SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009

                     

Katsauskausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti:                      
- SRV:n liikevaihto oli 264,9 milj. euroa (415,5 Me 1-9/2008), muutos -36,3 %  
- Liikevoitto oli 7,2 milj. euroa (32,2 Me), muutos -77,7 %           
- Tulos ennen veroja oli 3,5 milj. euroa (26,3 Me), muutos -86,7 %       
- Tilauskanta kauden lopussa oli 464,8 milj. euroa (455,2 Me), muutos +2,1 %  
- Uudet sopimukset 275,8 milj. euroa (283,7 Me), muutos -2,8 %         
- Omavaraisuusaste oli 41,0 prosenttia (45,9 %)                 
- Tulos per osake oli 0,04 euroa (0,49 eur)                   
- SRV pitää näkymät vuodelle 2009 ennallaan; liikevaihdon ja liikevoiton    
arvioidaan olevan edellistä vuotta alemmat, mutta tuloksen ennen veroja olevan 
selvästi positiivinen                              

Kolmas vuosineljännes 1.7.-30.9.2009 lyhyesti:                 
- Liikevaihto oli 84,3 milj. euroa (126,7 Me 7-9/2008)             
- Liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (14,1 Me)                   
- Tulos ennen veroja oli 0,6 milj. euroa (11,2 Me)               
- Tulos per osake oli 0,01 euroa (0,21 eur)                   

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät  
tiedot ovat tilintarkastamattomia                        

"Rakennusalan laskusuhdanne on vaikuttanut oleellisesti SRV:n liiketoimintaan. 
Liikevaihdon voimakkaasta laskusta huolimatta SRV:n tulos on positiivinen,   
vaikkakin tasoltaan se on epätyydyttävä. Vaikeassa markkinatilanteessa olemme  
pystyneet kasvattamaan tilauskantaamme ja uusien allekirjoitettujen sopimusten 
määrä on lähes edellisen vuoden tasolla. Konsernin toimintaa on sopeutettu   
kustannustason alentamiseksi. Omaperusteisten hankkeiden aloitusten siirtyessä 
SRV on panostanut asiakashankintaan.                      

SRV:n Toimitila -liiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto laskivat verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Liiketoiminnan kannattavuus säilyi hyvällä 
tasolla. Asuntomyynti on vilkastunut edellisen vuoden lopun ennätysmatalasta  
tasosta. SRV on päättänyt aloittaa useita omaperusteisia asuntokohteita, jotka 
tulevat tilauskantaan loppuvuoden aikana.                    

Venäjän talous on säilynyt heikkona ja viivästyttänyt sekä asiakkaiden että   
SRV:n hankkeita. Kesäkuun alussa perustettu kiinteistörahasto yhteistyössä VTB:n
ja Deutsche Bankin kanssa on askel SRV:n Venäjän kasvustrategian        
toteuttamisessa. Järjestely avaa SRV:lle mahdollisuuden päästä         
projektijohtototeuttajaksi rakennushankkeisiin Venäjän suurimmissa kaupungeissa.
SRV arvioi kasvumahdollisuudet Venäjällä hyviksi ja jatkaa panostuksiaan    
kehityskohteisiinsa.                              

SRV:n omavaraisuusaste on 41,0 prosenttia ja konsernin rahoitusasema on säilynyt
vahvana. Hyvä vakavaraisuus ja rahoitusasema antavat mahdollisuuden hyödyntää  
SRV:n innovatiivista hankekehitysosaamista talouden elpymisen alkaessa”, toteaa 
SRV:n toimitusjohtaja Hannu Linnoinen.                     


--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS | IFRS |    |    | IFRS | IFRS | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin      | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muutos | 7-9/ | 7-9/ | 1-12/ |
| avainluvut     | 2009 | 2008 | s,meu | , %  | 2009 | 2008 | 2008  |
| (milj. eur)     |    |   | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 264,9 | 415, | -150, | -36,3 | 84,3 | 126,7 | 537,0 |
|           |    | 5  | 7   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 7,2  | 32,2 | -25,0 | -77,7 | 1,8  | 14,1 | 32,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  | -3,7 | -5,9 | 2,2  |    | -1,2 | -2,9 | -9,2  |
| -kulut, yht.    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 3,5  | 26,3 | -22,8 | -86,7 | 0,6  | 11,2 | 23,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton    | 464,8 | 455, | 9,5  | 2,1  |    |    | 455,3 |
| tilauskanta     |    | 2  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset  | 275,8 | 283, | -8,0 | -2,8  | 86,2 | 36,7 | 399,1 |
|           |    | 7  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %   | 2,7  | 7,7 |    |    | 2,1  | 11,1 | 6,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden    | 0,5  | 4,3 |    |    | 0,2  | 6,0  | 2,8  |
| voitto, %      |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 41,0 | 45,9 |    |    |    |    | 41,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen     | 189,2 | 127, |    |    |    |    | 169,4 |
| nettovelka     |    | 9  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 115,9 | 75,2 |    |    |    |    | 101,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 4,8  | 18,5 |    |    |    |    | 12,9  |
| tuotto, % 1)    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman    | 1,1  | 14,6 |    |    |    |    | 9,4  |
| tuotto, % 1)    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |     |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake,  | 0,04 | 0,49 |    |    | 0,01 | 0,21 | 0,43  |
| eur         |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omapääoma per    | 4,46 | 4,61 |    |    |     |     | 4,54  |
| osake, eur     |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden     | 36,1 | 36,6 |    | -1,5  |     |     | 36,5  |
| lukumäärän     |    |   |    |    |    |    |    |
| painotettu     |    |   |    |    |    |    |    |
| keskiarvo, milj.  |    |   |    |    |    |    |    |
| kpl         |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   

Konsernin liikevaihto oli 264,9 milj. euroa (415,5 Me 1-9/2008). Liikevaihdosta 
93 prosenttia (88 %) tuli Suomesta ja 7 prosenttia (12 %) Venäjältä ja     
Baltiasta. Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 141,1 milj. euroa (271,2 Me).
Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli 104,2 milj. euroa (94,5 Me).   
Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 19,6 milj. euroa (49,8 Me).    

Konsernin liikevoitto oli 7,2 milj. euroa (32,2 Me 1-9/2008).          
Liikevoittoprosentti oli 2,7 prosenttia (7,7 %). Toimitilaliiketoiminnan    
liikevoitto oli 13,7 milj. euroa (21,8 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan    
liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (1,9 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan     
liikevoitto oli -5,9 milj. euroa (11,9 Me).                   

Konsernin tulos ennen veroja oli 3,5 miljoonaa euroa (26,3 Me 1-9/2008).    
Katsauskauden voitto oli 1,3 miljoonaa euroa (18,0 Me). Osakekohtainen tulos oli
0,04 euroa (0,49 eur). Oman pääoman tuotto oli 1,1 prosenttia (14,6 %) ja    
sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 prosenttia (18,5 %).             

SRV-konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 84,3 milj. euroa   
(126,7 Me 7-9/2008) ja liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (14,1 Me). Tulos ennen  
veroja oli 0,6 milj. euroa (11,2 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,21 
eur).                                      

Tilauskanta oli 464,8 milj. euroa 30.9.2009 (455,2 Me 30.9.2008). Tilauskannan 
myyty osuus (urakkasopimukset ja myyty omaperusteinen tuotanto) oli 324 milj.  
euroa (279 Me 30.9.2008) ja myymätön osuus 141 milj. euroa (176 Me).      
Katsauskaudella allekirjoitettujen uusien sopimusten arvo oli 275,8 milj. euroa 
(283,7 Me 1-9/2008).                              

Liiketoimintojen avainluvut                           

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/  | 7-9/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 141,1 | 271,2 | -130, | -48,0 | 40,2  | 74,3  | 349,1 |
| minta       |    |    | 1   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 104,2 | 94,5 | 9,7  | 10,3 | 37,9  | 31,4  | 127,9 |
| alueliiketoiminta |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | 19,6 | 49,8 | -30,3 | -60,8 | 6,2  | 21,0  | 60,1  |
| liiketoiminta   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | 6,4  | 8,5  | -2,1 | -24,4 | 2,1  | 2,7  | 11,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -6,4 | -8,5 | 2,1  |    | -2,1  | -2,7  | -11,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 264,9 | 415,5 | -150, | -36,3 | 84,3  | 126,7 | 537,0 |
|          |    |    | 7   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/  | 7-9/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 13,7 | 21,8 | -8,1 | -37,3 | 3,1  | 3,7  | 27,8  |
| minta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 2,9  | 1,9  | 1,0  | 51,4 | 1,0  | 0,5  | 0,7  |
| alueliiketoiminta |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | -5,9 | 11,9 | -17,9 | -149, | -1,5  | 10,8  | 9,2  |
| liiketoiminta   |    |    |    | 6   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | -3,3 | -3,5 | 0,2  |    | -0,7  | -1,0  | -4,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -0,1 | 0,1  | -0,2 | -268, | -0,1  | 0,0  | 0,1  |
|          |    |    |    | 5   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 7,2  | 32,2 | -25,0 | -77,7 | 1,8  | 14,1  | 32,9  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)        | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 7-9/2009 | 7-9/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimi | 9,7   | 8,0   | 7,7   | 4,9   | 8,0    |
| nta         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja     | 2,7   | 2,0   | 2,7   | 1,7   | 0,6    |
| alueliiketoiminta  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen   | -30,3  | 24,0   |     |     | 15,4    |
| liiketoiminta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 2,7   | 7,7   | 2,1   | 11,1   | 6,1    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 30.9.09 | 30.9.08 | meur   | %    | 31.12.08  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimi | 252,0  | 228,8  | 23,2   | 10,2   | 265,7   |
| nta         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja     | 186,5  | 186,3  | 0,2   | 0,1   | 154,0   |
| alueliiketoiminta  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen   | 26,3   | 40,2   | -13,9  | -34,6  | 35,6    |
| liiketoiminta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 464,8  | 455,2  | 9,5   | 2,1   | 455,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty osuus | 324   | 279   |     |     | 280    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymätön  | 141   | 176   |     |     | 176    |
| osuus        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintojen tuloskehitys                          

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/  | 7-9/  | 1-12/ |
| minta       | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
| (milj. eur)    |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 141,1 | 271,2 | -130, | -48,0 | 40,2  | 74,3  | 349,1 |
|          |    |    | 1   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 13,7 | 21,8 | -8,1 | -37,3 | 3,1  | 3,7  | 27,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %  | 9,7  | 8,0  |    |    | 7,7  | 4,9  | 8,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 252,0 | 228,8 | 23,2 | 10,2 |    |    | 265,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Toimitilat Oy:n liike-, toimisto-,  
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 141,1 milj. euroa (271,2 Me).      
Toimitilarakentamisen markkina hiljeni selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. 
Liikevaihdon laskuun vaikutti myös se, että Stockmannin laajennusprojektiin   
liittyvästä volyymistä noin 38 milj. euroa ei kirjaudu SRV:n liikevaihtoon sekä 
vertailukauden 12,7 milj. euron kiinteistökauppa. Liikevoitto oli 13,7 milj.  
euroa (21,8 Me). Tilauskanta kasvoi 252,0 milj. euroon (228,8 Me).       

