SRV:N LIIKEVOITTO KASVOI 74,9 % – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008

SRV:N LIIKEVOITTO KASVOI 74,9 % - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008        

Katsauskausi 1.1.-30.6.2008 lyhyesti:                      
- SRV:n liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia 288,8 milj. euroon (261,3 Me     
1-6/2007)                                    
- Liikevoitto kasvoi 74,9 prosenttia 18,1 milj. euroon (10,3 Me)        
- Tulos ennen veroja kasvoi 68,2 prosenttia 15,1 milj. euroon (9,0 Me)     
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 521,1 milj. euroa (517,4 Me)      
- Omavaraisuusaste oli 44,9 prosenttia (59,4 %)                 
- Tulos per osake oli 0,28 euroa (0,25 eur)                   
- SRV muuttaa koko vuoden näkymää liikevaihdon osalta. Asuntomyyntiin liittyvien
epävarmuuksien takia vuoden 2008 liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2007   
tasolla                                     
- SRV tarkentaa koko vuoden näkymää liikevoiton osalta. Konsernin liikevoiton  
odotetaan ylittävän selvästi vuoden 2007 tason ja vuoden 2008 toisen      
vuosipuoliskon liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden 2008 ensimmäisen     
vuosipuoliskon liikevoiton                           

Toinen vuosineljännes 1.4.-30.6.2008 lyhyesti:                 
- Liikevaihto oli 142,4 milj. euroa (140,0 Me 4-6/2007)             
- Liikevoitto oli 9,2 milj. euroa (6,8 Me)                   
- Tulos ennen veroja oli 6,8 milj. euroa (6,0 Me)                
- Tulos per osake oli 0,12 euroa (0,18 eur)                   

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät  
tiedot ovat tilintarkastamattomia.                       

”SRV:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut myönteisesti. Konsernin liikevaihto ja
liikevoitto kasvoivat selvästi. Tilauskannan katetaso on parantunut. Olemme   
hankkineet kaksi uutta merkittävää kehityshanketta Pietarista maa-alueineen   
strategian mukaisesti kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Heinäkuussa 
toteutettu Jekaterinburgin hotellin myynti kasvattaa SRV:n liikevoittoa     
loppuvuonna merkittävästi ja vapauttaa samalla pääomia Venäjän liiketoiminnan  
kehittämiseen.                                 

Vaikka Suomen kansantalouden kasvunäkymät ovat selvästi heikentyneet, niin SRV:n
toimitilarakentamisen näkymät ovat suotuisat. Helsingin Musiikkitalon      
rakentamisesta solmittu urakkasopimus on osoitus SRV:n toimintamallin      
toimivuudesta vaativissa kohteissa. Asuntokysynnän hidastuminen ja myynnin   
keskittyminen valmistuviin kohteisiin heikentää Asuntoliiketoiminnan      
tulosnäkymiä kuluvana vuonna. Asuntorakentamisen tarve tulee kuitenkin jatkumaan
kasvukeskuksissa ja tarjoaa SRV:lle pitkällä aikavälillä hyvän kasvupohjan.   
Yhtiön vahva tase antaa mahdollisuuden hyödyntää SRV:n innovatiivista      
hankekehitysosaamista tulevina vuosina.                     

Konsernin liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2007 tasolla. Konsernin     
liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi vuoden 2007 tason ja vuoden 2008 toisen
vuosipuoliskon liikevoiton ylittävän vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon   
liikevoittotason”, toteaa SRV:n toimitusjohtaja Eero Heliövaara.        

SRV-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 10,5 prosenttia ja oli 288,8  
milj. euroa (261,3 Me 1-6/2007). Liikevaihdosta 90 prosenttia (90 %) tuli    
Suomesta ja 10 prosenttia (10 %) Venäjältä ja Baltiasta. Toimitilaliiketoiminnan
liikevaihto kasvoi 197,0 milj. euroon (151,6 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan 
liikevaihto laski 63,1 milj. euroon (84,0 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan  
liikevaihto kasvoi 28,8 milj. euroon (25,9 Me).                 

SRV-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 18,1 milj. euroa (10,3 Me     
1-6/2007). Liikevoittoprosentti oli 6,3 prosenttia (4,0 %).           
Toimitilaliiketoiminnan liikevoitto nousi 18,1 milj. euroon (6,5 Me).      
Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (0,9 Me). Asunto- 
ja alueliiketoiminnan liikevoitto laski 1,3 milj. euroon (4,8 Me) asuntomyynnin 
hidastumisen vuoksi.                              

SRV-konsernin tulos ennen veroja oli katsauskaudella 15,1 miljoonaa euroa (9,0 
Me 1-6/2007). Katsauskauden voitto oli 10,4 miljoonaa euroa (6,6 Me).      
Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,25 eur). Osakkeiden lukumäärän kasvuun  
vaikuttivat vuonna 2007 toteutetut osakeannit ja rakennejärjestely. Oman pääoman
tuotto oli 13,0 prosenttia (11,0 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 16,9    
prosenttia (11,6 %).                              

SRV-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 142,4 milj. euroa (140,0 
Me 4-6/2007) ja liikevoitto oli 9,2 milj. euroa (6,8 Me). Tulos ennen veroja oli
6,8 milj. euroa (6,0 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,18 eur).    
Osakkeiden lukumäärän kasvuun vaikuttivat vuonna 2007 toteutetut osakeannit ja 
rakennejärjestely.                               

Tilauskanta oli 521,1 milj. euroa 30.6.2008 (517,4 Me 30.6.2007). Vuoden 2007  
lopussa tilauskanta oli 528,7 milj. euroa.                   

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS | IFRS | IFRS  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin     | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/ | 4-6/ | 1-12/ |  |
| avainluvut     | 2008 | 2007 | s,meu | s, % | 2008 | 2007 | 2007  |  |
| (milj. eur)    |   |   | r   |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 288, | 261, | 27,5 | 10,5 | 142, | 140,0 | 561,4 |  |
|          | 8  | 3  |    |    | 4  |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 18,1 | 10,3 | 7,7  | 74,9 | 9,2 | 6,8  | 15,1  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -3,0 | -1,4 | -1,6 | 118,5 | -2,4 | -0,8 | -3,5  |  |
| -kulut, yht.    |   |   |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 15,1 | 9,0 | 6,1  | 68,2 | 6,8 | 6,0  | 11,5  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden   | 10,4 | 6,6 | 3,8  | 57,9 | 4,5 | 5,3  | 7,6  |  |
| voitto       |   |   |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton   | 521, | 517, | 3,6  | 0,7  |   |    | 528,7 |  |
| tilauskanta    | 1  | 4  |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %   | 6,3 | 4,0 |    |    | 6,4 | 4,8  | 2,7  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden   | 3,6 | 2,5 |    |    | 3,2 | 3,8  | 1,4  |  |
| voitto, %     |   |   |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | 44,9 | 59,4 |    |    |   |    | 55,4  |  |
| %         |   |   |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen     | 122, | -10, |    |    |   |    | 43,2  |  |
| nettovelka     | 4  | 4  |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, | 74,8 | -5,8 |    |    |   |    | 27,3  |  |
| %         |   |   |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 16,9 | 11,6 |    |    |   |    | 9,7  |  |
| tuotto, % 1)    |   |   |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman    | 13,0 | 11,0 |    |    |   |    | 6,9  |  |
| tuotto, % 1)    |   |   |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake,  | 0,28 | 0,25 |    |    | 0,12 | 0,18 | 0,22  |  |
| eur 2)       |   |   |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omapääoma per   | 4,40 | 4,46 |    | -1,5 |   |    | 4,22  |  |
| osake, eur 2)   |   |   |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden     | 36,7 | 27,4 |    | 33,7 | 36,6 | 28,8 | 32,7  |  |
| lukumäärän     |   |   |    |    |   |    |    |  |
| painotettu     |   |   |    |    |   |    |    |  |
| keskiarvo, milj.  |   |   |    |    |   |    |    |  |
| kpl        |   |   |    |    |   |    |    |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos      |
| vuosituotoksi muutettuna                           |
| 2) osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että  |
| niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007  |
| toteutettu osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n       |
| sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien    |
| osakkeiden mitätöinti sekä omien osakkeiden ostot              |
--------------------------------------------------------------------------------


Rakentamisen näkymät                              

Yhdysvaltojen talouden jarruttaessa yhä voimakkaammin maailmantalouden kasvun  
odotetaan edelleen hidastuvan. Epävarmuudet Yhdysvaltojen pitkittyvän      
lainakriisin vaikutuksien, inflaation ja valuuttakurssien suhteen vaikeuttavat 
suhdannekuvan rakentamista.                           

