SRV:N TILAUSKANNAN KASVU JATKUI – SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

  

Katsauskausi 1.1.-31.3.2010 lyhyesti:                      
- SRV:n liikevaihto oli 95,0 milj. euroa (87,0 Me 1-3/2009), muutos +9,1 %   
- Liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (1,8 Me), muutos -12,9 %           
- Tulos ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (0,3 Me), muutos -49,4 %        
- Tilauskanta kauden lopussa oli 530,0 milj. euroa (458,5 Me), muutos +15,6%  
- Uudet sopimukset 140,6 milj. euroa	(91,3 Me), muutos +53,9 %         
- Omavaraisuusaste oli 37,0 prosenttia (40,5 %)                 
- Tulos per osake oli -0,01 euroa (0,00 eur)                  
- SRV muuttaa näkymiä tuloksen osalta Venäjän hankkeiden aloitusten siirtymisen 
takia. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason ja 
tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen.              

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät  
tiedot ovat tilintarkastamattomia                        

"SRV:n liikevaihto ja tilauskanta kehittyivät myönteisesti alkuvuoden aikana.  
Uusien sopimusten määrä kasvoi 54 %, vaikka kansainvälisen liiketoiminnan    
tilauskanta laski. Tämä osoittaa SRV:n vahvan kilpailukyvyn, sillä       
tilauskantamme kasvu on jatkunut neljän vuosineljänneksen ajan. SRV:n      
liikevoitto ja tulos laskivat.                         

Toimitilaliiketoiminta menestyi hyvin erittäin haastavassa markkinassa ja sen  
tilauskanta kasvoi 31,2 prosenttia. SRV:n vahva toteutusosaaminen ja      
luotettavuus rakentajana ovat tukeneet asiakashankintaa tiukassa        
markkinatilanteessa ja olemme pystyneet kasvattamaan edelleen          
markkinaosuuttamme. Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto pysyi edellisen vuoden 
tasolla ja kannattavuustaso oli hyvä.                      

Asunto ja alueliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä. Liikevaihto ja     
liikevoitto kasvoivat selvästi urakkatuotannon volyymin ja asuntomyynnin kasvun 
takia. SRV myi kuluttajille yhteensä 95 asuntoa (27 asuntoa 1-3/2009).     
Asuntokysyntä kohdistuu myös rakenteilla oleviin kohteisiin ja SRV tulee    
aloittamaan uusia asuntokohteita lähikuukausien aikana.             

Venäjän liiketoiminnassa kehitteillä olevien hankkeittemme aloitukset ovat   
siirtyneet. Venäjän rahoitus- ja kiinteistömarkkinat ovat kuitenkin vähitellen 
elpymässä. Kasvustrategiamme kiihdyttämiseksi olemme edelleen monipuolistaneet 
liiketoimintamalliamme. Haemme kasvua SRV:n nykyhankkeiden toteutukseen     
kehittämisen lisäksi erityisesti panostamalla VTB:n ja Deutsche Bankin kanssa  
perustetun kiinteistörahaston ensimmäisten sijoituskohteiden valmisteluun ja  
Shanghai Industrial Investment Groupin kanssa tehtävän kauppakeskuksen     
kehittämiseen.                                 

SRV:n vakavaraisuus ja rahoitusasema ovat säilyneet hyvänä ja tukevat SRV:n   
innovatiivisen hankekehitysosaamisen hyödyntämistä", toteaa SRV:n        
toimitusjohtaja Hannu Linnoinen.                        


--------------------------------------------------------------------------------
|             | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut   | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/  |
| (milj. eur)       | 2010  | 2009  | meur  | %    | 2009   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 95,0  | 87,0  | 8,0   | 9,1   | 390,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 1,6   | 1,8   | -0,2  | -12,9  | 10,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja    | -1,4  | -1,5  | 0,1   |     | -4,2   |
| -kulut, yht.       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja    | 0,2   | 0,3   | -0,2  | -49,4  | 6,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton      | 530,0  | 458,5  | 71,5  | 15,6   | 481,6  |
| tilauskanta       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset     | 140,6  | 91,3  | 49,3  | 53,9   | 396,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %      | 1,6   | 2,1   |     |     | 2,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, % | -0,7  | -0,1  |     |     | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | 37,0  | 40,5  |     |     | 41,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka  | 199,8  | 172,6  |     |     | 179,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %   | 132,3  | 107,1  |     |     | 109,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 2,5   | 2,8   |     |     | 4,9   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %  | -1,7  | -0,2  |     |     | 1,8   |
| 1)            |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |      |      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, eur   | -0,01  | 0,00  |     |     | 0,08   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omapääoma per osake, eur | 4,36  | 4,40  |     |     | 4,48   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän  | 34,0  | 36,2  |     | -6,2   | 36,0   |
| painotettu keskiarvo,  |     |     |     |     |     |
| milj. kpl        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   


Konsernin liikevaihto oli 95,0 milj. euroa (87,0 Me 1-3/2009). Liikevaihdosta 98
prosenttia (93 %) tuli Suomesta ja 2 prosenttia (7 %) Venäjältä ja Baltiasta.  
Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 54,7 milj. euroa (54,8 Me). Asunto- ja 
alueliiketoiminnan liikevaihto oli 38,3 milj. euroa (26,6 Me). Kansainvälisen  
liiketoiminnan liikevaihto oli 2,0 milj. euroa (5,6 Me).            

Konsernin liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (1,8 Me 1-3/2009).          
Liikevoittoprosentti oli 1,6 prosenttia (2,1 %). Toimitilaliiketoiminnan    
liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (5,9 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan     
liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (-0,1 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan    
liikevoitto oli -3,9 milj. euroa (-2,5 Me).                   

Konsernin tulos ennen veroja oli 0,2 miljoonaa euroa (0,3 Me 1-3/2009).     
Katsauskauden voitto oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,1 Me). Osakekohtainen tulos  
oli -0,01 euroa (0,00 eur). Oman pääoman tuotto oli -1,7 prosenttia (-0,2 %) ja 
sijoitetun pääoman tuotto oli 2,5 prosenttia (2,8 %).              

Tilauskanta oli 530,0 milj. euroa 31.3.2010 (458,5 Me 31.3.2009).        

Liiketoimintojen avainluvut                           


--------------------------------------------------------------------------------
|             | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/  |
| (milj. eur)       | 2010  | 2009  | meur  | %    | 2009   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 54,7  | 54,8  | -0,1  | -0,2   | 208,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 38,3  | 26,6  | 11,7  | 43,9   | 158,6  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 2,0   | 5,6   | -3,6  | -65,0  | 24,0   |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 2,5   | 2,2   | 0,3   | 14,8   | 8,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       | -2,5  | -2,2  | -0,3  |     | -8,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 95,0  | 87,0  | 8,0   | 9,1   | 390,5  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|             | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/  |
| (milj. eur)       | 2010  | 2009  | meur  | %    | 2009   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 4,3   | 5,9   | -1,6  | -27,3  | 18,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 2,4   | -0,1  | 2,5   |     | 5,4   |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | -3,9  | -2,5  | -1,4  |     | -7,7   |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | -1,2  | -1,6  | 0,4   |     | -4,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       | -0,1  | 0,0   | -0,1  |     | -0,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 1,6   | 1,8   | -0,2  | -12,9  | 10,7   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | IFRS     | IFRS     | IFRS      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)            | 1-3/2010   | 1-3/2009   | 1-12/2009   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta   | 7,9      | 10,8     | 8,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja         | 6,3      | -0,4     | 3,4      |
| alueliiketoiminta      |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen       | -197,5    | -44,4     | -32,1     |
| liiketoiminta        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 1,6      | 2,1      | 2,7      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta      | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)     | 3/2010  | 3/2009  | meur  | %    | 12/2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimint | 331,7  | 252,8  | 79,0  | 31,2   | 255,3   |
| a           |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 174,3  | 174,3  | 0,1   | 0,0   | 201,7   |
| alueliiketoiminta   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | 24,0   | 31,5   | -7,5  | -24,0  | 24,6   |
| liiketoiminta     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä   | 530,0  | 458,5  | 71,5  | 15,6   | 481,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty osuus  | 389   | 280   |     |     | 317    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymätön   | 141   | 176   |     |     | 165    |
| osuus         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoimintojen tuloskehitys                          

--------------------------------------------------------------------------------
|             | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/  |
| (milj. eur)       | 2010  | 2009  | meur  | %    | 2009   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 54,7  | 54,8  | -0,1  | -0,2   | 208,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 4,3   | 5,9   | -1,6  | -27,3  | 18,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %      | 7,9   | 10,8  |     |     | 8,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta       | 331,7  | 252,8  | 79,0  | 31,2   | 255,3  |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Toimitilat Oy:n liike-, toimisto-,  
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 54,7 milj. euroa (54,8 Me). Liikevoitto 
oli 4,3 milj. euroa (5,9 Me) ja liikevoittoprosentti 7,9 prosenttia (10,8 %).  
Tilauskanta kasvoi 31,2 prosenttia ja oli 331,7 milj. euroa (252,8 Me).     

