SRV:n merkintäetuoikeusannin suomenkielinen listalleottoesite hyväksytty

SRV:n merkintäetuoikeusannin suomenkielinen listalleottoesite hyväksytty

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan eikä välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) on tänään saanut Finanssivalvonnan hyväksynnän suomenkieliselle listalleottoesitteelle, joka koskee SRV:n 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusantia. Merkintäetuoikeusannin ehdoista ja aikataulusta tiedotettiin tiistaina 18.8.2015.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla SRV:n verkkosivuilta osoitteesta www.srv.fi/sijoittajat arviolta 21.8.2015. Painettu esite on lisäksi tilattavissa SRV:ltä (puh. 0201 455 200 tai sähköpostitse osoitteesta investor.relations@srv.fi). Esitteitä on myös saatavilla SRV:n pääkonttorista osoitteesta Tarvonsalmenkatu 15, 02600, Espoo sekä Nordean konttoreista ja OP Ryhmän pankkien konttoreista ja Helsingin pörssistä arviolta 24.8.2015 alkaen.

Englanninkielinen käännös esitteestä on tilattavissa SRV:ltä tietyin säännöksiin liittyvin rajoituksin (puh. 0201 455 200 tai sähköpostitse osoitteesta investor.relations@srv.fi) sekä saatavilla SRV:n pääkonttorista osoitteesta Tarvonsalmenkatu 15, 02600, Espoo.

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

VASTUUNRAJOITUS

Tätä ilmoitusta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen. Tämä ilmoitus ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi, eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi, Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä ilmoituksessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. SRV Yhtiöt Oyj ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Jaa sivu