SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009

                  

Katsauskausi 1.1.-30.6.2009 lyhyesti:                      
- SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me 1-6/2008), muutos -37,5 %  
- Liikevoitto oli 5,4 milj. euroa (18,1 Me), muutos -70,2 %           
- Tulos ennen veroja oli 2,9 milj. euroa (15,1 Me), muutos -80,5 %       
- Tilauskanta kauden lopussa oli 458,4 milj. euroa (521,1 Me), muutos -12,0 %  
- Omavaraisuusaste oli 40,4 prosenttia (44,9 %)                 
- Tulos per osake oli 0,03 euroa (0,28 eur)                   
- SRV pitää näkymät vuodelle 2009 ennallaan                   

Toinen vuosineljännes 1.4.-30.6.2009 lyhyesti:                 
- Liikevaihto oli 94,2 milj. euroa (142,4 Me 4-6/2008)             
- Liikevoitto oli 3,5 milj. euroa (9,2 Me)                   
- Tulos ennen veroja oli 2,5 milj. euroa (6,8 Me)                
- Tulos per osake oli 0,03 euroa (0,12 eur)                   

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät  
tiedot ovat tilintarkastamattomia                        

"Rakennusalan laskusuhdanne jatkui vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.  
Vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna SRV -konsernin liikevaihto ja   
liikevoitto laskivat selvästi. Uusien töiden osalta kilpailu säilyi kireänä.  

SRV:n Toimitila -liiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto laskivat verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Liiketoiminnan kannattavuus säilyi kuitenkin
hyvällä tasolla. Asuntomyynti on vilkastunut edellisen vuoden lopun       
ennätysmatalasta tasosta. Venäjän talouden heikentyminen on viivästyttänyt sekä 
asiakkaiden että SRV:n hankkeita. Konsernin henkilöstömäärää on sopeutettu   
kustannustason alentamiseksi.                          

Kiinteistörahaston perustaminen kesän alussa ja yhteistyön aloittaminen VTB:n ja
Deutsche Bankin kanssa on askel SRV:n Venäjän kasvustrategian toteuttamisessa. 
Tehty järjestely avaa SRV:lle mahdollisuuden päästä projektijohtototeuttajaksi 
rakennushankkeisiin Venäjän suurimmissa kaupungeissa. Rahastolla on hyvä    
tilaisuus päästä hyödyntämään markkinatilanteen luomat mahdollisuudet maassa,  
jonka talouden pitkän tähtäimen kasvuedellytykset ovat hyvät.          

SRV:n omavaraisuusaste on 40,4 prosenttia. Konsernin rahoitusasema on säilynyt 
vahvana. Hyvä vakavaraisuus ja vahva rahoitusasema antavat mahdollisuuden    
hyödyntää SRV:n innovatiivista hankekehitysosaamista, kun talouden elpyminen  
alkaa”, toteaa SRV:n toimitusjohtaja Eero Heliövaara.              


--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS | IFRS |    |    | IFRS | IFRS | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin      | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muutos | 4-6/ | 4-6/ | 1-12/ |
| avainluvut     | 2009 | 2008 | s,meu | , %  | 2009 | 2008 | 2008  |
| (milj. eur)     |    |   | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 180,6 | 288, | -108, | -37,5 | 94,2 | 142,4 | 537,0 |
|           |    | 8  | 2   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 5,4  | 18,1 | -12,7 | -70,2 | 3,5  | 9,2  | 32,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  | -2,5 | -3,0 | 0,6  |    | -1,0 | -2,4 | -9,2  |
| -kulut, yht.    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 2,9  | 15,1 | -12,1 | -80,5 | 2,5  | 6,8  | 23,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton    | 458,4 | 521, | -62,7 | -12,0 |    |    | 455,3 |
| tilauskanta     |    | 1  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %   | 3,0  | 6,3 |    |    | 3,7  | 6,4  | 6,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden    | 0,7  | 3,6 |    |    | 1,3  | 3,2  | 2,8  |
| voitto, %      |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 40,4 | 44,9 |    |    |    |    | 41,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen     | 185,8 | 122, |    |    |    |    | 169,4 |
| nettovelka     |    | 4  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 115,6 | 74,8 |    |    |    |    | 101,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 3,8  | 16,9 |    |    |    |    | 12,9  |
| tuotto, % 1)    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman    | 1,5  | 13,0 |    |    |    |    | 9,4  |
| tuotto, % 1)    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |     |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake,  | 0,03 | 0,28 |    |    | 0,03 | 0,12 | 0,43  |
| eur         |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omapääoma per    | 4,45 | 4,40 |    |    |     |     | 4,54  |
| osake, eur     |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden     | 36,2 | 36,7 |    | -1,4  |     |     | 36,5  |
| lukumäärän     |    |   |    |    |    |    |    |
| painotettu     |    |   |    |    |    |    |    |
| keskiarvo, milj.  |    |   |    |    |    |    |    |
| kpl         |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   

Konsernin liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me 1-6/2008). Liikevaihdosta 
93 prosenttia (90 %) tuli Suomesta ja 7 prosenttia (10 %) Venäjältä ja     
Baltiasta. Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 100,9 milj. euroa (197,0 Me).
Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli 66,3 milj. euroa (63,1 Me).    
Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 13,3 milj. euroa (28,8Me).    

Konsernin liikevoitto oli 5,4 milj. euroa (18,1 Me 1-6/2008).          
Liikevoittoprosentti oli 3,0 prosenttia (6,3 %). Toimitilaliiketoiminnan    
liikevoitto oli 10,6 milj. euroa (18,1 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan    
liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (1,3 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan     
liikevoitto oli -4,4 milj. euroa (1,1 Me).                   

Konsernin tulos ennen veroja oli 2,9 miljoonaa euroa (15,1 Me 1-6/2008).    
Katsauskauden voitto oli 1,2 miljoonaa euroa (10,4 Me). Osakekohtainen tulos oli
0,03 euroa (0,28 eur). Oman pääoman tuotto oli 1,5 prosenttia (13,0 %) ja    
sijoitetun pääoman tuotto oli 3,8 prosenttia (16,9 %).             

SRV-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 94,2 milj. euroa (142,4 
Me 4-6/2008) ja liikevoitto oli 3,5 milj. euroa (9,2 Me). Tulos ennen veroja oli
2,5 milj. euroa (6,8 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,12 eur).    

Tilauskanta oli 458,4 milj. euroa 30.6.2009 (521,1 Me 30.6.2008). Tilauskannan 
myyty osuus (urakkasopimukset ja myyty omaperusteinen tuotanto) oli 303 milj.  
euroa (358 Me 30.6.2008) ja myymätön osuus 155 milj. euroa (163 Me).      

Liiketoimintojen avainluvut                           

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 100,9 | 197,0 | -96,0 | -48,7 | 46,1  | 92,2  | 349,1 |
| minta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 66,3 | 63,1 | 3,2  | 5,1  | 40,5  | 37,1  | 127,9 |
| alueliiketoiminta |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | 13,3 | 28,8 | -15,5 | -53,7 | 7,6  | 13,1  | 60,1  |
| liiketoiminta   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | 4,3  | 5,7  | -1,5 | -25,3 | 2,1  | 2,8  | 11,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -4,3 | -5,8 | 1,4  |    | -2,1  | -2,9  | -11,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 180,6 | 288,8 | -108, | -37,5 | 94,2  | 142,4 | 537,0 |
|          |    |    | 2   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 10,6 | 18,1 | -7,6 | -41,7 | 4,6  | 9,9  | 27,8  |
| minta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 1,9  | 1,3  | 0,5  | 38,4 | 1,9  | 0,9  | 0,7  |
| alueliiketoiminta |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | -4,4 | 1,1  | -5,6 |    | -1,9  | -0,1  | 9,2  |
| liiketoiminta   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | -2,6 | -2,5 | -0,1 |    | -1,0  | -1,6  | -4,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |    | 0,0  | 0,0  | 0,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 5,4  | 18,1 | -12,7 | -70,2 | 3,5  | 9,2  | 32,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)        | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 4-6/2009 | 4-6/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimi | 10,5   | 9,2   | 10,0   | 10,8   | 8,0    |
| nta         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja     | 2,8   | 2,1   | 4,6   | 2,5   | 0,6    |
| alueliiketoiminta  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen   | -33,2  | 3,9   | -25,6  | -0,9   | 15,4    |
| liiketoiminta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 3,0   | 6,3   | 3,7   | 6,4   | 6,1    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 30.6.09 | 30.6.08 | meur   | %    | 31.12.08  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimi | 224,3  | 291,1  | -66,8  | -22,9  | 265,7   |
| nta         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja     | 203,3  | 186,8  | 16,5   | 8,8   | 154,0   |
| alueliiketoiminta  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen   | 30,7   | 43,2   | -12,4  | -28,8  | 35,6    |
| liiketoiminta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 458,4  | 521,1  | -62,7  | -12,0  | 455,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty osuus | 303   | 358   |     |     | 280    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymätön  | 155   | 163   |     |     | 176    |
| osuus        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoimintojen tuloskehitys                          

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| minta       | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
| (milj. eur)    |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 100,9 | 197,0 | -96,0 | -48,7 | 46,1  | 92,2  | 349,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 10,6 | 18,1 | -7,6 | -41,7 | 4,6  | 9,9  | 27,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 224,3 | 291,1 | -66,8 | -22,9 |    |    | 265,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Toimitilat Oy:n liike-, toimisto-,  
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 100,9 milj. euroa (197,0 Me).      
Liikevaihdon laskuun vaikuttivat erityisesti se, että Stockmannin        
laajennusprojektiin liittyvästä volyymistä noin 35 milj. euroa ei kirjaudu SRV:n
liikevaihtoon sekä vertailukauden 12 milj. euron kiinteistökauppa. Liikevoitto 
oli 10,6 milj. euroa (18,1 Me). Liikevoittoprosentti parani 10,5 prosenttiin  
(9,2%). Tilauskanta oli 224,3 milj. euroa (291,1 Me).              

