SRV:n osakeanti ylimerkittiin huomattavasti

SRV:n osakeanti ylimerkittiin huomattavasti

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan eikä välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

• Osakeanti ylimerkitty 14,5 prosentilla
• Osakeannilla kerättiin noin 48,5 miljoonan euron nettovarat
• SRV:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 60 499 575 osakkeeseen

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt kaikki merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät.

SRV:n osakeannissa merkittiin yhteensä 27 182 182 osaketta, joka vastaa 114,5 prosenttia osakeannissa tarjotuista 23 731 107 osakkeesta (”tarjottavat osakkeet”). Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin yhteensä 23 292 610 osaketta, joka vastaa 98,2 prosenttia kaikista tarjottavista osakkeista, ja ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa toissijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 3 889 572 osaketta, joka vastaa 16,4 prosenttia kaikista tarjottavista osakkeista.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 2,11 euroa tarjottavalta osakkeelta, ja SRV keräsi osakeannilla noin 48,5 miljoonan euron nettovarat. Osakeannin seurauksena SRV:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 60 499 575 osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet SRV:ssä siitä alkaen, kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 14.9.2015.

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (SRV1VN0115) alkoi 9.9.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään SRV:n varsinaisiin osakkeisiin (SRV1V), kun osakeannissa merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 14.9.2015. Kaupankäynti tarjottavilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 15.9.2015. Ilman merkintäoikeuksia merkityt (toissijainen merkintä) tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille suoraan varsinaisina osakkeina arviolta 15.9.2015.

Tilinhoitajat vahvistavat merkitsijöille ilman merkintäoikeuksia merkittyjen tarjottavien osakkeiden merkinnän (toissijainen merkintä) arviolta 16.9.2015. Maksettu, saamatta jääneitä tarjottavia osakkeita vastaava merkintähinta palautetaan merkitsijälle osakeannin ehtojen mukaisesti arviolta 17.9.2015.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj toimivat osakeannin järjestäjinä.

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173

Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906

Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

VASTUUNRAJOITUS

Tätä ilmoitusta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen. Tämä ilmoitus ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi, eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi, Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä ilmoituksessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. SRV Yhtiöt Oyj ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

 

Jaa sivu