SRV:n kannattavuus parani ja tilauskanta säilyi vahvalla tasolla – SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2012

Katsauskausi 1.1.–30.6.2012 lyhyesti:

 • SRV:n liikevaihto oli 310,4 milj. euroa (269,2 Me 1-6/2011), muutos + 15,3 %
 • Liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (0,7 Me), muutos + 604,6 %
 • Tulos ennen veroja oli 2,8 milj. euroa (0,0 Me)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 746,3 milj. euroa (673,5 Me), muutos + 10,8 %
 • Omavaraisuusaste oli 29,7 prosenttia (31,7 %)
 • Tulos per osake oli 0,03 euroa (-0,01 eur)

SRV pitää vuodelle 2012 näkymät ennallaan. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasoa (672,2 M€ 1-12/2011). Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason (10,8 M€).

Toinen vuosineljännes 1.4.–30.6.2012 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 169,7 milj. euroa (136,6 Me 4-6/2011)
 • Liikevoitto oli 3,1 milj. euroa (-0,3 Me)
 • Tulos ennen veroja oli 2,5 milj. euroa (-1,7 Me)
 • Tulos per osake oli 0,04 euroa (-0,06 eur)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

Liikevaihtomme ja tilauskantamme kasvoivat tammi-kesäkuussa kaksinumeroisin prosentein. Liikevoittotasomme korjaantui selvästi viime vuodesta runsaan miljoonan euron alaskirjauksesta huolimatta, mutta on edelleen reilusti alle tavoitetasomme. Arvioimme tulostasomme parantumisen jatkuvan edelleen loppuvuonna ja liikevaihdon olevan vähintään viime vuoden ennätyksellisellä tasolla.

Maailman ja Euroopan talousongelmat osoittavat jatkuvasti uusia kroonistumisen merkkejä. Toimialamme syklien vaihtelusta on kadonnut ennakoitavuus. Näyttää siltä, että joudumme opettelemaan toimimaan uudenlaisessa ympäristössä, jossa talouskehitykseltä ei voi odottaa vetoapua liiketoiminnallemme. Siksi olemme SRV:ssä lähteneet aiempaa tarkemmin peilaamaan hankkeitamme erilaisia skenaarioita vasten ja varmistamaan riittävää liikkumatilaa talous- ja markkinatilanteiden vaihteluissa.

Asuntomarkkina vetää edelleen hyvällä sykkeellä matalan korkotason ansiosta. Runsaan 2000 asunnon tuotannostamme kolmasosa on omaperusteista tuotantoa ja loput pääosin vuokra- ja asumisoikeusasuntoja alan toimijoille. Tulosparannuksemme alkuvuonna perustui erityisesti kasvaneeseen asuntotuotantoon, joka on mennyt hyvin kaupaksi. Olemme pääkaupunkiseudun suurimpia asuntorakentajia.

Toimitilapuolella etenemme sormi herkästi pulssilla. Mittavia omaperusteisia toimitilahankkeita meillä ei ole käynnissä tulevan pääkonttorikiinteistön lisäksi. Otamme kuitenkin hallittuja riskejä erityisesti logistiikkakiinteistöissä, joissa sitoutuvat pääomat ovat pienempiä ja tuntuma markkinaan on konkreettisempi. Urakoissa kilpailu on paikoin muodostunut epäterveeksi. Joustavan rakenteemme ansioista voimme jättäytyä kannattamattomien urakoiden ulkopuolelle vapaaehtoisesti.

Kansainvälinen liiketoiminta painottuu Venäjälle, jossa etenemme Pearl Plaza -kauppakeskushankkeessa suunnitelmien mukaisesti niin rakentamisen kuin kaupallistamisenkin osalta. Kiinalaisen yhteistyökumppanin kanssa puoliksi omistamamme kauppakeskus valmistuu ensi vuonna ja yli puolet pinta-alasta on jo vuokrattu.

Tätä vuosikymmentä leimaavat liiketoiminnassamme mittavat aluehankkeet, kuten Kalasataman keskus ja Keilaniemen tornit. Niissä rakentamisen ja kaupallistamisen aikataulut on suunniteltu joustaviksi siten, että pystymme vaiheistamaan hankkeet markkinatilanteen mukaisesti. Samalla kun parannamme kustannustehokkuuttamme, siirrämme tuotannollista painopistettämme omaperusteisiin hankkeisiin parantaaksemme hankkeiden kannattavuutta.