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 46,1 milj. euroa (92,2 Me) ja     
liikevoitto 4,6 milj. euroa (9,9 Me). Uusien töiden kilpailutilanne säilyi   
kireänä.                                    

Katsauskauden aikana valmistui mm. Hakaniemenranta 6 virastotalon peruskorjaus- 
ja muutostyöt Senaatti-kiinteistöille, Caternetin uudet tuotantotilat Kivikkoon 
sekä HTC-konseptin mukaiset toimistorakennukset Espoon Keilaniemeen. Porvoon  
Kuninkaanportin liikealueen pohjoissiipeen valmistui tilavuudeltaan 20.000 m3:n 
suuruinen liikekeskus. Vantaalle valmistuivat SGN:n käyttöön tuleva toimisto- ja
varastorakennus sekä Transspheren logistiikkakeskus. Keravalle valmistui Lassila
& Tikanojalle uusi puunmurskauslaitos. Myös Helsingin keskustan maanalaisen   
huoltoväylän sisustusrakentamisen pääurakka, tilavuudeltaan 120.000 rm3, saatiin
päätökseen.                                   

SRV:n rakentama pysäköintiluola valmistui Helsingin Kampissa ja avautui     
yleisökäyttöön toukokuussa. P-City -pysäköintilaitoksen operaattorina toimii  
Europark Finland Oy. SRV ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma       
allekirjoittivat tammikuussa Vierumäki Congress & Resort Hotel -projektin    
urakkasopimuksen. SRV toimii kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana vastaten  
rakentamisesta ja suunnittelusta. Nelikerroksiseen hotellirakennukseen tulee 191
vierashuoneen lisäksi useita kokoustiloja, kuusi ravintolaa, kuntohuone,    
10-ratainen keilahalli sekä wellness-osasto. Hotelli avataan keväällä 2010.   

Helmikuussa allekirjoitettiin Keravalla Kercaan rakennettavan Anttilan     
logistiikkatiloja koskevat tontti- ja urakkasopimukset. Keskon eläkekassa osti 
Keravan kaupungilta 40.000 neliömerin tontin, jolle rakennetaan noin 19.000   
bruttoneliömetrin kokoinen Anttilan korkeavarasto. Rakennuksen tilavuus on   
300.000 kuutiometriä. Tontin esirakentamistyöt ovat jo valmistuneet ja     
rakennustyöt valmistuvat elokuussa 2010.                    

SRV ja Keravan kaupunki hyväksyivät tammikuussa sopimuskokonaisuuden Kercan   
logistiikkakeskusalueen kehittämisestä ja tekivät kiinteistökaupan neljän    
hehtaarin maa-alueesta sekä kiinteistökaupan esisopimuksen 22 hehtaarin     
alueesta. Ensimmäiselle ostamalleen tontille SRV suunnittelee toteuttavansa noin
20 000 m2:n GCC (Grand Cargo Center) -logistiikkarakennuksen. Kerca toimii 160 
hehtaarin alueella Keravan ja Vantaan rajalla.                 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja SRV Toimitilat allekirjoittivat   
projektinjohtourakkasopimuksen kesäkuussa Primulan tuotanto- ja         
logistiikkakeskuksen rakentamisesta Järvenpäähän, jonne rakennetaan Primulalle 
tuotanto-, logistiikka-, myynti- ja hallintotoiminnot sekä lounasravintola,   
kahvila ja myymälä. Yhteensä hanke käsittää noin 13.000 kerrosneliömetriä    
rakentamista ja tehtaan tuotanto käynnistyy alkusyksystä 2010.         

Katsauskauden aikana solmittiin myös mm. sopimus Metsätalon huoltotunnelin   
rakentamisesta Helsingin Yliopistolle Helsingin ydinkeskustaan ja sovittiin   
uuden ratsastuskeskuksen rakentamisesta Ratsastuskeskus Primukselle Espooseen. 
Malmin sairaala-alueen uudisrakentamisen ja peruskorjauksen valmistelevat työt 
aloitettiin Helsingissä, samoin kuin Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Mercurian 
lisätilojen rakentaminen Vantaalla.                       

SRV:n toteuttama Hakaniemenrannan virastotalo valittiin Senaatti-kiinteistöjen 
vuoden 2008 rakennushankkeeksi. Tunnustuksella Senaattikiinteistöt haluaa    
kannustaa ja tuoda esiin osaavia suunnittelijoita ja tekijöitä. Valinnassa   
otetaan huomioon yleiset laatukriteerit sekä yhteiskuntavastuullinen toiminta, 
asiakkaita tukeva ratkaisu sekä innovatiivisuus.                


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueliiketoiminta | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 66,3 | 63,1 | 3,2  | 5,1  | 40,5  | 37,1  | 127,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 1,9  | 1,3  | 0,5  | 38,4 | 1,9  | 0,9  | 0,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 203,3 | 186,8 | 16,5 | 8,8  |    |    | 154,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisesta liiketoiminnasta.     
Alueellinen liiketoiminta muodostuu asuntorakentamisen lisäksi liike-,     
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeista.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 66,3 milj. euroa 
(63,1 Me) ja liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (1,3 Me). Tilauskanta oli 203,3  
milj. euroa (186,8 Me). Liikevoiton kasvuun vaikutti asuntomyynnin keskittyminen
valmiisiin kohteisiin ja toteutetut kustannusten säästötoimenpiteet.      

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 40,5 milj. euroa (37,1 Me) ja     
liikevoitto 1,9 milj. euroa (0,9 Me). Liikevoiton kasvuun vaikutti asuntomyynnin
vilkastuminen toisella vuosineljänneksellä ja sen keskittyminen valmiisiin   
kohteisiin sekä toteutetut kustannusten säästötoimenpiteet.           

Resursseja suunnattiin urakointiin ja katsauskauden aikana allekirjoitettiin  
urakkasopimuksia ulkopuolisten rakennuttajien kanssa yhteensä 109,1 milj. euron 
arvosta. Allekirjoitetuista sopimuksista yhteensä 63,4 milj. euroa on      
neuvottelu-urakoita, joissa SRV on toiminut myös hankkeen kehittäjänä. Tampereen
osuuskaupalle rakennetaan Nokialle S-ryhmän asumisen tavaratalo Kodin Terra ja 
ABC-huoltoasema. Vantaan kaupungin vuokrakäyttöön rakennetaan Pakkalanrinteen  
päiväkoti, sijoittajana hankkeessa toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö    
Ilmarinen. Scan-Auton kanssa allekirjoitettiin sopimus suurten ajoneuvojen   
huoltoon keskittyvän Scania-keskuksen rakentamisesta Jyväskylään. Jyväskylässä 
rakennetaan myös Cygnaeuksen koulukeskuksen väistötilat ja Nokialla Valintatalo.

Neuvottelu-urakkasopimuksin myytiin sijoittajille katsauskauden aikana 206   
asuntoa. Saton kanssa solmittiin urakkasopimus kahden, yhteensä 74 asunnon,   
asuinkerrostalon rakentamisesta aiemmin SRV:n omistamalle tontille Espoon    
Vallikalliossa. Asuntosäätiölle rakennetaan 50 asuntoa Vantaalla Rekolaan.   
Tampereen YH:lle rakennetaan Ylöjärvellä 40 asuntoa ja Tampereella Hennerin   
alueella SRV omistuksessa aiemmin olleelle tontille 42 asuntoa.         

Kilpailun kautta voitettuja urakkasopimuksia solmittiin yhteensä 45,7 milj.   
euroa arvosta. Merkittävimpiä näistä olivat pääkaupunkiseudulla HOAS:lle    
Helsingin Viikkiin rakennettava 104 asunnon kerrostalokohde, Joensuun      
kaupungille rakennettavat kaksi vuokrakerrostaloa, Tarvasjoen kunnalle     
rakennettava Hyvinvointikeskus, Varsinais-Suomen Kaukokiidolle rakennettava   
Logicity-terminaali sekä kahden taloyhtiön linjasaneeraukset Helsingin Haagassa.

Katsauskaudella saatiin myyntivalmiuteen neljän asunnon rivitalokohde Oulussa. 
Merkittävin rakenteilla oleva kohde on Helsingin Oscar (65 asuntoa).      

Asuntojen myynti vilkastui selvästi verrattuna vuoden ensimmäiseen       
neljännekseen, mutta jäi silti edellisen vuoden tasosta. Katsauskauden aikana  
myytiin 78 (96) asuntoa kysynnän painottuessa edelleen valmiiseen tuotantoon.  
Kauden lopussa rakenteilla oli 118 (247) asuntoa, joista 100 (227) asuntoa oli 
myymättä. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli 185 (128), joista 37 oli kauden
päättyessä vuokrattu. Kauden aikana valmistui 151 (229) omaperusteista asuntoa. 
Muutamien hyvällä paikalla sijaitsevien ja pitkälle suunniteltujen hankkeiden  
ennakkomarkkinointi on aloitettu ja niiden aloittamista harkitaan        
ennakkomarkkinoinnin tulosten perusteella. Omaperusteisten asuntokohteiden   
aloitukselle on markkinatilanteesta johtuen asetettu tiukat kriteerit.     