Katsauskauden aikana valmistuivat mm. Malmin sairaalan 1. vaiheen rakennustyöt 
Helsingissä sisältäen mm. maanalaisen tekniikkakeskuksen sekä maanparannustyöt 
alueella, Kiinteistö Niittymäentien 7 saneeraustyöt Keskinäinen         
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Espoossa, Itellan postikeskuksen kirjelajittelun 
muutos- ja saneeraustyöt Helsingin Pasilassa sekä Helsingin Yliopiston     
Metsätalon 2. vaiheen korjaustyöt Helsingissä Unioninkadulla.          

SRV allekirjoitti tammikuussa urakkasopimuksen Holiday Club Saimaa-       
kylpyhotellin rakentamisesta Lappeenrantaan. Hotellin yhteyteen rakennetaan muun
muassa vesipuisto hyvinvointiosastoineen, ravintolamaailma ja          
monitoimi-jääareena. Kylpylähotelli valmistuu kesällä 2011. SRV ja Suomen Messut
allekirjoittivat tammikuussa urakkasopimuksen Helsingin Messukeskuksen     
pysäköintilaitoksen korottamisesta. Korotus tuo laitokseen noin 1 200 uutta   
autopaikkaa. Laitos valmistuu kokonaisuudessaan 2010 vuoden loppuun mennessä.  

Citycon Oyj valitsi helmikuussa SRV:n Espoontorin kauppakeskuksen peruskorjaus- 
ja uudistöiden projektijohtourakoitsijaksi. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 18 
600 bruttoneliömetriä. Peruskorjaus valmistuu joulukuuhun 2010 mennessä.    
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut ja SRV allekirjoittivat helmikuussa   
Kaisa-talon peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen               
projektinjohtourakkasopimuksen. Kaisaniemenkadulla Helsingissä sijaitsevan   
kauppakeskuksen tilat muutetaan Helsingin yliopiston keskuskampuksen      
kirjastoksi. Hankkeen laajuus on 30 740 neliömetriä ja hanke valmistuu vapuksi 
2012.                                      

Katsauskauden aikana solmittiin myös sopimus ScanAuton uusien huolto- ja    
korjaamotilojen rakentamisesta Hämeenlinnaan, Euroopan kemikaaliviraston tilojen
saneeraamisesta Helsingin Annankadulle, Jyväskylän Forum- kauppakeskuksen    
saneeraustöistä Citycon Oy:lle sekä sopimus Hyvinkään kaupungin kanssa     
kaupungintalon uusien toimitilojen rakentamisesta Hyvinkään Wanhaan       
villatehtaaseen.                                


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueliiketoiminta    | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/  |
| (milj. eur)       | 2010  | 2009  | meur  | %    | 2009   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 38,3  | 26,6  | 11,7  | 43,9   | 158,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 2,4   | -0,1  | 2,5   |     | 5,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %      | 6,3   | -0,4  |     |     | 3,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta       | 174,3  | 174,3  | 0,1   | 0,0   | 201,7  |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisesta liiketoiminnasta.     
Alueellinen liiketoiminta muodostuu asuntorakentamisen lisäksi liike-,     
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeista.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 38,3 milj. euroa 
(26,6 Me) ja liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (-0,1 Me). Liikevaihdon ja     
liikevoiton kasvuun vaikuttivat asuntomyynnin vilkastuminen ja urakkatoiminnan 
kasvanut volyymi. Tilauskanta oli 174,3 milj. euroa (174,3 Me).         

Katsauskauden aikana kirjoitettiin ulkopuolisten rakennuttajien kanssa kolme  
neuvottelu-urakkasopimusta yhteisarvoltaan 12,7 milj. euroa. Scan-Auton kanssa 
allekirjoitettiin sopimus suurten ajoneuvojen huoltoon keskittyvän       
Scania-keskuksen rakentamisesta Ouluun. SRV:n Jyväskylään rakentama       
Scania-keskus valmistui maaliskuussa. Kangasalassa Vatialassa solmittiin    
YH-Asumisoikeus Länsi Oy:n kanssa urakkasopimus 28 asumisoikeusasunnon     
rakentamiseksi. Rivitalomuotoiset asunnot valmistuvat huhtikuussa 2011.     
Ylöjärvellä rakennetaan kahteen kerrostaloon 40 asuntoa AVO Vuokratalot Oy:lle. 

SRV:llä on useita omaperusteisia asuntokohteita ennakkomarkkinoinnissa, jonka  
perusteella on jo päätetty aloittaa Espoon Matinkylässä 78 asunnon ja Kaarinan 
keskustassa 26 asunnon rakentaminen. Koska kohteet eivät saavuttaneet      
RS-myyntivalmiutta katsauskauden loppuun mennessä, eivät ne sisälly       
tilauskantaan.                                 

Omaperusteisista asuntokohteista myytiin katsauskauden aikana 95 (27) asuntoa. 
Valmiiden kohteiden lisäksi kysyntä kohdistui myös rakenteilla oleviin     
kohteisiin. Kauden lopussa rakenteilla oli 247 (211) asuntoa, joista 169 (180) 
asuntoa oli myymättä. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli 138 (156), joista 
32 oli kauden päättyessä vuokrattu. Kauden aikana valmistui 16 (58)       
omaperusteista asuntoa. Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV 
arvioi, että koko vuoden 2010 aikana valmistuu 116 omaperusteista asuntoa.   

--------------------------------------------------------------------------------
| Omaperusteiset asuntokohteet | 1-3/ 2010 | 1-3/ 2009 | muutos,  | 1-12/   |
| Suomessa           |      |      | kpl    | 2009   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset       | 0     | 4     | -4    | 251    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot        | 95    | 27    | 68    | 207    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet         | 16    | 58    | -42    | 252    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät 1)    | 138    | 156    | -18    | 171    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1)        | 247    | 211    | 36    | 263    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista myymättä 1)     | 169    | 180    | -11    | 231    |
--------------------------------------------------------------------------------
1) kauden lopussa                                

Merkittävimmät rakenteilla olevat kohteet olivat Nokian Kolmenkulmassa     
S-ryhmälle rakennettava asumisen tavaratalo Terra ja ABC-liikenneasema, jotka  
valmistuvat loppukeväästä. Merkittävimmät rakenteilla olevat asuntokohteet   
olivat Satolle Espoon Vallikallioon rakennettava 74 asunnon kerrostalokohde sekä
omaperusteisena tuotantona Vantaan Kartanonkoskelle toteutettava Musketööri (88 
asuntoa) ja Martinlaaksoon rakennettava Vantaan Martti.             


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | IFRS | IFRS  |      |      | IFRS   |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminta   | 1-3/ | 1-3/  | muutos,me | muutos, % | 1-12/   |  |
| (milj. eur)    | 2010 | 2009  | ur    |      | 2009   |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 2,0  | 5,6   | -3,6   | -65,0   | 24,0   |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | -3,9 | -2,5  | -1,4   |      | -7,7   |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %  | -197,5| -44,4  |      |      | -32,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 24,0 | 31,5  | -7,5   | -24,0   | 24,6   |  |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 2,0 milj. euroa (5,6 Me).     
Liikevaihdon laskuun vaikutti käynnissä olevien hankkeiden pieni määrä.     
Liikevoitto oli -3,9 milj. euroa (-2,5 Me). Liikevoiton laskuun vaikutti    
käynnissä olevien hankkeiden pienen määrän lisäksi omien hankkeiden       
kehittämiskustannukset ja liiketoiminnan kiinteät kustannukset. Lisäksi     
kirjattiin kustannusvarauksia 1,9 milj. euroa. Tilauskanta oli 24,0 milj. euroa 
(31,5 Me).                                   

