SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009

                    

- Katsauskausi 1.1.-31.3.2009 lyhyesti:                     
- SRV:n liikevaihto oli 86,4 milj. euroa (146,4 Me 1-3/2008)          
- Liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (8,9 Me)                   
- Tulos ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (8,3 Me)                
- Tilauskanta kauden lopussa oli 453,9 milj. euroa (451,3 Me)          
- Omavaraisuusaste oli 40,9 prosenttia (52,1 %)                 
- Tulos per osake oli 0,00 euroa (0,16 eur)                   
- SRV pitää näkymät vuodelle 2009 ennallaan                   

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät  
tiedot ovat tilintarkastamattomia                        

”Talouden voimakas hidastuminen on jatkunut. Haastavassa markkinatilanteessa SRV
Malli toimii kuitenkin hyvin ja antaa asiakkaillemme hyötyjä avoimen      
toimintamallimme ansiosta rakentamiskustannusten laskiessa.           

Rakennusalan laskusuhdanne jatkui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden
2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna SRV -konsernin liikevaihto ja    
liikevoitto laskivat selvästi. Uuden tilauskannan osalta kilpailu säilyi    
kireänä.                                    

SRV:n Toimitila -liiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto laskivat verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Asuntomyynti on hieman vilkastunut edellisen
vuoden ennätysmatalasta tasosta, vaikka pysyikin epätyydyttävällä tasolla.   
Asuntomyynnin elpyminen on jatkunut huhtikuun aikana. Venäjän talouden     
heikentyminen on viivästyttänyt sekä asiakkaidemme että SRV:n hankkeita.    

SRV:n omavaraisuusaste on 40,9 prosenttia. Konsernin rahoitusasema on vahva,  
sillä kassavarojen ja nostamattomien rahoitusreservien määrä on yli 130 milj.  
euroa. Hyvä vakavaraisuus ja vahva rahoitusasema antavat mahdollisuuden     
hyödyntää SRV:n innovatiivista hankekehitysosaamista, kun talouden elpyminen  
alkaa.”, toteaa SRV:n toimitusjohtaja Eero Heliövaara.             


--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |    |    | IFRS  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut | 1-3/  | 1-3/  | muutos | muutos | 1-12/  |     |
| (milj. eur)     | 2009  | 2008  | ,meur | , %  | 2008  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 86,4  | 146,4 | -60,0 | -41,0 | 537,0  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 1,9  | 8,9  | -7,0  | -78,9 | 32,9  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  | -1,5  | -0,6  | -0,9  | 136,9 | -9,2  |     |
| -kulut, yht.     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  | 0,4  | 8,3  | -7,9  | -95,1 | 23,7  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton    | 453,9 | 451,3 | 2,7  | 0,6  | 455,3  |     |
| tilauskanta     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %    | 2,2  | 6,1  |    |    | 6,1   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden    | 0,0  | 4,0  |    |    | 2,8   |     |
| voitto, %      |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 40,9  | 52,1  |    |    | 41,3  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen      | 170,6 | 76,1  |    |    | 169,4  |     |
| nettovelka      |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 105,3 | 46,3  |    |    | 101,7  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman  | 2,9  | 16,7  |    |    | 12,9  |     |
| tuotto, % 1)     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, | 0,0  | 14,6  |    |    | 9,4   |     |
| % 1)         |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, eur | 0,00  | 0,16  |    |    | 0,43  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omapääoma per osake, | 4,42  | 4,38  |    |    | 4,54  |     |
| eur         |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden      | 36,2  | 36,7  |     |    | 36,5  |     |
| lukumäärän      |    |    |    |    |     |     |
| painotettu      |    |    |    |    |     |     |
| keskiarvo, milj. kpl |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   


Konsernin liikevaihto oli 86,4 milj. euroa (146,4 Me 1-3/2008). Liikevaihdosta 
93 prosenttia (89 %) tuli Suomesta ja 7 prosenttia (11 %) Venäjältä ja     
Baltiasta. Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 54,8 milj. euroa (104,8 Me). 
Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli 25,8 milj. euroa (26,0 Me).    
Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 5,8 milj. euroa (15,7 Me).    

Konsernin liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (8,9 Me 1-3/2008).          
Liikevoittoprosentti oli 2,2 prosenttia (6,1 %). Toimitilaliiketoiminnan    
liikevoitto oli 5,9 milj. euroa (8,2 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan     
liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (0,4 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan     
liikevoitto oli -2,5 milj. euroa (1,2 Me).                   

Konsernin tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa (8,3 Me 1-3/2008).     
Katsauskauden voitto oli 0,0 miljoonaa euroa (5,9 Me). Osakekohtainen tulos oli 
0,00 euroa (0,16 eur). Oman pääoman tuotto oli 0,0 prosenttia (14,6 %) ja    
sijoitetun pääoman tuotto oli 2,9 prosenttia (16,7 %).             

Tilauskanta oli 453,9 milj. euroa 31.3.2009 (451,3 Me 31.3.2008).        

Liiketoimintojen avainluvut                           


--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/ |    |
| (milj. eur)     | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2008  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 54,8  | 104,8 | -49,9  | -47,7  | 349,1 |    |
| ta          |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 25,8  | 26,0  | -0,2  | -0,7  | 127,9 |    |
| alueliiketoiminta  |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | 5,8  | 15,7  | -10,0  | -63,4  | 60,1  |    |
| liiketoiminta    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | 2,2  | 2,9  | -0,7  | -23,7  | 11,5  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     | -2,2  | -2,9  | 0,7   |     | -11,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 86,4  | 146,4 | -60,0  | -41,0  | 537,0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/ |    |
| (milj. eur)     | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2008  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 5,9  | 8,2  | -2,2  | -27,2  | 27,8  |    |
| ta          |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 0,0  | 0,4  | -0,4  |     | 0,7  |    |
| alueliiketoiminta  |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | -2,5  | 1,2  | -3,7  |     | 9,2  |    |
| liiketoiminta    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | -1,6  | -0,9  | -0,7  |     | -4,9  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     | 0,0  | 0,0  | 0,0   |     | 0,1  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 1,9  | 8,9  | -7,0  | -78,9  | 32,9  |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | IFRS     | IFRS     | IFRS      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)            | 1-3/2009   | 1-3/2008   | 1-12/2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta   | 10,8     | 7,8      | 8,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja         | 0,0      | 1,6      | 0,6      |
| alueliiketoiminta      |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen       | -43,3     | 7,9      | 15,4      |
| liiketoiminta        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 2,2      | 6,1      | 6,1      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta      | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)     | 3/2009  | 3/2008  | meur  | %    | 12/2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimint | 252,8  | 235,2  | 17,6  | 7,5   | 265,7   |
| a           |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 169,6  | 182,4  | -12,7  | -7,0   | 154,0   |
| alueliiketoiminta   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | 31,5   | 33,7   | -2,2  | -6,5   | 35,6   |
| liiketoiminta     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä   | 453,9  | 451,3  | 2,7   | 0,6   | 455,3   |
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoimintojen tuloskehitys                          

--------------------------------------------------------------------------------
|             | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/  |
| (milj. eur)       | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 54,8  | 104,8  | -49,9  | -47,7  | 349,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 5,9   | 8,2   | -2,2  | -27,2  | 27,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta       | 252,8  | 235,2  | 17,6  | 7,5   | 265,7  |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Toimitilat Oy:n liike-, toimisto-,  
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 54,8 milj. euroa (104,8 Me).      
Liikevaihdon laskuun vaikuttivat erityisesti Stockmannin laajennusprojektin   
toteutus laskutyöurakkana, jonka volyymi 20 milj. euroa ei kirjaudu SRV:n    
liikevaihtoon sekä vertailukauden 9 milj. euron realisointi. Liikevoitto oli 5,9
milj. euroa (8,2 Me). Liikevoittoprosentti parani 10,8 prosenttiin (7,8%).   
Tilauskanta oli 252,8 milj. euroa (235,2 Me).                  