Suomen talouskasvun arvioidaan jäävän 2,3 prosenttiin kuluvana vuonna. USA:sta 
alkanut rahoitusmarkkinoiden häiriö lisää kiinteistömarkkinoiden epävarmuutta. 
                                        
Suomen asuntomarkkinat hidastuivat alkuvuonna asuntokauppojen määrän laskiessa. 
Asuntojen myyntiajat ovat selvästi pidentyneet. Uudistuotannon osalta kysyntä  
kohdistuu valmiisiin asuntoihin. Asuntoaloitusten määrä on vähentynyt. Pidemmän 
aikavälin ennusteiden mukaan uusien asuntojen tarve pysyy noin 30 000 asunnon  
vuosittaisella tasolla vuoteen 2020 asti.                    

Liike- ja toimistorakentamisen odotetaan säilyvän tänä vuonna nykyisellä    
tasolla. Vuosaaren sataman valmistuminen tukee logistiikka- ja         
varastorakentamista pääkaupunkiseudulla.                    

Rakennuslupien kokonaismäärä on vähentynyt vuoden 2007 huippuluvuista.     
Teollisuus- ja varastorakennusten lupamäärä on pysynyt samalla tasolla.     
Rakentamisen kustannustaso on noussut selvästi yleistä kustannuskehitystä    
nopeammin vuodesta 2003 alkaen. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset  
kohosivat vuoden 2007 kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 4,5 prosenttia. Vuoden 
2007 kustannusnousu oli 5,6 prosenttia. Aliurakoinnin ja materiaalien saatavuus 
on kehittynyt parempaan suuntaan.                        

Baltian maiden talous on hidastunut nopeasti. Asuntomarkkinat ovat selvästi   
jäähtymässä ja yksityinen kulutus mukautuu hitaampaan kasvuun. Viime vuosien  
kovasta noususta ja markkinoiden pienestä koosta johtuen koko Baltian      
talouskasvun ennustettavuuteen liittyy epävarmuuksia.              

Venäjän talous kasvoi 8,1 prosentin vauhtia vuonna 2007 ja kuluvalle vuodelle  
ennustetaan 7,6 prosentin kasvua. Rakentamisen kasvu on jatkunut voimakkaana  
kasvaen jopa 28 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kysyntä sekä  
asuinrakentamisessa että toimitilarakentamisessa on vahvaa. Varastointi- ja   
logistiikkamarkkinoiden näkymät Venäjällä ovat myös hyvät. Venäjän inflaatio on 
kiihtynyt vahvan talouskasvun seurauksena.                   

Liiketoimintojen avainluvut                           

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2008 | 2007 | s,meu | s, % | 2008  | 2007  | 2007  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 197,0 | 151,6 | 45,4 | 29,9 | 92,2  | 82,2  | 345,4 |
| minta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 63,1 | 84,0 | -20,9 | -24,9 | 37,1  | 43,9  | 163,1 |
| alueliiketoiminta |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | 28,8 | 25,9 | 2,9  | 11,3 | 13,1  | 14,0  | 53,2  |
| liiketoiminta   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | 5,7  | 6,0  | -0,2 | -3,8 | 2,8  | 4,0  | 11,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -5,8 | -6,1 | 0,4  |    | -2,9  | -4,2  | -11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 288,8 | 261,3 | 27,5 | 10,5 | 142,4 | 140,0 | 561,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2008 | 2007 | s,meu | s, % | 2008  | 2007  | 2007  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 18,1 | 6,5  | 11,6 | 177,8 | 9,9  | 3,6  | 18,0  |
| minta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 1,3  | 4,8  | -3,5 | -72,2 | 0,9  | 2,9  | 10,7  |
| alueliiketoiminta |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | 1,1  | 0,9  | 0,3  | 30,9 | -0,1  | 1,8  | -10,2 |
| liiketoiminta   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | -2,5 | -1,5 | -1,0 |    | -1,6  | -1,1  | -3,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | 0,0  | -0,4 | 0,4  |    | 0,0  | -0,4  | -0,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 18,1 | 10,3 | 7,7  | 74,9 | 9,2  | 6,8  | 15,1  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)        | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimi | 9,2   | 4,3   | 10,8   | 4,4   | 5,2    |
| nta         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja     | 2,1   | 5,7   | 2,5   | 6,5   | 6,5    |
| alueliiketoiminta  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen   | 3,9   | 3,3   | -0,9   | 12,7   | -19,2   |
| liiketoiminta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 6,3   | 4,0   | 6,4   | 4,8   | 2,7    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 30.6.08 | 30.6.07 | meur   | %    | 31.12.07  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimi | 291,1  | 323,4  | -32,3  | -10,0  | 302,8   |
| nta         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja     | 186,8  | 129,7  | 57,1   | 44,0   | 174,6   |
| alueliiketoiminta  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen   | 43,2   | 64,4   | -21,2  | -32,9  | 51,3    |
| liiketoiminta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 521,1  | 517,4  | 3,6   | 0,7   | 528,7   |
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoimintojen tuloskehitys                          

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| minta       | 2008 | 2007 | s,meu | s, % | 2008  | 2007  | 2007  |
| (milj. eur)    |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 197,0 | 151,6 | 45,4 | 29,9 | 92,2  | 82,2  | 345,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 18,1 | 6,5  | 11,6 | 177,8 | 9,9  | 3,6  | 18,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 291,1 | 323,4 | -32,3 | -10,0 |    |    | 302,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Toimitilat Oy:n liike-, toimisto-,  
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 29,9 prosenttia ja  
oli 197,0 milj. euroa (151,6 Me). Liikevoitto oli 18,1 milj. euroa (6,5 Me).  
Liikevaihdon ja liikevoiton tasoon vaikutti positiivisesti tilauskannan volyymi 
ja katetaso. Tilauskanta oli 291,1 milj. euroa (323,4 Me).           

Katsauskauden aikana valmistui mm. Neste Oilin uusi pääkonttori Espoon     
Keilaniemeen ja kolmas Nesteen eläkesäätiölle rakennettu toimistotalo,     
Kauppakeskus TRIO:n ensimmäinen vaihe Lahteen, Etola Yhtiöille liike- ja    
tuotantotilaa Porvoon Kuninkaanporttiin, Rolacille toimitilojen muutos- ja   
laajennustyöt Vantaalle, Itellalle logistiikkakeskus Vantaan Voutilaan ja    
Biomedicum II hanke HUS:lle Helsinkiin, Plantagenin puutarhamyymälä Espoon   
Suomenojalle ja useita kalliorakentamisen projekteja.              

Alkuvuonna käynnistyi TRIO:n toinen vaihe Lahdessa ja L&T Kercan esirakentaminen
Keravalla. Senaatti-kiinteistöt valitsi SRV:n Helsingin yliopiston Svenska   
Social & Kommunal Högskolan uudisrakennuksen- ja peruskorjaustöiden      
projektinjohtourakoitsijaksi, Porvoon Kuninkaanportissa käynnistyi Plantagen  
-puutarhamyymälä ja pohjoissiiven liikekeskus, Autosalpalle automyymälä Lahteen 
ja Codelille logistiikkavarasto Vantaalle.                   

SRV ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo allekirjoittivat       
urakkasopimuksen Musiikkitalon rakentamisesta. Pääurakkasopimuksen arvo oli 90,5
miljoonaa euroa. Musiikkitalon kokonaiskustannusarvio on 140 milj. euroa ja se 
valmistuu huhtikuun lopussa 2011.                        

Keravanportin kiinteistö myytiin maaliskuussa 2008 Pohjola Kiinteistösijoitus  
Oy:n hallinnoimalle kiinteistöpääomarahasto REFF I Ky:lle. SRV rakentaa     
Keravanporttiin kaksi liikerakennusta.                     

Helsingin hovioikeus antoi 6.3.2008 päätöksen SRV Toimitilat Oy:n ja F-Secure  
Oyj:n väliseen sopimuskiistaan. Sopimuskiista koski rakennusaikaisten sisätöiden
kuulumisesta alkuperäiseen vuokrasopimukseen. Hovioikeus ei muuttanut      
käräjäoikeuden päätöstä, jonka mukaan lisätyöt eivät kuuluneet alkuperäiseen  
vuokrasopimukseen. Oikeuden päätöksen mukaan F-Secure velvoitettiin maksamaan  
lisätyöt ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Päätöksen tulosvaikutus oli noin 0,7
miljoonaa euroa liikevoittoon ja noin 1,2 miljoonaa euroa tulokseen. F-Secure on
hakenut muutoksenhakulupaa päätökseen.                     


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
| alueliiketoiminta |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
|          | 2008 | 2007 | s,meu | s, % | 2008  | 2007  | 2007  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 63,1 | 84,0 | -20,9 | -24,9 | 37,1  | 43,9  | 163,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 1,3  | 4,8  | -3,5 | -72,2 | 0,9  | 2,9  | 10,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 186,8 | 129,7 | 57,1 | 44,0 |    |    | 174,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisten tytäryhtiöiden       
liiketoiminnasta. Alueyhtiöt toteuttavat asuntorakentamisen lisäksi liike-,  
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeita.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 63,1 milj. euroa 
(84,0 Me) ja liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (4,8 Me). Sekä liikevaihdon että  
liikevoiton pienentyminen johtui asuntomyynnin hidastumisesta. Asuntojen myynti 
vilkastui vuoden toisen neljänneksen aikana, joka kasvatti liikevaihtoa ja   
liikevoittoa ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Tilauskanta oli 186,8 
milj. euroa (129,7 Me).                             