Venäjä                                     

Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevan Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojekti 
vuokrausta jatkettiin kauden aikana. Kohteen tiloista on vuokrattu 26      
prosenttia. SRV toimii hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä   
projektinjohtourakoitsijana.                          

Moskovan alueella SRV:n kehittämän Mitishin kauppakeskushankkeen sähköliittymän 
rakentamistyöt saadaan päätöksen kesän aikana. Kohteen rakennuslupa saatiin jo 
viime kesänä. Hankkeen pääomistaja on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 
75% osuudella. Lopullinen investointipäätös tehdään sen jälkeen, kun hankkeen  
rahoitus ja vuokralaisneuvottelut on saatu päätökseen. SRV:n omistus      
kauppakeskushankkeesta on 25 prosenttia ja SRV on sijoittanut siihen 7,7 milj. 
euroa.                                     

Moskovan Sheremetjevon lentokentällä käynnistettiin vanhan Aeroport-hotellin  
saneeraustyöt. Hotelli toiminta muuttuu Park Inn -brandin alle ja on jatkoa   
Pietarissa alkaneelle yhteistyölle hotellien omistajan Wenaas Groupin kanssa.  
                                        
Pietarissa SRV jatkoi noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen kehittämistä.   
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- sekä     
hotelli-, ravintola- ja viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle    
rakennetaan toimitilat IBI -yliopiston käyttöön. Pietarin Arkkitehtikomitea   
hyväksyi kohteen 600 000 neliön laajuisen konseptin tammikuussa 2010 ja kohteen 
I vaiheen suunnittelua ollaan käynnistämässä. SRV on sijoittanut noin 50 milj. 
euroa maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan. SRV:n lisäsijoitusten määrän  
maanhankintaan arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa. SRV omistaa tällä hetkellä
hankkeesta 87,5%, mutta omistus tulee laskemaan 77,5 prosenttiin, kun      
yhteistyösopimuksen mukaisesti kaikki omistusjärjestelyt on saatu päätökseen.  

Pietarin Eurograd -logistiikka-alueen kehittämistä jatkettiin. SRV omistaa 49  
prosentin omistusosuuden venäläisestä yhtiöstä, jonka hallussa on 24,9 hehtaarin
maa-alue Pietarin pohjoispuolella kehätien välittömässä läheisyydessä.     
Kohteeseen suunnitellaan rakennettavan yli 100 000 neliömetriä logistiikkatiloja
useassa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Alueen kaavoitus          
logistiikka-alueeksi on saatu päätökseen.                    

Viipurissa Papulan asuntojen tehostettu markkinointikampanja jatkuu kesään asti.
Kohteesta on myyty yhteensä 6 asuntoa. Kauden lopussa oli myynnissä 32 asuntoa. 

Kauden aikana keskityttiin erityisesti VTBC-DB Real Estate Partners I:n Moskovan
ja Pietarin alueella sijaitsevien sijoituskohteiden tutkimiseen ja selvittelyyn.
Rahasto sijoittaa pääasiassa toimisto-, liiketila- ja hotellikohteiden sekä   
korkean tason asuntojen rakentamiseen Moskovassa ja Pietarissa.         

SRV:n osuus rahaston ensimmäisen vaiheen sijoitussitoumuksista on 20 milj.   
euroa. Rahaston muut sijoittajat ovat VTB Capital ja Deutsche Bank sekä     
eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera. VTB Capital ja Deutsche Bank toimivat  
rahaston varainhoitajina tehtävänään mm. sijoituskohteiden identifiointi ja   
rahoituksen järjestäminen hankkeisiin. SRV toimii rahastossa sekä sijoittajana 
että projektinjohtourakoitsijana ja arvioi saavansa rahaston kautta       
projektinjohtourakoita vähintään 200 milj. euron arvosta.            

Kauden aikana SRV allekirjoitti Shanghai Industrial Investment Groupin kanssa  
osakassopimuksen kauppakeskuksen rakentamisesta Baltic Pearlin alueelle     
Pietariin. SRV vastaa kohteen kehittämisestä ja rakentamisesta. SRV käynnistää 
kohteen konseptisuunnittelun, markkinatutkimuksen ja ulkopuolisen rahoituksen  
järjestämisen. Kauppakeskuksen rakentaminen etenee, jos lopullinen       
investointipäätös tehdään 31.12.2010 mennessä. Kauppakeskus on osa Baltic Pearl 
-kehityshanketta, jossa Baltic Pearl CJSC kehittää runsaan 205 hehtaarin    
maa-aluetta Pietarin keskustan lounaispuolella. Hanke on Kiinan valtion suurin 
ulkomainen investointiprojekti lukuun ottamatta öljy- ja maakaasuinvestointeja. 

Baltia                                     

Baltian liiketoimintavolyymi oli vähäinen. Virossa myytiin kauden aikana 4   
asuntoa (0), Kauden lopussa valmiita asuntoja oli myymättä 27 (41). Virossa   
kirjattiin katsauskauden aikana kustannusvarauksia yhteensä 1,3 milj. euroa.  
Latvian henkilöstömäärää sopeutettiin markkinatilanteeseen.           

SRV:n ja International School of Latvian solmiman kansainvälisen koulun     
rakentamisen urakkasopimuksen rahoituksen viivästymisen takia kohteen aloitus  
siirtyy loppuvuodelle 2010.                           


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/  |
|             | 2010  | 2009  | meur  | %    | 2009   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 2,5   | 2,2   | 0,3   | 14,8   | 8,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -1,2  | -1,6  | 0,4   |     | -4,7   |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

Muiden toimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 2,5 milj. euroa (2,2 Me) ja 
liikevoitto                                   
-1,2 milj. euroa (-1,6 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton             
myönteiseen kehitykseen vaikutti toimintavolyymin kasvu.            

Rahoitus ja taloudellinen asema                         

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -7,1 milj. euroa (-0,8 Me 1-3/2009).     
Rahavirran heikkenemiseen katsauskaudella vaikutti vaihto-omaisuuden määrän   
kasvu. Konsernin vaihto-omaisuus oli 303,9 milj. euroa (307,5 Me), josta    
maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus oli 165,9 milj. euroa (144,2 me).     
Konsernin sijoitettu pääoma oli 356,9 milj. euroa (342,3 Me).          

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 88,8 milj. euroa, josta 
konsernin rahavarojen osuus oli 6,6 milj. euroa ja sitovien nostamattomien   
rahoituslimiittien määrä 82,2 milj. euroa. RS-kohteiden yhtiölainojen nostamaton
määrä on 39,4 milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat olivat 199,8 milj.  
euroa 31.3.2010 (172,6 Me). Nettorahoituskulut olivat 1,4 milj. euroa (1,5 Me). 

SRV:n rakenteilla oleviin RS-järjestelmän mukaisiin omaperusteisiin kohteisiin, 
mukaan lukien valmiit myymättömät kohteet, on sitoutunut asuntotuotannossa   
Suomessa 71,1 milj. euroa. SRV arvioi, että kohteiden valmiiksi rakentamiseen  
sitoutuu vielä 26,4 milj. euroa. Toimitilakohteisiin Suomessa on sitoutunut 25,6
milj. euroa. Kansainvälisiin kohteisiin on sitoutunut noin 44,5 milj. euroa,  
josta 1,8 milj. euroa on Viron myymättömissä asuntokohteissa, 3,4 milj. euroa  
Viipurin myymättömissä asuntokohteissa ja 39,3 milj. euroa Etmian toimisto- ja 
Mitishin kauppakeskusprojekteissa.                       

Omavaraisuusaste oli 37,0 prosenttia (40,5 %). Omavaraisuusasteen ja      
nettovelkojen muutokseen vaikutti Nordea Bank Ab:n kanssa tehty 8,5 milj. euron 
määräinen johdannaissopimus 1 909 483 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeesta, jotka    
rinnastetaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin (vaikutus noin 2,1    
prosenttiyksikköä) ja vaihto-omaisuuden kasvu. Konsernin oma pääoma oli 150,4  
milj. euroa (161,2 Me 31.3.2009). Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,5 prosenttia 
(2,8 %) ja oman pääoman tuotto -1,7 prosenttia (-0,2 %).            