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 40,2 milj. euroa (74,3 Me) ja    
liikevoitto 3,1 milj. euroa (3,7 Me).                      

Katsauskauden aikana valmistui mm. Helsingin Hakaniemenranta 6 virastotalon   
peruskorjaus- ja muutostyöt Senaatti-kiinteistöille, Caternetin tuotantotilat  
Vantaan Kivikkoon sekä HTC-konseptin mukaiset toimistorakennukset Espoon    
Keilaniemeen. Porvoon Kuninkaanportin liikealueelle valmistui Plantagenin    
puutarhamyymälä toimistotiloineen sekä alueen pohjoissiipeen tilavuudeltaan   
20.000 m3:n suuruinen liikekeskus. Vantaalle valmistuivat SGN:n käyttöön tuleva 
toimisto- ja varastorakennus sekä Transspheren logistiikkakeskus. Keravalle   
valmistui Lassila & Tikanojalle uusi puunmurskauslaitos. Helsingin keskustan  
maanalaisen huoltoväylän sisustusrakentamisen pääurakka, tilavuudeltaan 120.000 
rm3, saatiin myös päätökseen. SRV:n rakentama ja omistama pysäköintiluola    
valmistui Helsingin Kampissa ja avautui yleisökäyttöön toukokuussa. P-City   
-pysäköintilaitoksen operaattorina toimii Europark Finland Oy.         

SRV ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma allekirjoittivat tammikuussa   
Vierumäki Congress & Resort Hotel -projektin urakkasopimuksen. SRV toimii    
kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana vastaten rakentamisesta ja        
suunnittelusta. Nelikerroksiseen hotellirakennukseen tulee 191 vierashuoneen  
lisäksi useita kokoustiloja, kuusi ravintolaa, kuntohuone, 10-ratainen     
keilahalli sekä wellness-osasto. Hotelli avataan keväällä 2010.         

SRV ja Keravan kaupunki hyväksyivät tammikuussa sopimuskokonaisuuden Kercan   
logistiikkakeskusalueen kehittämisestä ja tekivät kiinteistökaupan neljän    
hehtaarin maa-alueesta sekä kiinteistökaupan esisopimuksen 22 hehtaarin     
alueesta. Ensimmäiselle ostamalleen tontille SRV suunnittelee toteuttavansa noin
20 000 m2:n GCC (Grand Cargo Center) -logistiikkarakennuksen. Kerca toimii 160 
hehtaarin alueella Keravan ja Vantaan rajalla.                 

Helmikuussa allekirjoitettiin Keravalla Kercaan rakennettavan Anttilan     
logistiikkatiloja koskevat tontti- ja urakkasopimukset. Keskon eläkekassa osti 
Keravan kaupungilta 40.000 neliömerin tontin, jolle rakennetaan noin 19.000   
bruttoneliömetrin kokoinen Anttilan korkeavarasto. Rakennuksen tilavuus on   
300.000 kuutiometriä. Tontin esirakentamistyöt ovat jo valmistuneet ja     
rakennustyöt valmistuvat elokuussa 2010.                    

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja SRV Toimitilat allekirjoittivat   
projektinjohtourakkasopimuksen kesäkuussa Primulan tuotanto- ja         
logistiikkakeskuksen rakentamisesta Järvenpäähän, jonne rakennetaan Primulalle 
tuotanto-, logistiikka-, myynti- ja hallintotoiminnot sekä lounasravintola,   
kahvila ja myymälä. Yhteensä hanke käsittää noin 13.000 kerrosneliömetriä    
rakentamista ja tehtaan tuotanto käynnistyy alkusyksystä 2010.         

SRV valittiin Diakonissalaitoksen Aurora-talon saneerauksen           
projektinjohtourakoitsijaksi vastaamaan vanhan sairaalan ja hotellin rakennusten
uusimisesta tuki- ja palveluasunnoiksi sekä rakentamaan uusia tiloja      
rakennukseen.                                  

SRV, Vahinko-Tapiola ja Henki-Tapiola allekirjoittivat syyskuussa        
urakkasopimuksen Helsingin Itäkeskuksen läheisyyteen sijoittuvan As. Oy     
Helsingin Vanhalinnan rakentamisesta. Rakennettavan kohteen laajuus on 42.000  
bruttoneliömetriä sisältäen mm. 309 vuokra-asuntoa sekä palvelu-, ravintola- ja 
liiketiloja.                                  

Katsauskauden aikana solmittiin myös mm. sopimus Metsätalon huoltotunnelin   
rakentamisesta Helsingin Yliopistolle Helsingin ydinkeskustaan, sovittiin uuden 
ratsastuskeskuksen rakentamisesta Ratsastuskeskus Primukselle Espooseen sekä  
aloitettiin Ilmariselle toimistorakennuksen saneeraustyöt Espoon Niittykumpuun. 
Malmin sairaala-alueen uudisrakentamisen ja peruskorjauksen valmistelevat työt 
aloitettiin Helsingissä, Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Mercurian lisätilojen 
rakentaminen Vantaalla sekä Lassila & Tikanojan tuotantolaitoksen rakentaminen 
Keravalla.                                   

SRV:n toteuttama Hakaniemenrannan virastotalo valittiin Senaatti-kiinteistöjen 
vuoden 2008 rakennushankkeeksi. Tunnustuksella Senaattikiinteistöt haluaa    
kannustaa ja tuoda esiin osaavia suunnittelijoita ja tekijöitä. Valinnassa   
otetaan huomioon yleiset laatukriteerit sekä yhteiskuntavastuullinen toiminta, 
asiakkaita tukeva ratkaisu sekä innovatiivisuus.                

Katsauskauden päättymisen jälkeen solmittiin SRV:n ja Ratahallintokeskuksen   
kanssa sopimus Kehärata-projektin ratatunneleiden louhinnasta. SRV vastaa    
projektissa Vantaan Ruskeasannan aseman, kehäratatunneleiden sekä kolmen kuilun 
louhinta-, lujitus, ja tiivistystöistä. Lisäksi allekirjoitettiin Suomen    
Messujen kanssa projektinjohtosopimus kokonaispinta-alaltaan noin 19.000    
bruttoneliömetrin uudisrakennuksen rakentamisesta Helsinkiin.          


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueliiketoiminta | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/  | 7-9/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 104,2 | 94,5 | 9,7  | 10,3 | 37,9  | 31,4  | 127,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 2,9  | 1,9  | 1,0  | 51,4 | 1,0  | 0,5  | 0,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %  | 2,7  | 2,0  |    |    | 2,7  | 1,7  | 0,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 186,5 | 186,3 | 0,2  | 0,1  |    |    | 154,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisesta liiketoiminnasta.     
Alueellinen liiketoiminta muodostuu asuntorakentamisen lisäksi liike-,     
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeista.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 104,2 milj. euroa 
(94,5 Me) ja liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (1,9 Me). Tilauskanta oli 186,5  
milj. euroa (186,3 Me). Liikevoiton kasvuun vaikutti urakkatuotannon volyymin  
kasvu, asuntomyynnin keskittyminen valmiisiin kohteisiin ja toteutetut     
kustannusten säästötoimenpiteet.                        

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,9 milj. euroa (31,4 Me) ja    
liikevoitto 1,0 milj. euroa (0,5 Me). Liikevoiton kasvuun vaikutti asuntomyynnin
vilkastuminen ja sen keskittyminen valmiisiin kohteisiin sekä toteutetut    
kustannusten säästötoimenpiteet. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa laski 
kolmen SRV Keski-Suomen, nyt jo päättyneen, työmaan 0,7 milj. euron       
tulosheikennykset.                               

Resursseja suunnattiin urakointiin ja katsauskauden aikana allekirjoitettiin  
urakkasopimuksia ulkopuolisten rakennuttajien kanssa yhteensä 131,1 milj. euron 
arvosta. Allekirjoitetuista sopimuksista yhteensä 78,9 milj. euroa on      
neuvottelu-urakoita, joissa SRV on toiminut myös hankkeen kehittäjänä. Tampereen
osuuskaupalle rakennetaan Nokialle S-ryhmän asumisen tavaratalo Kodin Terra ja 
ABC-huoltoasema. Vantaan kaupungin vuokrakäyttöön rakennetaan Pakkalanrinteen  
päiväkoti, sijoittajana hankkeessa toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö    
Ilmarinen. Scan-Auton kanssa allekirjoitettiin sopimus suurten ajoneuvojen   
huoltoon keskittyvän Scania-keskuksen rakentamisesta Jyväskylään. Jyväskylässä 
rakennetaan myös Cygnaeuksen koulukeskuksen väistötilat ja Nokialla Valintatalo.

Neuvottelu-urakkasopimuksin myytiin sijoittajille katsauskauden aikana 323 (76) 
asuntoa. Saton kanssa solmittiin urakkasopimus kahden, yhteensä 74 asunnon,   
asuinkerrostalon rakentamisesta aiemmin SRV:n omistamalle tontille Espoon    
Vallikalliossa. Asuntosäätiölle rakennetaan 50 asumisoikeusasuntoa Vantaalla  
Rekolaan Ulrikan-alueelle. Tampereen YH:lle rakennetaan Ylöjärvellä 40 asuntoa 
ja Tampereella Hennerin alueella SRV omistuksessa aiemmin olleelle tontille 42 
asuntoa. Jyväskylässä rakennetaan Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot ry:lle 
yhteensä 117 palveluasuntoa, joita tullaan käyttämään lähinnä vanhustenhoidossa.