Resursseja suunnattiin urakointiin oman asuntotuotannon rinnalle ja       
katsauskauden aikana allekirjoitettiin urakkasopimuksia ulkopuolisten      
rakennuttajien kanssa yhteensä 56,2 milj. euron arvosta. Näistä merkittävimpiä 
olivat pääkaupunkiseudulla HOAS:lle Helsingin Viikkiin rakennettava 58 asunnon 
kerrostalo, KY Kiinteistö Oy:lle Helsingin Töölössä peruskorjattava 62 asunnon 
kerrostalo. Lisäksi allekirjoitettiin urakkasopimukset mm. Jyväskylän kaupungin 
kanssa jäähallin saneerauksesta, Valio Oy:n kanssa meijerin laajennuksesta ja  
Valkeakosken kaupungin kanssa Tietotien lukion rakentamisesta.         

Katsauskauden aikana käynnistettiin 61 (177) uuden omaperusteisen asunnon    
rakentaminen ja myytiin yhteensä 96 (186) omaperusteista asuntoa. Kaupankäynti 
keskittyi valmistumisvaiheessa oleviin tai jo valmistuneisiin asuntoihin.    
Asuntojen myynti vilkastui vuoden toisen neljänneksen aikana. Kauden lopussa  
rakenteilla oli 247 (593) asuntoa. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli 128  
(30). Kauden aikana valmistui 229 (132) omaperusteista asuntoa. Uusien     
omaperusteisten asuntokohteiden aloitus sopeutetaan markkinatilanteeseen.    

--------------------------------------------------------------------------------
| Omaperusteiset    | 1-6/  | 1-6/  | muutos | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/  |
| asuntokohteet    | 2008  | 2007  | , kpl | 2008  | 2007  | 2007  |
| Suomessa       |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset   | 61   | 177  | -116  | 53   | 77   | 363   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot    | 96   | 186  | -90  | 63   | 83   | 288   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet     | 229  | 132  | 97   | 104  | 51   | 519   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät | 128  | 30   | 102  |    |     | 80   |
| 1)          |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1)    | 247  | 593  | -346  |    |     | 415   |
--------------------------------------------------------------------------------
1) kauden lopussa                                

Merkittävimmät rakenteilla olevat kohteet ovat Helsingin Oscar, johon valmistuu 
65 asuntoa, Espoon Vallikallion Helmi (67 asuntoa) ja Vantaan Ulrikanhuippu (46 
asuntoa), joka toteutetaan yhteistoiminnassa Asuntosäätiön kanssa.       

SRV jatkoi osallistumistaan osin TEKES-rahoitteiseen asumisen klusterin 24Living
-kehityshankkeeseen. Vuonna 2006 alkaneen 3-vuotisen hankkeen vetäjänä toimii  
Taideteollinen Korkeakoulu yhteistyössä Finpro:n, Massachusetts Institute of  
Technologyn (MIT) ja Tekesin kanssa ja siihen osallistuu useita suomalaisia   
yrityksiä.                                   


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminta   | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2008 | 2007 | s,meu | s, % | 2008  | 2007  | 2007  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 28,8 | 25,9 | 2,9  | 11,3 | 13,1  | 14,0  | 53,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 1,1  | 0,9  | 0,3  | 30,9 | -0,1  | 1,8  | -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 43,2 | 64,4 | -21,2 | -32,9 |    |    | 51,3  |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 11,3 prosenttia
28,8 milj. euroon (25,9 Me). Liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (0,9 Me).     
Tilauskanta oli 43,2 milj. euroa (64,4 Me). Toisen vuosineljänneksen      
liiketappioon vaikuttivat Venäjän hankkeisiin liittyvät kustannukset ja     
panostukset, Viron aktiviteetin hiljeneminen ja katsauskaudella valmistuneen  
kohteen kustannusylitykset.                           

Venäjä                                     

Rezidor -konsernin Pietarissa operoimien Pulkovskaja ja Pribaltiskaja -hotellien
saneeraustyöt valmistuivat huhtikuussa. SRV allekirjoitti kesäkuussa noin 15  
milj. euron sopimukset hotellien lisäsaneeraamisesta. Ahlströmin lasihuopatehdas
valmistui maaliskuussa.                             

Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojektin rakentaminen jatkui Moskovan     
ydinkeskustassa. Kohteen vuokralaisten hankinta käynnistyi kauden aikana.    
Kohteen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 loppuun mennessä. SRV toimii     
hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä              
projektinjohtourakoitsijana. SRV:n tavoitteena on myydä kohde sijoittajille   
valmistumisen jälkeen.                             

Papulan asuntoalueen rakentaminen Viipurissa jatkui ja alueelle toteutetaan   
ensimmäisessä vaiheessa 38 asuntoa, joiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2008  
loppuun mennessä. Kohteesta on myyty yhteensä 7 asuntoa.            

Pietarin Eurograd -logiistiikka-alueen kehittämistä jatkettiin kauden aikana.  
SRV osti 32 prosentin omistusosuuden 11.2.2008 venäläisestä OOO Olgino-4    
-yhtiöstä, jonka hallussa on 24,9 hehtaarin maa-alue Pietarin pohjoispuolella  
kehätien välittömässä läheisyydessä. SRV kasvatti omistusosuutensa yhtiöstä 49 
prosenttiin kauden aikana ja tulee hankkimaan enemmistön vuoden 2008 loppuun  
mennessä. Kohteeseen suunnitellaan rakennettavan yli 100 000 neliömetriä    
logistiikkatiloja useassa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Tavoitteena on  
käynnistää ensimmäisen vaiheen rakentaminen vuoden 2008 loppuun mennessä.    

Katsauskaudella jatkettiin Moskovan alueella SRV:n kehittämän Mitishin     
kauppakeskushankkeen suunnittelua, rakentamisen valmistelua ja vuokralaisten  
hakua. Hankkeen koko on noin 120 000 kerrosneliömetriä. Hankkeen pääomistaja on 
suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 75% osuudella. Hankkeen lopullinen  
investointipäätös tullaan tekemään kuluvan vuoden loppuun mennessä. SRV     
allekirjoitti heinäkuussa 107 milj. euron projektinjohtourakkasopimuksen kohteen
suunnittelusta ja rakentamisesta projektiyhtiön kanssa. Urakkasopimus ei sisälly
tilauskantaan ennen lopullista investointipäätöstä. Rakentamisen valmistelutyöt 
ovat käynnistyneet projektinjohtourakkasopimuksen mukaisesti. Neuvottelut    
kohteen ankkurivuokralaisten kanssa ovat käynnissä. Tavoitteena on saada    
neuvottelut päätökseen vuoden loppuun mennessä. SRV omistus           
kauppakeskushankkeesta on 25 prosenttia ja SRV on sijoittanut siihen noin 4,6  
milj. euroa.                                  

SRV solmi sopimuksen Pietarin International Banking Instituten (IBI) ja     
paikallisen kumppanin kanssa noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen      
kehittämisestä Pietarissa. SRV kehittää alueelle kaavaa, jossa alueelle on   
suunniteltu rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- sekä hotelli-, ravintola-
ja viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle rakennetaan toimitilat IBI 
-yliopiston käyttöön. Kohteen kaupallisten konseptien kehittämistä varten SRV  
allekirjoitti konsulttisopimuksen englantilaisen Locum Consultingin kanssa.   
Tavoitteena on, että alueen kehittäminen ja rakentaminen alkaa vuoden 2009   
aikana. SRV on perustanut kehitysyrityksen OOO IBI Investin toteuttamaan    
hanketta ja hankkinut maa-alueen yrityksen omistukseen. SRV on sijoittanut noin 
50 milj. euroa 30.6.2008 maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan. SRV:n    
lisäsijoitusten määrän arvioidaan olevan noin 10-15 milj. euroa. SRV tulee   
omistamaan arviolta 77,5 prosenttia hankkeesta, kun yhteistyösopimuksen mukaiset
kaikki maa-alueet on hankittu IBI Investin hallintaan. SRV:n kumppani ja    
yhteisyrityksen tuleva vähemmistöosakas on pietarilainen NPO Znamia Truda    
-yhtiön pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Boris Kholmyansky omistamiensa 
yhtiöiden kautta.                                

