen liittyviä haitallisia     
ympäristövaikutuksia. Toiminta kohdistuu keskeisesti sekä rakennusten      
suunnittelu- että työmaavaiheiden ympäristöasioiden hallintaan. Vuonna 2009   
käynnistettiin kaksi tutkimushanketta ympäristön kannalta kestävän rakentamisen 
ja toteutusmallien kehittämiseksi. Konsernilla on Suomessa käytössä myös    
rakennustyömaiden ympäristöraportointijärjestelmä.               

Hallinto ja yhtiökokouksen päätökset                      

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2009. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta. Osingon   
maksupäiväksi päätettiin 3.4.2009. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo 
Kokkila ja hallituksen jäseniksi Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Hannu    
Leinonen ja Matti Mustaniemi. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö  
Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Rytilahti,  
KHT.                                      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta  
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo    
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Yhtiökokous   
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan
tai maksutta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä   
lukien.                                     

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 25.3.2009 Lasse Kurkilahden    
hallituksen varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen tarkastusvaliokunnan    
puheenjohtajaksi, Lasse Kurkilahden tarkastusvaliokunnan jäseneksi, Jukka    
Hienosen ja Hannu Leinosen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi sekä  
Ilpo Kokkilan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.       

SRV:n toimitusjohtaja Eero Heliövaara erosi 12.8.2009 SRV:n palveluksesta.   
Hallitus nimitti toimitusjohtajaksi varatoimitusjohtaja Hannu Linnoisen ja   
aloitti uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. Hallitus nimitti 15.12.2009 SRV:n 
toimitusjohtajaksi KTM Jukka Hienosen, joka aloittaa SRV:n palveluksessa    
1.8.2010.                                    

SRV:n hallituksen jäsen Hannu Leinonen pyysi 9.9.2009 eroa hallituksen     
jäsenyydestä 1.10.2009 alkaen siirtyessään Destia Oy:n toimitusjohtajaksi. Uusi 
hallituksen jäsen valitaan seuraavassa yhtiökokouksessa.            

Osakkeet ja omistus                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi     
osakesarja. SRV:llä oli 31.12.2009 yhteensä 5 762 osakkeenomistajaa.      

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä tilikauden lopussa oli 5,89 euroa 
(3,47 eur 31.12.2008). Osakkeen ylin kurssi tilikaudella oli 5,97 euroa ja alin 
2,75 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos vastaavana   
aikana oli 19,5 % ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin 83,5 %.    

Tilikauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 210,7 milj. euroa ilman     
konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 8,3
milj. kpl ja vaihtoarvo oli 31,4 milj. euroa.                  

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti käyttää valtuutusta hankkia omia osakkeita   
13.5.2009. Omien osakkeiden ostot aloitettiin 25.5.2009. SRV Yhtiöt Oyj:n    
tytäryhtiöllä SRV Kalusto Oy:llä oli tilikauden lopussa 215 562 kappaletta SRV 
Yhtiöt Oyj:n osakkeita, jotka on hankittu SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Henkilöstö  
Oy:n sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti. SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto 
Oy:n hallussa oli 31.12.2009 yhteensä 1 000 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta,   
joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta    
äänimäärästä 2,7 prosenttia. 10.2.2010 konsernin hallussa oli 1 000 000     
osaketta, joiden keskimääräinen hankintahinta oli 3,7 euroa. (2,7 prosenttia  
yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä).   

Eero Heliövaara, SRV Yhtiöt Oyj ja Ilpo Kokkila tekivät 11.8.2009 sopimuksen,  
jonka perusteella SRV Yhtiöt Oyj ja Ilpo Kokkila sitoutuvat ostamaan tai    
osoittamaan ostajan Eero Heliövaaran omistamille 1 909 483 SRV:n osakkeelle   
siten, että kaikki osakkeet on myyty viimeistään 5.1.2010 ja niistä saatu    
kauppahinta on keskimäärin 4,45 euroa osakkeelta. Sopimus johtaa osakkeiden   
luovuttamiseen siten, että arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu, 
äänimäärästä ja osakkeiden määrästä laskettava yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 
liputusraja alittuu. Järjestely perustui aiemmin tehtyyn osakkeita koskevaan  
sopimukseen.                                  

Taloudelliset tavoitteet                            

Hallitus on asettanut SRV:n tavoitteeksi keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli 
30 prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä  
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja      
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin           
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin 
omavaraisuusastetta.                              