--------------------------------------------------------------------------------
| Omaperusteiset    | 1-6/  | 1-6/  | muutos | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/  |
| asuntokohteet    | 2009  | 2008  | , kpl | 2009  | 2008  | 2008  |
| Suomessa       |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset   | 4   | 61   | -57  | 0   | 53   | 110   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot    | 78   | 96   | -18  | 51   | 63   | 141   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet     | 151  | 229  | -78  | 93   | 104   | 260   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät | 185  | 128  | 57   |     |      | 133   |
| 1)          |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1)    | 118  | 247  | -129  |     |      | 265   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista myymättä  | 100  | 227  | -127  |     |      | 226   |
--------------------------------------------------------------------------------
1) kauden lopussa	                               

Katsauskauden aikana myytiin lisäksi neuvottelu-urakkasopimuksin 206 (76)    
asuntoa.                                    


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminta   | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 13,3 | 28,8 | -15,5 | -53,7 | 7,6  | 13,1  | 60,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | -4,4 | 1,1  | -5,6 |    | -1,9  | -0,1  | 9,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 30,7 | 43,2 | -12,4 | -28,8 |    |    | 35,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 13,3 milj. euroa (28,8 Me).    
Liikevaihdon laskuun vaikutti käynnissä olevien hankkeiden pieni määrä.     
Liikevoitto oli -4,4 milj. euroa (1,1 Me). Liikevoiton laskuun vaikutti     
käynnissä olevien hankkeiden pienen määrän lisäksi omien hankkeiden       
kehittämiskustannukset ja liiketoiminnan kiinteät kustannukset. Tilauskanta oli 
30,7 milj. euroa (43,2 Me).                           

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,6 milj. euroa (13,1 Me) ja      
liikevoitto -1,9 milj. euroa (-0,1 Me). Liikevaihdon laskuun vaikutti käynnissä 
olevien hankkeiden pieni määrä ja liikevoiton laskuun tämän lisäksi omien    
hankkeiden kehittämiskustannukset sekä liiketoiminnan kiinteät kustannukset.  

Venäjä                                     

Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevan Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojekti 
on lähes valmis ja toimisto-osan omistusoikeuden rekisteröinti saatiin     
päätökseen kauden aikana. Kohteen vuokralaisneuvottelut ovat käynnissä ja    
sisustusvaiheen työt käynnistyivät alkukesästä. SRV toimii hankkeessa      
osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä projektinjohtourakoitsijana. SRV:n  
tavoitteena on myydä kohde sijoittajille vuoden 2009 aikana.          

Moskovan alueella SRV:n kehittämän Mitishin kauppakeskushankkeen suunnittelua, 
rakentamisen valmistelua ja vuokralaisten hakua jatkettiin kauden aikana.    
Hankkeen pääomistaja on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 75% osuudella.
Neuvottelut hankkeen rahoituksen toteutuksesta eivät ole onnistuneet      
maailmanlaajuisen rahoitustilanteen johdosta ja kohteen työmaaorganisaatio on  
toistaiseksi siirretty muihin hankkeisiin odottamaan lopullista         
investointipäätöstä. Lopullinen investointipäätös tehdään, kun hankkeen rahoitus
ja vuokralaisneuvottelut on saatu päätökseen. SRV:n omistus           
kauppakeskushankkeesta on 25 prosenttia ja SRV on sijoittanut siihen 6,9 milj. 
euroa.                                     

Pietarissa SRV jatkoi noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen kehittämistä.   
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- sekä     
hotelli-, ravintola- ja viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle    
rakennetaan toimitilat IBI -yliopiston käyttöön. Tavoitteena on, että alueen  
kokonaiskonseptin kehittäminen saadaan päätökseen vuoden 2009 aikana, jolloin  
edellytykset ensimmäisen vaiheen rakentamisen aloitukselle olisivat olemassa  
vuoden 2010 aikana. SRV on sijoittanut noin 50 milj. euroa 30.06.2009      
maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan. SRV:n lisäsijoitusten määrän     
arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa. SRV omistaa tällä hetkellä hankkeesta  
87,5%, mutta omistus tulee laskemaan 77,5 prosenttiin, kun yhteistyösopimuksen 
mukaisesti kaikki omistusjärjestelyt on saatu päätökseen.            

Rezidor -konsernin Pietarissa operoimien Pulkovskaja ja Pribaltiskaja -hotellien
saneeraustöiden II vaiheiden rakentaminen jatkui Pietarissa.          

Pietarin Eurograd -logistiikka-alueen kehittämistä jatkettiin. SRV omistaa 49  
prosentin omistusosuuden venäläisestä yhtiöstä, jonka hallussa on 24,9 hehtaarin
maa-alue Pietarin pohjoispuolella kehätien välittömässä läheisyydessä.     
Kohteeseen suunnitellaan rakennettavan yli 100 000 neliömetriä logistiikkatiloja
useassa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Alueen kaavoitus          
logistiikka-alueeksi on saatu päätökseen. Kohteen suunnittelu on käynnistetty ja
I vaiheen vuokralaisneuvottelut ovat käynnissä.                 

Viipurissa Papulan asuntojen luovutusprosessi asukkaille käynnistyi kauden   
aikana. Ensimmäisen vaiheen kohteesta oli myyty 30 asuntoa venäläiselle     
yritykselle, joka ei kuitenkaan kyennyt järjestämään rahoitusta hankinnalleen. 
Kauden aikana käynnistettiin kaupan purkuprosessi. Viipurin asuntojen      
myyntitilanne on pysynyt edelleen heikkona ja uusia kauppoja ei ole tehty.   
Kauden lopussa myynnissä oli 31 (31) asuntoa.                  
                                        
 SRV sai päätökseen kauden aikana kiinteistörahaston perustamisen yhdessä VTB  
Capitalin ja Deutsche Bankin kanssa. Rahasto sijoittaa pääasiassa toimisto-,  
liiketila- ja hotellikohteiden sekä korkean tason asuntojen rakentamiseen    
Moskovassa ja Pietarissa.  Rahasto voi sijoittaa myös operoinnissa oleviin   
valmiisiin sijoituskohteisiin. SRV toimii rahastossa sekä sijoittajana että   
projektinjohtourakoitsijana.                          
SRV:n osuus rahaston ensimmäisen vaiheen sijoitussitoumuksista on 20 milj.   
euroa. VTB Capital ja Deutsche Bank ovat myös sijoittajia rahastossa. Muita   
sijoittajia ovat eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera. Rahaston lopullinen  
tavoite sijoitussitoumusten määrästä on vähintään 300 milj. euroa, joka vastaa 
jopa 1 miljardin euron sijoitusvolyymia.                    
VTB Capital ja Deutsche Bank toimivat                      
yhdessä rahaston varainhoitajina tehtävänään mm. sijoituskohteiden identifiointi
ja velkarahoituksen järjestäminen hankkeisiin. SRV toimii rahaston       
projektinjohtourakoitsijana ja arvioi saavansa rahaston kautta         
projektinjohtourakoita vähintään 200 milj. euron arvosta.            

Baltia                                     

Baltian liiketoimintavolyymi oli vähäinen. Uusia asuntokohteita ei suunnitella 
aloitettavaksi nykyisessä markkinatilanteessa. Virossa myytiin kauden aikana 4 
asuntoa (6), kauden lopussa myynnissä olevia asuntoja oli valmistuneissa    
kohteissa yhteensä 37 (41). Viron henkilöstömäärää sopeutettiin         
markkinatilanteeseen.                              

SRV ja International School of Latvia solmivat 9.4.2009 urakkasopimuksen    
kansainvälisen koulun rakentamisesta Riikaan.                  


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
|          | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 4,3  | 5,7  | -1,5 | -25,3 | 2,1  | 2,8  | 11,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | -2,6 | -2,5 | -0,1 |    | -1,0  | -1,6  | -4,9  |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

Muiden toimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 4,3 milj. euroa (5,7 Me) ja 
liikevoitto                                   
-2,6 milj. euroa (-2,5 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton laskuun         
vaikutti toimintavolyymin lasku. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,1 
milj. euroa (2,8 Me) ja liikevoitto -1,0 milj. euroa (-1,6 Me). Liikevaihdon  
laskuun vaikutti toimintavolyymin lasku. Liiketappion pienenemiseen vaikutti  
toteutetut kustannusten säästötoimenpiteet                   

Rahoitus ja taloudellinen asema                         

Liiketoiminnan nettorahavirta parani ja oli -9,0 milj. euroa (-53,0 Me     
1-6/2008). Rahavirran paranemiseen vaikutti vaihto-omaisuuden kasvun selvä   
pieneneminen ja muun käyttöpääoman vapautuminen katsauskaudella. Konsernin oma 
pääoma oli 160,7 milj. euroa (163,7 Me 30.6.2008). Konsernin vaihto-omaisuus oli
300,9 milj. euroa (249,9 Me), josta maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus oli  
149,2 milj. euroa (118,7 me). Konsernin sijoitettu pääoma oli 353,1 milj. euroa 
(296,2 Me).                                   

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 90,5 milj. euroa, josta 
konsernin rahavarojen osuus oli 6,7 milj. euroa ja sitovien nostamattomien   
rahoituslimiittien määrä 84,8 milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat   
olivat 185,8 milj. euroa 30.6.2009 (122,4 Me). Nettorahoituskulut olivat 2,5  
milj. euroa (3,0 Me).                              