Katsauskauden aikana valmistui mm. Hakaniemenranta 6 virastotalon peruskorjaus- 
ja muutostyöt Senaatti-kiinteistöille Helsingissä sekä HTC-konseptin mukaiset  
toimistorakennukset Espoon Keilaniemeen. Porvoon Kuninkaanportin liikealueen  
pohjoissiipeen valmistui tilavuudeltaan 20 000 m3 suuruinen liikekeskus.    
Vantaalle valmistuivat SGN käyttöön tuleva toimisto- ja varastorakennus sekä  
Transsphere logistiikkakeskus.                         

SRV ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma allekirjoittivat tammikuussa   
Vierumäki Congress & Resort Hotel -projektin urakkasopimuksen. SRV toimii    
kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana vastaten rakentamisesta ja        
suunnittelusta. Nelikerroksiseen hotellirakennukseen tulee 191 vierashuoneen  
lisäksi useita kokoustiloja, kuusi ravintolaa, kuntohuone, 10-ratainen     
keilahalli sekä wellness -osasto. Hotelli avataan keväällä 2010.        

Helmikuussa allekirjoitettiin Kercaan rakennettavan Anttilan logistiikkahankkeen
tontti-ja urakkasopimukset. Keskon eläkekassa osti Keravan kaupungilta 40 000  
neliömerin tontin, jolle SRV rakentaa noin 19 000 bruttoneliömetrin kokoisen  
Anttilan korkeavaraston. Rakennuksen tilavuus on 300 000 kuutiometriä. Tontin  
esirakentamistyön ovat jo valmistuneet ja rakennustyöt valmistuvat elokuussa  
2010.                                      

SRV ja Keravan kaupunki hyväksyivät sopimuskokonaisuuden Kerca-         
logistiikkakeskusalueen kehittämisestä ja tekivät kiinteistökaupan neljän    
hehtaarin maa-alueesta sekä kiinteistökaupan esisopimuksen 22 hehtaarin     
alueesta. Ensimmäiselle ostamalleen tontille SRV suunnittelee toteuttavansa noin
20 000 m2 GCC (Grand Cargo Center) -logistiikkarakennuksen. Kerca toimii 160  
hehtaarin alueella Keravan ja Vantaan rajalla.                 


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueliiketoiminta  | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/ |    |
| (milj. eur)     | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2008  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 25,8  | 26,0  | -0,2  | -0,7  | 127,9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 0,0  | 0,4  | -0,4  |     | 0,7  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | 169,6 | 182,4 | -12,7  | -7,0  | 154,0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisesta liiketoiminnasta.     
Alueellinen liiketoiminta muodostuu asuntorakentamisen lisäksi liike-,     
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeista.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 25,8 milj. euroa 
(26,0 Me) ja liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (0,4 Me). Liikevoiton laskuun   
vaikutti asuntomyynnin hidastuminen. Asuntojen myynti vilkastui edellisen vuoden
viimeiseen neljännekseen verrattuna. Tilauskanta oli 169,6 milj. euroa (182,4  
Me).                                      

Resursseja suunnattiin urakointiin ja katsauskauden aikana allekirjoitettiin  
urakkasopimuksia ulkopuolisten rakennuttajien kanssa yhteensä 36,9 milj. euron 
arvosta. Merkittävimpiä kilpailun kautta voitettuja urakoita olivat       
pääkaupunkiseudulla HOAS:lle Helsingin Viikkiin rakennettava 104 asunnon    
kerrostalokohde, Joensuun kaupungille rakennettavat kaksi vuokrakerrostaloa,  
Tarvasjoen kunnalle rakennettava Hyvinvointikeskus sekä kahden taloyhtiön    
linjasaneeraukset Helsingin Haagassa. Katsauskauden aikana allekirjoitettiin  
myös urakkasopimukset kolmen neuvottelu-urakan osalta, joissa SRV on toiminut  
hankkeen kehittäjänä. Vantaan kaupungin vuokrakäyttöön rakennetaan       
Pakkalanrinteen päiväkoti, sijoittajana hankkeessa toimii Ilmarinen. SRV:n   
aiemmin omistamalle tontille rakennetaan Tampereen YH:lle 40 asunnon      
ARA-rahoitteinen kerrostalokohde. Scan-Auton kanssa allekirjoitettiin sopimus 
suurten ajoneuvojen huoltoon keskittyvän Scania -keskuksen rakentamisesta    
Jyväskylään.                                  

Katsauskauden saatiin myyntivalmiuteen neljän asunnon rivitalokohde Oulussa.  
Asuntomyynti vilkastui verrattuna vuoden 2008 viimeiseen vuosineljännekseen.  
Katsauskauden aikana myytiin 27 (33) asuntoa kysynnän painottuessa edelleen   
valmiiseen tuotantoon. Kauden lopussa rakenteilla oli 211 (298) asuntoa, joista 
180 (260) asuntoa oli myymättä. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli 156   
(105), joista 30 oli kauden päättyessä vuokrattu. Kauden aikana valmistui 58  
(125) omaperusteista asuntoa. Uusien omaperusteisten asuntokohteiden      
aloitukselle on asetettu erittäin tiukat kriteerit markkinatilanteesta johtuen. 

Asuntomyynnin positiivinen kehitys jatkui huhtikuun aikana, jolloin myytiin 24 
asuntoa (19 asuntoa vuoden 2008 huhtikuussa). Omaperusteisten asuntokohteiden  
lisäksi myytiin neuvottelu-urakkasopimuksin 40 asuntoa (44 asuntoa)       
katsauskauden aikana ja lisäksi huhtikuussa 92 asuntoa.             
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaperusteiset      | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | 1-12/  |     |
| asuntokohteet Suomessa  | 2009  | 2008  | kpl   | 2008   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset     | 4    | 8    | -4   | 110   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot      | 27   | 33   | -6   | 141   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet       | 58   | 125   | -67   | 260   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät 1)  | 156   | 105   | 51   | 133   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1)      | 211   | 298   | -87   | 265   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista myymättä 1)   | 180   | 260   | -80   | 226   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
1) kauden lopussa                                

Merkittävimmät rakenteilla olevat kohteet ovat Helsingin Oscar (65 asuntoa) ja 
Espoon Vallikallion Helmi (67 asuntoa).                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminta    | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/ |    |
| (milj. eur)     | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2008  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 5,8  | 15,7  | -10,0  | -63,4  | 60,1  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | -2,5  | 1,2  | -3,7  |     | 9,2  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | 31,5  | 33,7  | -2,2  | -6,5  | 35,6  |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 5,8 milj. euroa (15,7 Me).    
Liikevaihdon laskuun vaikutti käynnissä olevien hankkeiden pieni määrä.     
Liikevoitto oli -2,5 milj. euroa (1,2 Me). Liikevoiton laskuun vaikutti     
käynnissä olevien hankkeiden pienen määrän lisäksi omien hankkeiden       
kehittämiskustannukset ja liiketoiminnan kiinteät kustannukset. Tilauskanta oli 
31,5 milj. euroa (33,7 Me).                           

Venäjä                                     

Rezidor -konsernin Pietarissa operoimien Pulkovskaja ja Pribaltiskaja -hotellien
saneeraustöiden II vaiheiden rakentaminen jatkui Pietarissa.          
                                         
Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevan Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojektin 
käyttöönottotarkastusmenettely käynnistyi. Kohteen vuokralaisneuvottelut ovat  
käynnissä ja sisustusvaiheen työt käynnistyvät alkukesästä. SRV toimii     
hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä              
projektinjohtourakoitsijana. SRV:n tavoitteena on myydä kohde sijoittajille   
vuoden 2009 aikana.                               

Papulan rakentaminen Viipurissa jatkui. Alueelle toteutetaan ensimmäisessä   
vaiheessa 38 asuntoa. Viranomaishyväksyntä on loppuvaiheessa ja asuntojen    
luovutus asukkaille alkaa kuluvan kauden aikana. Ensimmäisen vaiheen kohteesta 
on myyty kaikki asunnot, joista 30 asunnon kaupan, yhteisarvoltaan noin 4,6   
milj. euroa toteutuminen edellytti ostajan rahoituksen toteutumista. Ostaja ei 
ole saanut rahoitusta järjestettyä ja kaupan purku on käynnistetty.       

Pietarin Eurograd -logistiikka-alueen kehittämistä jatkettiin. SRV omistaa 49  
prosentin omistusosuuden venäläisestä yhtiöstä, jonka hallussa on 24,9 hehtaarin
maa-alue Pietarin pohjoispuolella kehätien välittömässä läheisyydessä.     
Kohteeseen suunnitellaan rakennettavan yli 100 000 neliömetriä logistiikkatiloja
useassa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Alueen kaavoitus          
logistiikka-alueeksi on saatu päätökseen, kohteen suunnittelu on käynnistetty 
ja I vaiheen vuokralaisneuvottelut ovat käynnissä.               

Moskovan alueella SRV:n kehittämän Mitishin kauppakeskushankkeen suunnittelua, 
rakentamisen valmistelua ja vuokralaisten hakua jatkettiin. Hankkeen pääomistaja
on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 75% osuudella. Neuvottelut hankkeen
rahoituksen toteutuksesta ovat käynnissä. Lopullinen investointipäätös tehdään, 
kun hankkeen rahoitus ja vuokralaisneuvottelut on saatu päätökseen. SRV:n    
omistus kauppakeskushankkeesta on 25 prosenttia ja SRV on sijoittanut siihen 6,8
milj. euroa.                                  
                                         
SRV jatkoi Pietarin noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen kehittämistä    
Pietarissa. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- 
sekä hotelli-, ravintola- ja viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle 
rakennetaan toimitilat IBI -yliopiston käyttöön. Tavoitteena on, että alueen  
kokonaiskonseptin kehittäminen saadaan päätökseen vuoden 2009 aikana, jolloin  
edellytykset ensimmäisen vaiheen rakentamisen aloitukselle olisivat olemassa  
vuoden 2010 aikana. SRV on sijoittanut noin 50 milj. euroa 31.03.2009      
maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan. SRV:n lisäsijoitusten määrän     
arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa. SRV tulee omistamaan arviolta 77,5    
prosenttia hankkeesta, kun yhteistyösopimuksen mukaiset kaikki maa-alueet on  
hankittu IBI Investin hallintaan.                        

SRV jatkoi kauden aikana neuvotteluja venäläisen pankkikumppanin kanssa     
tavoitteena kehittää kiinteistörahastoyhteistyötä liike- ja toimitilahankkeiden 
kehittämisen ja rakentamisen rahoittamiseen Venäjällä. Sijoittajia olisivat   
ryhmä kansainvälisiä sijoittajia yhdessä SRV:n kanssa ja paikallinen kumppani, 
joka vastaisi myös rahastohallinnoinnista. Mikäli suunnitelma toteutuu, arvioi 
SRV tekevänsä noin 20 milj. euron rahastosijoituksen.              

Baltia                                     

Baltian liiketoimintavolyymi oli vähäinen. Uusia asuntokohteita ei suunnitella 
aloitettavaksi nykyisessä markkinatilanteessa. Virossa kauden aikana myytiin 0 
asuntoa (6), kauden lopussa myynnissä olevia asuntoja oli yhteensä 41 (41)   
valmistuneissa kohteissa. Viron henkilöstömäärää sopeutettiin          
markkinatilanteeseen.                              

SRV ja International School of Latvia solmivat 9.4.2009 urakkasopimuksen    
kansainvälisen koulun rakentamisesta Riikaan.                  


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)     | 1-3/  | 1-3/  | muutos, | muutos, | 1-12/ |    |
|           | 2009  | 2008  | meur  | %    | 2008  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 2,2  | 2,9  | -0,7  | -23,7  | 11,5  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | -1,6  | -0,9  | -0,7  |      | -4,9  |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

Muiden toimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 2,2 milj. euroa (2,9 Me) ja 
liikevoitto                                   
-1,6 milj. euroa (-0,9 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton laskuun         
vaikutti toimintavolyymin lasku.                        

Rahoitus ja taloudellinen asema                         

Konsernin oma pääoma oli 162,0 milj. euroa (164,2 Me 31.3.2008) ja konsernin  
vaihto-omaisuus oli 302,8 milj. euroa (217,0 Me), josta maa-alueiden ja     
tonttiyhtiöiden osuus oli 144,2 milj. euroa (93,1 me). Konsernin sijoitettu   
pääoma oli 341,1 milj. euroa (259,8 Me).                    

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 136,8 milj. euroa (124,8
Me), josta konsernin rahavarojen osuus oli 8,6 milj. euroa (19,6 Me) ja sitovien
nostamattomien rahoituslimiittien määrä oli 128,2 milj. euroa (105,2 Me).    
Konsernin korolliset nettovelat olivat 170,6 milj. euroa 31.3.2009 (76,1 Me).  
Nettorahoituskulut olivat 1,5 milj. euroa (0,6 Me).               

SRV:n rakenteilla oleviin omaperusteisiin kohteisiin ml valmiit myymättömät   
kohteet on sitoutunut asuntotuotannossa Suomessa noin 92 milj. euroa. SRV    
arvioi, että kohteiden valmiiksi rakentamiseen sitoutuu vielä 12 milj. euroa,  
joka rahoittuu 12 milj. euron nostamattomilla yhtiölainoilla.          
Toimitilakohteisiin Suomessa on sitoutunut 32 milj. euroa ja kohteiden valmiiksi
rakentamiseen arvioidaan sitoutuvan vielä noin 7 milj. euroa. Kansainvälisiin  
kohteisiin on sitoutunut noin 39 milj. euroa, josta 3,3 milj. euroa on Viron  
myymättömissä asuntokohteissa, 4 milj. euroa Viipurin rakenteilla olevassa   
asuntokohteessa ja noin 32 milj. euroa Etmian toimisto- ja Mitishin       
kauppakeskusprojekteissa                            

Omavaraisuusaste oli 40,9 prosenttia (52,1 %). Omavaraisuusasteen ja      
nettovelkojen muutokseen vaikutti erityisesti tontti-investoinnit ja muu    
vaihto-omaisuuden kasvu. Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,9 prosenttia (16,7 %) 
ja oman pääoman tuotto 0,0 prosenttia (14,6 %).                 

Investoinnit                                  

Konsernin investoinnit olivat 0,1 milj. euroa (0,7 Me) ja ne olivat pääosin   
kone- ja laiteinvestointeja.                          

Rakentamattomat maa-alueet, hankintasitoumukset ja kehityssopimukset      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 31.3.2009     | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 238 000   | 271 000    | 859 000    | 1 368 000 |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutunut pääoma | 45     | 60      | 105      | 211    |
| ml.        |       |        |        |      |
| maksusitoumukset, |       |        |        |      |
| milj. euroa    |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 481 000   | 217 000    | 100 000    | 798 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy myös kaavoittamattomien maa-alueiden ja     |
| sopimuksiin perustuvien maa-alueiden arvioitu rakennusoikeus/rakennusvolyymi |
| SRV:n kokonaan ja osittain omistamissa kohteissa               |
--------------------------------------------------------------------------------

Oulun kaupunki myönsi maaliskuussa SRV:lle suunnitteluvarauksen noin 5 hehtaarin
suuruiselle maa-alueelle Oulun Sataman välittömässä läheisyydessä. SRV:n    
tarkoituksena on kehittää maa-alueelle logistiikka- ja             
toimitilarakennushankkeita yhteistyössä Oulun Sataman ja alueella toimivien   
yritysten kanssa.                                

SRV:n konsernirakenne                              

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää   
liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita.  
Yhtiö toimii Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltian maissa. SRV Yhtiöt Oyj on   
konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja   
hallinnon tehtävistä. Hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja    
palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja.                  

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja      
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Toimitilaliiketoiminnan muodostaa SRV Toimitilat Oy:n liiketoiminta. Asunto- ja 
alueliiketoiminnan muodostaa SRV Asunnot Oy:n ja alueellisten tytäryhtiöitten  
liiketoiminnat. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostaa SRV International    
alakonsernin liiketoiminnot Venäjällä ja Baltiassa. Muut toiminnot muodostuvat 
pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n toiminnoista.           

Tehostamistoimenpiteet                             

SRV aloitti 19.1. neuvottelut konsernin henkilömäärän sopeuttamiseksi      
markkinatilanteen mukaisesti. Konsernin suomalaisia yhtiöitä koskeneet     
yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 26.3. ja niiden tuloksena SRV lomauttaa 60 
henkilöä vuoden 2009 aikana. Lomautustoimenpiteiden lisäksi konsernin kotimaan 
toimihenkilöiden kanssa sovittiin lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi. Vastaava 
prosessi on käynnistetty konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Näillä ja konsernin 
muilla säästötoimenpiteillä tavoitellaan noin 6 miljoonan euron säästöjä vuonna 
2009.                                      

Henkilöstö                                   

SRV:n henkilöstömäärä oli keskimäärin 815 (779) henkilöä, joista toimihenkilöitä
579 (575). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 62 (61) toimihenkilöä.    
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 784 (795) henkilöä, joista 
emoyhtiössä 58 (63). Ulkomaan tytäryhtiöissä ja edustustoissa työskentelee   
keskimäärin 17 prosenttia (11) henkilöstöstä.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin  | 31.3.2009  | 31.3.2008  | Osuus konsernin |
|               |       |       | henkilöstöstä  |
|               |       |       | 31.3.2009, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 287     | 299     | 36,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 233     | 277     | 29,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 175     | 127     | 22,3       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 89      | 92     | 11,4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 784     | 795     | 100,0      |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 70  
henkilöä ja palkkio perustuu pääosin konsernin ja osin liiketoimintojen     
tulokseen. Ansaintajaksolta 2009 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä    
enintään noin 380 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja enintään vastaavan rahamäärän
ennakonpidätystä varten.                            

Rakentamisen näkymät                              

Rahoitusmarkkinoista alkaneet talouden ongelmat heikentävät rakennusalan ja   
kiinteistömarkkinoiden näkymiä. Suomen talouden ennakoidaan supistuvan 4-6   
prosenttia vuonna 2009.                             

Rakennuslupien kokonaismäärä on edelleen vähentynyt kaikissa rakennustyypeissä 
lukuun ottamatta julkista rakentamista. Rakentamisen panoshinnat ovat kääntyneet
laskuun. Aliurakoinnin ja materiaalien saatavuus on parantunut..        

Asuntomarkkinat ovat hieman toipuneet viime syksyn äkkipysähdyksestä, mutta   
myyntivolyymi on edelleen matalalla. Uusien asuntojen aloitukset vähenivät   
edelleen alkuvuonna 2009 ja asuntomarkkinoiden hiljainen vaihe jatkuu vuodelle 
2010.                                      

Liike- ja toimistorakentaminen on edelleen korkealla tasolla, mutta vähenee   
vuoden 2009 loppua kohden. Toimistotilojen vajaakäyttöasteet nousevat uusien  
tilojen valmistuessa kuluvana vuonna. Logistiikkarakentaminen on edelleen    
vilkasta etenkin uusien pääväylien tuntumassa.                 

Korjausrakentamisen kasvu jatkuu. Maa- ja vesirakennusalan näkymät ovat     
heikentyneet. Valtion tukitoimenpiteet vaikuttavat osaltaan positiivisesti sekä 
korjaus- että maa- ja vesirakentamiseen.                    

Baltian maiden talous on kääntynyt nopeaan laskuun. Viron ja Latvian      
kokonaistuotanto supistuu kuluvana vuonna merkittävästi. Kiinteistömarkkinat  
ovat selvästi jäähtyneet ja rakentaminen hiljentynyt. Lyhyellä aikavälillä   
Baltian maiden talouksien tila on erittäin haastava.              

Venäjän talouskasvu hidastuu edelleen nopeasti. Rahoituskriisi on vaikeuttanut 
luototuksen saatavuutta vähentäen voimakkaasti myös rakennusinvestointeja.   

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n liiketoiminnan kassavirtaan että  
rahoituskustannuksiin. Yleinen taloussuhdanne on heikentynyt olennaisesti ja  
vähentää kiinteistöinvestointien määrää. Korot ovat laskeneet voimakkaasti,   
mutta pankkirahoituksen saatavuus on heikentynyt ja lainamarginaalit ovat    
nousseet selvästi. Kansainvälinen finanssikriisi vaikeuttaa SRV:n asiakkaiden  
rahoitusta ja kiinteistömarkkinoiden toimivuutta. Kiinteistöjen arvoihin    
kohdistuu paineita ja rahoituksen saannin vaikeutuminen vähentää        
kiinteistökauppojen määrää sekä uusien hankkeiden aloituksia. Finanssikriisi  
lisää SRV:n riskiä joutua sitomaan pääomia hankkeisiin aiottua pidempään.    

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen 
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.        
Omaperusteisten hankkeiden tuloutumishetki on riippuvainen kohteiden      
myyntiasteesta. Hankkeiden myyntiin vaikuttaa mm. ostajien rahoituksen saatavuus
ja kohteen vuokrausaste. Myyntien siirtyessä eteenpäin liikevaihdon ja     
liikevoiton tuloutuminen siirtyy vastaavasti. Omaperusteisten hankkeiden    
aloitusten siirtyminen kasvattaa kuluksi kirjattavaa kehityskustannusten määrää.
Asuntomyynti on hidastunut Suomessa erittäin voimakkaasti ja Virossa se on   
pysähdyksissä. Asuntomyynnin hidastuminen kasvattaa myynti-, markkinointi- ja  
korkokustannusten määrää omaperusteisessa asuntotuotannossa.          

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä,
joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta. Huonossa     
suhdannetilanteessa kasvavat myös aliurakoitsijoihin liittyvät taloudelliset  
riskit. SRV:n toimintamalli edellyttää osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön 
riittävää saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset takuu- ja vastuuvelvoitteet    
kestävät pisimmillään 10 vuotta. Tällä hetkellä rakentamis-kustannukset ovat  
laskemassa ja resurssien saatavuus on paranemassa.               

Kiinteistöhankkeissa on maanhankintariskien lisäksi mm. kaavoituksen      
toteutumiseen, maaperään, rahoitukseen, hankkeen kaupallistamiseen,       
yhteistyökumppaneihin, hankkeen maantieteelliseen sijaintiin ja kohdetyyppiin  
liittyviä riskejä. SRV on panostanut strategiansa mukaisesti omaperusteisiin  
hankkeisiin ja on kasvattanut maanhankintaansa Suomessa ja erityisesti     
Venäjällä. Kansainvälisen rahoitusmarkkinan kriisi on heikentänyt olennaisesti 
kiinteistöhankkeiden rahoituksen saatavuutta kiinteistöjen kehittämiseen ja   
kiinteistösijoituksiin sekä lykännyt hankkeiden aloituspäätöksiä.        

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty tarkempi selvitys vuoden
2008 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Valuuttariskit jaetaan transaktioriskiin ja 
translaatioriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan ja rahoituksen    
valuuttamääräisiin virtoihin. Translaatioriski käsittää ulkomaisiin       
tytäryrityksiin tehdyt sijoitukset, joiden laskennalliset vaikutukset näkyvät  
konsernin yhdistelyssä oman pääoman muuntoeroissa.               

Likviditeettiriskillä voi olla vaikutusta konsernin tulokseen ja kassavirtaan, 
mikäli konserni ei pysty varmistamaan riittävää rahoitusta toiminnalleen. SRV  
ylläpitää riittävää likviditeettiä tehokkaalla kassanhallinnalla ja siihen   
liitetyillä ratkaisuilla, kuten toistaiseksi voimassaolevilla sitovilla     
tililuotoilla. Yhtiöllä on pitkäaikainen sitova maksuvalmiusjärjestely (100   
milj. euroa), joka erääntyy 2012. Yhtiön rahoitussopimuksissa on tavanomaisia  
sopimusehtoja. Taloudellisena sopimusehtona on omavaraisuusaste.        

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. SRV pyrkii myös kattamaan toimintaansa liittyvät 
riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin. Selvitys SRV:n riskeistä,        
riskienhallinnasta ja hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden 2008   
vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.              

SRV arvioi, ettei katsauskaudella ole tapahtunut muita oleellisia muutoksia   
yhtiön riskeissä.                                

Hallinto ja yhtiökokouksen päätökset                      

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2009. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja hallituksen jäseniksi Jukka Hienonen,
Lasse Kurkilahti, Hannu Leinonen ja Matti Mustaniemi. Yhtiön tilintarkastajaksi 
valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana   
toimii Mikko Rytilahti, KHT.                          

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta  
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo    
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Yhtiökokous   
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan
tai maksutta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä   
lukien.                                     

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 25.3.2009 Lasse Kurkilahden    
hallituksen varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen tarkastusvaliokunnan    
puheenjohtajaksi, Lasse Kurkilahden tarkastusvaliokunnan jäseneksi, Jukka    
Hienosen ja Hannu Leinosen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi sekä  
Ilpo Kokkilan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.       

Osakkeet ja omistus                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi     
osakesarja. SRV:llä oli 31.3.2009 yhteensä 5 801 osakkeenomistajaa. SRV ei   
saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.                   

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä katsauskauden lopussa oli 3,00  
euroa (3,47 eur 31.12.2008). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 4,79 euroa
ja alin 2,76 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos    
vastaavana aikana oli -14,8 % ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin  
-3,8 %.                                     

Katsauskauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 108,6 milj. euroa ilman   
konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 
2,0 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 7,1 milj. euroa.                

SRV Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiöllä SRV Kalusto Oy:llä oli katsauskauden lopussa 163 
305 kappaletta SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita, jotka on hankittu SRV Yhtiöt Oyj:n ja
SRV Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti. SRV Yhtiöt Oyj:n 
ja SRV Kalusto Oy:n hallussa oli 31.3.2009 yhteensä 571 064 SRV Yhtiöt Oyj:n  
osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja        
yhteenlasketusta äänimäärästä 1,6 prosenttia. 13.5.2009 konsernin hallussa oli 
584 128 osaketta (1,6 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja   
yhteenlasketusta äänimäärästä).                         

Taloudelliset tavoitteet                            

Hallitus on asettanut SRV:n tavoitteeksi keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli 
30 prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä  
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja      
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin           
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin 
omavaraisuusastetta.                              

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut liiketoiminnan 
kasvunäkymiä ja omaperusteisten hankkeiden myyntien toteutumisella on olennainen
vaikutus kannattavuuden kehitykseen. Asetetut taloudelliset tavoitteet eivät ole
saavutettavissa nykyisessä taloustilanteessa. Yhtiön kannattavuutta pyritään  
ylläpitämään toimintaa tehostamalla ja myös kustannuksia pienentämällä.     

Näkymät vuodelle 2009 ennallaan                         

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut        
kiinteistöinvestointien rahoitusta ja heikentänyt talousnäkymiä. Uusien     
hankkeiden aloituspäätösten toteutumiseen ja erityisesti asuntomyyntiin     
kohdistuu epävarmuuksia.                            

Vuoden 2009 liikevaihdon, liikevoiton ja tuloksen kehittymiseen vaikuttavat   
omaperusteisten kohteiden myynnin onnistuminen ja uuden työkannan määrä..    
Kustannuksia leikataan kannattavuuden parantamiseksi.              

Vuoden 2009 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan edellistä vuotta   
alemmat, mutta tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan selvästi positiivinen.  

Espoo 13.5.2009                                 


Hallitus                                    

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        

Lisätietoja:                                  

Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213              
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 275, +358 (50) 372 5229     

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.srv.fi       


Tiedotteen keskeiset tunnusluvut:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | IFRS  | IFRS  | IFRS  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | 1-3/  | 1-3/  | 1-12/  |     |
|               |     | 2009  | 2008  | 2008  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | milj.  | 86,4  | 146,4  | 537,0  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | milj.  | 1,9  | 8,9   | 32,9  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %       | %    | 2,2  | 6,1   | 6,1   |     |
| liikevaihdosta       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja     | milj.  | 0,4  | 8,3   | 23,7  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %    | %    | 0,5  | 5,7   | 4,4   |     |
| liikevaihdosta       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | milj.  | 0,1  | 5,8   | 15,7  |     |
| kuuluva tulos        | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto 1)   | %    | 0,0  | 14,6  | 9,4   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto  | %    | 2,9  | 16,7  | 12,9  |     |
| 1)             |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | milj.  | 341,1 | 259,8  | 339,4  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste      | %    | 40,9  | 52,1  | 41,3  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | milj.  | 170,6 | 76,1  | 169,4  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste      | %    | 105,3 | 46,3  | 101,7  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta         | milj.  | 453,9 | 451,3  | 455,3  |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |     | 815  | 779   | 871   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen     | milj.  | 0,1  | 0,7   | 16,8  |     |
| pysyviin vastaaviin     | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen     | %    | 0,1  | 0,5   | 3,1   |     |
| pysyviin vastaaviin, %   |     |    |     |     |     |
| liikevaihdosta       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | 0,00  | 0,16  | 0,43  |     |
| osakekohtainen tulos    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | 4,42  | 4,38  | 4,54  |     |
| osakekohtainen oma pääoma  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | -   | -    | 0,12  |     |
| osakekohtainen osinko    |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta      | %    | -   | -    | 27,9  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto  | %    | -   | -    | 3,5   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     |     | -   | -    | 8,1   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kurssi kauden lopussa   | euroa  | 3,00  | 5,55  | 3,47  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi        | euroa  | 3,47  | 5,55  | 5,05  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin kurssi        | euroa  | 2,76  | 4,67  | 2,82  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin kurssi        | euroa  | 4,79  | 6,60  | 6,60  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | milj.  | 108,6 | 203,7  | 125,7  |     |
| kauden lopussa       | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys | 1 000  | 2 050 | 5 078  | 13 543 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys | %    | 5,7  | 13,8  | 37,1  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän    | 1 000  | 36 202 | 36 718 | 36 526 |     |
| painotettu keskiarvo kauden |     |    |     |     |     |
| aikana           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä kauden | 1 000  | 36 197 | 36 697 | 36 210 |     |
| lopussa           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   