Investoinnit                                  

Konsernin investoinnit olivat 0,5 milj. euroa (0,1 Me) ja ne olivat pääosin   
kone- ja laiteinvestointeja.                          

Rakentamattomat maa-alueet, hankintasitoumukset ja kehityssopimukset      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 31.3.2010     | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 199 000   | 279 000    | 842 000    | 1 320 000 |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 491 000   | 309 000    | 117 000    | 917 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy myös kaavoittamattomien maa-alueiden ja     |
| sopimuksiin perustuvien maa-alueiden arvioitu rakennusoikeus/rakennusvolyymi |
| SRV:n kokonaan ja osittain omistamissa kohteissa               |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden aikana SRV osti Espoon kaupungilta 10 000 rakennusoikeusneliötä  
Espoon Matinkylästä. Tämän lisäksi Espoon kaupungin kanssa on sovittu 4 000   
rakennusneliön ostamisesta Matinkylästä. VVO Rakennuttaja Oy:ltä SRV on ostanut 
7 000 rakennusoikeusneliötä Kaarelan alueelta Kannelmäestä ja lisäksi 12 000  
rakennusoikeusneliön vuokraoikeus Hitas-kohteeseen Helsingin Arabianrannassa on 
siirtynyt VVO:lta SRV:lle.                           

SRV:n konsernirakenne                              

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää   
liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita.  
Yhtiö toimii Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltian maissa. SRV Yhtiöt Oyj on   
konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja   
hallinnon tehtävistä. Hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja    
palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja.                  

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja      
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Toimitilaliiketoiminnan muodostaa SRV Toimitilat Oy:n liiketoiminta. Asunto- ja 
alueliiketoiminnan muodostaa SRV Asunnot Oy:n ja alueellisten tytäryhtiöitten  
liiketoiminnat. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostaa SRV International    
alakonsernin liiketoiminnot Venäjällä ja Baltiassa. Muut toiminnot muodostuvat 
pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n toiminnoista.           

Henkilöstö                                   

SRV:n henkilöstömäärä oli keskimäärin 773 (815) henkilöä, joista toimihenkilöitä
534 (579). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 46 (62) toimihenkilöä.    
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 786 (784) henkilöä, joista 
emoyhtiössä 45 (58). Ulkomaan tytäryhtiöissä ja edustustoissa työskentelee   
keskimäärin 19 prosenttia (17) henkilöstöstä.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin  | 31.3.2010  | 31.3.2009  | Osuus konsernin |
|               |       |       | henkilöstöstä  |
|               |       |       | 31.3.2010, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 306     | 287     | 38,9       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 215     | 233     | 27,4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 183     | 175     | 23,3       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 82      | 89     | 10,4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 786     | 784     | 100,0      |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2010 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 70  
henkilöä ja palkkio perustuu pääosin konsernin ja osin liiketoimintojen     
tulokseen. Ansaintajaksolta 2010 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä    
enintään noin 240 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja enintään vastaavan rahamäärän
ennakonpidätystä varten.                            

Rakentamisen näkymät                              

Maailmantalouden elpyminen on jatkunut hitaasti ja epävakaasti. Tilanne     
kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla jatkuu haasteellisena. Koronnosto-odotukset 
ovat lykkääntyneet Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomen talouden odotetaan   
kasvavan 1 -2 % vuonna 2010.                          

Rakennuslupien kokonaismäärä kääntyi kasvuun katsauskauden alussa.       
Rakennuskustannuksissa on ollut osin nousupaineita. Työttömyys rakennusalalla  
kasvaa edelleen, tosin hidastuen.                        

Asuntomarkkinoilla kuluttajien vahva luottamus sekä alhainen korkotaso ovat   
lisänneet kysyntää ja uusien omaperusteisten asuntojen aloitukset ovat lähteneet
kasvuun. Lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoihin vaikuttaa negatiivisesti huono 
työllisyyskehitys. Pidemmällä aikavälillä asuntorakentamisen tarvetta lisäävät 
kuitenkin mm. muuttoliike kasvukeskuksiin sekä asuntokuntien koon pieneneminen. 

Liike- ja toimistorakentamisessa uudet aloitukset vähenivät edelleen      
katsauskaudella. Varsinkin toimistotilojen vajaakäyttöasteet ovat korkealla   
tasolla ja rakentaminen hiljaista. Liike- ja logistiikkarakentamisessa     
lähitulevaisuuden näkymät ovat hieman valoisammat.               

Korjausrakentaminen jatkaa hienoista kasvuaan kuluvana vuonna. Maa- ja     
vesirakennusalan näkymät ovat heikentyneet valtion tukitoimista huolimatta.   

Baltian maiden talous on pysynyt heikkona. Viron, Latvian ja Liettuan      
kokonaistuotanto supistuu edelleen kuluvana vuonna, joskin hidastuvalla     
vauhdilla. Rakentaminen ja kiinteistömarkkinat ovat erittäin alhaisella tasolla.
Lyhyellä aikavälillä Baltian maiden taloudellinen tilanne jatkuu vaikeana.   

Venäjän markkinatilanne on jatkunut haastavana. Venäjän valtiontalous on    
korjaantunut öljyn hinnannousun myötä, inflaatio hidastunut ja korkotaso    
laskenut. Rahoituksen saatavuus rajoittaa kasvun mahdollisuuksia. Venäjän    
kokonaistuotannon odotetaan kuluvana vuonna kasvavan 4-6 %.           

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n liiketoiminnan kassavirtaan että  
rahoituskustannuksiin. Yleinen taloussuhdanne on elpymässä, mutta        
kiinteistöinvestointien kysyntä on säilynyt heikkona. Korot ovat matalalla   
tasolla, mutta taantumaa edeltäneeseen aikaan verrattuna pankkirahoituksen   
saatavuus on kireämpää ja lainamarginaalit ovat selvästi korkeammalla.     
Kansainvälinen finanssikriisi vaikeuttaa SRV:n asiakkaiden rahoitusta ja    
kiinteistömarkkinoiden toimivuutta. Kiinteistöjen arvoihin kohdistuu paineita, 
rahoituksen saannin vaikeutuminen vähentää kiinteistökauppojen määrää ja    
erityisesti suurten hankkeiden aloituksia. Finanssikriisi lisää SRV:n riskiä  
joutua sitomaan pääomia hankkeisiin aiottua pidempään.             

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen 
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta. Kilpailu   
uusista tilauksista on rakennusalalla tiukkaa ja voi vaikuttaa uuden      
tilauskannan kannattavuuteen ja määrään. Omaperusteisiin hankkeisiin sovelletaan
pääosin luovutuksenmukaista tuloutusta. Luovutettujen kohteiden tuloutus on   
riippuvainen myyntiasteesta. Hankkeiden myyntiin vaikuttaa mm. ostajien     
rahoituksen saatavuus ja kohteen vuokrausaste. Myyntien siirtyessä eteenpäin  
liikevaihdon ja liikevoiton tuloutuminen siirtyy vastaavasti. Omaperusteisten  
hankkeiden aloitusten siirtyminen kasvattaa kuluksi kirjattavaa         
kehityskustannusten määrää. Myynnin hidastuminen kasvattaa myynti-,       
markkinointi- ja korkokustannusten määrää omaperusteisessa asuntotuotannossa.  
Asuntomyynti on elpynyt Suomessa nopean supistumisen jälkeen ja Virossa se on  
edelleen lähes pysähdyksissä.                          

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä,
joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta. Huonossa     
suhdannetilanteessa kasvavat myös aliurakoitsijoihin liittyvät taloudelliset  
riskit. SRV:n toimintamalli edellyttää osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön 
riittävää saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset takuu- ja vastuuvelvoitteet    
kestävät pisimmillään 10 vuotta. Tällä hetkellä rakentamis-kustannusten lasku on
pysähtynyt ja osaan kustannuksista kohdistuu nousupaineita.           

