SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat – koko vuoden tulosnäkymät ennallaan

SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat – koko vuoden tulosnäkymät ennallaan

Tammi-syyskuu 2016 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 555,5 (492,5 1-9/2015) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti toimitilarakentamisen isot hankkeet Suomessa.
 • Liikevoitto kasvoi 11,4 (7,5) milj. euroon ensisijaisesti Suomen toimitilarakentamisen parantuneiden katteiden vuoksi. Venäjän liikevoitto heikkeni.
 • Tulos ennen veroja oli -3,1 (2,7) milj. euroa. Tulosta rasitti osaltaan kymmenvuotisen korkosuojan -7,8 (-2.8) milj. euron käypään arvoon arvostus.
 • Tulos per osake oli -0,11 (-0,02) euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 888,1 (1 517,5) milj. euroa. Suurimpia vuonna 2016 julkistettuja uusia hankkeita ovat muun muassa Keski-Suomen uusi keskussairaala, Kehä I:n tunnelihanke ja Tapiolan keskustan laajentamista koskeva urakkasopimus.
 • Omavaraisuusaste oli 37,8 (41,6) prosenttia ja velkaisuusaste 99,7 (91,5) prosenttia.

 Heinä-syyskuu 2016 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 193,1 (155,1 7-9/2015) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti käynnissä olevat suuret toimitilahankkeet.
 • Liikevoitto kasvoi 7,3 (4,1) milj. euroon Suomen liiketoiminnan kasvaneen liikevaihdon ja parantuneiden katteiden ansiosta.
 • Tulos ennen veroja oli 3,9 (0,1) milj. euroa. Tulosta rasitti -1,2 (-2,8) milj. euron korkojohdannaisen käypään arvoon arvostus.
 • Tulos per osake oli 0,04 (-0,03) euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

 • Raha-automaattiyhdistys (RAY) valitsi lokakuussa SRV:n kehittämän Tampereen uuden elämysareenan Suomen toisen kasinon sijoituspaikaksi hankkeen toteutuessa.
 • Okhta Mall -kauppakeskus Pietarissa palkittiin arvostetulla European Property Awards -palkinnolla lokakuussa
 • SRV allekirjoitti aiesopimuksen liikekeskuksen ja 140 asuntoa sisältävän Keravan keskustakohteen myynnistä. Sopimuksen arvo on noin 51 miljoonaa euroa.

 

Näkymät:

 • Vuoden 2016 tulosnäkymät säilyvät ennallaan. Koko vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen 2015 verrattuna (liikevaihto 719 miljoonaa euroa ja liikevoitto 24,4 miljoonaa euroa). Yhtiön tulosnäkymät on laadittu perustuen ruplan nykyiseen kurssitasoon ja kurssitason merkittävät vaihtelut saattavat vaikuttaa siihen.
 • Omaperusteisen asuntotuotannon valmistumisaikataulujen vuoksi merkittävä osa liikevoitosta muodostuu vuoden viimeisellä neljänneksellä.
 • Korollisen velan kasvun vuoksi rahoituskulut kasvavat vuoteen 2015 verrattuna.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Toimitusjohtajan katsaus

 

”SRV:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme saaneet tänä vuonna toteutettavaksemme lukuisia uusia isoja hankkeita, kuten Keski-Suomen uuden keskussairaalan, ja näiden suurhankkeiden saaminen täyteen vauhtiin näkyy myös positiivisesti liikevaihdossamme. Vaikka viime kuukausina ei tullut uusia merkittäviä tilauksia, tilauskantamme jatkaa edelleen historiallisen korkealla tasolla ja loppuvuonna on odotettavissa jälleen uusia mielenkiintoisia merkintöjä tilauskirjaamme.

Venäjän pitkittynyt taantuma näkyy luonnollisesti meidänkin toiminnassamme, esimerkiksi kauppakeskusten vuokralaisille annettujen määräaikaisten vuokranalennusten kautta. Tilanteeseen nähden Pietarin kauppakeskuksemme pärjäävät erinomaisesti. Pearl Plaza on rikkonut viime kuukausina niin kävijämäärä- kuin tulosennätyksiään ja elokuussa avattu, hyvin käyntiin lähtenyt Okhta Mall sai arvostetun European Property Awardsin. Venäjän kauppakeskusmarkkina on muuttunut enenevissä määrin ruplapohjaiseksi, joten toimintavaluutta muuttui syyskuussa ruplaksi, ja se altistaa meitä jatkossa entistä enemmän ruplan kurssivaihteluille.

Strategisena tavoitteenamme on kannattavuuden parantaminen ja tämän tavoitteen osalta emme ole läheskään vielä perillä. Positiivista on se, että omaperusteisten asuntokohteidemme määrä etenkin pääkaupunkiseudulla on kasvanut selvästi ja tänä vuonna valmistuukin noin 500 omaperusteista asuntoa, joista valtaosa näkyy loppuvuoden tuloksessamme. Uusien tilausten ja henkilöstömme erinomaisen sitoutumisen ansiosta loppuvuodesta on odotettavissa monella tapaa hyvä”, Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