Kilpailun kautta voitettuja urakkasopimuksia solmittiin yhteensä 52,3 milj.   
euroa arvosta. Merkittävimpiä näistä olivat pääkaupunkiseudulla HOAS:lle    
Helsingin Viikkiin rakennettava 104 asunnon kerrostalokohde sekä kahden     
taloyhtiön linjasaneeraukset Helsingin Haagassa. Joensuun kaupungille      
rakennettaan kaksi vuokrakerrostaloa, joihin valmistuu yhteensä 75 asuntoa.   
Ylöjärven kaupungin kanssa on tehty urakkasopimus terveyskeskuksen ja Tarvasjoen
kunnan kanssa Hyvinvointikeskuksen rakentamisesta. Varsinais-Suomen       
Kaukokiidolle rakennettaan Turun lentoaseman läheisyyteen Logicity-terminaali. 

Omaperusteisesta tuotannosta saatiin katsauskauden alussa myyntivalmiuteen   
neljän asunnon rivitalokohde Oulussa. Merkittävin rakenteilla ollut kohde    
Helsingin Oscar valmistui 10.10.                        

Katsauskauden aikana myytiin 121 (128) asuntoa. Kauden lopussa rakenteilla oli 
80 (251) asuntoa, joista 79 (232) asuntoa oli myymättä. Valmiita myynnissä   
olevia asuntoja oli 161 (140), joista 39 oli kauden päättyessä vuokrattu. Kauden
aikana valmistui 188 (260) omaperusteista asuntoa. SRV:llä on hallussaan useita 
keskeisellä sijailla sijaitsevia ja pitkälle suunniteltuja asuntohankkeita.   
Uusien perustajaurakointikohteiden aloittamiselle on asetettu tiukat kriteerit 
ja niiden aloittamista harkitaan ennakkomarkkinoinnin tulosten perusteella.   

SRV on tehnyt aloituspäätökset kahden kerrostalon rakentamisesta Vantaan    
Kartanonkoskelle (88 asuntoa), kahden kerrostalon rakentamisesta Martinlaakson 
juna-aseman läheisyyteen (67 asuntoa), rivitalon rakentamisesta Espoon     
Haukilahteen (7 asuntoa), kerrostalon rakentamisesta Parkanoon (28 asuntoa) ja 
kerrostalon rakentamisesta Jyväskylään (14 asuntoa). Nämä omaperusteiset    
asuntokohteet, yhteisarvoltaan noin 44 milj. euroa, eivät sisälly 30.9.2009   
tilauskantaan, koska kohteet eivät ole saavuttaneet vielä RS-valmiutta.     

--------------------------------------------------------------------------------
| Omaperusteiset    | 1-9/  | 1-9/  | muutos | 7-9/  | 7-9/  | 1-12/  |
| asuntokohteet    | 2009  | 2008  | , kpl | 2009  | 2008  | 2008  |
| Suomessa       |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset   | 4   | 110  | -106  | 0   | 49   | 110   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot    | 121  | 128  | -7   | 43   | 32   | 141   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet     | 188  | 260  | -72  | 37   | 31   | 260   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät | 161  | 140  | 21   |     |      | 133   |
| 1)          |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1)    | 80   | 251  | -171  |     |      | 265   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista myymättä 1) | 79   | 232  | -153  |     |      | 226   |
--------------------------------------------------------------------------------
1) kauden lopussa                                

SRV Keski-Suomessa Jyväskylän seudulla aloitettiin katsauskauden aikana     
YT-neuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuen. Neuvottelujen
tuloksena SRV lomautti kolme ja irtisanoi kolme toimihenkilöä. SRV Keski-Suomen 
aluejohtajana toiminut Erkki Jaala on siirtynyt pois SRV:n palveluksesta    
lokakuussa.                                   


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminta   | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/  | 7-9/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 19,6 | 49,8 | -30,3 | -60,8 | 6,2  | 21,0  | 60,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | -5,9 | 11,9 | -17,9 |    | -1,5  | 10,8  | 9,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %  | -30,3 | 24,0 |    |    | -24,1 | 51,5  | 15,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 26,3 | 40,2 | -13,9 | -34,6 |    |    | 35,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 19,6 milj. euroa (49,8 Me).    
Liikevoitto oli -5,9 milj. euroa (11,9 Me). Liikevaihtoon ja liikevoittoon   
vaikutti käynnissä olevien hankkeiden pieni määrä ja liikevoittoon lisäksi omien
hankkeiden kehittämiskustannukset ja liiketoiminnan kiinteät kustannukset.   
Vertailukauden liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvatti Jekaterinburgin hotellin  
myynti, josta kirjautui liikevaihtoon 13,3 milj. euroa ja liikevoittoon 12,9  
milj. euroa. Tilauskanta oli 26,3 milj. euroa (40,2 Me).            

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,2 milj. euroa (21,0 Me) ja    
liikevoitto -1,5 milj. euroa (10,8 Me). Liikevaihtoon vaikutti käynnissä olevien
hankkeiden pieni määrä ja liikevoittoon tämän lisäksi omien hankkeiden     
kehittämiskustannukset sekä liiketoiminnan kiinteät kustannukset. Vertailukauden
liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvatti em. hotellin myynti.           


Venäjä                                     

Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevan Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojekti 
on valmistunut shell & core valmiuteen. Moskovan toimistomarkkinoilla      
tapahtuneen kysynnän hiljentymisen johdosta toimisto-osan fit-out työt on    
päätetty tehdä itse ja tavoitteena on saada ne päätökseen vuoden loppuun    
mennessä. Kohteen vuokralaisneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. SRV toimii 
hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä              
projektinjohtourakoitsijana.                          

Moskovan alueella SRV:n kehittämän Mitishin kauppakeskushankkeen rakennuslupa  
saatiin kauden aikana. Kohteen sähköliittymän rakentamistyöt ovat käynnistyneet.
Hankkeen pääomistaja on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 75% osuudella.
Neuvottelut hankkeen rahoituksen toteutuksesta eivät ole onnistuneet      
maailmanlaajuisen rahoitustilanteen johdosta ja kohteen työmaaorganisaatio on  
toistaiseksi siirretty muihin hankkeisiin odottamaan lopullista         
investointipäätöstä. Lopullinen investointipäätös tehdään, kun hankkeen rahoitus
ja vuokralaisneuvottelut on saatu päätökseen. SRV:n omistus           
kauppakeskushankkeesta on 25 prosenttia ja SRV on sijoittanut siihen 7,0 milj. 
euroa.                                     

Pietarissa SRV jatkoi noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen kehittämistä.   
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- sekä     
hotelli-, ravintola- ja viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle    
rakennetaan toimitilat IBI -yliopiston käyttöön. Tavoitteena on, että alueen  
kokonaiskonseptin kehittäminen saadaan päätökseen vuoden 2009 aikana, jolloin  
edellytykset ensimmäisen vaiheen rakentamisen aloitukselle olisivat olemassa  
vuoden 2010 aikana. SRV on sijoittanut noin 50 milj. euroa maa-alueiden ja   
kiinteistöjen hankintaan. SRV:n lisäsijoitusten määrän maanhankintaan arvioidaan
olevan noin 10 milj. euroa. SRV omistaa tällä hetkellä hankkeesta 87,5%, mutta 
omistus tulee laskemaan 77,5 prosenttiin, kun yhteistyösopimuksen mukaisesti  
kaikki omistusjärjestelyt on saatu päätökseen.                 

Rezidor -konsernin Pietarissa operoiman Pribaltiskaja -hotellin saneeraustöiden 
II vaiheiden rakentaminen jatkui Pietarissa. Pulkovskaja hotellin II vaiheen  
saneeraus valmistui kauden aikana.                       

Pietarin Eurograd -logistiikka-alueen kehittämistä jatkettiin. SRV omistaa 49  
prosentin omistusosuuden venäläisestä yhtiöstä, jonka hallussa on 24,9 hehtaarin
maa-alue Pietarin pohjoispuolella kehätien välittömässä läheisyydessä.     
Kohteeseen suunnitellaan rakennettavan yli 100 000 neliömetriä logistiikkatiloja
useassa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Alueen kaavoitus          
logistiikka-alueeksi on saatu päätökseen. Kohteen suunnittelu on käynnistetty ja
I vaiheen vuokralaisneuvottelut ovat käynnissä.                 

Viipurissa Papulan asuntojen kysyntä jatkui heikkona kauden aikana, eikä yhtään 
uutta kauppaa tehty. Ensimmäisen vaiheen kohteesta oli myyty 30 asuntoa     
venäläiselle yritykselle, joka ei kuitenkaan kyennyt järjestämään rahoitusta  
hankinnalleen ja kauppa jouduttiin purkamaan. Kauden lopussa myynnissä oli 31  
(31) asuntoa.                                  
                                         
SRV sai päätökseen kauden aikana kiinteistörahaston perustamisen yhdessä VTB  
Capitalin ja Deutsche Bankin kanssa. Rahasto sijoittaa pääasiassa toimisto-,  
liiketila- ja hotellikohteiden sekä korkean tason asuntojen rakentamiseen    
Moskovassa ja Pietarissa.  Rahasto voi sijoittaa myös operoinnissa oleviin   
valmiisiin sijoituskohteisiin.                         
SRV:n osuus rahaston ensimmäisen vaiheen sijoitussitoumuksista on 20 milj.   
euroa. VTB Capital ja Deutsche Bank ovat myös sijoittajia rahastossa. Muita   
sijoittajia ovat eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera. Rahaston lopullinen  
tavoite sijoitussitoumusten määrästä on vähintään 300 milj. euroa, joka vastaa 
jopa 1 miljardin euron sijoitusvolyymia.                    
VTB Capital ja Deutsche Bank toimivat yhdessä rahaston varainhoitajina     
tehtävänään mm. sijoituskohteiden identifiointi ja rahoituksen järjestäminen  
hankkeisiin. SRV toimii rahastossa sekä sijoittajana että            
projektinjohtourakoitsijana ja arvioi saavansa rahaston kautta         
projektinjohtourakoita vähintään 200 milj. euron arvosta.            

Baltia                                     

Baltian liiketoimintavolyymi oli vähäinen. Uusia asuntokohteita ei suunnitella 
aloitettavaksi nykyisessä markkinatilanteessa. Virossa myytiin kauden aikana 6 
asuntoa (6), kauden lopussa myynnissä olevia asuntoja oli valmistuneissa    
kohteissa yhteensä 35 (41). Viron henkilöstömäärää sopeutettiin         
markkinatilanteeseen.                              