Kiinteistöhankkeissa on maanhankintariskien lisäksi mm. kaavoituksen      
toteutumiseen, maaperään, rahoitukseen, hankkeen kaupallistamiseen,       
yhteistyökumppaneihin, hankkeen maantieteelliseen sijaintiin ja kohdetyyppiin  
liittyviä riskejä. SRV on panostanut strategiansa mukaisesti omaperusteisiin  
hankkeisiin ja on kasvattanut maanhankintaansa Suomessa ja erityisesti     
Venäjällä. Kansainvälisen rahoitusmarkkinan kriisi on heikentänyt olennaisesti 
kiinteistöhankkeiden rahoituksen saatavuutta kiinteistöjen kehittämiseen ja   
kiinteistösijoituksiin sekä lykännyt hankkeiden aloituspäätöksiä.        

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty tarkempi selvitys vuoden
2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Valuuttariskit jaetaan transaktioriskiin ja 
translaatioriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan ja rahoituksen    
valuuttamääräisiin virtoihin. Translaatioriski käsittää ulkomaisiin       
tytäryrityksiin tehdyt sijoitukset, joiden laskennalliset vaikutukset näkyvät  
konsernin yhdistelyssä oman pääoman muuntoeroissa.               

Likviditeettiriskillä voi olla vaikutusta konsernin tulokseen ja kassavirtaan, 
mikäli konserni ei pysty varmistamaan riittävää rahoitusta toiminnalleen. SRV  
ylläpitää riittävää likviditeettiä tehokkaalla kassanhallinnalla ja siihen   
liitetyillä ratkaisuilla, kuten toistaiseksi voimassaolevilla sitovilla     
tililuotoilla. Yhtiöllä on pitkäaikainen sitova maksuvalmiusjärjestely (100   
milj. euroa), joka erääntyy osin 2012 ja osin 2013. Yhtiön rahoitussopimuksissa 
on tavanomaisia sopimusehtoja. Taloudellisena sopimusehtona on omavaraisuusaste.

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. SRV pyrkii myös kattamaan toimintaansa liittyvät 
riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin.                     

Tarkempi selvitys SRV:n riskeistä, riskienhallinnasta ja            
hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja   
tilinpäätöksen liitetiedoissa.                         

Hallinto ja yhtiökokouksen päätökset                      

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2010. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja hallituksen jäseniksi Arto Hiltunen, 
Timo Kokkila, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Ilkka Salonen. Yhtiön    
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena   
tilintarkastajana toimii Mikko Rytilahti, KHT.                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta   
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään  
3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella    
hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien
osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 3.676.846 osaketta, joka on 10
% kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista 
voidaan hankkia enintään 3.676.846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n      
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä  
enintään 2.400.000 yhtiön osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä    
julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, 
kuitenkin enintään yhteensä 3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset  
sisältävät oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa. Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai   
maksutta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta      
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2010 Lasse Kurkilahden    
hallituksen varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen tarkastusvaliokunnan    
puheenjohtajaksi, Lasse Kurkilahden ja Timo Kokkilan tarkastusvaliokunnan    
jäseniksi, Arto Hiltusen ja Ilkka Salosen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  
jäseniksi sekä Ilpo Kokkilan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan         
puheenjohtajaksi.                                

Osakkeet ja omistus                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi     
osakesarja. SRV:llä oli 31.3.2010 yhteensä 5 892 osakkeenomistajaa.       
Katsauskauden aikana SRV sai kaksi liputusilmoitusta, Nordea Bank AB (publ)   
ilmoitti 5.1.2010 ostaneensa 1 909 483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta      
Nordea-konsernin omistusosuuden noustessa 5,28 %. Nordea Pankki Suomi Oyj    
ilmoitti 17.3.2010 ostaneensa Nordea Bank AB:lta (publ) em. osakkeet      
Nordea-konsernin omistusosuuden ollessa 5,28 %. Molemmat liputusilmoitukset   
liittyvät SRV:n kanssa tehtyyn termiinisopimukseen, jonka päättyessä osakkeet  
myydään ja Nordea-konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/20 heinäkuussa 
2010.                                      

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä katsauskauden lopussa oli 6,41  
euroa (5,89 eur 31.12.2009). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 6,55 euroa
ja alin 5,50 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos    
vastaavana aikana oli 10,1 % ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin 6,4
%.                                       

Katsauskauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 216,9 milj. euroa ilman   
konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 
5,8 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 31,6 milj. euroa.                

SRV toteutti Eero Heliövaaran kanssa 11.8.2009 tehdyn sopimuksen 5.1.2010 ja  
Nordea Bank AB (publ) osti Heliövaaran osakkeet 4,45 euron osakekohtaiseen   
kauppahintaan. SRV teki samalla Nordean kanssa 1 909 483 yhtiön osakkeesta 8,5 
milj. euron määräisen heinäkuussa erääntyvän johdannaissopimuksen, jonka mukaan 
osakkeet myydään SRV:lle tai sen määräämälle. Nämä osakkeet rinnastetaan yhtiön 
hallussa oleviin omiin osakkeisiin.                       

SRV Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiöllä SRV Kalusto Oy:llä oli katsauskauden lopussa 228 
299 kappaletta SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita, jotka on hankittu SRV Yhtiöt Oyj:n ja
SRV Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti. 31.3.2009 SRV  
Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n hallussa oli Nordea Bank AB:n kanssa tehdyn  
johdannaissopimus huomioiden yhteensä 2 922 220 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta,   
joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta    
äänimäärästä 7,9 prosenttia. 4.5.2010 konsernin hallussa oli 2 919 761 osaketta 
(7,9 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta   
äänimäärästä).                                 

Taloudelliset tavoitteet                            

Hallitus on asettanut SRV:n tavoitteeksi keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli 
30 prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä  
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja      
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin           
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin 
omavaraisuusastetta.                              

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut liiketoiminnan 
kasvunäkymiä ja omaperusteisten hankkeiden myyntien toteutumisella on olennainen
vaikutus kannattavuuden kehitykseen. Asetetut taloudelliset tavoitteet eivät ole
saavutettavissa nykyisessä taloustilanteessa. Yhtiön kannattavuutta pyritään  
ylläpitämään toimintaa tehostamalla ja myös kustannuksia pienentämällä.     

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2010                        

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason ja tuloksen
ennen veroja arvioidaan olevan selvästi positiivinen.              

Näkymät vuodelle 2010                              

SRV muuttaa näkymiä tuloksen osalta Venäjän hankkeiden aloitusten siirtymisen  
takia. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason ja 
tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen.              


Espoo 5.5.2010                                 


Hallitus                                    


Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        

Lisätietoja:                                  

Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850  
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 275, +358 (50) 372 5229     

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.srv.fi       

Tiedotteen keskeiset tunnusluvut:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | IFRS  | IFRS  | IFRS  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | 1-3/  | 1-3/  | 1-12/  |     |
|               |     | 2010  | 2009  | 2009  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | milj.  | 95,0  | 87,0  | 390,5  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | milj.  | 1,6  | 1,8   | 10,7  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %       | %    | 1,6  | 2,1   | 2,7   |     |
| liikevaihdosta       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja     | milj.  | 0,2  | 0,3   | 6,5   |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %    | %    | 0,2  | 0,4   | 1,7   |     |
| liikevaihdosta       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | milj.  | -0,4  | 0,0   | 2,9   |     |
| kuuluva tulos        | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto 1)   | %    | -1,7  | -0,2  | 1,8   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto  | %    | 2,5  | 2,8   | 4,9   |     |
| 1)             |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | milj.  | 357,5 | 342,3  | 349,0  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste      | %    | 37,0  | 40,5  | 41,3  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | milj.  | 199,8 | 172,6  | 179,9  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste      | %    | 132,3 | 107,1  | 109,8  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta         | milj.  | 530,0 | 458,5  | 481,6  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset      | milj.  | 140,6 | 91,3  | 396,1  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |     | 773  | 815   | 776   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen     | milj.  | 0,5  | 0,1   | 3,7   |     |
| pysyviin vastaaviin     | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen     | %    | 0,5  | 0,1   | 0,9   |     |
| pysyviin vastaaviin, %   |     |    |     |     |     |
| liikevaihdosta       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | -0,01 | 0,00  | 0,08  |     |
| osakekohtainen tulos    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | 4,36  | 4,40  | 4,48  |     |
| osakekohtainen oma pääoma  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | 0,12  | 0,12  | 0,12  |     |
| osakekohtainen osinko    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta      | %    |    |     | 150,0  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto  | %    | 1,9  | 4,0   | 2,0   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     |     |    |     | 73,6  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa   | euroa  | 6,41  | 3,00  | 5,89  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi        | euroa  | 5,95  | 3,47  | 4,06  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin kurssi        | euroa  | 5,50  | 2,76  | 2,75  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin kurssi        | euroa  | 6,55  | 4,79  | 5,97  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | milj.  | 216,9 | 108,6  | 210,7  |     |
| kauden lopussa       | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys | 1 000  | 5 837 | 2 050  | 8 309  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys | %    | 17,2  | 5,7   | 23,1  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän    | 1 000  | 33 964 | 36 202 | 35 999 |     |
| painotettu keskiarvo kauden |     |    |     |     |     |
| aikana           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä kauden | 1 000  | 33 843 | 36 197 | 35 768 |     |
| lopussa           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   

Tunnuslukujen laskentakaavat:                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %   | Korolliset nettovelat x 100/         |
|               | Oma pääoma yhteensä              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    | (Voitto ennen veroja - verot) x 100/     |
|               | (Oma pääoma yhteensä, keskimäärin)      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman      | (Voitto ennen veroja + korko- ja muut     |
| tuotto, %          | rahoituskulut) x 100/             |
|               | Sijoitettu pääoma keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     | Oma pääoma yhteensä x 100/          |
|               | (Taseen loppusumma - saadut ennakot)     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | Taseen loppusumma - korottomat velat -    |
|               | laskennalliset verovelat - varaukset     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden |
| osakekohtainen tulos     | voitto/                    |
|               | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden  |
|               | aikana                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen omapääoma   | omapääoma/                  |
|               | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden |
|               | lopussa                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     | Viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa/  |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %     | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi         | Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto/    |
|               | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden  |
| kauden lopussa        | lopussa x viimeinen kaupantekokurssi     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys  | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus   |
|               | osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä   |
|               | kauden aikana                 |
--------------------------------------------------------------------------------


SRV Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010: taulukko-osa          

LIITTEET                                    
1) Konserniosavuosikatsaustietoja: tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma,   
laskelma oman pääoman                              
muutoksista, vaihto-omaisuus, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu    
2) Kehitys neljännesvuosittain                         
3) Segmenttitiedot                               
4) Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                      

1. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010                       

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja esitettävät tiedot 
ovat tilintarkastamattomia. SRV on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa  
samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Taulukoiden luvut 
on pyöristetty, joka pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa.      

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  

Arvio uusien standardien sekä muutosten ja tulkintojen vaikutuksista:      

SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen  
rakentamissopimukset tulkintaohjetta. Tulkintaohje käsittelee omaperusteisten  
hankkeiden tuloutusta. Tulkintaohje määrittelee, milloin rakennushankkeen    
tuloutuksessa noudatetaan valmistusasteen mukaista tuloutusta ja milloin    
tuloutus tehdään luovutuksen perusteella. Ensisijaisesti tulkintaohjeen     
käyttöönotolla on vaikutusta SRV-konsernin omaperusteisten asuntohankkeiden   
tuloutukseen. Aikaisemman käytännön mukaisesti konserni tuloutti omaperusteiset 
asuntohankkeet valmistusasteen mukaisesti, mutta tulkintaohjeen mukaan tuloutus 
tapahtuu jatkossa pääosin hankkeen luovutuksen mukaan.             

Tuloutuskäytännön muutos vaikuttaa SRV-konsernin tuloslaskelman ja taseen eriin,
näihin perustuviin tunnuslukuihin sekä tilauskantaan. Muutos johtaa aiempaa   
suurempaan vaihteluun liikevaihto- ja tuloskehityksessä vuosineljännesten    
välillä, koska omaperusteisten hankkeiden tuloutuminen saattaa olla kiinni   
hankkeen valmistumishetkestä. Hankkeiden tuloutumisen lykkääntyminen johtaa   
taseen loppusumman kasvuun ja taseen perusteella laskettavien tunnuslukujen   
heikentymiseen.                                 

SRV-konsernin sisäisessä johdon raportoinnissa seurataan uuden tulkintaohjeen  
mukaista tulosta ja konsernin segmenttiraportointi julkaistaan uusien      
laskentaperiaatteiden mukaisena.                        