Tunnuslukujen laskentakaavat:                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %     | Korolliset nettovelat x 100/         |
|               | Oma pääoma yhteensä              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    | (Voitto ennen veroja - verot) x 100/     |
|               | (Oma pääoma yhteensä, keskimäärin)      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman      | (Voitto ennen veroja + korko- ja muut     |
| tuotto, %          | rahoituskulut) x 100/             |
|               | Sijoitettu pääoma keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     | Oma pääoma yhteensä x 100/          |
|               | (Taseen loppusumma - saadut ennakot)     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | Taseen loppusumma - korottomat velat -    |
|               | laskennalliset verovelat - varaukset     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen tulos     | tilikauden voitto/              |
|               | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä      |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen omapääoma   | omapääoma/                  |
|               | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä    |
|               | tilikauden lopussa              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     | Viimeinen kaupantekokurssi tilikauden     |
|               | lopussa/                   |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %     | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi         | Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto/    |
|               | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x     |
| kauden lopussa        | viimeinen kaupantekokurssi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys  | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus   |
|               | osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä   |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------SRV Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2009: taulukko-osa          

LIITTEET                                    
1) Konserniosavuosikatsaustietoja: tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma,   
laskelma oman pääoman                              
muutoksista, vaihto-omaisuus, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu    
2) Kehitys neljännesvuosittain                         
3) Segmenttitiedot                               
4) Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                      

1. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2009                       

IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja segmenttijako                    

SRV -konserni (SRV) siirtyi 1.1.2006 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön 
(International Financial Reporting Standards). SRV on soveltanut        
osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2008. Taulukoiden luvut on pyöristetty, joka pitää ottaa 
huomioon yhteissummia laskettaessa. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34     
-standardin mukaisesti ja esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.    

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  

Arvio uusien standardien sekä muutosten ja tulkintojen vaikutuksista:      

- IAS 23 Vieraan pääoman menot. Vuonna 2009 ja sen jälkeen alkaviin       
rakennushankkeisiin kohdistuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi    
hankintamenoa ja kirjataan kuluksi hankkeen tuloutuksen yhteydessä. Tällä    
muutoksella on vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan ja raportoitaviin  
tietoihin. Katsauskaudella 1.1.-31.3.2009 muutoksella oli kuitenkin vain    
vähäinen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan.               

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Konserni esittää vuodesta 2009 alkaen    
tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman. Laajaan tuloslaskelmaan sisällytetään 
ne omassa pääomassa tapahtuneet muutokset, jotka johtuvat liiketoimista muiden 
tahojen kuin yhtiön omistajien kanssa.                     

Arvio tulevien tulkintojen vaikutuksista:                    

IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta täsmentää sitä milloin  
rakentamisessa syntyvien tuottojen kirjaamisessa voidaan noudattaa       
valmistusateen mukaista tuloutusta ja milloin tuloutuksen tulee tapahtua    
luovutuksen perusteella. Tulkintaohjeen käyttöönotolla tulee olemaan pääasiassa 
vaikutusta SRV-konsernin harjoittaman asuntojen perustajaurakoinnin tuloutukseen
ja se vaikutta sekä konsernin taloudelliseen asemaan että raportoitaviin    
tietoihin. Tällä hetkellä asuntojen perustajaurakointi tuloutetaan       
valmistusasteen mukaisesti. Tulkintaohjeen käyttööoton myötä asuntojen     
perustajaurakoinnissa siirryttäisiin luovutuksen mukaiseen tuloutukseen.    
Osavuosikatsauksen laatimishetken arvio on, että EU:n hyväksyy tulkintaohjeen  
vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana ja että tulkintaohjetta ryhdytään    
soveltamaan 1.1.2010 alkavalla tilikaudella.                  


--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |    |    | IFRS  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin      | 1-3/  | 1-3/  | muutos | muutos | 1-12/  |     |
| tuloslaskelma    | 2009  | 2008  | , milj | ,%   | 2008  |     |
| (milj. eur)     |    |    | eur  |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 86,4  | 146,4 | -60,0 | -41,0 | 537,0  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0,5  | 0,4  | 0,1  | 28,4  | 1,4   |     |
| tuotot        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja     | 7,6  | 1,4  | 6,2  | 444,4 | 53,5  |     |
| keskeneräisten    |    |    |    |    |     |     |
| tuotteiden      |    |    |    |    |     |     |
| varastojen muutos  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja     | -77,2 | -124,0 | 46,8  | -37,7 | -495,3 |     |
| palveluiden käyttö  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | -11,6 | -11,3 | -0,3  | 2,7  | -46,3  |     |
| aiheutuneet kulut  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja      | -0,9  | -0,6  | -0,3  | 52,0  | -3,2  |     |
| arvonalentumiset   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -2,9  | -3,4  | 0,5  | -15,4 | -14,1  |     |
| kulut        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 1,9  | 8,9  | -7,0  | -78,9 | 32,9  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot    | 0,7  | 1,2  | -0,5  | -42,2 | 4,2   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut    | -2,2  | -1,8  | -0,4  | 19,6  | -13,4  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  | -1,5  | -0,6  | -0,9  | 136,9 | -9,2  |     |
| -kulut yhteensä   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 0,4  | 8,3  | -7,9  | -95,1 | 23,7  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot      | -0,4  | -2,4  | 2,0  | -83,0 | -8,5  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto | 0,0  | 5,9  | -5,9  | -100,0 | 15,3  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen     |    |    |    |    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      | 0,1  | 5,8  |    |    | 15,7  |     |
| omistajille     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle    | -0,1  | 0,1  |    |    | -0,4  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      | 0,00  | 0,16  |     | -100,0 | 0,43  |     |
| omistajille     |    |    |    |    |     |     |
| kuuluvasta voitosta |    |    |    |    |     |     |
| laskettu       |    |    |    |    |     |     |
| osakekohtainen tulos |    |    |    |    |     |     |
| (laimentamaton ja  |    |    |    |    |     |     |
| laimennettu)     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                        | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma  |            | 1-3/  | 1-3/  | 1-12/  |
| (milj. eur)      |            | 2009  | 2008  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto              | 0,0   | 5,9   | 15,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan suoraan kirjatut erät:     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen       | 0,0   | 0,0   | -0,1  |
| muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen       | -0,1  | 0,0   | -0,1  |
| arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausinstrumenteista johtuvien voittojen ja | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| tappioiden tehokas osuus rahavirran      |     |     |     |
| suojauksessa                  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen vero omaan pääomaan kirjatuista | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| eristä                     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut erät oikaistuna    | -0,1  | 0,0   | -0,1  |
| veroilla                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos              | -0,1  | 5,9   | 15,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen                  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille             | 0,0   | 5,8   | 15,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                 | -0,1  | 0,1   | -0,4  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 31.3.09  | 31.3.08  | %     | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         | 18,3   | 8,1    | 125,8   | 19,0   |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot          | 1,7    | 0,7    | 138,9   | 1,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 0,5    | 0,7    | -27,5   | 0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat      | 4,3    | 2,9    | 45,6   | 4,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset           | 7,3    | 11,6   | -37,1   | 6,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 1,6    | 1,5    | 7,9    | 1,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 33,7   | 25,5   | 31,9   | 33,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus       | 302,8   | 217,0   | 39,5   | 294,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    | 61,9   | 78,7   | -21,4   | 86,7   |
| saamiset           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 5,7    | 4,5    | 27,7   | 5,1    |
| tuloon perustuvat      |      |      |      |      |
| verosaamiset         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          | 8,6    | 19,6   | -56,3   | 3,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 378,9   | 319,8   | 18,5   | 390,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ        | 412,6   | 345,3   | 19,5   | 423,8   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 31.3.09  | 31.3.08  | %     | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |      |      |      |      |
| kuuluva oma pääoma      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         | 3,1    | 3,1    | 0,0    | 3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman    | 87,3   | 87,3   | 0,0    | 87,3   |
| pääoman rahasto       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          | 0,0    | 0,0    |      | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto      | -0,1   | 0,0    |      | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    | 69,7   | 70,4   | -1,1   | 74,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | 159,9   | 160,8   | -0,5   | 164,3   |
| kuuluva oma pääoma yhteensä |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      | 2,0    | 3,3    | -38,7   | 2,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä     | 162,0   | 164,2   | -1,3   | 166,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat   | 0,2    | 0,4    | -46,5   | 0,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 4,9    | 6,1    | -19,6   | 5,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 81,5   | 46,7   | 74,3   | 69,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat          |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 86,6   | 53,3   | 62,6   | 75,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat   | 53,8   | 71,2   | -24,5   | 66,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 8,7    | 3,5    | 147,8   | 8,0    |
| tuloon perustuvat verovelat |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 3,9    | 4,3    | -9,0   | 3,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 97,7   | 48,9   | 99,7   | 103,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 164,0   | 127,9   | 28,2   | 181,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 250,6   | 181,2   | 38,3   | 257,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 412,6   | 345,3   | 19,5   | 423,8   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma      | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-3/2009 | 1-3/2008  | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto          | 0,0    | 5,9    | 15,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     | 0,9    | 0,6    | 3,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity      | -0,9   | 0,0    | -0,5    |
| maksutapahtumaa            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 1,5    | 0,6    | 9,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| hyödykkeiden myyntivoitot       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 | 0,4    | 2,4    | 8,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä           | 1,9    | 3,6    | 20,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | -0,9   | -10,3   | -12,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos   | 25,3   | 15,8    | 14,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        | -7,8   | -20,2   | -98,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos    | -15,5   | -26,1   | -31,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä    | 1,1    | -40,7   | -128,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             | -4,1   | -2,1    | -13,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              | 0,5    | 2,8    | 6,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot             | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             | -0,3   | -1,7    | -4,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | -3,9   | -1,0    | -10,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     | -0,9   | -32,2   | -103,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen   | 0,0    | 0,0    | -1,3    |
| hankinta vähennettynä hankintahetken  |      |      |      |
| rahavaroilla              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       | -0,1   | -0,6    | -13,7   |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       | 0,0    | -0,2    | -0,3    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin       | 0,0    | 0,0    | -1,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,0    | 0,1    |
| hyödykkeiden myynti          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti           | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -0,1   | -0,7    | -16,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut varat       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainojen nostot          | 14,1   | 17,8    | 68,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainojen takaisinmaksut      | -0,1   | -9,2    | -10,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainasaamisten muutos       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos          | 4,4    | 12,9    | 30,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos        | -12,2   | 9,5    | 18,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta       | 0,0    | -0,1    | -1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | 0,0    | 0,0    | -4,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       | 6,2    | 31,1    | 101,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           | 5,2    | -1,8    | -18,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      | 3,4    | 21,4    | 21,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa      | 8,6    | 19,6    | 3,4    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | IFRS  | IFRS  | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 31.3.09 | 31.3.08 | %    | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet        | 0,0   | 0,0   | -79,9  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt         | 103,1  | 78,7  | 31,1   | 100,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt     | 144,2  | 93,1  | 54,9   | 142,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja        | 37,6  | 33,0  | 13,9   | 34,0   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           | 3,5   | 6,5   | -46,6  | 3,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        | 14,2  | 5,6   | 152,9  | 14,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         | 302,6  | 217,0  | 39,5   | 294,8  |
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.3.2009          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 74,1 | 164, | 2,3  | 166,6 |
| 1.1.2009   |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    | 0,0  | 0,0 |    | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    |    |     |    | -0,2 | -0,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | -0,2 | -0,2 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |    |    |    |     |    | 0,1 | 0,1 |     |     |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,1 | 0,1 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,3 | -4,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkio |    |    |    |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
| järjestelmä |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | -0,1 | 69,7 | 159, | 2,0  | 162,0 |
| 31.3.2009  |   |   |   |    |   |   | 9  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
		                                       
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.3.2008          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  |    | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 1.1.2008   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    | 0,0  | 0,0 |    | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    |    |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |    |    |    |     |    | 5,8 | 5,8 |     |     |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 5,8 | 5,8 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -0,1 | -0,1 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 70,4 | 160, | 3,3  | 164,2 |
| 31.3.2008  |   |   |   |    |   |   | 8  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2008          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 1.1.2008   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    | 0,0 |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |     |    | 15,7 | 15,7 |     |     |
| voitto    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 15,7 | 15,7 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,4 | -4,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -1,9 | -1,9 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 74,1 | 164, | 2,3  | 166,6 |
| 31.12.2008  |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset         | IFRS  | IFRS  | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 31.3.09 | 31.3.08 | %    | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset   | 125,7  | 90,4  | 39,0   | 114,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit           | 0,0   | 0,0   |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset       |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten  | 0,0   | 71,4  |     | 0,4   |
| hankkeiden veloista        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset   | 2,2   | 4,3   | -48,3  | 2,7   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu         | IFRS     | IFRS      | IFRS       |
| johdannaissopimuksista | 3/2009    | 3/2008     | 12/2008     |
| (milj. euroa)      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Käyvät arvot | Käyvät arvot  | Käyvät arvot   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan    | Posit | Negat | Posit. | Negat. | Posit. | Negat. |
| ulkopuoliset      | .   | .   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    |    |    |    |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS |    | IFRS  |    | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 3/200 |    | 3/2008 |    | 12/2008 |
|             |    | 9   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten  |    |    |    |    |    |      |
| nimellisarvot      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    |    | 0,0  |    | 8,1  |    | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset  |    | 22,4 |    | 0,0  |    | 18,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän         |
| markkinahintoihin.                              |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen              |
| kassavirran suojaamiseen.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain          