SRV ja International School of Latvia solmivat 9.4.2009 urakkasopimuksen    
kansainvälisen koulun rakentamisesta Riikaan. Kohteen suunnitteluvaihe on    
päättynyt ja tilaajan rahoituksen viivästymisen takia rakentamisen aloitus   
siirtyy vuodelle 2010.                             

SRV:n tytäryhtiö SRV Terbelat Sia on ollut kantajana kansainvälisessä      
välimiesoikeudessa Berliinissä riita-asiassa, joka on koskenut latvialaisen   
tilaajan, SIA Juglas Jaudan kanssa tehtyä sopimusta voimalaitoksen       
rakentamisesta Latviaan. SRV keskeytti työt tilaajan sopimusrikkomuksen takia ja
terminoi sopimuksen syksyllä 2007. Välimiesoikeus vahvisti 28.7.2009. SRV:n   
oikeuden sopimuksen päättämiseen tilaajasta johtuvista syistä ja velvoitti   
tilaajan maksamaan SRV:lle korvauksia korkoineen yhteensä noin 1,4 milj. euroa. 
Välimiesoikeuden päätöksen täytäntöönpanoa on haettava Latviassa paikallisessa 
alioikeudessa, jossa on myös käynnissä tilaajan samasta sopimuksesta käynnistämä
riita-asia SRV:tä vastaan.                           


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnot     | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/  | 7-9/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 6,4  | 8,5  | -2,1 | -24,4 | 2,1  | 2,7  | 11,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | -3,3 | -3,5 | 0,2  |    | -0,7  | -1,0  | -4,9  |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

Muiden toimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 6,4 milj. euroa (8,5 Me) ja 
liikevoitto -3,3 milj. euroa (-3,5 Me). Liikevaihdon laskuun vaikutti     
toimintavolyymin lasku. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,1 milj. 
euroa (2,7 Me) ja liikevoitto -0,7 milj. euroa (-1,0 Me). Liikevaihdon laskuun 
vaikutti toimintavolyymin lasku. Liiketappion pienenemiseen vaikuttivat     
kustannusten säästötoimenpiteet                         Rahoitus ja taloudellinen asema                         

Liiketoiminnan nettorahavirta parani ja oli -6,0 milj. euroa (-55,8 Me     
1-9/2008). Rahavirran paranemiseen vaikutti vaihto-omaisuuden kasvun selvä   
pieneneminen ja muun käyttöpääoman vapautuminen katsauskaudella. Konsernin oma 
pääoma oli 163,3 milj. euroa (170,2 Me 30.9.2008). Konsernin vaihto-omaisuus oli
304,0 milj. euroa (259,0 Me), josta maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus oli  
153,7 milj. euroa (119,2 me). Konsernin sijoitettu pääoma oli 356,5 milj. euroa 
(306,6 Me).                                   

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 104,8 milj. euroa, josta
konsernin rahavarojen osuus oli 3,9 milj. euroa ja sitovien nostamattomien   
rahoituslimiittien ja luottolupausten määrä 100,9 milj. euroa. Konsernin    
korolliset nettovelat olivat 189,2 milj. euroa 30.9.2009 (127,9 Me).      
Nettorahoituskulut olivat 3,7 milj. euroa (5,9 Me).               

SRV:n rakenteilla oleviin RS-järjestelmän mukaisiin omaperusteisiin kohteisiin, 
mukaan lukien valmiit myymättömät kohteet, on sitoutunut asuntotuotannossa   
Suomessa noin 79,3 milj. euroa. SRV arvioi, että kohteiden valmiiksi      
rakentamiseen sitoutuu vielä 4 milj. euroa. Nostamattomien yhtiölainojen määrä 
on 1,7 milj. euroa. Toimitilakohteisiin Suomessa on sitoutunut 33 milj. euroa ja
kohteiden valmiiksi rakentamiseen arvioidaan sitoutuvan vielä noin 0,7 milj.  
euroa. Kansainvälisiin kohteisiin on sitoutunut 40,3 milj. euroa, josta 1,9   
milj. euroa on Viron myymättömissä asuntokohteissa, 3,9 milj. euroa Viipurin  
myymättömissä asuntokohteissa ja 35,5 milj. euroa Etmian toimisto- ja Mitishin 
kauppakeskusprojekteissa.                            

Omavaraisuusaste oli 41,0 prosenttia (45,9 %). Omavaraisuusasteen ja      
nettovelkojen muutokseen vaikutti erityisesti vaihto-omaisuuden kasvu.     
Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 prosenttia (18,5 %) ja oman pääoman tuotto 1,1
prosenttia (14,6 %).                              

Investoinnit                                  

Konsernin investoinnit olivat 2,7 milj. euroa (22,8 Me) ja ne liittyivät pääosin
tytäryhtiön osakkeiden hankintaan. Vertailukauden investoinneista oli 18,2 milj.
euroa IBI:n hankkeeseen liittyviä rakennusinvestointeja.            

Rakentamattomat maa-alueet, hankintasitoumukset ja kehityssopimukset      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 30.9.2009     | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 193 000   | 269 000    | 859 000    | 1 321 000 |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutunut pääoma | 36     | 67      | 112      | 216    |
| ml.        |       |        |        |      |
| maksusitoumukset, |       |        |        |      |
| milj. euroa    |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 466 000   | 311 000    | 100 000    | 877 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy myös kaavoittamattomien maa-alueiden ja     |
| sopimuksiin perustuvien maa-alueiden arvioitu rakennusoikeus/rakennusvolyymi |
| SRV:n kokonaan ja osittain omistamissa kohteissa               |
--------------------------------------------------------------------------------

Oulun kaupunki myönsi maaliskuussa SRV:lle suunnitteluvarauksen noin 5 hehtaarin
suuruiselle maa-alueelle Oulun Sataman välittömässä läheisyydessä. SRV:n    
tarkoituksena on kehittää maa-alueelle logistiikka- ja             
toimitilarakennushankkeita yhteistyössä Oulun Sataman ja alueella toimivien   
yritysten kanssa.                                

SRV:n konsernirakenne                              

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää   
liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita.  
Yhtiö toimii Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltian maissa. SRV Yhtiöt Oyj on   
konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja   
hallinnon tehtävistä. Hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja    
palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja.                  

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja      
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Toimitilaliiketoiminnan muodostaa SRV Toimitilat Oy:n liiketoiminta. Asunto- ja 
alueliiketoiminnan muodostaa SRV Asunnot Oy:n ja alueellisten tytäryhtiöiden  
liiketoiminnat. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostaa SRV International    
alakonsernin liiketoiminnot Venäjällä ja Baltiassa. Muut toiminnot muodostuvat 
pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n toiminnoista.           

Muutokset konsernirakenteessa                          

SRV Yhtiöt Oyj hankki kesäkuussa 2009 Pirkanmaan Projektitoimi Oy:n 100%    
omistukseensa. Konsernin liiketoimintarakenteen ja toiminnan tehostamiseksi SRV 
aloitti yhtiön fuusiomenettelyn SRV Asunnot Oy:n kanssa heinäkuussa 2009.    
Pirkanmaan Projektitoimi jatkaa toimintaansa SRV Pirkanmaa -toiminimen alla.  

Tehostamistoimenpiteet                             

SRV aloitti 19.1. neuvottelut konsernin henkilömäärän sopeuttamiseksi      
markkinatilanteen mukaisesti. Konsernin suomalaisia yhtiöitä koskeneet     
yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 26.3. ja niiden tuloksena SRV lomauttaa 60 
henkilöä vuoden 2009 aikana. Lomautustoimenpiteiden lisäksi konsernin kotimaan 
toimihenkilöiden kanssa sovittiin lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi. Vastaava 
prosessi on käynnistetty konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Näillä ja konsernin 
muilla säästötoimenpiteillä tavoitellaan noin 6 miljoonan euron säästöjä vuonna 
2009.                                      

Henkilöstö                                   

SRV:n henkilöstömäärä oli keskimäärin 783 (865) henkilöä, joista toimihenkilöitä
551 (613). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 55 (66) toimihenkilöä.    
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 747 (904) henkilöä, joista 
emoyhtiössä 47 (69). Ulkomaan tytäryhtiöissä ja edustustoissa työskentelee   
keskimäärin 17 prosenttia (14,6) henkilöstöstä. Katsauskauden lopussa SRV:n   
toiminnoissa Suomessa työskenteli 20 (35) työharjoittelijaa (kesä- ja      
työharjoittelijat sekä opinnäytetyön tekijät).                 --------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin  | 30.9.2009  | 30.9.2008  | Osuus konsernin |
|               |       |       | henkilöstöstä  |
|               |       |       | 30.9.2009, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 278     | 297     | 37,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 225     | 296     | 30,1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 164     | 212     | 22,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 80      | 99     | 10,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 747     | 904     | 100,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                        
Vuoden 2009 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 70  
henkilöä ja palkkio perustuu pääosin konsernin ja osin liiketoimintojen     
tulokseen. Ansaintajaksolta 2009 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä    
enintään noin 380 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja enintään tätä osakemäärää  
vastaavan rahamäärän ennakonpidätystä varten.                  

Rakentamisen näkymät                              

Nopean taantumisen jälkeen maailmantaloudessa on havaittavissa tasaantumisen  
merkkejä. Elpyminen on kuitenkin hidasta ja tilanne kiinteistö- ja       
rakennusmarkkinoilla jatkuu haasteellisena. Suomen talouden ennakoidaan     
supistuvan 4,5-7,0 prosenttia vuonna 2009.                   

Rakennuslupien kokonaismäärä on edelleen vähentynyt kaikissa rakennustyypeissä 
lukuun ottamatta julkisia rakennuksia. Rakennuskustannusten lasku on      
tasaantunut. Aliurakoinnin ja materiaalien saatavuus on hyvä. Työttömyys    
rakennusalalla on kasvussa. Valtion tukitoimet ovat käynnissä.         

Asuntomarkkinoilla kehitys on jatkunut edellisvuoden jälkipuoliskoa       
positiivisempana ja kuluttajien luottamus on vahvistunut korkotason pysyessä  
matalana. Uusia omaperusteisia asuntokohteita on kysynnän kasvun takia myös   
aloitettu. Lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoihin vaikuttaa negatiivisesti   
heikentyvä työllisyyskehitys.                          