SRV:n rakenteilla oleviin omaperusteisiin kohteisiin, mukaanlukien valmiit   
myymättömät kohteet, on sitoutunut asuntotuotannossa Suomessa noin 82 milj.   
euroa. SRV arvioi, että kohteiden valmiiksi rakentamiseen sitoutuu vielä 8 milj.
euroa, joka rahoitetaan 7 milj. euron nostamattomilla yhtiölainoilla.      
Toimitilakohteisiin Suomessa on sitoutunut 33 milj. euroa ja kohteiden valmiiksi
rakentamiseen arvioidaan sitoutuvan vielä noin 4 milj. euroa. Kansainvälisiin  
kohteisiin on sitoutunut noin 41 milj. euroa, josta 2,6 milj. euroa on Viron  
myymättömissä asuntokohteissa, 3,9 milj. euroa Viipurin myymättömissä      
asuntokohteissa ja 34,1 milj. euroa Etmian toimisto- ja Mitishin        
kauppakeskusprojekteissa.                            

Omavaraisuusaste oli 40,4 prosenttia (44,9 %). Omavaraisuusasteen ja      
nettovelkojen muutokseen vaikutti erityisesti vaihto-omaisuuden kasvu.     
Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,8 prosenttia (16,9 %) ja oman pääoman tuotto 1,5
prosenttia (13,0 %).                              

Investoinnit                                  

Konsernin investoinnit olivat 2,3 milj. euroa (21,6 Me) ja ne liittyivät pääosin
tytäryhtiön osakkeiden hankintaan. Vertailukauden investoinneista oli 18,2 milj.
euroa IBI:n hankkeeseen liittyviä rakennusinvestointeja.            

Rakentamattomat maa-alueet, hankintasitoumukset ja kehityssopimukset      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 30.6.2009     | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 238 000   | 279 000    | 859 000    | 1 376 000 |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutunut pääoma | 45     | 70      | 106      | 222    |
| ml.        |       |        |        |      |
| maksusitoumukset, |       |        |        |      |
| milj. euroa    |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 481 000   | 225 000    | 100 000    | 806 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy myös kaavoittamattomien maa-alueiden ja     |
| sopimuksiin perustuvien maa-alueiden arvioitu rakennusoikeus/rakennusvolyymi |
| SRV:n kokonaan ja osittain omistamissa kohteissa               |
--------------------------------------------------------------------------------

Oulun kaupunki myönsi maaliskuussa SRV:lle suunnitteluvarauksen noin 5 hehtaarin
suuruiselle maa-alueelle Oulun Sataman välittömässä läheisyydessä. SRV:n    
tarkoituksena on kehittää maa-alueelle logistiikka- ja             
toimitilarakennushankkeita yhteistyössä Oulun Sataman ja alueella toimivien   
yritysten kanssa.                                

SRV:n konsernirakenne                              

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää   
liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita.  
Yhtiö toimii Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltian maissa. SRV Yhtiöt Oyj on   
konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja   
hallinnon tehtävistä. Hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja    
palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja.                  

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja      
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Toimitilaliiketoiminnan muodostaa SRV Toimitilat Oy:n liiketoiminta. Asunto- ja 
alueliiketoiminnan muodostaa SRV Asunnot Oy:n ja alueellisten tytäryhtiöiden  
liiketoiminnat. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostaa SRV International    
alakonsernin liiketoiminnot Venäjällä ja Baltiassa. Muut toiminnot muodostuvat 
pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n toiminnoista.           

Muutokset konsernirakenteessa                          

SRV Yhtiöt Oyj hankki kesäkuussa 2009 Pirkanmaan Projektitoimi Oy:n 100%    
omistukseensa. Konsernin liiketoimintarakenteen ja toiminnan tehostamiseksi SRV 
aloitti yhtiön fuusiomenettelyn SRV Asunnot Oy:n kanssa heinäkuussa 2009.    
Pirkanmaan Projektitoimi jatkaa toimintaansa SRV Pirkanmaa -toiminimen alla.  

Tehostamistoimenpiteet                             

SRV aloitti 19.1. neuvottelut konsernin henkilömäärän sopeuttamiseksi      
markkinatilanteen mukaisesti. Konsernin suomalaisia yhtiöitä koskeneet     
yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 26.3. ja niiden tuloksena SRV lomauttaa 60 
henkilöä vuoden 2009 aikana. Lomautustoimenpiteiden lisäksi konsernin kotimaan 
toimihenkilöiden kanssa sovittiin lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi. Vastaava 
prosessi on käynnistetty konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Näillä ja konsernin 
muilla säästötoimenpiteillä tavoitellaan noin 6 miljoonan euron säästöjä vuonna 
2009.                                      

Henkilöstö                                   

SRV:n henkilöstömäärä oli keskimäärin 796 (836) henkilöä, joista toimihenkilöitä
562 (596). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 58 (64) toimihenkilöä.    
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 784 (961) henkilöä, joista 
emoyhtiössä 54 (68). Ulkomaan tytäryhtiöissä ja edustustoissa työskentelee   
keskimäärin 17 prosenttia (13,4) henkilöstöstä. Katsauskauden lopussa SRV:n   
toiminnoissa Suomessa työskenteli 44 (127) työharjoittelijaa (kesä- ja     
työharjoittelijat sekä opinnäytetyön tekijät).                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin  | 30.6.2009  | 30.6.2008  | Osuus konsernin |
|               |       |       | henkilöstöstä  |
|               |       |       | 30.6.2009, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 291     | 351     | 37,1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 240     | 325     | 30,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 169     | 187     | 21,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 84      | 98     | 10,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 784     | 961     | 100,0      |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 70  
henkilöä ja palkkio perustuu pääosin konsernin ja osin liiketoimintojen     
tulokseen. Ansaintajaksolta 2009 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä    
enintään noin 380 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja enintään tätä osakemäärää  
vastaavan rahamäärän ennakonpidätystä varten.                  

Rakentamisen näkymät                              

Nopean taantumisen jälkeen maailmantaloudessa on havaittavissa tasaantumisen  
merkkejä. Mahdollinen elpyminen on kuitenkin hidasta ja tilanne kiinteistö- ja 
rakennusmarkkinoilla jatkuu haasteellisena. Suomen talouden ennakoidaan     
supistuvan 4,5-6 prosenttia vuonna 2009 .                    

Rakennuslupien kokonaismäärä on edelleen vähentynyt kaikissa rakennustyypeissä 
lukuun ottamatta julkisia rakennuksia. Laskussa olleet rakennuskustannukset   
näyttävät olevan tasaantumassa. Aliurakoinnin ja materiaalien saatavuus on hyvä.

Asuntomarkkinoilla kehitys on alkuvuonna ollut edellisvuoden jälkipuoliskoa   
positiivisempaa ja kuluttajien luottamus on hieman parantunut. Uusien asuntojen 
aloitukset ovat olleet vähäisiä. Lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoihin    
vaikuttaa negatiivisesti myös heikentyvä työllisyyskehitys.           

Liike- ja toimistorakentamisessa on edelleen useita kohteita käynnissä, mutta  
uudet aloitukset ovat vähentyneet selvästi. Toimistotilojen vajaakäyttöasteet  
nousevat uusien tilojen valmistuessa kuluvana vuonna. Logistiikkarakentaminen on
vilkkaampaa etenkin uusien pääväylien tuntumassa.                

Korjausrakentaminen jatkaa kasvuaan kuluvana vuonna ja pitkälläkin tähtäimellä 
kasvua ylläpitävät rakennuskannan kasvu, sen vanheneminen ja teknisen laadun  
nostamisen tarve. Valtion tukitoimenpiteet vaikuttavat osaltaan positiivisesti 
sekä korjaus- että maa- ja vesirakentamiseen.                  

Baltian maiden talous on jatkanut heikkenemistään. Viron ja Latvian       
kokonaistuotanto supistuu kuluvana vuonna merkittävästi. Kiinteistömarkkinat  
ovat selvästi jäähtyneet ja rakentaminen hiljentynyt. Lyhyellä aikavälillä   
Baltian maiden taloudellinen tilanne jatkuu vaikeana.              

Venäjän talous on supistunut alkuvuonna nopeasti. Investointien heikko kehitys 
on heijastunut voimakkaasti myös rakentamiseen vähentäen sitä merkittävästi.  
Luototuksen saatavuus on edelleen heikkoa. Inflaatio on pysytellyt viime    
kuukausina varsin korkealla tasolla ja sen ennustetaan painuvan alle 10     
prosentin aikaisintaan 2010.                          

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n liiketoiminnan kassavirtaan että  
rahoituskustannuksiin. Yleinen taloussuhdanne on heikentynyt olennaisesti ja  
vähentää kiinteistöinvestointien määrää. Korot ovat laskeneet voimakkaasti,   
mutta pankkirahoituksen saatavuus on heikentynyt ja lainamarginaalit ovat    
nousseet selvästi. Kansainvälinen finanssikriisi vaikeuttaa SRV:n asiakkaiden  
rahoitusta ja kiinteistömarkkinoiden toimivuutta kaikilla SRV:n         
toiminta-alueilla ja erityisesti Venäjällä. Kiinteistöjen arvoihin kohdistuu  
paineita ja rahoituksen saannin vaikeutuminen vähentää kiinteistökauppojen   
määrää sekä uusien hankkeiden aloituksia. Finanssikriisi lisää SRV:n riskiä   
joutua sitomaan pääomia hankkeisiin aiottua pidempään.             