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut liiketoiminnan 
kasvunäkymiä ja omaperusteisten hankkeiden myyntien toteutumisella on olennainen
vaikutus kannattavuuden kehitykseen. Asetetut taloudelliset tavoitteet eivät ole
saavutettavissa nykyisessä taloustilanteessa. Yhtiön kannattavuutta pyritään  
ylläpitämään toimintaa tehostamalla ja myös kustannuksia pienentämällä.     

Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         

Toimitilaliiketoiminnan uusien sopimusten määrä kasvoi tammikuussa 55,7 milj.  
eurolla. Asunto- ja alueliiketoiminnassa myytiin tammikuun aikana 38 asuntoa (6 
asuntoa 1/2008).                                

SRV allekirjoitti tammikuussa urakkasopimuksen Holiday Club           
Saimaa-kylpylähotellin rakentamisesta Rauhan alueelle Lappeenrantaan.      
Kylpylähotellin yhteydessä toimii vesipuisto hyvinvointiosastoineen,      
ravintolamaailma ja monitoimi- jääareena. SRV toimii hankkeessa urakoitsijana ja
sijoittajana. Kylpylähotelli valmistuu kesällä 2011.              

SRV sopi tammikuussa yhteensä 28 000 rakennusoikeusneliön ostamisesta VVO    
Rakennuttaja Oy:ltä. Kaupassa siirtyvät maa-alueet ovat osin vuokraoikeuksia,  
osin osto-oikeuksia ja osin suoraa maaomaisuutta. Ne sijaitsevat        
pääkaupunkiseudulla Helsingin Arabianrannassa, Helsingin Kannelmäessä ja Espoon 
Matinkylässä ja niihin on kaavoitettu rakennettavaksi kerrostalotuotantoa.   

SRV toteutti Eero Heliövaaran kanssa 11.8.2009 tehdyn sopimuksen 5.1.2010 ja  
Nordea Bank AB (publ) osti osakkeet 4,45 euron osakekohtaiseen kauppahintaan.  
SRV teki samalla Nordean kanssa 1 909 483 yhtiön osakkeesta 8,5 milj. euron  
määräisen heinäkuussa erääntyvän johdannaissopimuksen, jonka mukaan osakkeet  
myydään SRV:lle tai sen määräämälle.                      

Näkymät vuodelle 2010                              

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason ja tuloksen
ennen veroja arvioidaan olevan selvästi positiivinen.              

Voitonkäyttöehdotus                               

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 ovat 141 438 732,44 euroa    
joista tilikauden voitto on 23 034 038,48 euroa               

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään   
seuraavasti:                                  

Osakkaille jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta eli 4 412 216,16 euroa    
Omaan pääomaan jätetään 137 026 516,28 euroa                 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako  
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä            

Espoo 11.2.2010                                 


Hallitus                                    

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        

Lisätietoja:                                  

Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850  
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 275, +358 (50) 372 5229     

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.srv.fi       Tiedotteen keskeiset tunnusluvut:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS | IFRS  | IFRS  | IFRS  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 1-12/ | 1-12/ | 10-12/ | 10-12/ |    |
|             |    | 2009 | 2008  | 2009  | 2008  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | milj. | 385,0 | 537,0 | 120,1 | 121,4 |    |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | milj. | 9,9  | 32,9  | 2,8  | 0,7  |    |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %     | %   | 2,6  | 6,1  | 2,3  | 0,6  |    |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | milj. | 5,8  | 23,7  | 2,3  | -2,6  |    |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %  | %   | 1,5  | 4,4  | 1,9  | -2,1  |    |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | milj. | 2,3  | 15,7  | 1,0  | -2,2  |    |
| kuuluva tulos      | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto   | %   | 1,4  | 9,4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | %   | 4,7  | 12,9  |    |    |    |
| tuotto         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | milj. | 349,9 | 339,4 |    |    |    |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste    | %   | 41,3 | 41,3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka  | milj. | 180,7 | 169,4 |    |    |    |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste  | %   | 110,1 | 101,7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta       | milj. | 480,6 | 455,3 |    |    |    |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset    | milj. | 396,1 | 399,1 |    |    |    |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin |    | 776  | 871  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen   | milj. | 3,7  | 16,8  | 1,0  | -6,0  |    |
| pysyviin vastaaviin   | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen   | %   | 1,0  | 3,1  | 0,8  | -5,0  |    |
| pysyviin vastaaviin, % |    |    |    |    |    |    |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 0,06 | 0,43  | 0,02  | -0,06 |    |
| osakekohtainen tulos  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 4,48 | 4,54  | -   | -   |    |
| osakekohtainen oma   |    |    |    |    |    |    |
| pääoma         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 0,12 | 0,12  | -   | -   |    |
| osakekohtainen osinko  |    |    |    |    |    |    |
| 1)           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta    | %   | 200,0 | 27,9  | -   | -   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen      | %   | 2,0  | 3,5  | -   | -   |    |
| osinkotuotto      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde   |    | 98,2 | 8,1  | -   | -   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys |    |    |    | -   | -   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kurssi kauden lopussa | euroa | 5,89 | 3,47  | -   | -   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi      | euroa | 4,06 | 5,05  | -   | -   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin kurssi      | euroa | 2,75 | 2,82  | -   | -   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin kurssi      | euroa | 5,97 | 6,60  | -   | -   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan       | milj. | 210,7 | 125,7 | -   | -   |    |
| markkina-arvo kauden  | euroa |    |    |    |    |    |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon   | 1 000 | 8 309 | 13 543 | -   | -   |    |
| kehitys         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon   | %   | 23,1 | 37,1  | -   | -   |    |
| kehitys         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän  | 1 000 | 35  | 36 526 | -   | -   |    |
| painotettu keskiarvo  |    | 999  |    |    |    |    |
| kauden aikana      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  | 1 000 | 35  | 36 210 | -   | -   |    |
| kauden lopussa     |    | 768  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

hallituksen ehdotus osingoksi vuodelta 2009                   


Tunnuslukujen laskentakaavat:                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %   | Korolliset nettovelat x 100/         |
|               | Oma pääoma yhteensä              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    | (Voitto ennen veroja - verot) x 100/     |
|               | (Oma pääoma yhteensä, keskimäärin)      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman      | (Voitto ennen veroja + korko- ja muut     |
| tuotto, %          | rahoituskulut) x 100/             |
|               | Sijoitettu pääoma keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     | Oma pääoma yhteensä x 100/          |
|               | (Taseen loppusumma - saadut ennakot)     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | Taseen loppusumma - korottomat velat -    |
|               | laskennalliset verovelat - varaukset     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen tulos     | tilikauden voitto/              |
|               | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä      |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen omapääoma   | omapääoma/                  |
|               | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä    |
|               | tilikauden lopussa              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     | Viimeinen kaupantekokurssi tilikauden     |
|               | lopussa/                   |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %     | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi         | Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto/    |
|               | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x     |
| kauden lopussa        | viimeinen kaupantekokurssi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys  | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus   |
|               | osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä   |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------


SRV Yhtiöt Oyj tilinpäätöskatsaus 1.1. - 31.12.2009: taulukko-osa        

LIITTEET                                    
1) Konsernitilinpäätöskatsaustietoja: tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma,  
laskelma oman pääoman                              
muutoksista, vaihto-omaisuus, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu    
2) Kehitys neljännesvuosittain                         
3) Segmenttitiedot                               
4) Tilikauden jälkeiset tapahtumat                       

1. Tilinpäätöskatsaus 1.1. - 31.12.2009                     

IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja segmenttijako                    

SRV- konsernin konsernitilinpäätös on laadittu 31.12.2009 voimassa olevien   
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting    
Standards, IFRS) mukaan. Taulukoiden luvut on pyöristetty, joka pitää ottaa   
huomioon yhteissummia laskettaessa. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34    
-standardin mukaisesti ja esitettävät tiedot ovat kausilta 1-12.2009 ja     
1-12.2008 tilintarkastettuja ja kausilta 10-12.2009 ja 10-12.2008        
tilintarkastamattomia.                             

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  

Arvio uusien standardien sekä muutosten ja tulkintojen vaikutuksista:      

IAS 23 Vieraan pääoman menot. Vuonna 2009 ja sen jälkeen alkaviin        
rakennushankkeisiin kohdistuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi    
hankintamenoa ja kirjataan kuluksi hankkeen tuloutuksen yhteydessä. Tällä    
muutoksella on vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan ja raportoitaviin  
tietoihin. Tilikaudella 1.1.-31.12.2009 muutoksella oli kuitenkin vain vähäinen 
vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan.                   

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Konserni esittää vuodesta 2009 alkaen     
tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman. Laajaan tuloslaskelmaan sisällytetään 
ne omassa pääomassa tapahtuneet muutokset, jotka johtuvat liiketoimista muiden 
tahojen kuin yhtiön omistajien kanssa.                     

Arvio tulevien tulkintojen vaikutuksista:                    

IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta täsmentää sitä milloin  
rakentamisessa syntyvien tuottojen kirjaamisessa voidaan noudattaa       
valmistusasteen mukaista tuloutusta ja milloin tuloutuksen tulee tapahtua    
luovutuksen perusteella. Tulkintaohjeen käyttöönotolla tulee olemaan pääasiassa 
vaikutusta SRV-konsernin harjoittaman asuntojen perustajaurakoinnin tuloutukseen
ja se vaikuttaa sekä konsernin taloudelliseen asemaan että raportoitaviin    
tietoihin. Tällä hetkellä asuntojen perustajaurakointi tuloutetaan       
valmistusasteen mukaisesti. Tulkintaohjeen käyttöönoton myötä asuntojen     
perustajaurakoinnissa siirrytään luovutuksen mukaiseen tuloutukseen. EU hyväksyi
tulkintaohjeen 22.7.2009 ja tulkintaohjetta ryhdytään soveltamaan 1.1.2010   
alkavalla tilikaudella.                             
                                        


--------------------------------------------------------------------------------
|             | IFRS | IFRS  |    |    | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tuloslaskelma | 1-12/ | 1-12/ | muutos | muutos | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)       | 2009 | 2008  | ,meur | , %  | 2009  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 385,0 | 537,0 | -152,0 | -28,3 | 120,1 | 121,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   | 2,6  | 1,4  | 1,2  | 89,3  | 1,0  | 0,4  |
| tuotot         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja      | -6,5 | 53,5  | -60,0 | -112,1 | -14,2 | 28,6  |
| keskeneräisten     |    |    |    |    |    |    |
| tuotteiden varastojen  |    |    |    |    |    |    |
| muutos         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja palveluiden | -312, | -495,3 | 182,7 | -36,9 | -88,1 | -133,4 |
| käyttö         | 6   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista   | -44,5 | -46,3 | 1,8  | -3,9  | -12,3 | -12,2 |
| aiheutuneet kulut    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       | -3,7 | -3,2  | -0,5  | 16,1  | -0,8  | -1,1  |
| arvonalentumiset    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   | -10,4 | -14,1 | 3,7  | -26,4 | -2,9  | -3,1  |
| kulut          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 9,9  | 32,9  | -23,0 | -69,8 | 2,8  | 0,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     | 6,0  | 4,2  | 1,9  | 45,2  | 0,5  | 0,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      | -10,2 | -13,4 | 3,2  | -23,7 | -1,0  | -4,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja    | -4,2 | -9,2  |    |    | -0,5  | -3,3  |
| -kulut yhteensä     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   | 5,8  | 23,7  | -17,9 | -75,6 | 2,3  | -2,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        | -3,4 | -8,5  | 5,0  | -59,4 | -1,3  | -0,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    | 2,3  | 15,3  | -12,9 | -84,7 | 1,0  | -2,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | 2,3  | 15,7  |    |    | 1,0  | -2,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle      | 0,0  | -0,4  |    |    | 0,0  | -0,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | 0,06 | 0,43  |     | -86,0 | 0,02  | -0,06 |
| kuuluvasta voitosta   |    |    |    |    |    |    |
| laskettu osakekohtainen |    |    |    |    |    |    |
| tulos (laimentamaton ja |    |    |    |    |    |    |
| laimennettu)      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|                     | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja       |           | 1-12/ | 1-12/ | 10-12/ | 10-12/ |
| tuloslaskelma   |           | 2009  | 2008  | 2009  | 2008  |
| (milj. eur)    |           |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            | 2,3  | 15,3  | 1,0  | -2,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan suoraan kirjatut erät:  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen    | 0,0  | -0,1  | -0,1  | -0,1  |
| muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen    | 0,0  | -0,1  | 0,0  | -0,1  |
| arvostamisesta johtuvat voitot ja    |    |    |    |    |
| tappiot                 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausinstrumenteista johtuvien     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| voittojen ja tappioiden tehokas osuus  |    |    |    |    |
| rahavirran suojauksessa         |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen vero omaan pääomaan    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| kirjatuista eristä            |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut erät oikaistuna | 0,0  | -0,1  | 0,0  | -0,1  |
| veroilla                 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos             | 2,3  | 15,1  | 0,9  | -2,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen               |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille          | 2,3  | 15,6  | 0,9  | -2,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle              | 0,0  | -0,4  | 0,0  | 0,0  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase           | IFRS    | IFRS    | muutos,   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)           | 31.12.09  | 31.12.08  | %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            | 16,3    | 19,0    | -14,3    |
| käyttöomaisuushyödykkeet      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot             | 1,7     | 1,7     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    | 0,5     | 0,5     | -15,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat         | 4,8     | 4,3     | 12,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset              | 16,2    | 6,6     | 145,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    | 2,2     | 1,7     | 30,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    | 41,7    | 33,8    | 23,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | 291,4    | 294,8    | -1,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  | 77,6    | 86,7    | -10,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  | 1,9     | 5,1     | -62,5    |
| perustuvat verosaamiset      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             | 5,2     | 3,4     | 54,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    | 376,2    | 390,0    | -3,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ           | 417,9    | 423,8    | -1,4    |
--------------------------------------------------------------------------------

	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase           | IFRS    | IFRS    | muutos,   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)           | 31.12.09  | 31.12.08  | %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |       |       |       |
| pääoma               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            | 3,1     | 3,1     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   | 87,3    | 87,3    | 0,0     |
| rahasto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             | -0,1    | -0,1    | 15,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto         | -0,1    | -0,1    | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       | 70,1    | 74,1    | -5,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | 160,3    | 164,3    | -2,5    |
| pääoma yhteensä          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         | 3,8     | 2,3     | 66,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        | 164,1    | 166,6    | -1,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      | 0,5     | 0,3     | 95,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             | 4,8     | 5,6     | -14,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          | 97,6    | 69,7    | 40,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä    | 102,9    | 75,6    | 36,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      | 56,2    | 66,8    | -15,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  | 2,6     | 8,0     | -67,1    |
| perustuvat verovelat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             | 3,8     | 3,8     | 0,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          | 88,2    | 103,1    | -14,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    | 150,9    | 181,6    | -16,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           | 253,8    | 257,2    | -1,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    | 417,9    | 423,8    | -1,4    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma          | IFRS     | IFRS     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                 | 1-12/2009  | 1-12/2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto               | 2,3     | 15,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:                   |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot         | 3,7     | 3,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa  | 2,7     | -0,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut            | 4,2     | 9,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden   | 0,0     | 0,0     |
| myyntivoitot                  |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     | 3,4     | 8,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä               | 13,9     | 20,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:            |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos             | -13,5    | -12,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos       | 17,8     | 14,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos            | 5,4     | -98,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos        | -9,6     | -31,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä        | 0,2     | -128,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                 | -12,7    | -13,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                  | 5,7     | 6,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                 | 0,0     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                 | -5,9     | -4,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         | -12,9    | -10,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         | 3,6     | -103,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta  | -2,3     | -1,3     |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    | -0,8     | -13,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    | -0,1     | -0,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin           | -0,5     | -1,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden   | 0,0     | 0,1     |
| myynti                     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti               | 0,0     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          | -3,7     | -16,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut varat           | 0,0     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainojen nostot              | 19,6     | 68,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainojen takaisinmaksut          | -22,2    | -10,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainasaamisten muutos           | 0,0     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos              | -6,8     | 30,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos            | 17,5     | 18,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta           | -1,8     | -1,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                | -4,4     | -4,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           | 1,9     | 101,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               | 1,8     | -18,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa          | 3,4     | 21,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa          | 5,2     | 3,4     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             | IFRS   | IFRS   | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)               | 31.12.09 | 31.12.08 | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet           | 0,0    | 0,0    | 209,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt            | 34,4   | 100,8   | -65,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt        | 153,0   | 142,1   | 7,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja           | 86,5   | 34,0   | 154,2   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut              | 3,6    | 3,7    | -3,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus           | 14,0   | 14,2   | -1,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä            | 291,4   | 294,8   | -1,2   |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2009          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 74,1 | 164, | 2,3  | 166,6 |
| 1.1.2009   |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | -0,2 | -0,2 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |     |    | 2,3 | 2,3 |     |     |
| voitto    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2,3 | 2,3 |     |     |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,3 | -4,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -1,8 | -1,8 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 70,1 | 160, | 3,8  | 164,1 |
| 31.12.2009  |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2008          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3.1 | 0.0 | 87.3 | 0.0  | 0.0 | 64.7 | 155. | 3.2  | 158.3 |
| 1.1.2008   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.2 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |     |    | 15.7 | 15.7 |     |     |
| voitto    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 15.7 | 15.7 |     |     |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4.4 | -4.4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -1.9 | -1.9 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3.1 | 0.0 | 87.3 | -0.1 | -0.1 | 74.1 | 164. | 2.3  | 166.6 |
| 31.12.2008  |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset            | IFRS   | IFRS   | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)               | 31.12.09 | 31.12.08 | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset      | 106,0   | 114,7   | -7,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit              | 0,0    | 0,0    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten     | 0,0    | 0,4    | -100,0  |
| hankkeiden veloista           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset      | 22,1   | 2,7    | 718,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttisitoumukset            | 21,6   | 29,9   | -27,8   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu          | IFRS      | IFRS       |       |
| johdannaissopimuksista  | 31.12.09    | 31.12.08     |       |
| (milj. euroa)      |         |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Käyvät arvot  | Käyvät arvot   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan     | Posit | Negat. | Posit. | Negat.  |       |
| ulkopuoliset       | .   |     |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset  | 0,0  | 0,7   | 0,0  | 0,0   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    |     |    |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS  |    | IFRS   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 31.12.0 |    | 31.12.08 |       |
|             |    | 9    |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten   |    |     |    |      |       |
| nimellisarvot      |    |     |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    |    | 0,0   |    | 0,0   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset  |    | 63,4  |    | 18,8   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän         |
| markkinahintoihin.                              |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen              |
| kassavirran suojaamiseen.                          |
--------------------------------------------------------------------------------


2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain          

--------------------------------------------------------------------------------
| SRV konserni  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|        | /09  | 09  | 09  | 9   | /08  | 8   | 8   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 120,1 | 84,3 | 94,2 | 86,4 | 121,4 | 126,7 | 142,4 | 146,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 2,8  | 1,8 | 3,5 | 1,9  | 0,7  | 14,1 | 9,2  | 8,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -0,5 | -1,2 | -1,0 | -1,5 | -3,3 | -2,9 | -2,4 | -0,6 |
| ja -kulut ,  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| yht.      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  | 2,3  | 0,6 | 2,5 | 0,4  | -2,6 | 11,2 | 6,8  | 8,3  |
| veroja     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton | 480,6 | 464, | 458, | 453,9 | 455,3 | 455,2 | 521,1 | 451,3 |
| tilauskanta 1) |    | 8  | 4  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet     | 121,1 | 86,2 | 98,2 | 91,3 | 115,4 | 36,7 | 185,0 | 62,0 |
| sopimukset 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | -0,06 | 0,21 | 0,12 | 0,16 |
| eur      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      | 4,48 | 4,46 | 4,45 | 4,42 | 4,54 | 4,61 | 4,40 | 4,38 |
| pääoma/osake, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen    | 5,89 | 5,64 | 4,18 | 3,00 | 3,47 | 4,19 | 5,28 | 5,55 |
| päätöskurssi, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusas | 41,3 | 41,0 | 40,4 | 40,9 | 41,3 | 45,9 | 44,9 | 52,1 |
| te, % 1)    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen   | 180,7 | 189, | 185, | 170,6 | 169,4 | 127,9 | 122,4 | 76,1 |
| nettovelka 1) |    | 2  | 8  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisas | 110,1 | 115, | 115, | 105,3 | 101,7 | 75,2 | 74,8 | 46,3 |
| te, % 1)    |    | 9  | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|        | /09  | 09  | 09  | 9   | /08  | 8   | 8   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 66,9 | 40,2 | 46,1 | 54,8 | 77,9 | 74,3 | 92,2 | 104,8 |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 49,9 | 37,9 | 40,5 | 25,8 | 33,3 | 31,4 | 37,1 | 26,0 |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 3,4  | 6,2 | 7,6 | 5,8  | 10,2 | 21,0 | 13,1 | 15,7 |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 2,3  | 2,1 | 2,1 | 2,2  | 3,0  | 2,7  | 2,8  | 2,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -2,3 | -2,1 | -2,1 | -2,2 | -3,1 | -2,7 | -2,9 | -2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 120,1 | 84,3 | 94,2 | 86,4 | 121,4 | 126,7 | 142,4 | 146,4 |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|        | /09  | 09  | 09  | 9   | /08  | 8   | 8   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 4,3  | 3,1 | 4,6 | 5,9  | 6,0  | 3,7  | 9,9  | 8,2  |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 2,0  | 1,0 | 1,9 | 0,0  | -1,2 | 0,5  | 0,9  | 0,4  |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -2,0 | -1,5 | -1,9 | -2,5 | -2,7 | 10,8 | -0,1 | 1,2  |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -1,4 | -0,7 | -1,0 | -1,6 | -1,4 | -1,0 | -1,6 | -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 2,8  | 1,8 | 3,5 | 1,9  | 0,7  | 14,1 | 9,2  | 8,9  |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)      | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|        | /09  | 09  | 09  | 9   | /08  | 8   | 8   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 6,5  | 7,7 | 10,0 | 10,8 | 7,8  | 4,9  | 10,8 | 7,8  |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 4,0  | 2,7 | 4,6 | 0,0  | -3,6 | 1,7  | 2,5  | 1,6  |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -58,4 | -24, | -25, | -43,3 | -26,5 | 51,5 | -0,9 | 7,9  |
| liiketoiminta |    | 1  | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 2,3  | 2,1 | 3,7 | 2,2  | 0,6  | 11,1 | 6,4  | 6,1  |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.12 | 30.9 | 30.6 | 31.3. | 31.12 | 30.9. | 30.6. | 31.3. |
|        | .09  | .09 | .09 | 09  | .08  | 08  | 08  | 08  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 255,3 | 252, | 224, | 252,8 | 265,7 | 228,8 | 291,1 | 235,2 |
| toiminta    |    | 0  | 3  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 200,7 | 186, | 203, | 169,6 | 154,0 | 186,3 | 186,8 | 182,4 |
| alueliiketoimi |    | 5  | 3  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 24,6 | 26,3 | 30,7 | 31,5 | 35,6 | 40,2 | 43,2 | 33,7 |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 480,6 | 464, | 458, | 453,9 | 455,3 | 455,2 | 521,1 | 451,3 |
| yhteensä    |    | 8  | 4  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty | 316  | 324 | 303 | 286  | 280  | 279  | 358  | 281  |
| osuus     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 165  | 141 | 155 | 168  | 176  | 176  | 163  | 170  |
| myymätön osuus |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu   | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| pääoma     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.12 | 30.9 | 30.6 | 31.3. | 31.12 | 30.9. | 30.6. | 31.3. |
|        | .09  | .09 | .09 | 09  | .08  | 08  | 08  | 08  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 42,0 | 61,0 | 77,0 | 69,2 | 63,9 | 63,5 | 51,2 | 43,7 |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 123,1 | 123, | 135, | 134,9 | 138,9 | 115,9 | 105,3 | 97,0 |
| alueliiketoimi |    | 4  | 9  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 177,1 | 165, | 152, | 151,0 | 138,6 | 143,9 | 145,1 | 115,1 |
| liiketoiminta |    | 8  | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 7,7  | 6,2 | -12, | -14,0 | -2,0 | -16,6 | -5,4 | 4,0  |
| ja       |    |   | 2  |    |    |    |    |    |
| eliminoinnit  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 349,9 | 356, | 353, | 341,1 | 339,4 | 306,6 | 296,2 | 259,8 |
| yhteensä    |    | 5  | 2  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntotuotanto |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomessa (kpl) | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|        | /09  | 09  | 09  | 9   | /08  | 8   | 8   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloituks | 247  | 0  | 0  | 4   | 0   | 49  | 53  | 8   |
| et       |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot | 86  | 43  | 51  | 27  | 13  | 32  | 63  | 33  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet  | 64  | 37  | 93  | 58  | 0   | 31  | 104  | 125  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit    | 171  | 161 | 185 | 156  | 133  | 140  | 128  | 105  |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1) | 263  | 80  | 118 | 211  | 265  | 251  | 247  | 298  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 231  | 79  | 100 | 180  | 226  | 232  | 227  | 260  |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
1) kauden lopussa                                

