SRV:N LIIKEVOITTO EDELLISVUODEN TASOA ALHAISEMMAKSI – VÄLIMIESOIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN HOTELLIN KAUPPAA VENÄJÄLLÄ NEGATIIVINEN SRV:LLE

SRV:N LIIKEVOITTO JÄÄ EDELLISVUODEN TASOA ALHAISEMMAKSI - VÄLIMIESOIKEUDEN   
PÄÄTÖS VENÄJÄLLÄ SIJAITSEVAN HOTELLIN KAUPPAA KOSKEVASSA ASIASSA NEGATIIVINEN  
SRV:LLE                                     

SRV Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiöt, SRV Russia Oy ja SRV International Oy (yhdessä  
”SRV”), ovat olleet Tukholman välityslautakunnassa vastaajina          
välimiesmenettelyssä, jossa kantajana on ollut tanskalainen Nordrus Hotel    
Holdings A/S (”Nordrus”). Kiista on liittynyt hotellikiinteistön rakentamiseen 
Nordrusille. Nordrus ei ottanut kaupan kohdetta vastaan eikä toimittanut    
vaadittua kauppahintaa.                             

SRV on nyt saanut tiedon välimiesoikeuden päätöksestä asiassa. Välimiesoikeuden 
päätöksen mukaan SRV velvoitetaan maksamaan vahingonkorvauksena Nordrusille 13,2
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria korkoineen 31.12.2006 lukien. Välimiesoikeus on 
lisäksi määrännyt SRV:n korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut. SRV kirjaa   
kuluna päätöksen perusteella noin 11,1 miljoonaa euroa.             

Välimiesoikeuden päätös tarkoittaa kuitenkin samalla SRV:n omistuksen      
vahvistamista hotellikiinteistöön. Yhtiö katsoo, että hotellikiinteistön    
arvonnousu ja mahdollisesta tulevasta myynnistä saatava tuotto kattavat     
huomattavan osan välimiesoikeuden määräämän vahingonkorvauksen määrästä.    

Välimiesoikeuden päätöksen takia SRV:n vuoden 2007 liikevoitto jää selvästi   
edellisen vuoden liikevoittoa alhaisemmaksi.                  

Vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 550 miljoonaa euroa.      
Tilauskannan arvioidaan olevan noin 540 miljoonaan euroa 31.12.2007.      

SRV Yhtiöt Oyj                                 


Lisätietoja:                                  
Hannu Linnoinen                                 
varatoimitusjohtaja                               
puhelin: 0201 45 5990                              

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu