SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015: liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat edelleen – koko vuoden tulosnäkymät ennallaan

SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015:  liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat edelleen –  koko vuoden tulosnäkymät ennallaan

Tammi-syyskuu 2015 lyhyesti:
• Liikevaihto oli 492,5 (490,6 1-9/2014) milj. euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti REDIn kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamisen aloitus.
• Liikevoitto laski 7,5 (15,3) milj. euroon ensisijaisesti omaperusteisen asuntotuotannon liikevaihdon laskun, matalakatteisen toimitilaurakoinnin osuuden kasvun sekä kiinteiden kustannusten nousun vuoksi.
• Tulos ennen veroja oli 2,7 (11,3) milj. euroa. Tulokseen vaikutti osaltaan heinäkuussa tehdyn kymmenvuotisen korkosuojan -2,8 milj. euron käypään arvoon arvostus.
• Tulos per osake oli -0,02 (0,18) euroa
• Tilauskanta kauden lopussa oli 1 517,5 (944,1) milj. euroa. Tilauskanta kasvoi ennätyskorkeaksi lähinnä REDIn ja muutaman muun suurhankkeen aloituksen vuoksi.
• Omavaraisuusaste oli 41,6 (38,9) prosenttia.

Heinä-syyskuu 2015 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 155,1 (209,0 7-9/2014) milj. euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta siihen sisältyneen Derby Business Parkin  myynnin johdosta.
• Liikevoitto oli 4,1 (6,0) milj. euroa
• Tulos ennen veroja oli 0,1 (5,7) milj. euroa
• Tulos per osake oli -0,03 (0,13) euroa
• Uusia tilauksia saatiin 389,9 (90,3)milj. euron arvosta
• Osakeanti onnistui erinomaisesti ja merkittiin 114 prosenttisesti.

SRV säilyttää koko vuoden tulosnäkymät ennallaan. Konsernin koko vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta (684,4 milj. euroa). Tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (18,5).

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala

Kolmas vuosineljännes sujui hyvin samaa tahtia alkuvuoden kanssa. Tilauskantamme ja liikevaihtomme jatkavat edelleen kasvua, ja uusia tilauksia saatiin yli nelinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Kaikkinensa tilauskannassa ylitettiin jo huikea 1,5 miljardin euron raja.  Tuloksessa näkyy kuitenkin väistämättä, että kolmannella vuosineljänneksellä ei valmistunut yhtään omaperusteista asuntoa, kun vastaava luku vuosi sitten oli 86. Loppuvuodesta trendi kuitenkin kääntyy ja koteja valmistuu jouluksi 225 kappaletta, mikä tuo positiivista virettä myös lähiajan tulosnäkymiin.  Uskomme myös sijoittajamyynnin elpyvän loppuvuodesta, mikä parantaa tulosta ja kasvattaa liikevaihtoa tulevina vuosina. Yhtä lailla positiivista on, että kaikkiaan lähes 1 900 rakenteilla olevasta asunnostamme entistä suurempi osa on parempikatteista omaperusteista asuntotuotantoa.

Lisäksi panostuksemme meneillään oleviin suurhankkeisiin, kuten REDIin ja Niittykummun metrokeskukseen sekä Venäjän kauppakeskushankkeisiin, näkyvät kiinteiden kulujen nousuna.

Kolmanteen vuosineljännekseen sisältyi myös paljon positiivisia vaiheita. Elokuussa alkanut merkintäoikeusanti saatiin päätökseen syyskuussa. Lopputulos oli erinomainen, mikä kertoo lähes 7 000 osakkeenomistajamme vahvasta uskosta yhtiöön. Venäjällä hankkeet etenevät myös suunnitellusti maan haastavasta tilanteesta huolimatta. Pietariin toteutettavan Okhta Mall:in kauppakeskuksen harjannostajaisia juhlittiin syyskuussa ja vuoden päästä syksyllä avautuvan kauppakeskuksen tiloista jo 46 prosenttia on varattu tai vuokrattu.

Helsingin kaupunkikuva muuttuu päivä päivältä, kun Kalasataman REDI-hanke alkaa kohota montusta ylöspäin. REDIn peruskivi muurattiin juhlallisesti syyskuun alussa ja louhintatyöt ovat jo loppuvaiheessa. Kaikkiaan työmaalta on louhittu kiveä kuuden eduskuntatalon verran. Nyt töissä on päästy perustus- ja runkotyövaiheeseen ja iso askel hankkeen etenemisessä on ensi vuoden alussa täysillä käynnistyvä ensimmäisten tornien asuntojen ennakkomarkkinointi. Kauppakeskuksen uusista vuokralaisista mainittakoon ruokakauppaketju Lidl.