Segmenttien tiedot                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Varat             | IFRS   | IFRS   | muutos,  | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 31.12.09 | 31.12.08 | milj. eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 88,7   | 116,9   | -28,2   | -24,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 151,5   | 158,4   | -6,9   | -4,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 182,5   | 158,6   | 23,9   | 15,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 214,5   | 185,1   | 29,4   | 15,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut oikaisut | -219,4  | -195,2  | -24,2   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 417,9   | 423,8   | -6,0   | -1,4   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat             | IFRS   | IFRS   | muutos,  | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 31.12.09 | 31.12.08 | milj. eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 55,5   | 81,7   | -26,2   | -32,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 132,9   | 141,5   | -8,6   | -6,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 181,7   | 147,2   | 34,5   | 23,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 79,2   | 65,7   | 13,5   | 20,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut oikaisut | -195,5  | -178,9  | -16,7   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 253,8   | 257,2   | -3,4   | -1,3   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             | IFRS    | IFRS   | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)               | 31.12.09  | 31.12.08 | milj. eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt       | 153,0   | 142,1   | 10,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta        | 27,8    | 24,6   | 3,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta     | 41,4    | 41,6   | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta     | 83,6    | 76,0   | 7,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt           | 34,4    | 100,8   | -66,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta        | 0,0    | 30,0   | -30,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta     | 20,4    | 57,3   | -36,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta     | 14,0    | 13,6   | 0,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja          | 86,4    | 34,0   | 52,4   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta        | 25,5    | 0,0    | 25,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta     | 55,5    | 30,6   | 24,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta     | 5,5    | 3,3    | 2,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus           | 17,6    | 17,9   | -0,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta        | 5,1    | 5,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta     | 3,7    | 4,6    | -0,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta     | 9,9    | 9,3    | 0,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä        | 291,4   | 294,8   | -3,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta        | 58,4    | 59,6   | -1,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta     | 121,0   | 134,0   | -13,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta     | 112,9   | 102,1   | 10,8   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)         | 31.12.09  | 31.12.08 | milj. eur | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 42,0    | 63,9   | -21,8   | -34,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 123,1   | 138,9  | -15,8   | -11,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 177,1   | 138,6  | 38,5   | 27,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja      | 7,7    | -2,0   | 9,7    |      |
| eliminoinnit         |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 349,9   | 339,4  | 10,5   | 3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)         | 1-12/2009 | 1-12/200 | milj eur | %     |
|               |      | 8    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 208,0   | 349,1  | -141,1  | -40,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 18,0    | 27,8   | -9,8   | -35,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat       |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     | 0,9    | 0,9   | -0,1   | -5,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     | 87,8    | 116,0  | -28,1   | -24,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        | 88,7    | 116,9  | -28,2   | -24,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat       |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     | 11,0    | 1,1   | 9,9    | 885,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     | 44,5    | 80,6   | -36,0   | -44,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 55,5    | 81,7   | -26,2   | -32,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden   | 42,0    | 63,9   | -21,8   | -34,2   |
| lopussa           |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 35,2    | 60,8   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa  | 255,3   | 265,7  | -10,4   | -3,9   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)         | 1-12/2009 | 1-12/200 | milj eur | %     |
|               |      | 8    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 154,1   | 127,9  | 26,3   | 20,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 4,9    | 0,7   | 4,2    | 590,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat       |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     | 1,4    | 1,9   | -0,5   | -25,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     | 150,0   | 156,5  | -6,4   | -4,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        | 151,5   | 158,4  | -6,9   | -4,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat       |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     | 68,2    | 58,3   | 9,9    | 17,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     | 64,7    | 83,2   | -18,5   | -22,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 132,9   | 141,5  | -8,6   | -6,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden   | 123,1   | 138,9  | -15,8   | -11,4   |
| lopussa           |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 3,8    | 0,7   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa  | 200,7   | 154,0  | 46,7   | 30,3   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)         | 1-12/2009 | 1-12/200 | milj eur | %     |
|               |      | 8    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 22,9    | 60,1   | -37,2   | -61,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | -7,9    | 9,2   | -17,1   | -185,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat       |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     | 25,1    | 16,2   | 8,9    | 54,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     | 157,4   | 142,4  | 15,0   | 10,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        | 182,5   | 158,6  | 23,9   | 15,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat       |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     | 18,4    | 12,7   | 5,7    | 45,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     | 163,3   | 134,6  | 28,8   | 21,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 181,7   | 147,2  | 34,5   | 23,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden   | 177,1   | 138,6  | 38,5   | 27,8   |
| lopussa           |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -1,5    | 9,3   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa  | 24,6    | 35,6   | -11,0   | -31,0   |
--------------------------------------------------------------------------------