Toimistorakentamisessa uudet aloitukset ovat vähentyneet selvästi ja      
toimistotilojen vajaakäyttöasteet nousevat uusien tilojen valmistuessa. Liike- 
ja logistiikkarakentamisessa lähitulevaisuuden näkymät ovat hieman paremmat.  

Korjausrakentaminen jatkaa kasvuaan kuluvana vuonna ja pitkällä tähtäimellä   
kasvua ylläpitävät rakennuskannan kasvu, sen vanheneminen sekä rakennusten   
teknisen laadun ja energiatehokkuuden nostaminen nykyaikaiselle tasolle. Maa- ja
vesirakennusalan näkymät ovat heikentyneet valtion tukitoimista huolimatta.   

Baltian maiden talous on pysynyt heikkona. Viron, Latvian ja Liettuan      
kokonaistuotanto supistuu kuluvana vuonna merkittävästi . Kiinteistömarkkinat  
ovat selvästi jäähtyneet ja rakentaminen hiljentynyt. Lyhyellä aikavälillä   
Baltian maiden taloudellinen tilanne jatkuu edelleen vaikeana.         

Venäjän markkinatilanne on jatkunut haastavana. Investointien heikko kehitys on 
heijastunut voimakkaasti myös rakentamiseen vähentäen sitä merkittävästi.    
Luototuksen saatavuus on edelleen hiekkoa. Inflaatio on hidastunut, mutta on  
edelleen korkealla tasolla ja sen ennustetaan painuvan alle 10 prosentin    
aikaisintaan vuonna 2010.                            

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n liiketoiminnan kassavirtaan että  
rahoituskustannuksiin. Yleinen taloussuhdanne on heikko ja vähentää       
kiinteistöinvestointien määrää. Korot ovat matalia, mutta pankkirahoituksen   
saatavuus on heikkoa ja lainamarginaalit ovat nousseet korkealle. Pankkien oman 
jälleenrahoituksen kallistuminen on lyhentänyt asiakkaiden lainamaturiteetteja. 
Kansainvälinen finanssikriisi vaikeuttaa SRV:n asiakkaiden rahoitusta ja    
kiinteistömarkkinoiden toimivuutta kaikilla SRV:n toiminta-alueilla ja     
erityisesti Venäjällä. Kiinteistöjen arvoihin kohdistuu paineita ja rahoituksen 
saannin vaikeutuminen on vähentänyt kiinteistökauppojen määrää sekä uusien   
hankkeiden aloituksia. Finanssikriisi on lisännyt SRV:n riskiä joutua sitomaan 
pääomia hankkeisiin aiottua pidempään.                     

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen 
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.        
Omaperusteisten hankkeiden tuloutumishetki on riippuvainen kohteiden      
myyntiasteesta. Hankkeiden myyntiin vaikuttaa mm. ostajien rahoituksen saatavuus
ja kohteen vuokrausaste. Myyntien siirtyessä eteenpäin liikevaihdon ja     
liikevoiton tuloutuminen siirtyy vastaavasti. Omaperusteisten hankkeiden    
aloitusten siirtyminen kasvattaa kuluksi kirjattavaa kehityskustannusten määrää.
Asuntomyynti on hieman vilkastunut Suomessa, mutta Virossa se on edelleen    
pysähdyksissä. Asuntomyynnin hidastuminen kasvattaa myynti-, markkinointi- ja  
korkokustannusten määrää omaperusteisessa asuntotuotannossa.          

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä,
joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta. Huonossa     
suhdannetilanteessa kasvavat myös aliurakoitsijoihin liittyvät taloudelliset  
riskit (mm. työmarkkinahäiriöt, konkurssit ja harmaa talous). SRV:n       
toimintamalli edellyttää osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön riittävää   
saatavuutta. Rakennusprojekteissa on lisäksi muita riskejä tapauskohtaisesti  
liittyen kohteiden suunnitteluun ja rakentamiseen (mm. uudet ja vaikeat     
suunnitelmaratkaisut, lämmön- ja vedeneristykset, työturvallisuus). Rakentamisen
jälkeiset takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät pisimmillään 10 vuotta.     

Kiinteistöhankkeissa on maanhankintariskien lisäksi mm. kaavoituksen      
toteutumiseen, maaperään, rahoitukseen, hankkeen kaupallistamiseen,       
yhteistyökumppaneihin, hankkeen maantieteelliseen sijaintiin ja kohdetyyppiin  
liittyviä riskejä. SRV on panostanut strategiansa mukaisesti omaperusteisiin  
hankkeisiin ja on kasvattanut maanhankintaansa Suomessa ja erityisesti     
Venäjällä. Kansainvälisen rahoitusmarkkinan kriisi on heikentänyt olennaisesti 
kiinteistöhankkeiden rahoituksen saatavuutta kiinteistöjen kehittämiseen ja   
kiinteistösijoituksiin sekä lykännyt hankkeiden aloituspäätöksiä.        

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty tarkempi selvitys vuoden
2008 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Valuuttariskit jaetaan transaktioriskiin ja 
translaatioriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan ja rahoituksen    
valuuttamääräisiin virtoihin. Translaatioriski käsittää ulkomaisiin       
tytäryrityksiin tehdyt sijoitukset, joiden laskennalliset vaikutukset näkyvät  
konsernin yhdistelyssä oman pääoman muuntoeroissa.               

Likviditeettiriskillä voi olla vaikutusta konsernin tulokseen ja kassavirtaan, 
mikäli konserni ei pysty varmistamaan riittävää rahoitusta toiminnalleen. SRV  
ylläpitää riittävää likviditeettiä tehokkaalla kassanhallinnalla ja siihen   
liitetyillä ratkaisuilla, kuten toistaiseksi voimassaolevilla sitovilla     
tililuotoilla. Yhtiöllä on pitkäaikainen sitova maksuvalmiusjärjestely (100   
milj. euroa), joka erääntyy 2012. Yhtiön rahoitussopimuksissa on tavanomaisia  
sopimusehtoja. Taloudellisena sopimusehtona on omavaraisuusaste.        

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. SRV pyrkii myös kattamaan toimintaansa liittyvät 
riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin. Selvitys SRV:n riskeistä,        
riskienhallinnasta ja hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden 2008   
vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.              

SRV arvioi, ettei katsauskaudella ole tapahtunut muita oleellisia muutoksia   
yhtiön riskeissä.                                

Hallinto ja yhtiökokouksen päätökset                      

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2009. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta. Osingon   
maksupäiväksi päätettiin 3.4.2009. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo 
Kokkila ja hallituksen jäseniksi Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Hannu    
Leinonen ja Matti Mustaniemi. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö  
Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Rytilahti,  
KHT.                                      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta  
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo    
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Yhtiökokous   
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan
tai maksutta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä   
lukien.                                     

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 25.3.2009 Lasse Kurkilahden    
hallituksen varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen tarkastusvaliokunnan    
puheenjohtajaksi, Lasse Kurkilahden tarkastusvaliokunnan jäseneksi, Jukka    
Hienosen ja Hannu Leinosen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi sekä  
Ilpo Kokkilan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.       

SRV:n toimitusjohtaja Eero Heliövaara erosi 12.8.2009 SRV:n palveluksesta.   
Hallitus nimitti toimitusjohtajaksi varatoimitusjohtaja Hannu Linnoisen ja   
aloitti uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.                  

SRV:n hallituksen jäsen Hannu Leinonen pyysi 9.9.2009 eroa hallituksen     
jäsenyydestä 1.10.2009 alkaen siirtyessään Destia Oy:n toimitusjohtajaksi. Uusi 
hallituksen jäsen valitaan seuraavassa yhtiökokouksessa.            


Osakkeet ja omistus                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi     
osakesarja. SRV:llä oli 30.9.2009 yhteensä 5 898 osakkeenomistajaa.       

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä katsauskauden lopussa oli 5,64  
euroa (3,47 eur 31.12.2008). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 5,94 euroa
ja alin 2,75 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos    
vastaavana aikana oli 17,9 % ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin  
64,9 %.                                     

Katsauskauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 201,8 milj. euroa ilman   
konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 
7,6 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 27,9 milj. euroa.                

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti käyttää valtuutusta hankkia omia osakkeita   
13.5.2009. Omien osakkeiden ostot aloitettiin 25.5.2009. SRV Yhtiöt Oyj:n    
tytäryhtiöllä SRV Kalusto Oy:llä oli katsauskauden lopussa 215 562 kappaletta  
SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita, jotka on hankittu SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Henkilöstö
Oy:n sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti. SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto 
Oy:n hallussa oli 30.9.2009 yhteensä 980 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joiden 
osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä 
2,7 prosenttia. 10.11.2009 konsernin hallussa oli 1 000 000 osaketta (2,7    
prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta     
äänimäärästä).                                 

Eero Heliövaara, SRV Yhtiöt Oyj ja Ilpo Kokkila tekivät 11.8.2009 sopimuksen,  
jonka perusteella SRV Yhtiöt Oyj ja Ilpo Kokkila sitoutuvat ostamaan tai    
osoittamaan ostajan Eero Heliövaaran omistamille 1 909 483 SRV:n osakkeelle   
siten, että kaikki osakkeet on myyty viimeistään 5.1.2010 ja niistä saatu    
kauppahinta on keskimäärin 4,45 euroa osakkeelta. Sopimus johtaa osakkeiden   
luovuttamiseen siten, että arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu, 
äänimäärästä ja osakkeiden määrästä laskettava yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 
liputusraja alittuu.                              

Taloudelliset tavoitteet                            

Hallitus on asettanut SRV:n tavoitteeksi keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli 
30 prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä  
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja      
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin           
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin 
omavaraisuusastetta.                              

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut liiketoiminnan 
kasvunäkymiä ja omaperusteisten hankkeiden myyntien toteutumisella on olennainen
vaikutus kannattavuuden kehitykseen. Asetetut taloudelliset tavoitteet eivät ole
saavutettavissa nykyisessä taloustilanteessa. Yhtiön kannattavuutta pyritään  
ylläpitämään toimintaa tehostamalla ja myös kustannuksia pienentämällä.     Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Toimitilaliiketoiminnan uusien sopimusten määrä kasvoi lokakuussa 42,5 milj.  
eurolla. Asunto- ja alueliiketoiminnassa myytiin lokakuun aikana 21 asuntoa (6 
asuntoa 10/2008) ja uusien sopimusten määrä kasvoi 21,5 milj. eurolla.     