 
Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-9/2016 1-9/2015 muutos muutos, % 7-9/2016 7-9/2015 1-12/2015
Liikevaihto 555,5 492,5 63,0 12,8 193,1 155,1 719,1
Liikevoitto 11,4 7,5 4,0 53,4 7,3 4,1 24,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.*) -14,5 -4,7 -9,8   -3,4 -4,0 -6,8
Tulos ennen veroja -3,1 2,7 -5,8 -213,1 3,9 0,1 17,6
Tulouttamaton tilauskanta 1 888,1 1 517,5 370,7 24,4     1 583,4
Uudet sopimukset 829,9 1 106,6 -276,7 -25,0 54,9 389,9 1 393,5
Liikevoitto, % 2,1 1,5     3,8 2,6 3,4
Katsauskauden voitto -2,5 1,7 -4,1 -250,8 3,3 -0,3 14,0
Katsauskauden voitto, % -0,4 0,3     1,7 -0,2 1,9
               
 *) -josta korkojohdannaisen osuus -7,8 -2,8 -5,0   -1,2 -2,8 -3,3
 
 
             

 

Tammi-syyskuu 2016

 

Konsernin tilauskanta nousi vuoden 2016 tammi-syyskuussa 1 888,1 (1 517,5) miljoonaan euroon (kasvu 24,4 %). Suurimpia alkuvuonna 2016 julkistettuja uusia hankkeita olivat muun muassa Keski-Suomen uusi keskussairaala, Kehä I:n tunnelihanke, Tapiolan keskustan laajentamista koskeva urakkasopimus ja Aalto-yliopiston uuden kampusrakennuksen sekä Metrokeskuksen liiketilojen rakentaminen Espoon Otaniemeen. Tilauskanta kasvoi erityisesti Suomen liiketoiminnoissa ja kasvu painottui vuoden toiseen neljännekseen. Heinä-syyskuussa ei kerrottu merkittävistä tilauksista.

Konsernin liikevaihto kasvoi 12,8 prosenttia ollen 555,5 (492,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti erityisesti toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu Suomen liiketoiminnoissa. Suuret keväällä sovitut hankkeet ovat edenneet rakennusvaiheeseen ja kasvattavat siten liikevaihtoa. Liikevaihdon kasvua kuvastaa myös se, että vertailukauden luvuissa on mukana tammi-maaliskuussa 2015 liikevaihtoon kirjattu jo ennen aloituspäätöstä tehty REDIn työmaan louhinta- ja muun infratyön osuus (40 milj. eur) valmiusasteen mukaisesti.

Konsernin liikevoitto kasvoi 11,4 (7,5) miljoonaan euroon ensisijaisesti SRV:n Suomen liiketoiminnan kasvaneen liikevaihdon ja parantuneen kannattavuuden vuoksi. Samaan aikaan liikevoittoa heikensi kuitenkin REDIn kauppakeskuksen ja parkkiluolan rakennuskustannusten nousu. Venäjän liikevoitto heikkeni, vaikka ruplan kurssimuutos paransi Venäjän osakkuusyhtiöiden tulosta 0,5 miljoonaa euroa.

Liikevoittoa ja sen suhteellista tasoa alensivat myös kolmen rakenteilla olevan kauppakeskushankkeen (Okhta Mall, 4Daily ja REDI) rakentamisen katteesta eliminoitava SRV:n omistusosuutta vastaava osuus, joka tuloutuu vasta kun sijoitukset myydään.

Konsernin tulos ennen veroja oli -3,1 (2,7) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi kymmenvuotisen korkosuojan -7,8 miljoonan euron käypään arvoon arvostus sekä kasvaneet korkokulut.

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,11 (-0,02) euroa. Osakekohtaista tulosta heikensi heikentyneen tuloksen lisäksi oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksun kustannukset.

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vaihteluun vaikuttavat SRV:n omaperusteisten hankkeiden luovutuksen mukainen tulouttaminen ja jatkuvasti, valmiusasteen mukaan tuloutuvan tilauskannan muodostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin omavaraisuusaste oli 37,8 (42,5 12/2015) prosenttia. Velkaantumisaste oli 99,7 (83,3 12/2015) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokset johtuivat korollisen velan kasvusta. Nettovelkojen määrä oli 285,0 (248,3) miljoonaa euroa ja rahavarojen määrä 37,9 (28,1) miljoonaa euroa.

 

Heinä-syyskuu 2016

 

Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 2016 24,5 prosenttia 193,1 (155,1) miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti käynnissä olevat suuret toimitilahankkeet. Konsernin liikevoitto kasvoi 7,3 (4,1) miljoonaan euroon Suomen liiketoiminnan kasvaneen liikevaihdon ja parantuneiden katteiden ansiosta. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto parani lievästi 1,2 (-0,3) miljoonaan euroon. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,9 (0,1) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi kymmenvuotisen korkosuojan -1,2 miljoonan euron käypään arvoon arvostus sekä kasvaneet korkokulut.

 

  

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1-9/ 2016 1-9/ 2015 muutos muutos, % 1-12/ 2015
Omavaraisuusaste, % 37,8 41,6     42,5
Korollinen nettovelka 285,0 248,3 36,7 14,8 230,8
Velkaantumisaste, % 99,7 91,5     83,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,3 3,2     5,9
Oman pääoman tuotto, % -1,3 0,9     5,6
Tulos per osake, eur *) -0,11 -0,02 -0,08   0,25
Oma pääoma per osake, eur *) 3,81 3,80 0,01 0,3 3,90
Osakekurssi kauden lopussa, eur 4,40 2,53 1,87 73,9 3,10
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl *) 59,3 37,0     42,6

 

  

Espoo 2.11.2016

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

 

 

Lisätietoja:

 

Tiedote on tiivistelmä SRV:n osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä. Tulos esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa torstaina 3.11.2016 kello 11.00. Tilaisuus pidetään Living Lab -nimisessä tilassa osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.

Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

 

Yhteystiedot:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi

Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

 

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

  

Jaa sivu