4. Tilikauden jälkeiset tapahtumat                       

Toimitilaliiketoiminnan uusien sopimusten määrä kasvoi tammikuussa 55,7 milj.  
eurolla. Asunto- ja alueliiketoiminnassa myytiin tammikuun aikana 38 asuntoa (6 
asuntoa 1/2008).                                

SRV allekirjoitti tammikuussa urakkasopimuksen Holiday Club           
Saimaa-kylpylähotellin rakentamisesta Rauhan alueelle Lappeenrantaan.      
Kylpylähotellin yhteydessä toimii vesipuisto hyvinvointiosastoineen,      
ravintolamaailma ja monitoimi- jääareena. SRV toimii hankkeessa urakoitsijana ja
sijoittajana. Kylpylähotelli valmistuu kesällä 2011.              

SRV sopi tammikuussa yhteensä 28 000 rakennusoikeusneliön ostamisesta VVO    
Rakennuttaja Oy:ltä. Kaupassa siirtyvät maa-alueet ovat osin vuokraoikeuksia,  
osin osto-oikeuksia ja osin suoraa maaomaisuutta. Ne sijaitsevat        
pääkaupunkiseudulla Helsingin Arabianrannassa, Helsingin Kannelmäessä ja Espoon 
Matinkylässä ja niihin on kaavoitettu rakennettavaksi kerrostalotuotantoa.   

SRV toteutti Eero Heliövaaran kanssa 11.8.2009 tehdyn sopimuksen 5.1.2010 ja  
Nordea Bank AB (publ) osti osakkeet 4,45 euron osakekohtaiseen kauppahintaan.  
SRV teki samalla Nordean kanssa 1 909 483 yhtiön osakkeesta 8,5 milj. euron  
määräisen heinäkuussa erääntyvän johdannaissopimuksen, jonka mukaan osakkeet  
myydään SRV:lle tai sen määräämälle.

Jaa sivu