Näkymät vuodelle 2009 ennallaan                         

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut        
kiinteistöinvestointien rahoitusta ja heikentänyt talousnäkymiä. Uusien     
hankkeiden aloituspäätösten toteutumiseen ja erityisesti asuntomyyntiin     
kohdistuu epävarmuuksia.                            

Vuoden 2009 liikevaihdon, liikevoiton ja tuloksen kehittymiseen vaikuttavat   
omaperusteisten kohteiden myynnin onnistuminen ja uuden työkannan määrä.    
Kustannuksia leikataan kannattavuuden parantamiseksi.              

Vuoden 2009 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan edellistä vuotta   
alemmat, mutta tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan selvästi positiivinen.  

Espoo 11.11.2009                                Hallitus                                    

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        

Lisätietoja:                                  

Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850  
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 275, +358 (50) 372 5229     

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.srv.fi       

Tiedotteen keskeiset tunnusluvut:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 1-9/ | 1-9/  | 7-9/  | 7-9/  | 1-12/ |
|             |    | 2009 | 2008  | 2009  | 2008  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | milj. | 264,9 | 415,5 | 84,3  | 126,7 | 537,0 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | milj. | 7,2  | 32,2  | 1,8  | 14,1  | 32,9  |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %     | %   | 2,7  | 7,7  | 2,1  | 11,1  | 6,1  |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | milj. | 3,5  | 26,3  | 0,6  | 11,2  | 23,7  |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %  | %   | 1,3  | 6,3  | 0,7  | 8,8  | 4,4  |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | milj. | 1,3  | 17,9  | 0,1  | 7,8  | 15,7  |
| kuuluva tulos      | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto 1) | %   | 1,1  | 14,6  |    |    | 9,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | %   | 4,8  | 18,5  |    |    | 12,9  |
| tuotto 1)        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | milj. | 356,5 | 306,6 |    |    | 339,4 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste    | %   | 41,0 | 45,9  |    |    | 41,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka  | milj. | 189,2 | 127,9 |    |    | 169,4 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste    | %   | 115,9 | 75,2  |    |    | 101,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta       | milj. | 464,8 | 455,2 |    |    | 455,3 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset    | milj. | 275,8 | 283,7 |    |    | 399,1 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin |    | 783  | 865  |    |    | 871  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen   | milj. |  2,7 | 22,8  | 0,4  | 1,2  | 16,8  |
| pysyviin vastaaviin   | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen   | %   | 1,0  | 5,5  | 0,5  | 0,9  | 3,1  |
| pysyviin vastaaviin, % |    |    |    |    |    |    |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 0,04 | 0,49  | 0,01  | 0,21  | 0,43  |
| osakekohtainen tulos  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 4,46 | 4,61  | -   | -   | 4,54  |
| osakekohtainen oma   |    |    |    |    |    |    |
| pääoma         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | -   | -   | -   | -   | 0,12  |
| osakekohtainen osinko  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta    | %   | -   | -   | -   | -   | 27,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen      | %   | -   | -   | -   | -   | 3,5  |
| osinkotuotto      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde   |    | -   | -   | -   | -   | 8,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys |    |    |    | -   | -   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kurssi kauden lopussa | euroa | 5,64 | 4,19  | -   | -   | 3,47  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi      | euroa | 3,89 | 4,30  | -   | -   | 5,05  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin kurssi      | euroa | 2,75 | 3,90  | -   | -   | 2,82  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin kurssi      | euroa | 5,94 | 6,60  | -   | -   | 6,60  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan       | milj. | 201,8 | 152,4 | -   | -   | 125,7 |
| markkina-arvo kauden  | euroa |    |    |    |    |    |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon   | 1 000 | 7 646 | 12 284 | -   | -   | 13 543 |
| kehitys         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon   | %   | 21,2 | 33,6  | -   | -   | 37,1  |
| kehitys         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän  | 1 000 | 36  | 36 613 | -   | -   | 36 526 |
| painotettu keskiarvo  |    | 075  |    |    |    |    |
| kauden aikana      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  | 1 000 | 35  | 36 361 | -   | -   | 36 210 |
| kauden lopussa     |    | 788  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   


Tunnuslukujen laskentakaavat:                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %     | Korolliset nettovelat x 100/         |
|               | Oma pääoma yhteensä              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    | (Voitto ennen veroja - verot) x 100/     |
|               | (Oma pääoma yhteensä, keskimäärin)      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman      | (Voitto ennen veroja + korko- ja muut     |
| tuotto, %          | rahoituskulut) x 100/             |
|               | Sijoitettu pääoma keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     | Oma pääoma yhteensä x 100/          |
|               | (Taseen loppusumma - saadut ennakot)     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | Taseen loppusumma - korottomat velat -    |
|               | laskennalliset verovelat - varaukset     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen tulos     | tilikauden voitto/              |
|               | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä      |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen omapääoma   | omapääoma/                  |
|               | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä    |
|               | tilikauden lopussa              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     | Viimeinen kaupantekokurssi tilikauden     |
|               | lopussa/                   |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %     | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi         | Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto/    |
|               | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x     |
| kauden lopussa        | viimeinen kaupantekokurssi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys  | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus   |
|               | osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä   |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------


SRV Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2009: taulukko-osa          

LIITTEET                                    
1) Konserniosavuosikatsaustietoja: tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma,   
laskelma oman pääoman                              
muutoksista, vaihto-omaisuus, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu    
2) Kehitys neljännesvuosittain                         
3) Segmenttitiedot                               
4) Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                      

1. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2009                       

IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja segmenttijako                    

SRV -konserni (SRV) siirtyi 1.1.2006 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön 
(International Financial Reporting Standards). SRV on soveltanut        
osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2008. Taulukoiden luvut on pyöristetty, joka pitää ottaa 
huomioon yhteissummia laskettaessa. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34     
-standardin mukaisesti ja esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.    

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  

Arvio uusien standardien sekä muutosten ja tulkintojen vaikutuksista:      

-IAS 23 Vieraan pääoman menot. Vuonna 2009 ja sen jälkeen alkaviin       
rakennushankkeisiin kohdistuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi    
hankintamenoa ja kirjataan kuluksi hankkeen tuloutuksen yhteydessä. Tällä    
muutoksella on vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan ja raportoitaviin  
tietoihin. Katsauskaudella 1.1.-30.9.2009 muutoksella oli kuitenkin vain    
vähäinen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan.               

-IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Konserni esittää vuodesta 2009 alkaen    
tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman. Laajaan tuloslaskelmaan sisällytetään 
ne omassa pääomassa tapahtuneet muutokset, jotka johtuvat liiketoimista muiden 
tahojen kuin yhtiön omistajien kanssa.                     

Arvio tulevien tulkintojen vaikutuksista:                    

- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta täsmentää sitä milloin 
rakentamisessa syntyvien tuottojen kirjaamisessa voidaan noudattaa       
valmistusateen mukaista tuloutusta ja milloin tuloutuksen tulee tapahtua    
luovutuksen perusteella. Tulkintaohjeen käyttöönotolla tulee olemaan pääasiassa 
vaikutusta SRV-konsernin harjoittaman asuntojen perustajaurakoinnin tuloutukseen
ja se vaikuttaa sekä konsernin taloudelliseen asemaan että raportoitaviin    
tietoihin. Tällä hetkellä asuntojen perustajaurakointi tuloutetaan       
valmistusasteen mukaisesti. Tulkintaohjeen käyttööoton myötä asuntojen     
perustajaurakoinnissa siirryttäisiin luovutuksen mukaiseen tuloutukseen. EU   
hyväksyi tulkintaohjeen 22.7.2009 ja tulkintaohjetta ryhdytään soveltamaan   
1.1.2010 alkavalla tilikaudella.                        
                                        