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen 
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.        
Omaperusteisten hankkeiden tuloutumishetki on riippuvainen kohteiden      
myyntiasteesta. Hankkeiden myyntiin vaikuttaa mm. ostajien rahoituksen saatavuus
ja kohteen vuokrausaste. Myyntien siirtyessä eteenpäin liikevaihdon ja     
liikevoiton tuloutuminen siirtyy vastaavasti. Omaperusteisten hankkeiden    
aloitusten siirtyminen kasvattaa kuluksi kirjattavaa kehityskustannusten määrää.
Asuntomyynti on hidastunut Suomessa erittäin voimakkaasti ja Virossa se on   
pysähdyksissä. Asuntomyynnin hidastuminen kasvattaa myynti-, markkinointi- ja  
korkokustannusten määrää omaperusteisessa asuntotuotannossa.          

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä,
joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta. Huonossa     
suhdannetilanteessa kasvavat myös aliurakoitsijoihin liittyvät taloudelliset  
riskit (mm. työmarkkinahäiriöt, konkurssit ja harmaa talous). SRV:n       
toimintamalli edellyttää osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön riittävää   
saatavuutta. Rakennusprojekteissa on lisäksi muita riskejä tapauskohtaisesti  
liittyen kohteiden suunnitteluun ja rakentamiseen (mm. uudet ja vaikeat     
suunnitelmaratkaisut, lämmön- ja vedeneristykset, työturvallisuus). Rakentamisen
jälkeiset takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät pisimmillään 10 vuotta.     

Kiinteistöhankkeissa on maanhankintariskien lisäksi mm. kaavoituksen      
toteutumiseen, maaperään, rahoitukseen, hankkeen kaupallistamiseen,       
yhteistyökumppaneihin, hankkeen maantieteelliseen sijaintiin ja kohdetyyppiin  
liittyviä riskejä. SRV on panostanut strategiansa mukaisesti omaperusteisiin  
hankkeisiin ja on kasvattanut maanhankintaansa Suomessa ja erityisesti     
Venäjällä. Kansainvälisen rahoitusmarkkinan kriisi on heikentänyt olennaisesti 
kiinteistöhankkeiden rahoituksen saatavuutta kiinteistöjen kehittämiseen ja   
kiinteistösijoituksiin sekä lykännyt hankkeiden aloituspäätöksiä.        

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty tarkempi selvitys vuoden
2008 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Valuuttariskit jaetaan transaktioriskiin ja 
translaatioriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan ja rahoituksen    
valuuttamääräisiin virtoihin. Translaatioriski käsittää ulkomaisiin       
tytäryrityksiin tehdyt sijoitukset, joiden laskennalliset vaikutukset näkyvät  
konsernin yhdistelyssä oman pääoman muuntoeroissa.               

Likviditeettiriskillä voi olla vaikutusta konsernin tulokseen ja kassavirtaan, 
mikäli konserni ei pysty varmistamaan riittävää rahoitusta toiminnalleen. SRV  
ylläpitää riittävää likviditeettiä tehokkaalla kassanhallinnalla ja siihen   
liitetyillä ratkaisuilla, kuten toistaiseksi voimassaolevilla sitovilla     
tililuotoilla. Yhtiöllä on pitkäaikainen sitova maksuvalmiusjärjestely (100   
milj. euroa), joka erääntyy 2012. Yhtiön rahoitussopimuksissa on tavanomaisia  
sopimusehtoja. Taloudellisena sopimusehtona on omavaraisuusaste.        

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. SRV pyrkii myös kattamaan toimintaansa liittyvät 
riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin. Selvitys SRV:n riskeistä,        
riskienhallinnasta ja hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden 2008   
vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.              

SRV arvioi, ettei katsauskaudella ole tapahtunut muita oleellisia muutoksia   
yhtiön riskeissä.                                

Hallinto ja yhtiökokouksen päätökset                      

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2009. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta. Osingon   
maksupäiväksi päätettiin 3.4.2009. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo 
Kokkila ja hallituksen jäseniksi Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Hannu    
Leinonen ja Matti Mustaniemi. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö  
Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Rytilahti,  
KHT.                                      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta  
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo    
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Yhtiökokous   
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan
tai maksutta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä   
lukien.                                     

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 25.3.2009 Lasse Kurkilahden    
hallituksen varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen tarkastusvaliokunnan    
puheenjohtajaksi, Lasse Kurkilahden tarkastusvaliokunnan jäseneksi, Jukka    
Hienosen ja Hannu Leinosen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi sekä  
Ilpo Kokkilan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.       

Osakkeet ja omistus                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi     
osakesarja. SRV:llä oli 30.6.2009 yhteensä 5 980 osakkeenomistajaa. SRV ei   
saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.                   

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä katsauskauden lopussa oli 4,18  
euroa (3,47 eur 31.12.2008). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 4,79 euroa
ja alin 2,75 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos    
vastaavana aikana oli 3,8 % ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin 30,4
%.                                       

Katsauskauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 150,4 milj. euroa ilman   
konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 
6,0 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 20,2 milj. euroa.                

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti käyttää valtuutusta hankkia omia osakkeita   
13.5.2009. Omien osakkeiden ostot aloitettiin 25.5.2009. SRV Yhtiöt Oyj:n    
tytäryhtiöllä SRV Kalusto Oy:llä oli katsauskauden lopussa 215 562 kappaletta  
SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita, jotka on hankittu SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Henkilöstö
Oy:n sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti. SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto 
Oy:n hallussa oli 30.6.2009 yhteensä 787 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joiden 
osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä 
2,1 prosenttia. 11.8.2009 konsernin hallussa oli 864 000 osaketta (2,3     
prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta     
äänimäärästä).                                 

Taloudelliset tavoitteet                            

Hallitus on asettanut SRV:n tavoitteeksi keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli 
30 prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä  
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja      
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin           
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin 
omavaraisuusastetta.                              

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut liiketoiminnan 
kasvunäkymiä ja omaperusteisten hankkeiden myyntien toteutumisella on olennainen
vaikutus kannattavuuden kehitykseen. Asetetut taloudelliset tavoitteet eivät ole
saavutettavissa nykyisessä taloustilanteessa. Yhtiön kannattavuutta pyritään  
ylläpitämään toimintaa tehostamalla ja myös kustannuksia pienentämällä.     

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

SRV:n tytäryhtiö SRV Terbelat Sia on ollut kantajana kansainvälisessä      
välimiesoikeudessa Berliinissä riita-asiassa, joka on koskenut latvialaisen   
tilaajan, SIA Juglas Jaudan kanssa tehtyä sopimusta voimalaitoksen       
rakentamisesta Latviaan. SRV keskeytti työt tilaajan sopimusrikkomuksen takia ja
terminoi sopimuksen syksyllä 2007. Välimiesoikeus vahvisti 28.7. SRV:n oikeuden 
sopimuksen päättämiseen tilaajasta johtuvista syistä ja velvoitti tilaajan   
maksamaan SRV:lle korvauksia korkoineen yhteensä noin 1,4 milj. euroa.     
Välimiesoikeuden päätöksen täytäntöönpanoa on haettava Latviassa paikallisessa 
alioikeudessa, jossa on myös käynnissä tilaajan samasta sopimuksesta käynnistämä
riita-asia SRV:tä vastaan.                           

Näkymät vuodelle 2009 ennallaan                         

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut        
kiinteistöinvestointien rahoitusta ja heikentänyt talousnäkymiä. Uusien     
hankkeiden aloituspäätösten toteutumiseen ja erityisesti asuntomyyntiin     
kohdistuu epävarmuuksia.                            

Vuoden 2009 liikevaihdon, liikevoiton ja tuloksen kehittymiseen vaikuttavat   
omaperusteisten kohteiden myynnin onnistuminen ja uuden työkannan määrä.    
Kustannuksia leikataan kannattavuuden parantamiseksi.              

Vuoden 2009 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan edellistä vuotta   
alemmat, mutta tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan selvästi positiivinen.  

Espoo 12.8.2009                                 Hallitus                                    

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        

Lisätietoja:                                  

Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213              
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 275, +358 (50) 372 5229     

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.srv.fi       

Tiedotteen keskeiset tunnusluvut:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 1-6/ | 1-6/  | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
|             |    | 2009 | 2008  | 2009  | 2008  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | milj. | 180,6 | 288,8 | 94,2  | 142,4 | 537,0 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | milj. | 5,4  | 18,1  | 3,5  | 9,2  | 32,9  |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %     | %   | 3,0  | 6,3  | 3,7  | 6,4  | 6,1  |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | milj. | 2,9  | 15,1  | 2,5  | 6,8  | 23,7  |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %  | %   | 1,6  | 5,2  | 2,7  | 4,8  | 4,4  |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | milj. | 1,2  | 10,1  | 1,0  | 4,4  | 15,7  |
| kuuluva tulos      | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto 1) | %   | 1,5  | 13,0  |    |    | 9,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | %   | 3,8  | 16,9  |    |    | 12,9  |
| tuotto 1)        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | milj. | 353,2 | 296,2 |    |    | 339,4 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste    | %   | 40,4 | 44,9  |    |    | 41,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka  | milj. | 185,8 | 122,4 |    |    | 169,4 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste    | %   | 115,6 | 74,8  |    |    | 101,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta       | milj. | 458,4 | 521,1 |    |    | 455,3 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin |    | 796  | 836  |    |    | 871  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen   | milj. | 2,3  | 21,6  | 2,2  | 21,6  | 20,9  |
| pysyviin vastaaviin   | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen   | %   | 1,3  | 7,5  | 2,5  | 15,1  | 3,1  |
| pysyviin vastaaviin, % |    |    |    |    |    |    |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 0,03 | 0,28  | 0,03  | 0,12  | 0,43  |
| osakekohtainen tulos  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 4,45 | 4,40  | -   | -   | 4,54  |
| osakekohtainen oma   |    |    |    |    |    |    |
| pääoma         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | -   | -   | -   | -   | 0,12  |
| osakekohtainen osinko  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta    | %   | -   | -   | -   | -   | 27,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen      | %   | -   | -   | -   | -   | 3,5  |
| osinkotuotto      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde   |    | -   | -   | -   | -   | 8,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kurssi kauden lopussa | euroa | 4,18 | 5,28  | -   | -   | 3,47  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi      | euroa | 3,52 | 5,61  | -   | -   | 5,05  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin kurssi      | euroa | 2,75 | 4,67  | -   | -   | 2,82  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin kurssi      | euroa | 4,79 | 6,60  | -   | -   | 6,60  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan       | milj. | 150,4 | 193,1 | -   | -   | 125,7 |
| markkina-arvo kauden  | euroa |    |    |    |    |    |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon   | 1 000 | 6 004 | 9 328 | -   | -   | 13 543 |
| kehitys         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon   | %   | 16,6 | 25,4  | -   | -   | 37,1  |
| kehitys         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän  | 1 000 | 36  | 36 672 | 36 137 | 36 626 | 36 526 |
| painotettu keskiarvo  |    | 169  |    |    |    |    |
| kauden aikana      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  | 1 000 | 35  | 36 575 | 35 981 | 36 575 | 36 210 |
| kauden lopussa     |    | 981  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   

