SRV:n kotimaan liikevoitto parani puolella, suurhankkeet etenevät

Tammi-syyskuussa SRV:n kotimaan liikevoitto parani vajaat 50 prosenttia noin 20 miljoonaan euroon liikevaihdon kasvaessa kahdeksan prosenttia viimevuodesta. Kotimaan liikevaihto oli tammi-syyskuussa runsaat 450 miljoonaa euroa, mikä oli alkuvuonna yli 90 prosenttia SRV-konsernin liikevaihdosta.

Koko SRV-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 490 miljoonaa euroa, mikä on runsaat kolme prosenttia edellisvuotta alempi. Liikevoitto oli runsaat 15 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 22 miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta nousi edellisvuodesta erityisesti kotimaassa saatujen tilausten ansiosta vajaat neljä prosenttia 944 miljoonaa euroon.

”Suomessa liiketoiminnan kannattavuus on selvästi viimevuotista paremmalla tasolla. Koko konserninkin kannattavuus on säilynyt vakaana, vaikka konsernin raportoitu liikevoitto jäikin viime vuoden vastaavasta. Tulosten vertailua vaikeuttaa edellisen vuoden lukuihin sisältyi Pietarin kauppakeskushankkeen osuuden myyntiin liittyvä merkittävä myyntivoitto sekä SRV:n omistuksen käyvän arvon muutos. Tilauskantamme kasvoi 944 miljoonaan euroon ja vajaat 90 prosenttia siitä on myyty. Tämä antaa hyvän pohjan tulevan liikevaihtomme ja kannattavuutemme kehitykselle”, SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen sanoo.

SRV:llä on rakenteilla runsaat 1600 asuntoa, joista valtaosa on vuokra-asuntotuotantoa pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä SRV:n rakenteilla olevasta asuntotuotannosta 93 prosenttia on etukäteen myyty.

”Supistimme viime vuonna ja tämän vuoden alussa kuluttajille suunnattua asuntotuotantoamme. Sen sijaan instituutiosijoittajille ja asuntorahastoille olemme myyneet ja rakentaneet itse kehittämiämme vuokra-asuntokohteita. Kuluttajamarkkinan asteittainen piristyminen on rohkaissut meitä tekemään aloituspäätöksiä uusista kuluttajakohteista.”

Mittava Helsingin Kalasatamassa sijaitseva REDI-hanke on edennyt syksyn aikana. SRV allekirjoitti syyskuussa sijoittajaryhmän kanssa aiesopimuksen yhteissijoittamisesta REDI-kauppakeskuksen ja -pysäköintilaitoksen toteuttamiseksi. Tavoitteena on saattaa pankkilainaneuvottelut päätökseen tämän vuoden aikana.

”Pitkään valmisteltu ja kaavavalituksen takia seisahtunut Kalasataman REDI-hanke etenee kohti rakentamisen täyskäynnistämisen kynnystä. Aiesopimus on vauhdittanut kauppakeskuksen vuokraus- ja pankkirahoitusneuvotteluja. REDI-hankkeen käynnistämistä silmällä pitäen hankimme rahoitusta myymällä Espoossa sijaitsevan Derby Business Parkin, jossa myös pääkonttorimme sijaitsee.”

Pääosin Venäjän-liiketoiminnasta koostuvan kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski viime vuoden 90 miljoonasta 40 miljoonaan euroon.

”Kansainvälinen liiketoimintamme tulos jäi nollan tuntumaan, mikä johtuu pitkien hankkeiden tuloutumisen vaihteluista. Kolme kauppakeskushankettamme on strategiamme mukaisesti eri kehitysvaiheissa, joten niiden tulosvaikutusta on tarkasteltava pitkällä aikavälillä.”

Kauppakeskus Okhta Mallin rakentaminen Pietarissa on edennyt ilman viivytyksiä ja ruplan heikentyessä hankkeen kustannusarvio on alentunut noin 25 miljoonaa euroa. Tilojen vuokraus etenee suunnitellusti. Venäläinen Sberpankki on myöntänyt projektiluototuksen hankkeelle.

”Suuret kauppakeskushankkeemme Suomessa ja Venäjällä etenevät, vaikka finanssikriisi ja maailmanpolitiikan liikkeet ovat kasanneet kiviä polullemme. Olemme tehneet tarvittavat korjausliikkeet ja varmistaneet hankkeiden etenemisen. Hankkeita ei voi aloittaa ja lopettaa yksittäisten suhdanne- tai poliittisten vaihteluiden vuoksi, vaan niitä viedään eteenpäin pitkäjänteisesti”, Hienonen toteaa.

SRV Yhtiöt Oyj
Viestintä

www.srv.fi

Jaa sivu