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin     | 1-9/ | 1-9/ | muuto | muuto | 7-9/  | 7-9/  | 1-12/ |
| tuloslaskelma   | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
| (milj. eur)    |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 264,9 | 415,5 | -150, | -36,3 | 84,3  | 126,7 | 537,0 |
|          |    |    | 7   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | 1,6  | 1,0  | 0,6  | 64,9 | 0,5  | 0,4  | 1,4  |
| muut tuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja   | 7,8  | 24,9 | -17,1 | -68,8 | -2,5  | 11,2  | 53,5  |
| keskeneräisten  |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotteiden    |    |    |    |    |    |    |    |
| varastojen muutos |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja    | -224, | -361, | 137,5 | -38,0 | -68,1 | -109,4 | -495,3 |
| palveluiden    | 5   | 9   |    |    |    |    |    |
| käyttö      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksis | -32,2 | -34,2 | 1,9  | -5,6 | -9,0  | -10,4 | -46,3 |
| ta aiheutuneet  |    |    |    |    |    |    |    |
| kulut       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    | -2,9 | -2,1 | -0,8 | 36,1 | -1,1  | -0,7  | -3,2  |
| arvonalentumiset |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | -7,5 | -11,1 | 3,6  | -32,1 | -2,3  | -3,7  | -14,1 |
| muut kulut    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 7,2  | 32,2 | -25,0 | -77,7 | 1,8  | 14,1  | 32,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot  | 5,5  | 3,3  | 2,2  | 65,4 | 4,2  | 0,4  | 4,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut   | -9,2 | -9,2 | 0,0  | -0,5 | -5,5  | -3,3  | -13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -3,7 | -5,9 |    |    | -1,2  | -2,9  | -9,2  |
| -kulut yhteensä  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   | 3,5  | 26,3 | -22,8 | -86,7 | 0,6  | 11,2  | 23,7  |
| veroja      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     | -2,1 | -8,3 | 6,1  | -74,2 | -0,4  | -3,6  | -8,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden   | 1,4  | 18,0 | -16,7 | -92,4 | 0,1  | 7,6  | 15,3  |
| voitto      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     | 1,3  | 17,9 |    |    | 0,1  | 7,8  | 15,7  |
| omistajille    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   | 0,1  | 0,1  |    |    | 0,0  | -0,2  | -0,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     | 0,04 | 0,49 |     | -91,8 | 0,01  | 0,21  | 0,43  |
| omistajille    |    |    |    |    |    |    |    |
| kuuluvasta    |    |    |    |    |    |    |    |
| voitosta laskettu |    |    |    |    |    |    |    |
| osakekohtainen  |    |    |    |    |    |    |    |
| tulos       |    |    |    |    |    |    |    |
| (laimentamaton ja |    |    |    |    |    |    |    |
| laimennettu)   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|                  | IFRS | IFRS | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja       |        | 1-9/ | 1-9/ | 7-9/  | 7-9/  | 1-12/ |
| tuloslaskelma   |        | 2009 | 2008 | 2009  | 2008  | 2008  |
| (milj. eur)    |        |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto       | 1,4  | 18,0 | 0,1  | 7,6  | 15,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan suoraan kirjatut  |    |    |    |    |    |
| erät:               |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen | 0,0  | -0,1 | 0,0  | -0,1  | -0,1  |
| muuntamisesta johtuvat voitot ja |    |    |    |    |    |
| tappiot              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -0,1  |
| rahoitusvarojen arvostamisesta  |    |    |    |    |    |
| johtuvat voitot ja tappiot    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausinstrumenteista johtuvien | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| voittojen ja tappioiden tehokas  |    |    |    |    |    |
| osuus rahavirran suojauksessa   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen vero omaan     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| pääomaan kirjatuista eristä    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut erät   | 0,0  | -0,1 | 0,0  | 0,0  | -0,1  |
| oikaistuna veroilla        |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos        | 1,4  | 18,0 | 0,1  | 7,5  | 15,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       | 1,3  | 17,9 | 0,1  | 7,5  | 15,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle           | 0,1  | 0,1  | 0,0  | 0,0  | -0,4  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 30.9.09  | 30.9.08  | %     | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         | 16,9   | 25,9   | -35,0   | 19,0   |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot          | 1,7    | 1,7    | 0,0    | 1,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 0,4    | 0,6    | -28,6   | 0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat      | 4,3    | 4,4    | -1,0   | 4,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset           | 13,8   | 5,8    | 136,2   | 6,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 2,2    | 1,5    | 42,8   | 1,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 39,3   | 40,0   | -1,8   | 33,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus       | 304,0   | 259,0   | 17,3   | 294,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    | 69,4   | 87,3   | -20,6   | 86,7   |
| saamiset           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 5,8    | 4,4    | 31,3   | 5,1    |
| tuloon perustuvat      |      |      |      |      |
| verosaamiset         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          | 3,9    | 8,5    | -54,5   | 3,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 383,0   | 359,3   | 6,6    | 390,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ        | 422,3   | 399,3   | 5,8    | 423,8   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 30.9.09  | 30.9.08  | %     | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |      |      |      |      |
| kuuluva oma pääoma      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         | 3,1    | 3,1    | 0,0    | 3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman    | 87,3   | 87,3   | 0,0    | 87,3   |
| pääoman rahasto       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          | 0,0    | 0,0    |      | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto      | -0,1   | 0,0    |      | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    | 69,3   | 77,1   | -10,2   | 74,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | 159,6   | 167,5   | -4,7   | 164,3   |
| kuuluva oma pääoma yhteensä |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      | 3,8    | 2,7    | 41,6   | 2,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä     | 163,3   | 170,2   | -4,0   | 166,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat   | 0,3    | 0,2    | 83,0   | 0,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 4,2    | 5,4    | -22,0   | 5,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 92,9   | 55,9   | 66,0   | 69,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat          |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 97,4   | 61,5   | 58,3   | 75,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat   | 54,7   | 78,2   | -30,1   | 66,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 3,3    | 4,9    | -31,7   | 8,0    |
| tuloon perustuvat verovelat |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 3,2    | 4,0    | -19,0   | 3,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 100,2   | 80,5   | 24,6   | 103,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 161,5   | 167,5   | -3,6   | 181,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 258,9   | 229,1   | 13,0   | 257,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 422,3   | 399,3   | 5,8    | 423,8   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma      | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-9/2009 | 1-9/2008  | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto          | 1,4    | 18,0    | 15,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:               |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     | 2,9    | 2,1    | 3,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity      | 1,5    | -0,6    | -0,5    |
| maksutapahtumaa            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 3,7    | 5,9    | 9,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| hyödykkeiden myyntivoitot       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 | 2,1    | 8,3    | 8,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä           | 10,2   | 15,6    | 20,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:        |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | -2,7   | -8,5    | -12,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos   | 17,8   | 10,9    | 14,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        | -7,3   | -62,6   | -98,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos    | -11,3   | -21,2   | -31,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä    | -3,5   | -81,4   | -128,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             | -10,5   | -7,8    | -13,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              | 4,4    | 6,2    | 6,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot             | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             | -7,9   | -6,4    | -4,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | -14,0   | -8,0    | -10,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     | -6,0   | -55,8   | -103,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen   | -2,0   | -1,3    | -1,3    |
| hankinta vähennettynä hankintahetken  |      |      |      |
| rahavaroilla              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       | -0,6   | -19,7   | -13,7   |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       | 0,0    | -0,3    | -0,3    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin       | -0,1   | -1,5    | -1,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,1    | 0,1    |
| hyödykkeiden myynti          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti           | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -2,7   | -22,7   | -16,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut varat       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainojen nostot          | 15,3   | 42,0    | 68,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainojen takaisinmaksut      | -20,8   | -9,5    | -10,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainasaamisten muutos       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos          | 2,1    | 22,5    | 30,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos        | 18,6   | 16,3    | 18,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta       | -1,7   | -1,4    | -1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | -4,4   | -4,4    | -4,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       | 9,3    | 65,6    | 101,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           | 0,5    | -12,9   | -18,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      | 3,4    | 21,4    | 21,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa      | 3,9    | 8,5    | 3,4    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | IFRS  | IFRS  | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 30.9.09 | 30.9.08 | %    | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet        | 0,0   | 0,0   |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt         | 64,5  | 89,6  | -28,0  | 100,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt     | 153,7  | 119,2  | 28,9   | 142,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja        | 67,4  | 30,2  | 123,4  | 34,0   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           | 3,6   | 6,6   | -45,8  | 3,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        | 14,8  | 13,4  | 10,7   | 14,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         | 304,0  | 259,0  | 17,3   | 294,8  |
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.9.2009          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 74,1 | 164, | 2,3  | 166,6 |
| 1.1.2009   |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    | 0,0  | 0,0 |    | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    |    |     |    | -0,2 | -0,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | -0,2 | -0,2 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |    |    |    |     |    | 1,3 | 1,3 |     |     |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 1,3 | 1,3 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,3 | -4,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkio |    |    |    |     |    | 0,1 | 0,1 |     |     |
| järjestelmä |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -1,7 | -1,7 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | -0,1 | 69,3 | 159, | 3,8  | 163,3 |
| 30.9.2009  |   |   |   |    |   |   | 6  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.9.2008          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  |    | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 1.1.2008   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   |   | 0,0  |   |   | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |   |   | 0,0 |    |   | 0,0 | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |    |    |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |   |   |   |    |   | 17,9 | 17,9 |    |    |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 17,9 | 17,9 |    |    |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |   | -4,4 | -4,4 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   |   |    |   | -1,1 | -1,1 |    |    |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 77,1 | 167, | 2,7  | 170,2 |
| 30.9.2008  |   |   |   |    |   |   | 5  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2008          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 1.1.2008   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    | 0,0 |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |     |    | 15,7 | 15,7 |     |     |
| voitto    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 15,7 | 15,7 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,4 | -4,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -1,9 | -1,9 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 74,1 | 164, | 2,3  | 166,6 |
| 31.12.2008  |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset         | IFRS  | IFRS  | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 30.9.09 | 30.9.08 | %    | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset   | 111,3  | 99,3  | 12,1   | 114,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit           | 0,0   | 0,0   |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten  | 0,0   | 0,4   | -100,0  | 0,4   |
| hankkeiden veloista        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset   | 22,1  | 2,3   | 859,2  | 2,7   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu        | IFRS      | IFRS     | IFRS        |
| johdannaissopimuksist | 30.9.09    | 30.9.08    | 31.12.08      |
| a           |        |        |           |
| (milj. euroa)     |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Käyvät arvot  | Käyvät arvot | Käyvät arvot    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan   | Posit | Negat. | Posit | Negat | Posit | Negat.   |
| ulkopuoliset     | .   |    | .   | .   | .   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,4  | 0,0  | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset | 0,0  | 0,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    |    |    |    |    |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    | IFRS  |    | IFRS |    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    | 30.9.0 |    | 30.9. |    | 31.12.08  |
|            |    | 9   |    | 08  |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten |    |    |    |    |    |        |
| nimellisarvot     |    |    |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit   |    | 0,0  |    | 8,4  |    | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset |    | 63,4  |    | 14,8 |    | 18,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän      |  |
| markkinahintoihin.                           |  |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen           |  |
| kassavirran suojaamiseen.                        |  |
--------------------------------------------------------------------------------