Tunnuslukujen laskentakaavat:                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %     | Korolliset nettovelat x 100/         |
|               | Oma pääoma yhteensä              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    | (Voitto ennen veroja - verot) x 100/     |
|               | (Oma pääoma yhteensä, keskimäärin)      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman      | (Voitto ennen veroja + korko- ja muut     |
| tuotto, %          | rahoituskulut) x 100/             |
|               | Sijoitettu pääoma keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     | Oma pääoma yhteensä x 100/          |
|               | (Taseen loppusumma - saadut ennakot)     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | Taseen loppusumma - korottomat velat -    |
|               | laskennalliset verovelat - varaukset     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen tulos     | tilikauden voitto/              |
|               | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä      |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen omapääoma   | omapääoma/                  |
|               | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä    |
|               | tilikauden lopussa              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     | Viimeinen kaupantekokurssi tilikauden     |
|               | lopussa/                   |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %     | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi         | Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto/    |
|               | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x     |
| kauden lopussa        | viimeinen kaupantekokurssi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys  | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus   |
|               | osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä   |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------SRV Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009: taulukko-osa          

LIITTEET                                    
1) Konserniosavuosikatsaustietoja: tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma,   
laskelma oman pääoman                              
muutoksista, vaihto-omaisuus, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu    
2) Kehitys neljännesvuosittain                         
3) Segmenttitiedot                               
4) Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                      

1. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009                       

IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja segmenttijako                    

SRV -konserni (SRV) siirtyi 1.1.2006 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön 
(International Financial Reporting Standards). SRV on soveltanut        
osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2008. Taulukoiden luvut on pyöristetty, joka pitää ottaa 
huomioon yhteissummia laskettaessa. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34     
-standardin mukaisesti ja esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.    

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  

Arvio uusien standardien sekä muutosten ja tulkintojen vaikutuksista:      

- IAS 23 Vieraan pääoman menot. Vuonna 2009 ja sen jälkeen alkaviin       
rakennushankkeisiin kohdistuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi    
hankintamenoa ja kirjataan kuluksi hankkeen tuloutuksen yhteydessä. Tällä    
muutoksella on vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan ja raportoitaviin  
tietoihin. Katsauskaudella 1.1.-31.3.2009 muutoksella oli kuitenkin vain    
vähäinen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan.               

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Konserni esittää vuodesta 2009 alkaen    
tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman. Laajaan tuloslaskelmaan sisällytetään 
ne omassa pääomassa tapahtuneet muutokset, jotka johtuvat liiketoimista muiden 
tahojen kuin yhtiön omistajien kanssa.                     

Arvio tulevien tulkintojen vaikutuksista:                    

- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta täsmentää sitä milloin 
rakentamisessa syntyvien tuottojen kirjaamisessa voidaan noudattaa       
valmistusateen mukaista tuloutusta ja milloin tuloutuksen tulee tapahtua    
luovutuksen perusteella. Tulkintaohjeen käyttöönotolla tulee olemaan pääasiassa 
vaikutusta SRV-konsernin harjoittaman asuntojen perustajaurakoinnin tuloutukseen
ja se vaikuttaa sekä konsernin taloudelliseen asemaan että raportoitaviin    
tietoihin. Tällä hetkellä asuntojen perustajaurakointi tuloutetaan       
valmistusasteen mukaisesti. Tulkintaohjeen käyttööoton myötä asuntojen     
perustajaurakoinnissa siirryttäisiin luovutuksen mukaiseen tuloutukseen. EU   
hyväksyi tulkintaohjeen 22.7.2009 ja tulkintaohjetta ryhdytään soveltamaan   
1.1.2010 alkavalla tilikaudella.                        
                                        

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin     | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| tuloslaskelma   | 2009 | 2008 | s,meu | s, % | 2009  | 2008  | 2008  |
| (milj. eur)    |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 180,6 | 288,8 | -108, | -37,5 | 94,2  | 142,4 | 537,0 |
|          |    |    | 2   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | 1,1  | 0,6  | 0,5  | 90,3 | 0,7  | 0,2  | 1,4  |
| muut tuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja   | 10,3 | 13,7 | -3,5 | -25,2 | 2,7  | 12,3  | 53,5  |
| keskeneräisten  |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotteiden    |    |    |    |    |    |    |    |
| varastojen muutos |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja    | -156, | -252, | 96,2 | -38,1 | -79,1 | -128,6 | -495,3 |
| palveluiden    | 4   | 5   |    |    |    |    |    |
| käyttö      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksis | -23,2 | -23,8 | 0,5  | -2,3 | -11,7 | -12,5 | -46,3 |
| ta aiheutuneet  |    |    |    |    |    |    |    |
| kulut       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    | -1,8 | -1,4 | -0,4 | 31,6 | -0,9  | -0,8  | -3,2  |
| arvonalentumiset |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | -5,2 | -7,3 | 2,1  | -29,3 | -2,3  | -3,9  | -14,1 |
| muut kulut    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 5,4  | 18,1 | -12,7 | -70,2 | 3,5  | 9,2  | 32,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot  | 1,3  | 2,9  | -1,6 | -56,6 | 0,6  | 1,7  | 4,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut   | -3,7 | -5,9 | 2,2  | -37,2 | -1,6  | -4,1  | -13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -2,5 | -3,0 |    |    | -1,0  | -2,4  | -9,2  |
| -kulut yhteensä  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   | 2,9  | 15,1 | -12,1 | -80,5 | 2,5  | 6,8  | 23,7  |
| veroja      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     | -1,7 | -4,6 | 2,9  | -63,0 | -1,3  | -2,2  | -8,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden   | 1,2  | 10,4 | -9,2 | -88,3 | 1,2  | 4,5  | 15,3  |
| voitto      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     | 1,2  | 10,1 |    |    | 1,0  | 4,4  | 15,7  |
| omistajille    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   | 0,1  | 0,3  |    |    | 0,2  | 0,2  | -0,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     | 0,03 | 0,28 |     | -89,3 | 0,03  | 0,12  | 0,43  |
| omistajille    |    |    |    |    |    |    |    |
| kuuluvasta    |    |    |    |    |    |    |    |
| voitosta laskettu |    |    |    |    |    |    |    |
| osakekohtainen  |    |    |    |    |    |    |    |
| tulos       |    |    |    |    |    |    |    |
| (laimentamaton ja |    |    |    |    |    |    |    |
| laimennettu)   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
		                                       

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | IFRS | IFRS | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja       |        | 1-6/ | 1-6/ | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| tuloslaskelma   |        | 2009 | 2008 | 2009  | 2008  | 2008  |
| (milj. eur)    |        |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto       | 1,2  | 10,4 | 1,2  | 4,5  | 15,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan suoraan kirjatut  |    |    |    |    |    |
| erät:               |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen | -0,1 | -0,1 | 0,0  | -0,1  | -0,1  |
| muuntamisesta johtuvat voitot ja |    |    |    |    |    |
| tappiot              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien        | -0,1 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -0,1  |
| rahoitusvarojen arvostamisesta  |    |    |    |    |    |
| johtuvat voitot ja tappiot    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausinstrumenteista johtuvien | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| voittojen ja tappioiden tehokas  |    |    |    |    |    |
| osuus rahavirran suojauksessa   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen vero omaan     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| pääomaan kirjatuista eristä    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut erät   | -0,1 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -0,1  |
| oikaistuna veroilla        |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos        | 1,1  | 10,4 | 1,2  | 4,5  | 15,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       | 1,1  | 10,1 | 1,2  | 4,5  | 15,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle           | 0,1  | 0,3  | 0,0  | 0,0  | -0,4  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 30.6.09  | 30.6.08  | %     | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         | 17,5   | 26,1   | -33,2   | 19,0   |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot          | 1,7    | 1,8    | -1,2   | 1,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 0,5    | 0,7    | -27,8   | 0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat      | 4,3    | 3,7    | 18,1   | 4,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset           | 7,4    | 5,0    | 49,4   | 6,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 1,9    | 1,3    | 44,5   | 1,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 33,3   | 38,5   | -13,5   | 33,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus       | 300,9   | 249,9   | 20,4   | 294,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    | 71,6   | 89,0   | -19,5   | 86,7   |
| saamiset           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 5,6    | 6,5    | -14,2   | 5,1    |
| tuloon perustuvat      |      |      |      |      |
| verosaamiset         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          | 6,7    | 10,1   | -33,5   | 3,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 384,9   | 355,5   | 8,3    | 390,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ        | 418,1   | 393,9   | 6,1    | 423,8   |
--------------------------------------------------------------------------------