SRV jatkoi kauden aikana neuvotteluita venäläisen pankkikumppanin kanssa    
tavoitteena kehittää kiinteistörahastoyhteistyötä toimitilahankkeiden      
kehittämisen ja rakentamisen rahoittamiseen Venäjällä. Sijoittajia olisivat   
ryhmä kansainvälisiä sijoittajia yhdessä SRV:n kanssa ja paikallinen kumppani, 
joka vastaisi myös rahastohallinnoinnista. Mikäli suunnitelma toteutuu, arvioi 
SRV tekevänsä noin 20 milj. euron rahastosijoituksen.              


Baltia                                     

Virossa jatkettiin yhteisprojektia Facio Ehitusen kanssa Tarton kaupungissa.  
SRV:llä on tontti 7 kerrostalolle, joista yhden rakentaminen (42 asuntoa)    
aloitettiin kesällä 2007. Kohde valmistuu seuraavan vuosineljänneksen aikana.  
Uusia omaperusteisia asuntokohteita ei suunnitella aloitettavaksi nykyisessä  
markkinatilanteessa. Kauden aikana myytiin yksi asunto (13) ja kauden lopussa  
myynnissä olevia asuntoja oli yhteensä 45 (7), joista 4 (3) oli jo       
valmistuneissa kohteissa. Virossa Oriola KD:lle vuokratun logistiikkakeskuksen 
kauppa toteutui tammikuussa 2008, josta kirjautui liikevaihtoa 5 milj. euroa.  
Inchcape Motorsin autotalon rakentamista jatkettiin ja Mercantilen       
logistiikkakeskuksen suunnittelu on käynnissä.                 

Latviassa luovutettiin HRX:n logistiikkakeskus maaliskuussa 2008. SRV:n Latvian 
liiketoiminnan vetäjänä ja SRV Terbelat SIA:n toimitusjohtajana aloitti Guntis 
Sokolovskis 16.6.2008.                             


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
|          | 2008 | 2007 | s,meu | s, % | 2008  | 2007  | 2007  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 5,7  | 6,0  | -0,2 | -3,8 | 2,8  | 4,0  | 11,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | -2,5 | -1,5 | -1,0 |    | -1,6  | -1,1  | -3,1  |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

Muiden toimintojen liiketappio oli katsauskaudella 2,5 milj. euroa (1,5 Me).  

Rahoitus ja taloudellinen asema                         

Konsernin korolliset velat olivat 132,5 milj. euroa 30.6.2008 (59,9 Me).    
Nettorahoituskulut olivat 3,0 milj. euroa (1,4 Me). Konsernin likvidit varat  
katsauskauden lopussa olivat 10,1 milj. euroa (70,3 Me). Vertailukauden     
likvidejä varoja kasvattaa kesäkuussa 2007 toteutettu osakeanti.        

Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,9 prosenttia (11,6 %) ja oman pääoman tuotto  
13,0 prosenttia (11,0 %). Omavaraisuusaste oli 44,9 prosenttia (59,4 %).    

Investoinnit                                  

Konsernin investoinnit olivat 21,6 milj. euroa (2,1 Me), joista 18,2 milj. euroa
oli IBI:n hankkeeseen liittyviä rakennuksia.                  


Rakentamattomat maa-alueet, hankintasitoumukset ja kehityssopimukset      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 30.6.2008     | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 138 000   | 220 000    | 759 000    | 1 117 000 |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutunut pääoma | 23     | 49      | 81      | 152    |
| ml.        |       |        |        |      |
| maksusitoumukset, |       |        |        |      |
| milj. euroa    |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 411 000   | 220 000    | 100 000    | 731 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy myös kaavoittamattomien maa-alueiden ja     |
| sopimuksiin perustuvien maa-alueiden arvioitu rakennusoikeus/rakennusvolyymi |
| SRV:n kokonaan ja osittain omistamissa kohteissa               |
--------------------------------------------------------------------------------

SRV teki tammikuussa kiinteistökaupan esisopimuksen Jyväskylän keskustassa   
sijaitsevan, Alvar Aallon suunnittelemasta Valtiontalosta sekä sen yhteydessä  
olevasta tontista, jolle on kehitteillä 12 000 kerrosneliömetrin uudisrakennus. 
Suojeltava Valtiontalo palautetaan osittain alkuperäiseen käyttöön. SRV on   
ostanut katsauskauden aikana Espoon Saunalahdenrannasta 14 700 kem2       
asuinrakennusoikeutta. Alueelle rakennetaan erillis-, pari- ja rivitaloja. SRV 
osti Aviapoliksen yritysalueelta Vantaan Viinikkalan logistiikka-alueelta noin 
4,5 hehtaarin laajuisen tontin, jolle suunnitellaan rakennettavan        
logistiikkatilaa noin 26 000 kem2.                       

SRV solmi kesäkuussa kiinteistökaupan esisopimuksen Vantaan Vantaankoskella   
sijaitsevasta noin 4,5 hehtaarin laajuisen maa-alueen hankinnasta. Maa-alue   
sijaitsee SRV:n aiemmin samalta alueelta ostaman 6,3 hehtaarin laajuisen tontin 
rajanaapurina.                                 

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 14.1.2008 SRV:n suunnitteluvarausanomuksen  
Karhusaarentien päälle suunniteltavista asuintornitaloista. Tarkoituksena on  
suunnitella alueelle neljä 27-28 kerroksista asuintornitaloa sekä näiden alle  
sijoittuva nelitasoinen pysäköintilaitos. Rakennusoikeutta alueelle tulisi   
alustavan suunnitelman mukaan noin 50 000 kem2 ja asuntojen lukumäärä olisi noin
370. Hanke kytkettäisiin Keilaniemen metroaseman toteutukseen. Karhusaarentien 
kattaminen puistokannella kytkisi alueen osaksi Tapiolaa lisäten korkeatasoisen 
asumisen tarjontaa Tapiolassa.                         

SRV:n tytäryhtiöille uudet nimet osana brändiuudistusta             

Osana yhtiön brändiuudistusta SRV muutti tytäryhtiöidensä nimiä.        
Toimitilaratkaisuihin erikoistuneen SRV Viitoset Oy:n nimi muuttui 1.3.2008   
alkaen SRV Toimitilat Oy:ksi. Asuntoja tarjoavan SRV Westerlund Oy:n nimi    
muuttui SRV Asunnot Oy:ksi. SRV:n uudistetun brändin myötä yhtiön kaikki    
liiketoiminta-alueet näkyvät entistä selkeämmin yhden SRV-brändin alla.     

Muutokset konsernirakenteessa                          

SRV Yhtiöt Oyj hankki huhtikuussa 2008 SRV Keski-Suomi Oy:n ja kesäkuussa 2008 
Rkl Erkki Huhdanpää Oy:n 100% omistukseensa. Konsernin liiketoimintarakenteen ja
toiminnan tehostamiseksi SRV aloitti SRV Kaakkois-Suomi Oy:n, SRV Keski-Suomi  
Oy:n, SRV Lounais-Suomi Oy:n ja Rkl Erkki Huhdanpää Oy:n fuusiomenettelyn SRV  
Asunnot Oy:n kanssa kesäkuun lopussa 2008. Fuusioituvat alueyhtiöt jatkavat   
toimintaansa SRV Kaakkois-Suomen, SRV Keski-Suomen, SRV Lounais-Suomen ja SRV  
Pirkanmaa -brändien alla.                            

Muutokset yhtiön johdossa                            

Venäjän toiminnoista vastaava johtaja Veli-Matti Kullas nimitettiin SRV:n    
johtoryhmän jäseneksi 12.2.2008. Varatuomari Katri Innanen nimitettiin SRV   
Yhtiöt Oyj:n lakiasiainjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi yhtiön   
nykyisen lakiasiainjohtajan Marja Sarnelan jäädessä eläkkeelle. Innanen aloittaa
uudessa toimessaan viimeistään syyskuun 2008 lopussa. Kauppatieteiden maisteri 
Valtteri Palin nimitettiin SRV Yhtiöt Oyj:n talousjohtajaksi ja konsernin    
johtoryhmän jäseneksi 1.8.2008 alkaen.                     

Henkilöstö                                   

SRV:n henkilöstö oli keskimäärin 836 (744) henkilöä, joista toimihenkilöitä 596 
(518). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 64 (61) toimihenkilöä.      
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 961 (844) henkilöä, joista 
emoyhtiössä 68 (64). Ulkomaan tytäryhtiöissä ja edustustoissa työskentelee   
keskimäärin 13,4 prosenttia (8,3 %) henkilöstöstä.               