--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |    |    | IFRS  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin      | 1-3/  | 1-3/  | muutos | muutos | 1-12/  |     |
| tuloslaskelma    | 2010  | 2009  | , milj | ,%   | 2009  |     |
| (milj. eur)     |    |    | eur  |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 95,0  | 87,0  | 8,0  | 9,1  | 390,5  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0,8  | 0,5  | 0,3  | 65,0  | 2,6   |     |
| tuotot        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja     | 10,8  | 6,7  | 4,1  | 61,1  | -10,3  |     |
| keskeneräisten    |    |    |    |    |     |     |
| tuotteiden      |    |    |    |    |     |     |
| varastojen muutos  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja     | -89,7 | -77,1 | -12,7 | 16,5  | -313,5 |     |
| palveluiden käyttö  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | -11,7 | -11,6 | -0,2  | 1,3  | -44,5  |     |
| aiheutuneet kulut  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja      | -0,8  | -0,9  | 0,1  | -9,1  | -3,7  |     |
| arvonalentumiset   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -2,7  | -2,9  | 0,2  | -5,3  | -10,4  |     |
| kulut        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 1,6  | 1,8  | -0,2  | -12,9 | 10,7  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot    | 0,6  | 0,7  | -0,1  | -9,1  | 6,0   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut    | -2,0  | -2,2  | 0,1  | -6,4  | -10,2  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  | -1,4  | -1,5  |    |    | -4,2  |     |
| -kulut yhteensä   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 0,2  | 0,3  | -0,2  | -49,4 | 6,5   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot      | -0,8  | -0,4  | -0,4  | 111,8 | -3,6  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto | -0,7  | -0,1  | -0,6  | 871,9 | 2,9   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      | -0,4  | 0,0  |    |    | 2,9   |     |
| omistajille     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle    | -0,2  | -0,1  |    |    | 0,0   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      | -0,01 | 0,00  |     |    | 0,08  |     |
| omistajille     |    |    |    |    |     |     |
| kuuluvasta voitosta |    |    |    |    |     |     |
| laskettu       |    |    |    |    |     |     |
| osakekohtainen tulos |    |    |    |    |     |     |
| (laimentamaton ja  |    |    |    |    |     |     |
| laimennettu)     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                        | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma  |            | 1-3/  | 1-3/  | 1-12/  |
| (milj. eur)      |            | 2010  | 2009  | 2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto              | -0,7  | -0,1  | 2,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan suoraan kirjatut erät:     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen       | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen       | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausinstrumenteista johtuvien voittojen ja | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| tappioiden tehokas osuus rahavirran      |     |     |     |
| suojauksessa                  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen vero omaan pääomaan kirjatuista | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| eristä                     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut erät oikaistuna    | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| veroilla                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos              | -0,7  | -0,1  | 2,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen                  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille             | -0,5  | 0,0   | 2,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                 | -0,2  | -0,1  | 0,0   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 31.3.10  | 31.3.09  | %     | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         | 15,9   | 18,3   | -12,8   | 16,3   |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot          | 1,7    | 1,7    | 0,0    | 1,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 0,4    | 0,5    | -13,3   | 0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat      | 4,8    | 4,3    | 12,5   | 4,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset           | 17,2   | 7,3    | 135,2   | 16,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 4,6    | 1,9    | 144,7   | 2,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 44,7   | 34,0   | 31,6   | 41,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus       | 303,9   | 307,5   | -1,2   | 292,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    | 71,5   | 61,4   | 16,4   | 76,9   |
| saamiset           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 3,2    | 5,7    | -44,5   | 1,9    |
| tuloon perustuvat      |      |      |      |      |
| verosaamiset         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          | 6,6    | 8,6    | -22,6   | 5,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 385,3   | 383,2   | 0,5    | 376,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ        | 430,0   | 417,2   | 3,1    | 418,0   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 31.3.10  | 31.3.09  | %     | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |      |      |      |      |
| kuuluva oma pääoma      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         | 3,1    | 3,1    | 0,0    | 3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman    | 87,3   | 87,3   | 0,0    | 87,3   |
| pääoman rahasto       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          | -0,1   | 0,0    | 114,4   | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto      | -0,1   | -0,1   | 0,0    | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    | 57,2   | 68,8   | -16,9   | 69,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | 147,5   | 159,1   | -7,3   | 160,1   |
| kuuluva oma pääoma yhteensä |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      | 3,5    | 2,0    | 73,5   | 3,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä     | 151,0   | 161,2   | -6,3   | 163,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat   | 1,1    | 0,2    | 378,3   | 0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 4,7    | 4,9    | -3,4   | 4,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 62,4   | 83,5   | -25,3   | 96,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat          | 0,8    | 0,4    | 98,8   | 0,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 69,0   | 89,0   | -22,5   | 102,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat   | 58,0   | 56,8   | 2,1    | 56,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 3,5    | 8,7    | -59,4   | 2,6    |
| tuloon perustuvat verovelat |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 4,3    | 3,9    | 12,3   | 3,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 144,1   | 97,7   | 47,5   | 88,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 210,0   | 167,0   | 25,7   | 151,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 279,0   | 256,0   | 9,0    | 254,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 430,0   | 417,2   | 3,1    | 418,0   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma      | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-3/2010 | 1-3/2009  | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto          | -0,7   | -0,1    | 2,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     | 0,8    | 0,9    | 3,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity      | 9,4    | -0,8    | 2,7    |
| maksutapahtumaa            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 1,4    | 1,5    | 4,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| hyödykkeiden myyntivoitot       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 | 0,8    | 0,4    | 3,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä           | 12,5   | 2,0    | 14,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | -3,0   | -0,9    | -13,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos   | 9,2    | 24,9    | 17,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        | -11,4   | -7,2    | 10,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos    | -7,8   | -15,6   | -12,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä    | -12,9   | 1,3    | 1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             | -1,4   | -4,1    | -12,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              | 1,0    | 0,5    | 5,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot             | -2,6   | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             | -3,0   | -0,3    | -5,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | -5,9   | -3,9    | -12,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     | -7,1   | -0,8    | 6,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen   | 0,0    | 0,0    | -2,3    |
| hankinta vähennettynä hankintahetken  |      |      |      |
| rahavaroilla              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       | -0,5   | -0,1    | -0,8    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       | 0,0    | 0,0    | -0,1    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin       | 0,0    | 0,0    | -0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| hyödykkeiden myynti          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti           | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -0,5   | -0,1    | -3,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut varat       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainojen nostot           | 0,0    | 14,1    | 19,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainojen takaisinmaksut       | -0,3   | -0,1    | -22,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainasaamisten muutos        | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos          | -6,8   | 4,3    | -9,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos        | 20,1   | -12,2   | 17,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta       | 0,0    | 0,0    | -1,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | -4,1   | 0,0    | -4,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       | 8,9    | 6,1    | -0,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           | 1,4    | 5,2    | 1,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa     | 5,2    | 3,4    | 3,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden lopussa    | 6,6    | 8,6    | 5,2    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | IFRS  | IFRS  | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 31.3.10 | 31.3.09 | %    | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet        | 0,1   | 0,0   | 416,9  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt         | 39,7  | 108,0  | -63,3  | 35,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt     | 165,9  | 144,2  | 15,0   | 153,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja        | 80,6  | 37,6  | 114,3  | 86,5   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           | 3,6   | 3,5   | 2,7   | 3,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        | 14,1  | 14,2  | -0,5   | 14,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         | 303,9  | 307,5  | -1,2   | 292,2  |
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.3.2010          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 69,9 | 160, | 3,8  | 163,9 |
| 1.1.2010   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | -0,5 | -0,5 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,1 | -4,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkio |    |    |    |     |    | 0,6 | 0,6 |     |     |
| järjestelmä |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -8,5 | -8,5 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    |    |     |    | -0,2 | -0,2 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 57,2 | 147, | 3,5  | 151,0 |
| 31.3.2010  |   |   |   |    |   |   | 5  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.3.2009          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  |    | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 73,4 | 163, | 2,2  | 165,9 |
| 1.1.2009   |   |   |   |    |   |   | 6  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,3 | -4,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkio |    |    |    |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
| järjestelmä |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    |    |     |    | -0,2 | -0,2 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 68,9 | 159, | 2,0  | 161,2 |
| 31.3.2009  |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2009          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 73,4 | 163, | 2,2  | 165,9 |
| 1.1.2009   |   |   |   |    |   |   | 6  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2,9 | 2,9 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,3 | -4,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkio |    |    |    |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
| järjestelmä |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -1,8 | -1,8 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    |    |     |    | -0,2 | -0,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 69,9 | 160, | 3,8  | 163,9 |
| 31.12.2009  |   |   |   |    |   |   | 2  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset         | IFRS  | IFRS  | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 31.3.10 | 31.3.09 | %    | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset   | 73,8  | 125,7  | -41,3  | 106,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit           | 0,0   | 0,0   |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten  | 0,0   | 0,0   |     | 0,0   |
| hankkeiden veloista        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset   | 22,0  | 2,2   | 11,4   | 22,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttien ostositoumukset      | 27,5   | 48,9  |     | 21,6   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu         | IFRS     | IFRS      | IFRS       |
| johdannaissopimuksista | 3/2010    | 3/2009     | 12/2009     |
| (milj. euroa)      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Käyvät arvot | Käyvät arvot  | Käyvät arvot   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan    | Posit | Negat | Posit. | Negat. | Posit. | Negat. |
| ulkopuoliset      | .   | .   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset  | 0,0  | 1,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    |    |    |    |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS |    | IFRS  |    | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 3/201 |    | 3/2009 |    | 12/2009 |
|             |    | 0   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten  |    |    |    |    |    |      |
| nimellisarvot      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    |    | 0,0  |    | 0,0  |    | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset  |    | 63,4 |    | 22,4  |    | 63,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän         |
| markkinahintoihin.                              |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen              |
| kassavirran suojaamiseen.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain          