Elokuussa julkistetun Fennovoiman Hanhikivi-1-projektin valmistelut ja neuvottelut etenevät niin ikään. On ollut hieno huomata, kuinka suuren kiinnostuksen hanke on laajuutensa vuoksi herättänyt niin alihankkijaverkostossamme kuin omassa henkilöstössämme.

Asuntorakentamisessa nähdään edelleen heikkoja elpymisen merkkejä, mutta samaan aikaan myös alueelliset erot ovat valtavat. SRV:llä on tällä hetkellä rakenteilla kaikkiaan lähes 1 900 asuntoa, ja näistä suurin osa valmistuu vuoden 2017 aikana, jolloin niistä aletaan saamaan myös selvää tulosta.

Katsauskauden jälkeisistä uusista hankkeista merkittävimpänä mainittakoon Keravan keskusta-alueen kehittämishanke. Viisi asuinkerrostaloa ja liikekeskus tulevat muuttamaan oleellisesti koko Keravan kaupunkikuvaa. Vantaankoskella puolestaan olemme mukana kehittämässä tulevaisuuden yrityskampus konseptia yhdessä Sanoman ja Vantaan kaupungin kanssa.

Tulevaisuus jatkuu haasteellisena, mutta positiivisia merkkejä on nähtävissä niin rakentamisen yleisissä näkymissä kuin omassa tuloskehityksessämme tekeillä olevan asuntokannan valmistuessa ja tuloutuessa sekä nykyisten hankkeidemme edetessä. Nämä kaikki yhdessä tarjousvaiheessa olevien uusien, mielenkiintoisten hankkeiden kanssa varmistavat, että SRV elää jatkossakin yhtä historiansa mielenkiintoisinta ja vaiherikkainta aikaa.

  

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-9/ 2015 1-9/ 2014 muutos,meur muutos, % 7-9/ 2015 7-9/ 2014 1-12/ 2014
Liikevaihto 492,5 490,6 1,9 0,4 155,1 209,0 684,4
Liikevoitto 7,5 15,3 -7,9 -51,3 4,1 6,0 24,9
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -4,7 -4,0 -0,7   -4,0 -0,2 -6,4
Tulos ennen veroja 2,7 11,3 -8,6 -75,8 0,1 5,7 18,5
Tulouttamaton tilauskanta 1 517,5 944,1 573,4 60,7     860,4
Uudet sopimukset 1 106,6 592,3 514,3 86,8 389,9 90,3 700,3
Liikevoitto, % 1,5 3,1     2,6 2,9 3,6
Katsauskauden voitto, % 0,3 2,1     -0,2 2,9 2,2
Omavaraisuusaste, % 41,6 38,9         43,0
Korollinen nettovelka 248,3 255,1 -6,9 -2,7     206,1
Velkaantumisaste, % 91,5 111,6         91,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,2 4,4         5,4
Oman pääoman tuotto, % 0,9 6,0         6,9
Tulos per osake, eur *) -0,02 0,18 -0,21   -0,03 0,13 0,30
Omapääoma per osake, eur *) 3,80 4,59 -0,79 -17,2     4,51
Osakekurssi kauden lopussa, eur 2,53 3,67 -1,14 -31,1     2,83
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl *) 37,0 39,8   -7,0     39,8

*) Vertailutiedot ovat osakeantioikaistuja.
 

Näkymät vuodelle 2015

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2015 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta sekä uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen. Suurin hankkeista on huhtikuussa käynnistynyt Kalasataman REDI-hanke. Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2015 aikana valmistuu 247 omaperusteista asuntoa.

Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta (684,4) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (18,5).

Tiedotustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille

Tulos esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa torstaina 5.11.2015 kello 11.00 uudessa REDI-hanketta ja Kalasatamaa kokonaisuudessaan ja sinne tulevia asuntoja esittelevässä asumisen testiympäristössä, Living Labissa, os. Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6, 3. krs., 00540 Helsinki. Tiedotustilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, +358 (40) 733 4173
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 (40) 667 0906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, +358 (50) 598 9560

www.srv.fi

 

 

Jaa sivu