SRV kehittää oppilaitosyhteistyötä osana konsernin rekrytointi- ja lomakausien 
henkilöstötarpeen kattamista. Katsauskauden lopussa SRV:n toiminnoissa Suomessa 
työskenteli 127 (119) työharjoittelijaa (kesä- ja työharjoittelijat sekä    
opinnäytetyön tekijät).                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin   | 30.6.2008  | 30.6.2007  | Osuus konsernin |
|                |       |       | henkilöstöstä  |
|                |       |       | 30.6.2008, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 351     | 323     | 36,5       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 325     | 326     | 33,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 187     | 103     | 19,5       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 98     | 92     | 10,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 961     | 844     | 100,0      |
--------------------------------------------------------------------------------

SRV:n hallitus päätti 11.2.2008 uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta    
kannustusjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat   
kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2008 
perustuu konsernin tulokseen ennen veroja. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna
2009 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus   
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa 
luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai 
toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona  
annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu    
ansaintajaksolla 2008 noin 60 henkilöä. Ansaintajaksolta 2008 maksettavat    
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 450 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen   
arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).               

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n varsinaiseen liiketoiminnan    
kassavirtaan että rahoituskustannuksiin. Yleinen taloussuhdanne on heikentynyt 
ja korkotaso on noussut.                            

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen 
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.        
Omaperusteisten hankkeiden tuloutumishetki on riippuvainen kohteiden      
myyntiasteesta. Asuntomyynti on hidastunut Suomessa ja erityisesti Virossa.   

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä,
joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta.         
Projektijohtamiseen perustuva toimintamalli edellyttää osaavan ja        
ammattitaitoisen henkilöstön riittävää saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset   
takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät pisimmillään 10 vuotta.          

Kiinteistöhankkeisiin liittyy maanhankintariskien lisäksi mm. kaavoituksen   
toteutumiseen, rahoitukseen, hankkeen kaupallistamiseen, hankkeen        
maantieteelliseen sijaintiin ja kohdetyyppiin liittyviä riskejä. SRV panostaa  
strategiansa mukaisesti omaperusteisiin hankkeisiin ja on kasvattanut      
maanhankintaansa Suomessa ja erityisesti Venäjällä.               

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty selvitys vuoden 2007  
tilinpäätöksen liitetiedoissa.                         

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. Konsernin toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu  
riskienhallinnan operatiivisesta toiminnasta. SRV pyrkii myös kattamaan     
toimintaansa liittyvät riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin. Selvitys SRV:n  
riskeistä, riskienhallinnasta ja hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden
2007 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.            

SRV arvioi, ettei katsauskaudella ole tapahtunut muita oleellisia muutoksia   
yhtiön riskeissä.                                

Hallinto ja yhtiökokouksien päätökset                      

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2008. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta.       

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja hallituksen jäseniksi  
Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies. Hallitus
valitsi järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2008 Lasse Kurkilahden hallituksen   
varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi, 
Markku Sarkamiehen tarkastusvaliokunnan jäseneksi, Jukka Hienosen ja Lasse   
Kurkilahden nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi sekä Ilpo Kokkilan   
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.              

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Jarmo Lohi, KHT sekä varatilintarkastajaksi 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii  
Mikko Rytilahti, KHT.                              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta  
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo    
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Yhtiökokous   
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan
tai maksutta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä   
lukien.                                     

Osakkeet ja omistus                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi     
osakesarja. SRV:n osakkeet otettiin OMX Helsingin pörssissä kaupankäynnin   
kohteeksi prelistalla 12.6.2007 ja päälistalla 15.6.2007. SRV:llä oli 30.6.2008 
yhteensä 6 017 osakkeenomistajaa. SRV ei saanut liputusilmoituksia       
katsauskaudella.                                

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden lopussa oli 5,28 euroa (5,02 eur      
31.12.2007). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 6,60 euroa ja alin 4,67  
euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos vastaavana aikana  
oli -26,1 % ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin -16,3 %.      

Katsauskauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 193,1 milj. euroa ilman   
konsernin hallussa olevia osakkeita. Helsingin Pörssissä osakkeita vaihdettiin 
katsauskauden aikana noin 9,3 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 51,3 milj. euroa.   

SRV Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiöllä SRV Kalusto Oy:llä oli katsauskauden lopussa 150 
241 kappaletta SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita, jotka on hankittu SRV Yhtiöt Oyj:n ja
SRV Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti. SRV Yhtiöt Oyj:n 
hallitus päätti käyttää valtuutusta hankkia omia osakkeita 30.5.2008. Omien   
osakkeiden ostot aloitettiin 9.6.2008. SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n   
hallussa oli 30.6.2008 yhteensä 193 241 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joiden osuus 
yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,5  
prosenttia. 18.8.2008 konsernin hallussa oli yhteensä 259 500 osaketta (0,7   
prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta     
äänimäärästä).                                 

Taloudelliset tavoitteet                            

SRV:n tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15 prosentin     
keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli 30    
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä   
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja      
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin           
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin 
omavaraisuusastetta.                              

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

SRV allekirjoitti heinäkuussa Zao Nordrus Hotel -yhtiön osakkeiden       
myyntisopimuksen norjalaiseen Wenaas-konserniin kuuluvan Wenaas Hotel Russia A/S
-yhtiön kanssa. ZAO Nordrus Hotel omistaa 160-huoneisen Park Inn -hotellin   
Jekaterinburgissa Venäjällä. Osakkeiden kauppahinta oli 22,5 milj. euroa. Kauppa
edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksymistä, joka arvioidaan saatavan 
syys-lokakuun aikana. Kaupasta toteutuu noin 13 miljoonan euron liikevoitto.  

SRV allekirjoitti heinäkuussa 107 milj. euron projektinjohtourakkasopimuksen  
Mitishin kauppakeskushankkeen rakentamisesta projektiyhtiön kanssa. Hankkeen  
pääomistaja on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 75% osuudella ja    
hankkeen lopullinen investointipäätös tullaan tekemään kuluvan vuoden loppuun  
mennessä. Urakkasopimus ei sisälly tilauskantaan ennen lopullista        
investointipäätöstä.                              

Näkymät vuodelle 2008                              

Liike- ja toimitilarakentamisen odotetaan säilyvän tänä vuonna nykyisellä    
tasolla. Asuntojen myyntiajat Suomessa ovat pidentyneet, kysyntä on vähentynyt 
ja kysynnän odotetaan kohdistuvan valmistuviin kohteisiin. Venäjän vahvan    
taloudellisen kehityksen odotetaan tukevan kansainvälisen liiketoiminnan    
kehitystä.                                   

Tilauskannan volyymi ja laatu tukee vuoden 2008 liikevaihdon tasoa ja antaa   
myönteisen perustan liikevoiton kehitykselle. Jekaterinburgissa sijaitseva Park 
Inn -hotelli myynnistä tuloutuu arviolta 13 milj. euron liikevoitto loppuvuoden 
aikana.                                     

Asuntomyyntiin liittyvien epävarmuuksien takia vuoden 2008 liikevaihdon     
odotetaan olevan vuoden 2007 tasolla.                      

Konsernin liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi vuoden 2007 tason ja vuoden 
2008 toisen vuosipuoliskon liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden 2008     
ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoiton.                     
                                        Espoo 19.8.2008                                 


Hallitus                                    

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        

Lisätietoja:                                  

Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213              
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 275, +358 (50) 372 5229     

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet,     
www.srv.fi                                   
Tiedotteen keskeiset tunnusluvut:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 1-6/ | 1-6/  | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
|             |    | 2008 | 2007  | 2008  | 2007  | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | milj. | 288,8 | 261,3 | 142,4 | 140,0 | 561,4 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | milj. | 18,1 | 10,3  | 9,2  | 6,8  | 15,1  |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %     | %   | 6,3  | 4,0  | 6,4  | 4,8  | 2,7  |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | milj. | 15,1 | 9,0  | 6,8  | 6,0  | 11,5  |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %  | %   | 5,2  | 3,4  | 4,8  | 4,3  | 2,1  |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | milj. | 10,1 | 6,7  | 4,4  | 4,8  | 7,2  |
| kuuluva tulos      | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto 1) | %   | 13,0 | 11,0  |    |    | 6,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | %   | 16,9 | 11,6  |    |    | 9,7  |
| tuotto 1)        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | milj. | 296,2 | 238,3 |    |    | 222,9 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste    | %   | 44,9 | 59,4  |    |    | 55,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka  | milj. | 122,4 | -10,4 |    |    | 43,2  |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste    | %   | 74,8 | -5,8  |    |    | 27,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta       | milj. | 521,1 | 517,4 |    |    | 528,7 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin |    | 836  | 744  |    |    | 761  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen   | milj. | 21,6 | 2,1  | 20,9  | 1,4  | 5,4  |
| pysyviin vastaaviin   | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen   | %   | 7,5  | 0,8  | 14,7  | 1,0  | 1,0  |
| pysyviin vastaaviin, % |    |    |    |    |    |    |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 0,28 | 0,25  | 0,12  | 0,18  | 0,22  |
| osakekohtainen tulos 2) |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 4,40 | 4,46  | 4,40  | 1,53  | 4,22  |
| osakekohtainen oma   |    |    |    |    |    |    |
| pääoma 2)        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | -   | -   | -   | -   | 0,12  |
| osakekohtainen osinko  |    |    |    |    |    |    |
| 2)           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta    | %   | -   | -   | -   | -   | 54,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen      | %   | -   | -   | -   | -   | 2,4  |
| osinkotuotto      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde   |    | -   | -   | -   | -   | 22,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kurssi kauden lopussa | euroa | 5,28 | 10,10 | -   | -   | 5,02  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi     | euroa | 5,61 | 10,18 | -   | -   | 8,40  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin kurssi     | euroa | 4,67 | 9,80  | -   | -   | 4,72  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin kurssi     | euroa | 6,60 | 10,79 | -   | -   | 10,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan       | milj. | 193,1 | 394,5 | -   | -   | 184,6 |
| markkina-arvo kauden  | euroa |    |    |    |    |    |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon   | 1 000 | 9 328 | 8 581 | -   | -   | 22 514 |
| kehitys         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon   | %   | 25,4 | 31,3  | -   | -   | 68,8  |
| kehitys         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän  | 1 000 | 36  | 27 429 | 36 626 | 28 778 | 32 703 |
| painotettu keskiarvo  |    | 672  |    |    |    |    |
| kauden aikana      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  | 1 000 | 36  | 39 064 | 36 575 | 39 064 | 36 768 |
| kauden lopussa     |    | 575  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1 )tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   
2) osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä
on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007 toteutettu  
osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelman  
täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien osakkeiden mitätöinti sekä omien 
osakkeiden ostot                                