2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain          

--------------------------------------------------------------------------------
| SRV konserni  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 7-9/0 | 4-6/ | 1-3/ | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |    |
|        | 9   | 09  | 09  | /08  | 8   | 8   | 8   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 84,3 | 94,2 | 86,4 | 121,4 | 126,7 | 142,4 | 146,4 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 1,8  | 3,5 | 1,9 | 0,7  | 14,1 | 9,2  | 8,9  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -1,2 | -1,0 | -1,5 | -3,3 | -2,9 | -2,4 | -0,6 |    |
| ja -kulut ,  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| yht.      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  | 0,6  | 2,5 | 0,4 | -2,6 | 11,2 | 6,8  | 8,3  |    |
| veroja     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton | 464,8 | 458, | 453, | 455,3 | 455,2 | 521,1 | 451,3 |    |
| tilauskanta 1) |    | 4  | 9  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet     | 86,2 | 98,2 | 91,3 | 115,4 | 36,7 | 185,0 | 62,0 |    |
| sopimukset 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | 0,01 | 0,03 | 0,00 | -0,06 | 0,21 | 0,12 | 0,16 |    |
| eur      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      | 4,46 | 4,45 | 4,42 | 4,54 | 4,61 | 4,40 | 4,38 |    |
| pääoma/osake, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen    | 5,64 | 4,18 | 3,00 | 3,47 | 4,19 | 5,28 | 5,55 |    |
| päätöskurssi, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusas | 41,0 | 40,4 | 40,9 | 41,3 | 45,9 | 44,9 | 52,1 |    |
| te, % 1)    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen   | 189,2 | 185, | 170, | 169,4 | 127,9 | 122,4 | 76,1 |    |
| nettovelka 1) |    | 8  | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisas | 115,9 | 115, | 105, | 101,7 | 75,2 | 74,8 | 46,3 |    |
| te, % 1)    |    | 6  | 3  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
		                                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 7-9/0 | 4-6/ | 1-3/ | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |    |
|        | 9   | 09  | 09  | /08  | 8   | 8   | 8   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 40,2 | 46,1 | 54,8 | 77,9 | 74,3 | 92,2 | 104,8 |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 37,9 | 40,5 | 25,8 | 33,3 | 31,4 | 37,1 | 26,0 |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 6,2  | 7,6 | 5,8 | 10,2 | 21,0 | 13,1 | 15,7 |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 2,1  | 2,1 | 2,2 | 3,0  | 2,7  | 2,8  | 2,9  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -2,1 | -2,1 | -2,2 | -3,1 | -2,7 | -2,9 | -2,9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 84,3 | 94,2 | 86,4 | 121,4 | 126,7 | 142,4 | 146,4 |    |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 7-9/0 | 4-6/ | 1-3/ | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |    |
|        | 9   | 09  | 09  | /08  | 8   | 8   | 8   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 3,1  | 4,6 | 5,9 | 6,0  | 3,7  | 9,9  | 8,2  |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 1,0  | 1,9 | 0,0 | -1,2 | 0,5  | 0,9  | 0,4  |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -1,5 | -1,9 | -2,5 | -2,7 | 10,8 | -0,1 | 1,2  |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -0,7 | -1,0 | -1,6 | -1,4 | -1,0 | -1,6 | -0,9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 1,8  | 3,5 | 1,9 | 0,7  | 14,1 | 9,2  | 8,9  |    |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)      | 7-9/0 | 4-6/ | 1-3/ | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |    |
|        | 9   | 09  | 09  | /08  | 8   | 8   | 8   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 7,7  | 10,0 | 10,8 | 7,8  | 4,9  | 10,8 | 7,8  |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 2,7  | 4,6 | 0,0 | -3,6 | 1,7  | 2,5  | 1,6  |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -24,1 | -25, | -43, | -26,5 | 51,5 | -0,9 | 7,9  |    |
| liiketoiminta |    | 6  | 3  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 2,1  | 3,7 | 2,2 | 0,6  | 11,1 | 6,4  | 6,1  |    |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.9. | 30.6 | 31.3 | 31.12 | 30.9. | 30.6. | 31.3. |    |
|        | 09  | .09 | .09 | .08  | 08  | 08  | 08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 252,0 | 224, | 252, | 265,7 | 228,8 | 291,1 | 235,2 |    |
| toiminta    |    | 3  | 8  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 186,5 | 203, | 169, | 154,0 | 186,3 | 186,8 | 182,4 |    |
| alueliiketoimi |    | 3  | 6  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 26,3 | 30,7 | 31,5 | 35,6 | 40,2 | 43,2 | 33,7 |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 464,8 | 458, | 453, | 455,3 | 455,2 | 521,1 | 451,3 |    |
| yhteensä    |    | 4  | 9  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty | 324  | 303 | 286 | 280  | 279  | 358  | 281  |    |
| osuus     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 141  | 155 | 168 | 176  | 176  | 163  | 170  |    |
| myymätön osuus |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu   | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |
| pääoma     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.9. | 30.6 | 31.3 | 31.12 | 30.9. | 30.6. | 31.3. |    |
|        | 09  | .09 | .09 | .08  | 08  | 08  | 08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 61,0 | 77,0 | 69,2 | 63,9 | 63,5 | 51,2 | 43,7 |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 123,4 | 135, | 134, | 138,9 | 115,9 | 105,3 | 97,0 |    |
| alueliiketoimi |    | 9  | 9  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 165,8 | 152, | 151, | 138,6 | 143,9 | 145,1 | 115,1 |    |
| liiketoiminta |    | 6  | 0  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 6,2  | -12, | -14, | -2,0 | -16,6 | -5,4 | 4,0  |    |
| ja       |    | 2  | 0  |    |    |    |    |    |
| eliminoinnit  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 356,5 | 353, | 341, | 339,4 | 306,6 | 296,2 | 259,8 |    |
| yhteensä    |    | 2  | 1  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntotuotanto |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomessa (kpl) | 7-9/0 | 4-6/ | 1-3/ | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |    |
|        | 9   | 09  | 09  | /08  | 8   | 8   | 8   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloituks | 0   | 0  | 4  | 0   | 49  | 53  | 8   |    |
| et       |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot | 43  | 51  | 27  | 13  | 32  | 63  | 33  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet  | 37  | 93  | 58  | 0   | 31  | 104  | 125  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit    | 161  | 185 | 156 | 133  | 140  | 128  | 105  |    |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1) | 80  | 118 | 211 | 265  | 251  | 247  | 298  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 79  | 100 | 180 | 226  | 232  | 227  | 260  |    |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1) kauden lopussa                                

3. Segmenttien tiedot                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.9.09 | 30.9.08 | milj.  | %    | 31.12.08 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 90,8  | 114,7  | -23,9  | -20,9  | 116,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 152,0  | 138,4  | 13,6   | 9,8   | 158,4  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 169,7  | 156,0  | 13,7   | 8,8   | 158,6  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 191,7  | 168,4  | 23,3   | 13,9  | 185,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -182,0 | -178,3 | -3,7   |     | -195,2  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 422,3  | 399,3  | 23,0   | 5,8   | 423,8  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.9.09 | 30.9.08 | milj.  | %    | 31.12.08 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 64,0  | 78,7  | -14,7  | -18,7  | 81,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 135,6  | 125,7  | 9,9   | 7,9   | 141,5  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 173,5  | 139,8  | 33,6   | 24,0  | 147,2  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 70,2  | 65,1  | 5,1   | 7,8   | 65,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -184,4 | -180,3 | -4,1   |     | -178,9  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 258,9  | 229,1  | 29,8   | 13,0  | 257,2  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.9.09 | 30.9.08 | milj.  | %    | 31.12.08 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 61,0  | 63,5  | -2,5   | -3,9  | 63,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 123,4  | 115,9  | 7,5   | 6,5   | 138,9  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 165,8  | 143,9  | 21,9   | 15,3  | 138,6  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja    | 6,2   | -16,6  | 22,9   |     | -2,0   |
| eliminoinnit       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 356,5  | 306,6  | 49,9   | 16,3  | 339,4  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | IFRS  | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 30.9.09 | 30.9.08 | milj.  | 31.12.08 |
|                  |     |     | eur   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt    | 153,7  | 119,2  | 34,4   | 142,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 26,1  | 22,6   | 3,6   | 24,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 42,8  | 35,3   | 7,5   | 41,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 84,5  | 61,4   | 23,1   | 76,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt        | 64,5  | 89,6   | -25,1  | 100,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 7,6   | 23,7   | -16,1  | 30,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 44,7  | 46,3   | -1,6   | 57,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 12,2  | 19,6   | -7,4   | 13,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja       | 67,4  | 30,2   | 37,2   | 34,0   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 26,9  | 0,0   | 26,9   | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 34,6  | 30,1   | 4,5   | 30,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 5,8   | 0,0   | 5,8   | 3,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        | 18,4  | 20,0   | -1,6   | 17,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 5,1   | 5,2   | -0,1   | 5,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 4,6   | 6,6   | -2,0   | 4,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 9,8   | 9,3   | 0,5   | 9,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä     | 304,0  | 259,0  | 44,9   | 294,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 65,7  | 51,4   | 14,3   | 59,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 126,7  | 118,3  | 8,4   | 134,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 112,3  | 90,2   | 22,0   | 102,1  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/200 | 1-9/200 | milj eur | %    | 2008  |
|             | 9    | 8    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 141,1  | 271,2  | -130,1  | -48,0  | 349,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 13,7  | 21,8  | -8,1   | -37,3  | 27,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 0,9   | 0,9   | -0,1   | -7,4   | 0,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 89,9  | 113,8  | -23,9  | -21,0  | 116,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 90,8  | 114,7  | -23,9  | -20,9  | 116,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 11,1  | 1,0   | 10,1   | 970,6  | 1,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 52,9  | 77,6  | -24,8  | -31,9  | 80,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 64,0  | 78,7  | -14,7  | -18,7  | 81,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 61,0  | 63,5  | -2,5   | -3,9   | 63,9  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 30,1  | 64,2  |     |     | 60,8  |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 252,0  | 228,8  | 23,2   | 10,2   | 265,7  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/200 | 1-9/200 | milj eur | %    | 2008  |
|             | 9    | 8    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 104,2  | 94,5  | 9,7   | 10,3   | 127,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 2,9   | 1,9   | 1,0   | 51,4   | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 1,6   | 2,1   | -0,5   | -24,9  | 1,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 150,5  | 136,3  | 14,1   | 10,4   | 156,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 152,0  | 138,4  | 13,6   | 9,8   | 158,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 71,9  | 50,1  | 21,8   | 43,5   | 58,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 63,8  | 75,6  | -11,9  | -15,7  | 83,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 135,6  | 125,7  | 9,9   | 7,9   | 141,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 123,4  | 115,9  | 7,5   | 6,5   | 138,9  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 2,9   | 2,6   |     |     | 0,7   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 186,5  | 186,3  | 0,2   | 0,1   | 154,0  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/200 | 1-9/200 | milj eur | %    | 2008  |
|             | 9    | 8    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 19,6  | 49,8  | -30,3  | -60,8  | 60,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -5,9  | 11,9  | -17,9  |     | 9,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 22,5  | 23,6  | -1,1   | -4,6   | 16,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 147,2  | 132,5  | 14,7   | 11,1   | 142,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 169,7  | 156,0  | 13,7   | 8,8   | 158,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 8,4   | 10,7  | -2,3   | -21,7  | 12,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 165,0  | 129,1  | 35,9   | 27,8   | 134,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 173,5  | 139,8  | 33,6   | 24,0   | 147,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 165,8  | 143,9  | 21,9   | 15,3   | 138,6  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | -0,8  | 16,9  |     |     | 9,3   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 26,3  | 40,2  | -13,9  | -34,6  | 35,6  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   

4. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                      

Toimitilaliiketoiminnan uusien sopimusten määrä kasvoi lokakuussa 42,5 milj.  
eurolla. Asunto- ja alueliiketoiminnassa myytiin lokakuun aikana 21 asuntoa (6 
asuntoa 10/2008) ja uusien sopimusten määrä kasvoi 21,5 milj. eurolla.

Jaa sivu