--------------------------------------------------------------------------------
| SRV konserni  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 1-3/1 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 0   | 2/09 | 09  | 9   | 9   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 95,0 | 120, | 87,3 | 96,0 | 87,0 |    |    |    |
|        |    | 1  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 1,6  | 2,7 | 2,3 | 3,9  | 1,8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -1,4 | -0,5 | -1,2 | -1,0 | -1,5 |    |    |    |
| ja -kulut ,  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| yht.      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  | 0,2  | 2,2 | 1,1 | 2,9  | 0,3  |    |    |    |
| veroja     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton | 530,0 | 481, | 465, | 461,1 | 458,5 |    |    |    |
| tilauskanta 1) |    | 6  | 8  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet     | 140,6 | 120, | 86,2 | 98,2 | 91,3 |    |    |    |
| sopimukset   |    | 4  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | -0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |    |    |    |
| eur      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      | 4,36 | 4,48 | 4,45 | 4,44 | 4,40 |    |    |    |
| pääoma/osake, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen    | 6,41 | 5,89 | 5,64 | 4,18 | 3,00 |    |    |    |
| päätöskurssi, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusas | 37,0 | 41,3 | 40,9 | 40,1 | 40,5 |    |    |    |
| te, % 1)    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen   | 199,8 | 179, | 189, | 186,8 | 172,6 |    |    |    |
| nettovelka 1) |    | 9  | 8  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisas | 132,3 | 109, | 116, | 116,6 | 107,1 |    |    |    |
| te, % 1)    |    | 8  | 3  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 1-3/1 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 0   | 2/09 | 09  | 9   | 9   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 54,7 | 66,9 | 40,2 | 46,1 | 54,8 |    |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 38,3 | 49,9 | 39,7 | 42,4 | 26,6 |    |    |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 2,0  | 3,4 | 7,4 | 7,6  | 5,6  |    |    |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 2,5  | 2,3 | 2,1 | 2,1  | 2,2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -2,5 | -2,3 | -2,1 | -2,1 | -2,2 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 95,0 | 120, | 87,3 | 96,0 | 87,0 |    |    |    |
| yhteensä    |    | 1  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 1-3/1 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 0   | 2/09 | 09  | 9   | 9   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 4,3  | 4,3 | 3,1 | 4,6  | 5,9  |    |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 2,4  | 1,9 | 1,3 | 2,3  | -0,1 |    |    |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -3,9 | -2,0 | -1,3 | -1,9 | -2,5 |    |    |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -1,2 | -1,4 | -0,7 | -1,0 | -1,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0  | 0,0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 1,6  | 2,7 | 2,3 | 3,9  | 1,8  |    |    |    |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)      | 1-3/1 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 0   | 2/09 | 09  | 9   | 9   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 7,9  | 6,5 | 7,7 | 10,0 | 10,8 |    |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 6,3  | 3,8 | 3,4 | 5,3  | -0,4 |    |    |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -197, | -58, | -17, | -25,6 | -44,4 |    |    |    |
| liiketoiminta | 5   | 4  | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 1,6  | 2,2 | 2,6 | 4,1  | 2,1  |    |    |    |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 1-3/1 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 0   | 2/09 | 09  | 9   | 9   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 331,7 | 255, | 252, | 224,3 | 252,8 |    |    |    |
| toiminta    |    | 3  | 0  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 174,3 | 201, | 187, | 206,1 | 174,3 |    |    |    |
| alueliiketoimi |    | 7  | 5  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 24,0 | 24,6 | 26,3 | 30,7 | 31,5 |    |    |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 530,0 | 481, | 465, | 461,1 | 458,5 |    |    |    |
| yhteensä    |    | 6  | 8  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty | 389  | 317 | 325 | 306  | 291  |    |    |    |
| osuus     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 141  | 165 | 141 | 155  | 168  |    |    |    |
| myymätön osuus |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu   | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
| pääoma     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.3. | 31.1 | 30.9 | 30.6. | 31.3. |    |    |    |
|        | 10  | 2.09 | .09 | 09  | 09  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 56,2 | 42,0 | 61,0 | 77,0 | 69,2 |    |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 121,6 | 122, | 124, | 137,0 | 136,7 |    |    |    |
| alueliiketoimi |    | 9  | 1  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 173,6 | 176, | 165, | 152,0 | 150,5 |    |    |    |
| liiketoiminta |    | 3  | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 6,0  | 7,7 | 6,2 | -12,2 | -14,0 |    |    |    |
| ja       |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eliminoinnit  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 357,5 | 349, | 356, | 353,8 | 342,3 |    |    |    |
| yhteensä    |    | 0  | 9  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntotuotanto |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomessa (kpl) | 1-3/1 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 0   | 2/09 | 09  | 9   | 9   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloituks | 0   | 247 | 0  | 0   | 4   |    |    |    |
| et       |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot | 95  | 86  | 43  | 51  | 27  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet  | 16  | 64  | 37  | 93  | 58  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit    | 138  | 171 | 161 | 185  | 156  |    |    |    |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1) | 247  | 263 | 80  | 118  | 211  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 169  | 231 | 79  | 100  | 180  |    |    |    |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1) kauden lopussa                                

3. Segmenttien tiedot                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 31.3.10 | 31.3.09 | milj.  | %    | 31.12.09 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 89,8  | 90,7  | -0,9   | -1,0  | 88,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 148,1  | 156,7  | -8,6   | -5,5  | 151,5  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 178,4  | 157,4  | 21,0   | 13,3  | 182,5  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 214,8  | 171,3  | 43,4   | 25,3  | 214,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -201,1 | -159,0 | -42,1  |     | -219,3  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 430,0  | 417,2  | 12,8   | 3,1   | 418,0  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 31.3.10 | 31.3.09 | milj.  | %    | 31.12.09 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 70,6  | 50,7  | 19,9   | 39,2  | 55,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 128,3  | 142,2  | -14,0  | -9,8  | 133,2  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 183,0  | 160,3  | 22,7   | 14,2  | 181,7  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 103,2  | 64,1  | 39,2   | 61,1  | 79,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -206,1 | -161,2 | -44,9  |     | -195,6  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 279,0  | 256,0  | 22,9   | 9,0   | 254,1  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 31.3.10 | 31.3.09 | milj.  | %    | 31.12.09 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 56,2  | 69,2  | -13,0  | -18,8  | 42,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 121,6  | 136,7  | -15,0  | -11,0  | 122,9  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 173,6  | 150,5  | 23,1   | 15,4  | 176,3  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja    | 6,0   | -14,0  | 20,1   |     | 7,7   |
| eliminoinnit       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 357,5  | 342,3  | 15,2   | 4,4   | 349,0  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | IFRS  | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 31.3.10 | 31.3.09 | milj.  | 31.12.09 |
|                  |     |     | eur   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt    | 165,9  | 144,2  | 21,7   | 153,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta      | 27,8  | 25,0   | 2,8   | 27,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta   | 54,3  | 42,1   | 12,2   | 41,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta   | 83,5  | 77,0   | 6,5   | 83,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt        | 39,7  | 108,0  | -68,3  | 35,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta      | 0,0   | 30,6   | -30,6  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta   | 21,0  | 61,4   | -40,4  | 21,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta   | 18,7  | 15,9   | 2,8   | 14,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja       | 80,6  | 37,6   | 43,0   | 86,5   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta      | 25,6  | 0,0   | 25,6   | 25,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta   | 50,1  | 34,2   | 15,9   | 55,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta   | 4,9   | 3,3   | 1,6   | 5,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        | 17,7  | 17,7   | 0,1   | 17,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta      | 5,1   | 5,0   | 0,0   | 5,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta   | 4,0   | 4,4   | -0,3   | 3,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta   | 9,7   | 9,3   | 0,4   | 9,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä     | 303,9  | 307,5  | -3,5   | 292,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta      | 58,5  | 60,7   | -2,2   | 58,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta   | 129,4  | 142,1  | -12,7  | 121,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta   | 116,7  | 105,5  | 11,2   | 112,9  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/201 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2009  |
|             | 0    | 9    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 54,7  | 54,8  | -0,1   | -0,2   | 208,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 4,3   | 5,9   | -1,6   | -27,3  | 18,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 0,8   | 0,9   | -0,1   | -8,0   | 0,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 89,0  | 89,8  | -0,9   | -1,0   | 87,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 89,8  | 90,7  | -0,9   | -1,0   | 88,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 1,1   | 11,2  | -10,1  | -90,3  | 11,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 69,5  | 39,5  | 30,0   | 76,0   | 44,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 70,6  | 50,7  | 19,9   | 39,2   | 55,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 56,2  | 69,2  | -13,0  | -18,8  | 42,0  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 36,8  | 36,4  |     |     | 35,2  |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 331,7  | 252,8  | 79,0   | 31,2   | 255,3  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/201 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2009  |
|             | 0    | 9    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 38,3  | 26,6  | 11,7   | 43,9   | 158,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 2,4   | -0,1  | 2,5   |     | 5,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 1,3   | 1,8   | -0,5   | -27,0  | 1,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 146,8  | 154,9  | -8,1   | -5,2   | 150,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 148,1  | 156,7  | -8,6   | -5,5   | 151,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 47,7  | 63,7  | -16,0  | -25,1  | 68,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 80,6  | 78,6  | 2,1   | 2,6   | 65,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 128,3  | 142,2  | -14,0  | -9,8   | 133,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 121,6  | 136,7  | -15,0  | -11,0  | 122,9  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 7,9   | -0,3  |     |     | 4,2   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 174,3  | 174,3  | 0,1   | 0,0   | 201,7  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/201 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2009  |
|             | 0    | 9    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 2,0   | 5,6   | -3,6   | -65,0  | 24,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -3,9  | -2,5  | -1,4   |     | -7,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 26,0  | 16,6  | 9,4   | 56,4   | 25,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 152,3  | 140,7  | 11,6   | 8,2   | 157,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 178,4  | 157,4  | 21,0   | 13,3   | 182,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 14,0  | 10,1  | 3,9   | 38,7   | 18,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 169,0  | 150,2  | 18,8   | 12,5   | 163,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 183,0  | 160,3  | 22,7   | 14,2   | 181,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 173,6  | 150,5  | 23,1   | 15,4   | 176,3  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | -8,0  | -5,4  |     |     | -1,4  |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 24,0  | 31,5  | -7,5   | -24,0  | 24,6  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna

Jaa sivu