Tunnuslukujen laskentakaavat:                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %     | Korolliset nettovelat x 100/         |
|               | Oma pääoma yhteensä              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    | (Voitto ennen veroja - verot) x 100/     |
|               | (Oma pääoma yhteensä, keskimäärin)      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman      | (Voitto ennen veroja + korko- ja muut     |
| tuotto, %          | rahoituskulut) x 100/             |
|               | Sijoitettu pääoma keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     | Oma pääoma yhteensä x 100/          |
|               | (Taseen loppusumma - saadut ennakot)     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | Taseen loppusumma - korottomat velat -    |
|               | laskennalliset verovelat - varaukset     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen tulos     | tilikauden voitto/              |
|               | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä      |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen omapääoma   | omapääoma/                  |
|               | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä    |
|               | tilikauden lopussa              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     | Viimeinen kaupantekokurssi tilikauden     |
|               | lopussa/                   |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %     | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi         | Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto/    |
|               | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x     |
| kauden lopussa        | viimeinen kaupantekokurssi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys  | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus   |
|               | osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä   |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------

SRV Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008: taulukko-osa          

LIITTEET                                    

1) Konsernitilinpäätöstietoja: tuloslaskelma, tase, laskelma oman pääoman    
muutoksista, rahavirtalaskelma, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu   
2) Kehitys neljännesvuosittain                         
3) Segmenttitiedot                               
4) Uusien standardien sekä muutosten ja tulkintojen käyttöönotto vuonna 2009  
5) Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                      

1. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008                       

IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja segmenttijako                    

SRV -konserni (SRV) siirtyi 1.1.2006 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön 
(International Financial Reporting Standards). SRV on soveltanut        
osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2007. Taulukoiden luvut on pyöristetty, joka pitää ottaa 
huomioon yhteissummia laskettaessa. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34     
-standardin mukaisesti ja esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.    

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin     | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| tuloslaskelma   | 2008 | 2007 | s,  | s,%  | 2008  | 2007  | 2007  |
| (milj. eur)    |    |    | milj |    |    |    |    |
|          |    |    | eur  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 288,8 | 261,3 | 27,5 | 10,5 | 142,4 | 140,0 | 561,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | 0,6  | 0,6  | 0,0  | 1,4  | 0,2  | 0,3  | 1,1  |
| muut tuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja   | 13,7 | 10,8 | 2,9  | 26,5 | 12,3  | 3,8  | 18,3  |
| keskeneräisten  |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotteiden    |    |    |    |    |    |    |    |
| varastojen muutos |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja    | -252, | -233, | -19,5 | 8,4  | -128,6 | -121,1 | -509,7 |
| palveluiden    | 5   | 1   |    |    |    |    |    |
| käyttö      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksis | -23,8 | -21,7 | -2,1 | 9,4  | -12,5 | -12,2 | -41,6 |
| ta aiheutuneet  |    |    |    |    |    |    |    |
| kulut       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    | -1,4 | -0,9 | -0,5 | 59,9 | -0,8  | -0,4  | -1,9  |
| arvonalentumiset |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | -7,3 | -6,8 | -0,5 | 8,0  | -3,9  | -3,6  | -12,6 |
| muut kulut    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 18,1 | 10,3 | 7,7  | 74,9 | 9,2  | 6,8  | 15,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot  | 2,9  | 0,8  | 2,2  | 287,4 | 1,7  | 0,2  | 2,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut   | -5,9 | -2,1 | -3,8 | 178,1 | -4,1  | -1,0  | -6,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -3,0 | -1,4 | -1,6 | 118,5 | -2,4  | -0,8  | -3,5  |
| -kulut yhteensä  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   | 15,1 | 9,0  | 6,1  | 68,2 | 6,8  | 6,0  | 11,5  |
| veroja      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     | -4,6 | -2,4 | -2,3 | 96,9 | -2,2  | -0,6  | -3,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden   | 10,4 | 6,6  | 3,8  | 57,9 | 4,5  | 5,3  | 7,6  |
| voitto      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     | 10,1 | 6,7  |    |    | 4,4  | 4,8  | 7,2  |
| omistajille    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   | 0,3  | -0,1 |    |    | 0,2  | 0,5  | 0,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     | 0,28 | 0,25 |    |    | 0,12  | 0,18  | 0,22  |
| omistajille    |    |    |    |    |    |    |    |
| kuuluvasta    |    |    |    |    |    |    |    |
| voitosta laskettu |    |    |    |    |    |    |    |
| osakekohtainen  |    |    |    |    |    |    |    |
| tulos       |    |    |    |    |    |    |    |
| (laimentamaton ja |    |    |    |    |    |    |    |
| laimennettu) 1)  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä
on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007 toteutettu  
osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelman  
täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien osakkeiden mitätöinti sekä omien 
osakkeiden ostot                                


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 30.6.08  | 30.6.07  | %     | 31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         | 26,1   | 6,2    | 318,1   | 8,0    |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot          | 1,8    | 0,7    | 141,8   | 0,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 0,7    | 0,8    | -15,3   | 0,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat      | 3,7    | 2,9    | 27,0   | 2,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset           | 5,0    | 6,0    | -16,5   | 2,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 1,3    | 2,2    | -40,0   | 1,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 38,5   | 18,7   | 105,2   | 16,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus       | 249,9   | 180,6   | 38,4   | 196,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    | 89,0   | 77,1   | 15,4   | 94,2   |
| saamiset           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 6,5    | 3,3    | 95,3   | 3,4    |
| tuloon perustuvat      |      |      |      |      |
| verosaamiset         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          | 10,1   | 70,3   | -85,6   | 21,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 355,5   | 331,3   | 7,3    | 315,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ        | 393,9   | 350,1   | 12,5   | 331,6   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 30.6.08  | 30.6.07  | %     | 31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |      |      |      |      |
| kuuluva oma pääoma      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         | 3,1    | 3,1    | 0,0    | 3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman    | 87,3   | 112,6   | -22,4   | 87,3   |
| pääoman rahasto       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          | -0,1   | 0,0    | 3 374,9  | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto      | 0,0    | 0,0    | -100,0  | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    | 70,4   | 58,7   | 20,0   | 64,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | 160,8   | 174,4   | -7,8   | 155,1   |
| kuuluva oma pääoma yhteensä |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      | 2,9    | 4,0    | -27,2   | 3,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä     | 163,7   | 178,4   | -8,2   | 158,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat   | 0,4    | 1,1    | -62,4   | 0,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 6,0    | 4,7    | 27,6   | 5,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 50,8   | 36,0   | 41,3   | 37,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat          | 0,0    | 0,0    |      | 0,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 57,3   | 41,8   | 36,9   | 44,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat   | 83,0   | 98,5   | -15,8   | 96,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 4,3    | 3,4    | 25,2   | 1,6    |
| tuloon perustuvat verovelat |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 4,1    | 4,0    | 1,6    | 4,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 81,7   | 24,0   | 240,9   | 26,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 173,0   | 129,9   | 33,2   | 129,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 230,3   | 171,7   | 34,1   | 173,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 393,9   | 350,1   | 12,5   | 331,6   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma      | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-6/2008 | 1-6/2007  | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto             | 10,4   | 6,6    | 7,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     | 1,4    | 0,9    | 1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet, joihin ei liity      | -0,2   | 0,5    | 1,5    |
| maksutapahtumaa            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 3,0    | 1,4    | 3,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | -0,1    | -0,1    |
| hyödykkeiden myyntivoitot       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 | 4,6    | 2,4    | 3,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä           | 8,9    | 5,0    | 10,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | -6,3   | -1,5    | -2,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos   | 8,1    | -11,4   | -23,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        | -53,2   | -46,1   | -62,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos    | -15,2   | 18,2    | 16,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä    | -66,7   | -40,8   | -72,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             | -5,7   | -2,5    | -6,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              | 5,0    | 1,1    | 2,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             | -4,9   | -2,9    | -6,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | -5,6   | -4,2    | -9,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     | -53,0   | -33,4   | -63,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen   | -1,3   | 0,0    | 0,0    |
| hankinta vähennettynä hankintahetken  |      |      |      |
| rahavaroilla              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       | -19,3   | -1,9    | -4,2    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       | -0,2   | -0,1    | -0,1    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin       | -0,8   | -0,1    | -1,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,1    | 0,7    | 0,7    |
| hyödykkeiden myynti          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti           | 0,0    | 0,3    | 0,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -21,5   | -1,2    | -4,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut       | 0,0    | 112,6   | 113,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot            | 18,4   | 6,2    | 19,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut        | -9,2   | -6,8    | -13,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | 0,0    | 0,2    | 0,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos          | 16,0   | -9,7    | -21,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos        | 42,8   | -9,4    | 0,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta       | -0,4   | 0,0    | -20,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | -4,4   | -3,1    | -3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       | 63,2   | 90,1    | 74,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           | -11,3   | 55,5    | 6,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa        | 21,4   | 14,9    | 14,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa        | 10,1   | 70,3    | 21,4    |
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.6.2008          