--------------------------------------------------------------------------------
| SRV konserni  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 1-3/0 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 9   | 2/08 | 08  | 8   | 8   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 86,4 | 121, | 126, | 142,4 | 146,4 |    |    |    |
|        |    | 4  | 7  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 1,9  | 0,7 | 14,1 | 9,2  | 8,9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -1,5 | -3,3 | -2,9 | -2,4 | -0,6 |    |    |    |
| ja -kulut ,  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| yht.      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  | 0,4  | -2,6 | 11,2 | 6,8  | 8,3  |    |    |    |
| veroja     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton | 453,9 | 455, | 455, | 521,1 | 451,3 |    |    |    |
| tilauskanta 1) |    | 3  | 2  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | 0,00 | -0,0 | 0,21 | 0,12 | 0,16 |    |    |    |
| eur      |    | 6  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      | 4,42 | 4,54 | 4,61 | 4,40 | 4,38 |    |    |    |
| pääoma/osake, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen    | 3,00 | 3,47 | 4,19 | 5,28 | 5,55 |    |    |    |
| päätöskurssi, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusas | 40,9 | 41,3 | 45,9 | 44,9 | 52,1 |    |    |    |
| te, % 1)    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen   | 170,6 | 169, | 127, | 122,4 | 76,1 |    |    |    |
| nettovelka 1) |    | 4  | 9  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisas | 105,3 | 101, | 75,2 | 74,8 | 46,3 |    |    |    |
| te, % 1)    |    | 7  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 1-3/0 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 9   | 2/08 | 08  | 8   | 8   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 54,8 | 77,9 | 74,3 | 92,2 | 104,8 |    |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 25,8 | 33,3 | 31,4 | 37,1 | 26,0 |    |    |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 5,8  | 10,2 | 21,0 | 13,1 | 15,7 |    |    |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 2,2  | 3,0 | 2,7 | 2,8  | 2,9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -2,2 | -3,1 | -2,7 | -2,9 | -2,9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 86,4 | 121, | 126, | 142,4 | 146,4 |    |    |    |
| yhteensä    |    | 4  | 7  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 1-3/0 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 9   | 2/08 | 08  | 8   | 8   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 5,9  | 6,0 | 3,7 | 9,9  | 8,2  |    |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 0,0  | -1,2 | 0,5 | 0,9  | 0,4  |    |    |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -2,5 | -2,7 | 10,8 | -0,1 | 1,2  |    |    |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -1,6 | -1,4 | -1,0 | -1,6 | -0,9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 1,9  | 0,7 | 14,1 | 9,2  | 8,9  |    |    |    |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)      | 1-3/0 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 9   | 2/08 | 08  | 8   | 8   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 10,8 | 7,8 | 4,9 | 10,8 | 7,8  |    |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 0,0  | -3,6 | 1,7 | 2,5  | 1,6  |    |    |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -43,3 | -26, | 51,5 | -0,9 | 7,9  |    |    |    |
| liiketoiminta |    | 5  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 2,2  | 0,6 | 11,1 | 6,4  | 6,1  |    |    |    |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.3. | 31.1 | 30.9 | 30.6. | 31.3. |    |    |    |
|        | 09  | 2.08 | .08 | 08  | 08  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 252,8 | 265, | 228, | 291,1 | 235,2 |    |    |    |
| toiminta    |    | 7  | 8  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 169,6 | 154, | 186, | 186,8 | 182,4 |    |    |    |
| alueliiketoimi |    | 0  | 3  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 31,5 | 35,6 | 40,2 | 43,2 | 33,7 |    |    |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 453,9 | 455, | 455, | 521,1 | 451,3 |    |    |    |
| yhteensä    |    | 3  | 2  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu   | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |    |
| pääoma     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.3. | 31.1 | 30.9 | 30.6. | 31.3. |    |    |    |
|        | 09  | 2.08 | .08 | 08  | 08  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 69,2 | 63,9 | 63,5 | 51,2 | 43,7 |    |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 134,9 | 138, | 115, | 105,3 | 97,0 |    |    |    |
| alueliiketoimi |    | 9  | 9  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 151,0 | 138, | 143, | 145,1 | 115,1 |    |    |    |
| liiketoiminta |    | 6  | 9  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -14,0 | -2,0 | -16, | -5,4 | 4,0  |    |    |    |
| ja       |    |   | 6  |    |    |    |    |    |
| eliminoinnit  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 341,1 | 339, | 306, | 296,2 | 259,8 |    |    |    |
| yhteensä    |    | 4  | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntotuotanto |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomessa (kpl) | 1-3/0 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |    |
|        | 9   | 2/08 | 08  | 8   | 8   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloituks | 4   | 0  | 49  | 53  | 8   |    |    |    |
| et       |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot | 27  | 13  | 32  | 63  | 33  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet  | 58  | 0  | 31  | 104  | 125  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit    | 156  | 133 | 140 | 128  | 105  |    |    |    |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1) | 211  | 265 | 251 | 247  | 298  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 180  | 226 | 232 | 227  | 260  |    |    |    |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1) kauden lopussa                                

3. Segmenttien tiedot                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 31.3.09 | 31.3.08 | milj.  | %    | 31.12.08 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 90,7  | 98,7  | -7,9   | -8,0  | 116,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 153,4  | 116,8  | 36,7   | 31,4  | 158,4  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 156,4  | 123,6  | 32,8   | 26,5  | 158,6  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 171,3  | 162,3  | 9,0   | 5,6   | 185,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -159,2 | -156,0 | -3,3   |     | -195,2  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 412,6  | 345,3  | 67,3   | 19,5  | 423,8  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 31.3.09 | 31.3.08 | milj.  | %    | 31.12.08 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 50,7  | 76,3  | -25,6  | -33,6  | 81,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 138,1  | 102,8  | 35,2   | 34,3  | 141,5  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 159,0  | 114,0  | 45,1   | 39,5  | 147,2  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 64,1  | 44,6  | 19,4   | 43,6  | 65,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -161,2 | -156,5 | -4,7   |     | -178,9  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 250,6  | 181,2  | 69,5   | 38,3  | 257,2  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 31.3.09 | 31.3.08 | milj.  | %    | 31.12.08 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 69,2  | 43,7  | 25,5   | 58,2  | 63,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 134,9  | 97,0  | 37,9   | 39,1  | 138,9  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 151,0  | 115,1  | 35,9   | 31,2  | 138,6  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja    | -14,0  | 4,0   | -18,0  |     | -2,0   |
| eliminoinnit       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 341,1  | 259,8  | 81,3   | 31,3  | 339,4  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | IFRS  | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 31.3.09 | 31.3.08 | milj.  | 31.12.08 |
|                  |     |     | eur   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt    | 144,2  | 93,1   | 51,1   | 142,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 25,0  | 17,0   | 8,0   | 24,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 42,1  | 30,5   | 11,6   | 41,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 77,0  | 45,5   | 31,5   | 76,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt        | 103,1  | 78,7   | 24,5   | 100,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 30,6  | 19,1   | 11,6   | 30,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 57,7  | 43,2   | 14,5   | 57,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 14,8  | 16,4   | -1,7   | 13,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja       | 37,6  | 33,0   | 4,6   | 34,0   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 34,2  | 23,9   | 10,3   | 30,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 3,3   | 9,2   | -5,8   | 3,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        | 17,8  | 12,2   | 5,6   | 17,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 5,0   | 5,0   | 0,0   | 5,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 4,4   | 4,7   | -0,3   | 4,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 9,4   | 3,4   | 5,9   | 9,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä     | 302,8  | 217,0  | 85,8   | 294,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 60,7  | 41,1   | 19,6   | 59,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 138,4  | 102,3  | 36,1   | 134,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 104,5  | 74,6   | 29,9   | 102,1  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/200 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2008  |
|             | 9    | 8    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 54,8  | 104,8  | -49,9  | -47,7  | 349,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 5,9   | 8,2   | -2,2   | -27,2  | 27,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 0,9   | 1,0   | 0,0   | -4,7   | 0,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 89,8  | 97,7  | -7,9   | -8,1   | 116,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 90,7  | 98,7  | -7,9   | -8,0   | 116,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 11,2  | 1,3   | 9,9   | 771,4  | 1,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 39,5  | 75,0  | -35,5  | -47,3  | 80,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 50,7  | 76,3  | -25,6  | -33,6  | 81,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 69,2  | 43,7  | 25,5   | 58,2   | 63,9  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 36,4  | 95,2  |     |     | 60,8  |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 252,8  | 235,2  | 17,6   | 7,5   | 265,7  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/200 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2008  |
|             | 9    | 8    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 25,8  | 26,0  | -0,2   | -0,7   | 127,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 0,0   | 0,4   | -0,4   |     | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 1,8   | 2,4   | -0,6   | -24,6  | 1,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 151,6  | 114,4  | 37,2   | 32,6   | 156,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 153,4  | 116,8  | 36,7   | 31,4   | 158,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 61,3  | 41,2  | 20,1   | 48,8   | 58,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 76,8  | 61,6  | 15,1   | 24,5   | 83,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 138,1  | 102,8  | 35,2   | 34,3   | 141,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 134,9  | 97,0  | 37,9   | 39,1   | 138,9  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 0,0   | 2,0   |     |     | 0,7   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 169,6  | 182,4  | -12,7  | -7,0   | 154,0  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/200 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2008  |
|             | 9    | 8    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 5,8   | 15,7  | -10,0  | -63,4  | 60,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -2,5  | 1,2   | -3,7   |     | 9,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 16,6  | 11,4  | 5,3   | 46,6   | 16,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 139,7  | 112,2  | 27,5   | 24,5   | 142,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 156,4  | 123,6  | 32,8   | 26,5   | 158,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 10,1  | 10,6  | -0,6   | -5,2   | 12,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 149,0  | 103,3  | 45,6   | 44,1   | 134,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 159,0  | 114,0  | 45,1   | 39,5   | 147,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 151,0  | 115,1  | 35,9   | 31,2   | 138,6  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | -5,4  | 5,5   |     |     | 9,3   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 31,5  | 33,7  | -2,2   | -6,5   | 35,6  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna

Jaa sivu