	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 30.6.09  | 30.6.08  | %     | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |      |      |      |      |
| kuuluva oma pääoma      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         | 3,1    | 3,1    | 0,0    | 3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman    | 87,3   | 87,3   | 0,0    | 87,3   |
| pääoman rahasto       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          | -0,1   | -0,1   | 2,0    | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto      | -0,1   | 0,0    |      | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    | 70,0   | 70,4   | -0,6   | 74,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | 160,3   | 160,8   | -0,3   | 164,3   |
| kuuluva oma pääoma yhteensä |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      | 0,4    | 2,9    | -84,8   | 2,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä     | 160,7   | 163,7   | -1,8   | 166,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat   | 0,2    | 0,4    | -51,3   | 0,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 4,9    | 6,0    | -19,4   | 5,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 83,0   | 50,8   | 63,3   | 69,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat          |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 88,1   | 57,3   | 53,8   | 75,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat   | 53,7   | 83,0   | -35,2   | 66,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 2,4    | 4,3    | -43,7   | 8,0    |
| tuloon perustuvat verovelat |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 3,7    | 4,1    | -8,9   | 3,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 109,5   | 81,7   | 34,0   | 103,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 169,3   | 173,0   | -2,1   | 181,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 257,4   | 230,3   | 11,8   | 257,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 418,1   | 393,9   | 6,1    | 423,8   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma      | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-6/2009 | 1-6/2008  | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto          | 1,2    | 10,4    | 15,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:               |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     | 1,8    | 1,4    | 3,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity      | -1,0   | -0,2    | -0,5    |
| maksutapahtumaa            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 2,5    | 3,0    | 9,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| hyödykkeiden myyntivoitot       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 | 1,7    | 4,6    | 8,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä           | 5,0    | 8,9    | 20,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:        |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | 0,0    | -6,3    | -12,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos   | 15,2   | 8,1    | 14,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        | -5,6   | -53,2   | -98,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos    | -11,5   | -15,2   | -31,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä    | -1,9   | -66,7   | -128,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             | -6,4   | -5,7    | -13,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              | 1,1    | 5,0    | 6,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot             | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             | -8,0   | -4,9    | -4,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | -13,3   | -5,6    | -10,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     | -9,0   | -53,0   | -103,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen   | -2,0   | -1,3    | -1,3    |
| hankinta vähennettynä hankintahetken  |      |      |      |
| rahavaroilla              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       | -0,2   | -19,3   | -13,7   |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       | 0,0    | -0,2    | -0,3    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin       | -0,1   | -0,8    | -1,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,1    | 0,1    |
| hyödykkeiden myynti          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti           | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -2,3   | -21,5   | -16,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut varat       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainojen nostot          | 14,1   | 18,4    | 68,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainojen takaisinmaksut      | -17,2   | -9,2    | -10,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Lainasaamisten muutos       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos          | 2,8    | 16,0    | 30,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos        | 20,1   | 42,8    | 18,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta       | -0,7   | -0,4    | -1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | -4,4   | -4,4    | -4,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       | 14,7   | 63,2    | 101,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           | 3,4    | -11,3   | -18,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      | 3,4    | 21,4    | 21,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa      | 6,7    | 10,1    | 3,4    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | IFRS  | IFRS  | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 30.6.09 | 30.6.08 | %    | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet        | 0,0   | 0,1   | -84,6  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt         | 91,6  | 73,8  | 24,1   | 100,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt     | 149,2  | 118,7  | 25,7   | 142,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja        | 41,8  | 37,7  | 10,8   | 34,0   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           | 4,0   | 6,2   | -35,4  | 3,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        | 14,3  | 13,4  | 7,2   | 14,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         | 300,9  | 249,9  | 20,4   | 294,8  |
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.6.2009          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 74,1 | 164, | 2,3  | 166,6 |
| 1.1.2009   |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    | 0,0  | 0,0 |    | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    |    |     |    | -0,2 | -0,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | -0,2 | -0,2 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |    |    |    |     |    | 1,2 | 1,2 |     |     |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 1,2 | 1,2 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,3 | -4,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkio |    |    |    |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
| järjestelmä |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -0,7 | -0,7 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 70,0 | 160, | 0,4  | 160,7 |
| 30.6.2009  |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.6.2008          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  |    | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 1.1.2008   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    | -0,1 | 0,0 |    | -0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    | 0,0 |     |    | 0,2 | 0,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |    |    |    |     |    | 10,1 | 10,1 |     |     |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 10,1 | 10,1 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,4 | -4,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -0,2 | -0,2 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | 0,0 | 70,4 | 160, | 2,9  | 163,7 |
| 31.6.2008  |   |   |   |    |   |   | 8  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2008          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 1.1.2008   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    | 0,0 |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |     |    | 15,7 | 15,7 |     |     |
| voitto    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 15,7 | 15,7 |     |     |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,4 | -4,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -1,9 | -1,9 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 74,1 | 164, | 2,3  | 166,6 |
| 31.12.2008  |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset         | IFRS  | IFRS  | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 30.6.09 | 30.6.08 | %    | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset   | 118,3  | 95,3  | 24,2   | 114,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit           | 0,0   | 0,0   |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten  | 0,0   | 23,4  | -100,0  | 0,4   |
| hankkeiden veloista        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset   | 22,3  | 4,0   | 456,7  | 2,7   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu        | IFRS      | IFRS     | IFRS        |
| johdannaissopimuksist | 30.6.09    | 30.6.08    | 31.12.08      |
| a           |        |        |           |
| (milj. euroa)     |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Käyvät arvot  | Käyvät arvot | Käyvät arvot    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan   | Posit | Negat. | Posit | Negat | Posit | Negat.   |
| ulkopuoliset     | .   |    | .   | .   | .   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit   | 0,0  | 0,0  | 0,2  | 0,0  | 0,0  | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset | 0,1  | 0,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    |    |    |    |    |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    | IFRS  |    | IFRS |    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    | 30.6.0 |    | 30.6. |    | 31.12.08  |
|            |    | 9   |    | 08  |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten |    |    |    |    |    |        |
| nimellisarvot     |    |    |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit   |    | 0,0  |    | 8,1  |    | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset |    | 63,4  |    | 11,2 |    | 18,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän      |  |
| markkinahintoihin.                           |  |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen           |  |
| kassavirran suojaamiseen.                        |  |
--------------------------------------------------------------------------------