--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 1.1.2008   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   |   | -0,1 |   |   | -0,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    | 0,0 |   | 0,0 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |   |   | 0,0 |    |   | 0,2 | 0,2 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |    |    |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |   |   |   |    |   | 10,1 | 10,1 |    |    |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 10,1 | 10,1 |    |    |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |   | -4,4 | -4,4 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   |   |    |   | -0,2 | -0,2 |    |    |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | 0,0 | 70,4 | 160, | 2,9  | 163,7 |
| 30.6.2008  |   |   |   |    |   |   | 8  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.6.2007          

--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0  | 0,1 | 54,7 | 57,9 | 4,2  | 62,2 |
| 1.1.2007   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   |   | 0,0  |   |   | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    | -0,1 |   | -0,1 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |   |   |   |    |   | 0,0 | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | -0,1 | 0,0 | -0,1 |    |    |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |   |   |   |    |   | 6,7 | 6,7 |    |    |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 6,7 | 6,7 |    |    |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |   | -3,1 | -3,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirah | 1,8 | -1, |   |    |   |   | 0,0 |    |    |
| aston siirto |   | 8  |   |    |   |   |   |    |    |
| osakepääomaa |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| n      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja  |   |   | 112, |    |   | 0,4 | 113, |    |    |
| henkilöstöan |   |   | 6  |    |   |   | 0  |    |    |
| ti      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 112, | 0,0  | 0,0 | 58,7 | 174, | 4,0  | 178,4 |
| 30.6.2007  |   |   | 6  |    |   |   | 4  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2007          

--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0  | 0,1 | 54,7 | 57,9 | 4,2  | 62,2 |
| 1.1.2007   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   |   | 0,0  |   |   | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    | -0,1 |   | -0,1 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |   |   |   |    |   | 0,1 | 0,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | -0,1 | 0,1 | 0,0 |    |    |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |   |   |   |    |   | 7,2 | 7,2 |    |    |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 7,2 | 7,2 |    |    |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |   | -3,1 | -3,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirah | 1,8 | -1, |   |    |   |   | 0,0 |    |    |
| aston siirto |   | 8  |   |    |   |   |   |    |    |
| osakepääomaa |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| n      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja  |   |   | 116, |    |   | 0,4 | 117, |    |    |
| henkilöstöan |   |   | 6  |    |   |   | 0  |    |    |
| ti      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja  |   |   |   |    |   | -3,2 | -3,2 |    |    |
| henkilöstöan |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nin     |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| vähennykset |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   | -29, |    |   | 8,6 | -20, |    |    |
| osakkeiden  |   |   | 3  |    |   |   | 7  |    |    |
| hankinta ja |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| mitätöinti  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 31.12.2007  |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         | IFRS   | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)           | 30.6.08 | 30.6.07 | %    | 31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet       | 0,1   | 0,0   | 39,4   | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt        | 73,8   | 70,2   | 5,2   | 86,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt    | 118,7  | 68,7   | 72,7   | 64,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja       | 37,7   | 21,6   | 74,9   | 30,3   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden     |     |     |     |     |
| osakkeet             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut          | 6,2   | 12,3   | -49,4  | 6,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus       | 13,4   | 7,7   | 73,1   | 8,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        | 249,9  | 180,6  | 38,4   | 196,4  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset        | IFRS   | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)           | 30.6.08 | 30.6.07 | %    | 31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset  | 95,3   | 61,3   | 55,5   | 69,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit          | 0,0   | 11,0   | -100,0  | 5,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten | 23,4   | 71,0   | -67,0  | 71,4   |
| hankkeiden veloista       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset  | 4,0   | 6,4   | -37,4  | 4,7   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu      | IFRS       | IFRS       | IFRS       |
| johdannaissopimuk | 30.6.08     | 30.6.07      | 31.12.07     |
| sista       |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | Käyvät arvot   | Käyvät arvot   | Käyvät arvot   |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Posit. | Negat. | Posit. | Posit. | Negat. | Posit. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan |    |     |     |     |     |     |
| ulkopuoliset   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit | 0,2  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimu | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| kset       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimus |    | IFRS  |     | IFRS  |     | IFRS  |
| ten        |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| nimellisarvot   |    | 30.6.08 |     | 30.6.07 |     | 31.12.0 |
|          |    |     |     |     |     | 7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit |    | 8,1   |     | 9,3   |     | 8,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimu |    | 11,2  |     | 0,0   |     | 0,0   |
| kset       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinahintoihin.  |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen kassavirran suojaamiseen. |
--------------------------------------------------------------------------------

2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain          

--------------------------------------------------------------------------------
| SRV konserni   | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 4-6/20 | 1-3/200 | 10-12/2 | 7-9/200 | 4-6/200 | 1-3/200 |
|          | 08   | 8    | 007   | 7    | 7    | 7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 142,4 | 146,4  | 165,5  | 134,6  | 140,0  | 121,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 9,2  | 8,9   | -2,9  | 7,6   | 6,8   | 3,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -2,4  | -0,6  | -2,3  | 0,2   | -0,8  | -0,6  |
| -kulut , yht.   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen    | 6,8  | 8,3   | -5,2  | 7,8   | 6,0   | 3,0   |
| veroja      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton   | 521,1 | 451,3  | 528,7  | 546,3  | 517,4  | 507,0  |
| tilauskanta 1)  |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, eur | 0,12  | 0,16  | -0,17  | 0,14  | 0,18  | 0,07  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, | 4,40  | 4,38  | 4,22  | 4,33  | 4,46  | 2,29  |
| eur 1)      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen     | 5,28  | 5,55  | 5,02  | 8,10  | 10,10  | -    |
| päätöskurssi, eur |    |     |     |     |     |     |
| 1)        |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | 44,9  | 52,1  | 55,4  | 60,9  | 59,4  | 33,2  |
| % 1)       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen    | 122,4 | 76,1  | 43,2  | 19,8  | -10,4  | 52,5  |
| nettovelka 1)   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, | 74,8  | 46,3  | 27,3  | 12,2  | -5,8  | 82,9  |
| % 1)       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 4-6/20 | 1-3/200 | 10-12/2 | 7-9/200 | 4-6/200 | 1-3/200 |
|          | 08   | 8    | 007   | 7    | 7    | 7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 92,2  | 104,8  | 103,2  | 90,6  | 82,2  | 69,4  |
| minta       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 37,1  | 26,0  | 43,5  | 35,5  | 43,9  | 40,1  |
| alueliiketoiminta |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | 13,1  | 15,7  | 18,8  | 8,5   | 14,0  | 11,9  |
| liiketoiminta   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | 2,8  | 2,9   | 2,7   | 2,5   | 4,0   | 1,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -2,9  | -2,9  | -2,7  | -2,6  | -4,2  | -1,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 142,4 | 146,4  | 165,5  | 134,6  | 140,0  | 121,4  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 4-6/20 | 1-3/200 | 10-12/2 | 7-9/200 | 4-6/200 | 1-3/200 |
|          | 08   | 8    | 007   | 7    | 7    | 7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 9,9  | 8,2   | 4,7   | 6,8   | 3,6   | 2,9   |
| minta       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 0,9  | 0,4   | 2,8   | 3,0   | 2,9   | 2,0   |
| alueliiketoiminta |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | -0,1  | 1,2   | -9,4  | -1,7  | 1,8   | -0,9  |
| liiketoiminta   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | -1,6  | -0,9  | -1,1  | -0,5  | -1,1  | -0,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -0,4  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 9,2  | 8,9   | -2,9  | 7,6   | 6,8   | 3,6   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)        | 4-6/20 | 1-3/200 | 10-12/2 | 7-9/200 | 4-6/200 | 1-3/200 |
|          | 08   | 8    | 007   | 7    | 7    | 7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 10,8  | 7,8   | 4,5   | 7,5   | 4,4   | 4,2   |
| minta       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 2,5  | 1,6   | 6,5   | 8,5   | 6,5   | 4,9   |
| alueliiketoiminta |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | -0,9  | 7,9   | -49,9  | -19,9  | 12,7  | -7,8  |
| liiketoiminta   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 6,4  | 6,1   | -1,8  | 5,7   | 4,8   | 2,9   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 30.6.2 | 31.3.20 | 31.12.2 | 30.9.20 | 30.6.20 | 31.3.20 |
|          | 008  | 08   | 007   | 07   | 07   | 07   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 291,1 | 235,2  | 302,8  | 360,2  | 323,4  | 326,0  |
| minta       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 186,8 | 182,4  | 174,6  | 128,2  | 129,7  | 143,0  |
| alueliiketoiminta |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | 43,2  | 33,7  | 51,3  | 57,9  | 64,4  | 38,0  |
| liiketoiminta   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 521,1 | 451,3  | 528,7  | 546,3  | 517,4  | 507,0  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)   | 30.6.2 | 31.3.20 | 31.12.2 | 30.9.20 | 30.6.20 | 31.3.20 |
|          | 008  | 08   | 007   | 07   | 07   | 07   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 51,2  | 43,7  | 33,4  | 44,4  | 60,7  | 40,1  |
| minta       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 105,3 | 97,0  | 81,5  | 72,2  | 60,6  | 39,5  |
| alueliiketoiminta |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | 145,1 | 115,1  | 101,3  | 65,3  | 58,6  | 29,9  |
| liiketoiminta   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja | -5,4  | 4,0   | 6,7   | 25,3  | 58,5  | 23,0  |
| eliminoinnit   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 296,2 | 259,8  | 222,9  | 207,3  | 238,3  | 132,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntotuotanto  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomessa (kpl)  | 4-6/20 | 1-3/200 | 10-12/2 | 7-9/200 | 4-6/200 | 1-3/200 |
|          | 08   | 8    | 007   | 7    | 7    | 7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset | 53   | 8    | 155   | 31   | 77   | 100   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot  | 63   | 33   | 40   | 62   | 83   | 103   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet   | 104  | 125   | 130   | 257   | 51   | 81   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit      | 128  | 105   | 80   | 71   | 30   | 18   |
| myymättömät 1)  |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1)  | 247  | 298   | 415   | 382   | 593   | 613   |
--------------------------------------------------------------------------------

1) kauden lopussa                                

3. Segmenttien tiedot                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Varat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.6.08 | 30.6.07 | milj.  | %    | 31.12.07 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 111,7  | 125,1  | -13,4  | -10,7  | 117,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 127,3  | 88,2  | 39,1   | 44,4  | 113,4  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 157,8  | 74,0  | 83,8   | 113,2  | 114,3  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 187,8  | 154,3  | 33,5   | 21,7  | 162,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -190,7 | -91,6  | -99,2  |     | -175,4  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 393,9  | 350,1  | 43,9   | 12,5  | 331,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.6.08 | 30.6.07 | milj.  | %    | 31.12.07 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 82,0  | 104,9  | -22,9  | -21,9  | 83,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 113,8  | 72,9  | 40,9   | 56,1  | 93,8   |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 149,9  | 62,5  | 87,4   | 139,8  | 104,9  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 76,7  | 23,8  | 52,9   | 221,8  | 31,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -192,1 | -92,5  | -99,6  |     | -140,9  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 230,3  | 171,7  | 58,6   | 34,1  | 173,2  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.6.08 | 30.6.07 | milj.  | %    | 31.12.07 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 51,2  | 60,7  | -9,5   | -15,7  | 33,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 105,3  | 60,6  | 44,8   | 73,9  | 81,5   |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 145,1  | 58,6  | 86,5   | 147,6  | 101,3  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja    | -5,4  | 58,5  | -63,9  |     | 6,7   |
| eliminoinnit       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 296,2  | 238,3  | 57,9   | 24,3  | 222,9  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/200 | 1-6/200 | milj eur | %    | 2007   |
|             | 8    | 7    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 197,0  | 151,6  | 45,4   | 29,9  | 345,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 18,1  | 6,5   | 11,6   | 177,8  | 18,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 0,9   | 0,8   | 0,2   | 23,1  | 1,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 110,8  | 124,4  | -13,6  | -10,9  | 116,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 111,7  | 125,1  | -13,4  | -10,7  | 117,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 1,1   | 12,7  | -11,6  | -91,0  | 1,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 80,8  | 92,2  | -11,3  | -12,3  | 82,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 82,0  | 104,9  | -22,9  | -21,9  | 83,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 51,2  | 60,7  | -9,5   | -15,7  | 33,4   |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 91,6  | 29,2  |     |     | 52,4   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 291,1  | 323,4  | -32,3  | -10,0  | 302,8  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/200 | 1-6/200 | milj eur | %    | 2007   |
|             | 8    | 7    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 63,1  | 84,0  | -20,9  | -24,9  | 163,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 1,3   | 4,8   | -3,5   | -72,2  | 10,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 2,2   | 1,0   | 1,2   | 114,2  | 2,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 125,1  | 87,1  | 37,9   | 43,6  | 110,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 127,3  | 88,2  | 39,1   | 44,4  | 113,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 44,4  | 25,6  | 18,7   | 73,0  | 28,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 69,5  | 47,3  | 22,2   | 46,9  | 65,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 113,8  | 72,9  | 40,9   | 56,1  | 93,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 105,3  | 60,6  | 44,8   | 73,9  | 81,5   |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 2,9   | 18,0  |     |     | 16,7   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 186,8  | 129,7  | 57,1   | 44,0  | 174,6  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/200 | 1-6/200 | milj eur | %    | 2007   |
|             | 8    | 7    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 28,8  | 25,9  | 2,9   | 11,3  | 53,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 1,1   | 0,9   | 0,3   | 30,9  | -10,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 22,8  | 6,3   | 16,4   | 259,1  | 2,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 135,0  | 67,7  | 67,4   | 99,6  | 111,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 157,8  | 74,0  | 83,8   | 113,2  | 114,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 13,3  | 2,6   | 10,7   | 418,4  | 14,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 136,6  | 60,0  | 76,7   | 127,9  | 90,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 149,9  | 62,5  | 87,4   | 139,8  | 104,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 145,1  | 58,6  | 86,5   | 147,6  | 101,3  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 6,5   | 4,0   |     |     | -11,3  |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 43,2  | 64,4  | -21,2  | -32,9  | 51,3   |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   

4. Uusien standardien sekä muutosten ja tulkintojen käyttöönotto vuonna 2009  

IFRIC julkaisi heinäkuussa kiinteistöjen omaperusteisen rakentamisen      
tulouttamiseen liittyvän uuden tulkintaohjeen (IFRIC 15: Agreements for the   
Construction of Real Estate). Standardin voimaan tulo edellyttää EU-kommission 
hyväksynnän. SRV tulee soveltamaan hyväksyttyä tulkintaohjetta 1.1.2009 alkaen 
ja selvittää standardin vaikutusta konsernin raportoitaviin tietoihin.     

5. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                      

SRV allekirjoitti heinäkuussa Zao Nordrus Hotel -yhtiön osakkeiden       
myyntisopimuksen norjalaiseen Wenaas-konserniin kuuluvan Wenaas Hotel Russia A/S
-yhtiön kanssa. ZAO Nordrus Hotel omistaa 160-huoneisen Park Inn -hotellin   
Jekaterinburgissa Venäjällä. Osakkeiden kauppahinta oli 22,5 milj. euroa. Kauppa
edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksymistä, joka arvioidaan saatavan 
syys-lokakuun aikana. Kaupasta toteutuu noin 13 miljoonan euron liikevoitto.  

SRV allekirjoitti heinäkuussa 107 milj. euron projektinjohtourakkasopimuksen  
Mitishin kauppakeskushankkeen rakentamisesta projektiyhtiön kanssa. Hankkeen  
pääomistaja on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 75% osuudella ja    
hankkeen lopullinen investointipäätös tullaan tekemään kuluvan vuoden loppuun  
mennessä. Urakkasopimus ei sisälly tilauskantaan ennen lopullista        
investointipäätöstä.

Jaa sivu