2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain          

--------------------------------------------------------------------------------
| SRV konserni  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 4-6/0 | 1-3/ | 10-1 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |
|        | 9   | 09  | 2/08 | 8   | 8   | 8   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 94,2 | 86,4 | 121, | 126,7 | 142,4 | 146,4 |    |    |
|        |    |   | 4  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 3,5  | 1,9 | 0,7 | 14,1 | 9,2  | 8,9  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -1,0 | -1,5 | -3,3 | -2,9 | -2,4 | -0,6 |    |    |
| ja -kulut ,  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| yht.      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  | 2,5  | 0,4 | -2,6 | 11,2 | 6,8  | 8,3  |    |    |
| veroja     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton | 458,4 | 453, | 455, | 455,2 | 521,1 | 451,3 |    |    |
| tilauskanta 1) |    | 9  | 3  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | 0,03 | 0,00 | -0,0 | 0,21 | 0,12 | 0,16 |    |    |
| eur      |    |   | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      | 4,45 | 4,42 | 4,54 | 4,61 | 4,40 | 4,38 |    |    |
| pääoma/osake, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen    | 4,18 | 3,00 | 3,47 | 4,19 | 5,28 | 5,55 |    |    |
| päätöskurssi, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusas | 40,4 | 40,9 | 41,3 | 45,9 | 44,9 | 52,1 |    |    |
| te, % 1)    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen   | 185,8 | 170, | 169, | 127,9 | 122,4 | 76,1 |    |    |
| nettovelka 1) |    | 6  | 4  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisas | 115,6 | 105, | 101, | 75,2 | 74,8 | 46,3 |    |    |
| te, % 1)    |    | 3  | 7  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
		                                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 4-6/0 | 1-3/ | 10-1 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |
|        | 9   | 09  | 2/08 | 8   | 8   | 8   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 46,1 | 54,8 | 77,9 | 74,3 | 92,2 | 104,8 |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 40,5 | 25,8 | 33,3 | 31,4 | 37,1 | 26,0 |    |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 7,6  | 5,8 | 10,2 | 21,0 | 13,1 | 15,7 |    |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 2,1  | 2,2 | 3,0 | 2,7  | 2,8  | 2,9  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -2,1 | -2,2 | -3,1 | -2,7 | -2,9 | -2,9 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 94,2 | 86,4 | 121, | 126,7 | 142,4 | 146,4 |    |    |
| yhteensä    |    |   | 4  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 4-6/0 | 1-3/ | 10-1 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |
|        | 9   | 09  | 2/08 | 8   | 8   | 8   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 4,6  | 5,9 | 6,0 | 3,7  | 9,9  | 8,2  |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 1,9  | 0,0 | -1,2 | 0,5  | 0,9  | 0,4  |    |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -1,9 | -2,5 | -2,7 | 10,8 | -0,1 | 1,2  |    |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -1,0 | -1,6 | -1,4 | -1,0 | -1,6 | -0,9 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 3,5  | 1,9 | 0,7 | 14,1 | 9,2  | 8,9  |    |    |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)      | 4-6/0 | 1-3/ | 10-1 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |
|        | 9   | 09  | 2/08 | 8   | 8   | 8   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 10,0 | 10,8 | 7,8 | 4,9  | 10,8 | 7,8  |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 4,6  | 0,0 | -3,6 | 1,7  | 2,5  | 1,6  |    |    |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -25,6 | -43, | -26, | 51,5 | -0,9 | 7,9  |    |    |
| liiketoiminta |    | 3  | 5  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 3,7  | 2,2 | 0,6 | 11,1 | 6,4  | 6,1  |    |    |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.6. | 31.3 | 31.1 | 30.9. | 30.6. | 31.3. |    |    |
|        | 09  | .09 | 2.08 | 08  | 08  | 08  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 224,3 | 252, | 265, | 228,8 | 291,1 | 235,2 |    |    |
| toiminta    |    | 8  | 7  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 203,3 | 169, | 154, | 186,3 | 186,8 | 182,4 |    |    |
| alueliiketoimi |    | 6  | 0  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 30,7 | 31,5 | 35,6 | 40,2 | 43,2 | 33,7 |    |    |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 458,4 | 453, | 455, | 455,2 | 521,1 | 451,3 |    |    |
| yhteensä    |    | 9  | 3  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty | 303  | 286 | 280 | 279  | 358  | 281  |    |    |
| osuus     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 155  | 168 | 176 | 176  | 163  | 170  |    |    |
| myymätön osuus |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu   | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |    |    |
| pääoma     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 30.6. | 31.3 | 31.1 | 30.9. | 30.6. | 31.3. |    |    |
|        | 09  | .09 | 2.08 | 08  | 08  | 08  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 77,0 | 69,2 | 63,9 | 63,5 | 51,2 | 43,7 |    |    |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 135,9 | 134, | 138, | 115,9 | 105,3 | 97,0 |    |    |
| alueliiketoimi |    | 9  | 9  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 152,6 | 151, | 138, | 143,9 | 145,1 | 115,1 |    |    |
| liiketoiminta |    | 0  | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -12,2 | -14, | -2,0 | -16,6 | -5,4 | 4,0  |    |    |
| ja       |    | 0  |   |    |    |    |    |    |
| eliminoinnit  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 353,2 | 341, | 339, | 306,6 | 296,2 | 259,8 |    |    |
| yhteensä    |    | 1  | 4  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntotuotanto |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomessa (kpl) | 4-6/0 | 1-3/ | 10-1 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |    |    |
|        | 9   | 09  | 2/08 | 8   | 8   | 8   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloituks | 0   | 4  | 0  | 49  | 53  | 8   |    |    |
| et       |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot | 51  | 27  | 13  | 32  | 63  | 33  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet  | 93  | 58  | 0  | 31  | 104  | 125  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit    | 185  | 156 | 133 | 140  | 128  | 105  |    |    |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1) | 118  | 211 | 265 | 251  | 247  | 298  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 100  | 180 | 226 | 232  | 227  | 260  |    |    |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1) kauden lopussa                                

3. Segmenttien tiedot                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.6.09 | 30.6.08 | milj.  | %    | 31.12.08 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 90,2  | 111,7  | -21,6  | -19,3  | 116,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 160,2  | 127,3  | 32,8   | 25,8  | 158,4  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 157,7  | 157,8  | -0,1   | -0,1  | 158,6  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 194,1  | 187,8  | 6,3   | 3,3   | 185,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -184,0 | -190,7 | 6,7   |     | -195,2  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 418,1  | 393,9  | 24,2   | 6,1   | 423,8  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.6.09 | 30.6.08 | milj.  | %    | 31.12.08 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 46,6  | 82,0  | -35,3  | -43,1  | 81,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 143,9  | 113,8  | 30,0   | 26,4  | 141,5  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 163,3  | 149,9  | 13,4   | 8,9   | 147,2  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 90,6  | 76,7  | 13,9   | 18,2  | 65,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -187,0 | -192,1 | 5,1   |     | -178,9  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 257,4  | 230,3  | 27,1   | 11,8  | 257,2  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.6.09 | 30.6.08 | milj.  | %    | 31.12.08 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 77,0  | 51,2  | 25,8   | 50,5  | 63,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 135,9  | 105,3  | 30,6   | 29,0  | 138,9  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 152,6  | 145,1  | 7,5   | 5,2   | 138,6  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja    | -12,2  | -5,4  | -6,9   |     | -2,0   |
| eliminoinnit       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 353,2  | 296,2  | 57,0   | 19,3  | 339,4  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | IFRS  | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 30.6.09 | 30.6.08 | milj.  | 31.12.08 |
|                  |     |     | eur   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt    | 149,2  | 118,7  | 30,5   | 142,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 25,0  | 22,6   | 2,5   | 24,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 45,5  | 36,0   | 9,5   | 41,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 78,4  | 60,1   | 18,3   | 76,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt        | 91,6  | 73,8   | 17,6   | 100,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 32,9  | 20,1   | 12,8   | 30,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 43,0  | 38,8   | 4,1   | 57,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 15,7  | 14,9   | 0,7   | 13,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja       | 41,8  | 37,7   | 4,1   | 34,0   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 39,1  | 28,8   | 10,3   | 30,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 2,6   | 8,9   | -6,3   | 3,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        | 18,6  | 19,7   | -1,1   | 17,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 5,1   | 5,2   | -0,1   | 5,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 5,1   | 6,1   | -1,1   | 4,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 9,5   | 9,4   | 0,1   | 9,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä     | 300,9  | 249,9  | 51,0   | 294,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta     | 63,0  | 47,9   | 15,1   | 59,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta  | 132,6  | 109,7  | 22,9   | 134,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta  | 106,0  | 93,2   | 12,8   | 102,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/200 | 1-6/200 | milj eur | %    | 2008  |
|             | 9    | 8    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 100,9  | 197,0  | -96,0  | -48,7  | 349,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 10,6  | 18,1  | -7,6   | -41,7  | 27,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 0,9   | 0,9   | -0,1   | -6,0   | 0,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 89,3  | 110,8  | -21,5  | -19,4  | 116,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 90,2  | 111,7  | -21,6  | -19,3  | 116,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 11,3  | 1,1   | 10,1   | 882,2  | 1,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 35,4  | 80,8  | -45,4  | -56,2  | 80,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 46,6  | 82,0  | -35,3  | -43,1  | 81,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 77,0  | 51,2  | 25,8   | 50,5   | 63,9  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 30,5  | 91,6  |     |     | 60,8  |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 224,3  | 291,1  | -66,8  | -22,9  | 265,7  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/200 | 1-6/200 | milj eur | %    | 2008  |
|             | 9    | 8    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 66,3  | 63,1  | 3,2   | 5,1   | 127,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 1,9   | 1,3   | 0,5   | 38,4   | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 1,7   | 2,2   | -0,5   | -24,2  | 1,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 158,5  | 125,1  | 33,4   | 26,7   | 156,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 160,2  | 127,3  | 32,8   | 25,8   | 158,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 59,5  | 44,4  | 15,2   | 34,2   | 58,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 84,3  | 69,5  | 14,9   | 21,4   | 83,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 143,9  | 113,8  | 30,0   | 26,4   | 141,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 135,9  | 105,3  | 30,6   | 29,0   | 138,9  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 2,7   | 2,9   |     |     | 0,7   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 203,3  | 186,8  | 16,5   | 8,8   | 154,0  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/200 | 1-6/200 | milj eur | %    | 2008  |
|             | 9    | 8    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 13,3  | 28,8  | -15,5  | -53,7  | 60,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -4,4  | 1,1   | -5,6   |     | 9,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 16,5  | 22,8  | -6,3   | -27,7  | 16,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 141,2  | 135,0  | 6,2   | 4,6   | 142,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 157,7  | 157,8  | -0,1   | -0,1   | 158,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 14,1  | 13,3  | 0,8   | 6,2   | 12,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 149,2  | 136,6  | 12,5   | 9,2   | 134,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 163,3  | 149,9  | 13,4   | 8,9   | 147,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 152,6  | 145,1  | 7,5   | 5,2   | 138,6  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | -4,8  | 6,5   |     |     | 9,3   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 30,7  | 43,2  | -12,4  | -28,8  | 35,6  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   

4. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                      

SRV:n tytäryhtiö SRV Terbelat Sia on ollut kantajana kansainvälisessä      
välimiesoikeudessa Berliinissä riita-asiassa, joka on koskenut latvialaisen   
tilaajan, SIA Juglas Jaudan kanssa tehtyä sopimusta voimalaitoksen       
rakentamisesta Latviaan. SRV keskeytti työt tilaajan sopimusrikkomuksen takia ja
terminoi sopimuksen syksyllä 2007. Välimiesoikeus vahvisti 28.7. SRV:n oikeuden 
sopimuksen päättämiseen tilaajasta johtuvista syistä ja velvoitti tilaajan   
maksamaan SRV:lle korvauksia korkoineen yhteensä noin 1,4 milj. euroa.     
Välimiesoikeuden päätöksen täytäntöönpanoa on haettava Latviassa paikallisessa 
alioikeudessa, jossa on myös käynnissä tilaajan samasta sopimuksesta käynnistämä
riita-asia SRV:tä vastaan.

Jaa sivu