 

Yleiskatsaus

SRV:n liikevaihdon ja tilauskannan kehitys jatkui myönteisesti katsauskauden aikana. Konsernin tilauskanta kasvoi 10,8 prosenttia 746,3 milj. euroon (673,5 M€ 30.6.2011). Konsernin liikevaihto kasvoi 15,3 prosenttia 310,4 milj. euroon (269,2 M€ 1-6/2011) sekä kotimaan että kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon kasvun myötä.

Konsernin liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (0,7 M€ 1-6/2011). Liikevoiton tasoon vaikutti kotimaan liiketoiminnan myönteinen kehitys. Liikevoittoa laski kansainvälisessä liiketoiminnassa tehty 1,1 milj. euron kertapoisto tammikuussa tulipalossa tuhoutuneesta varastorakennuksesta. Konsernin tulos ennen veroja oli 2,8 milj. euroa (0,0 M€ 1-6/2011). Rahoituskulut kasvoivat vertailukaudesta, jonka rahoituseriä pienensivät korkojohdannaissopimusten kurssivoitot, valuuttakurssivoitot ja osakkuusyrityksistä saadut rahoitustuotot.

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto oli 271,4 milj. euroa (255,1 M€ 1-6/2011) ja liikevoitto 11,3 milj. euroa (7,7 M€). Kotimaan tilauskanta kasvoi 661,7 milj. euroon (564,8 M€ 30.6.2011).

Kotimaan toimitilarakentamisen liikevaihto laski rakentamisen kannattavuuden kuitenkin parantuessa. Toiminnan kannattavuuteen on vaikuttanut tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista ja kannattavuuden parantamiseksi pyrkimyksenä on siirtää painotusta omaan hankekehitykseen. Toimitilarakentamisen tilauskanta kasvoi 325,4 milj. euroon (233,3 M€ 30.6.2011).

Kotimaan asuntorakentamisen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. Omaperusteisen asuntotuotannon myynti kasvoi selvästi katsauskauden toisella vuosineljänneksellä (154 asuntoa 4-6/2012) alkuvuoden tasosta (98 asuntoa 1-3/2012). SRV on kasvattanut sekä vuokra-asunto- että omistusasuntotuotantoaan nousten toimialueillaan merkittäväksi asuntotuottajaksi. SRV:n rakenteilla olevan asuntotuotannon määrä oli 2 060 asuntoa (2 243 30.6.2011). Rakenteilla olevista asunnoista on myyty 82 prosenttia ja 71 prosenttia tuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. SRV:llä on rakenteilla 596 omaperusteista asuntoa.  Ennakkomarkkinoinnin perusteella on lisäksi tehty päätökset 203 asunnon lisäaloituksista. Asuntorakentamisen tilauskanta oli 336,4 milj. euroa (331,5 M€)

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 39,0 milj. euroon (13,7 M€). Liikevaihdosta pääosa muodostui SRV:n 50 prosenttisesti omistaman Pearl Plaza -kauppakeskushankkeen rakentamisesta.  Liiketoiminnan hankekehitysluonteen takia toiminta säilyi tappiollisena. SRV pyrkii hyödyntämään Venäjän markkinan potentiaalia kehittämällä omaperusteisia kiinteistökehityshankkeita, joiden rahoituksen tukemiseksi SRV hyödyntää sekä Russia Invest -sijoitusyhtiön ja VTB:n ja Asmoren kiinteistörahaston sijoituspotentiaalia.

Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 169,7 milj. euroa (136,6 Me) ja liikevoitto 3,1 milj. euroa (-0,3 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun vaikutti erityisesti kotimaan asuntorakentamisen kohteiden valmistuminen.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle Suomessa merkittävän mahdollisuuden toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. Useat SRV:n hankkeet ovat myös ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus Helsingissä, jonka toteutussopimus allekirjoitettiin elokuussa 2011.

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-6/ 2012 1-6/ 2011 muutos,meur muutos, % 4-6/ 2012 4-6/ 2011 1-12/ 2011
Liikevaihto 310,4 269,2 41,3 15,3 169,7 136,6 672,2
Liikevoitto 4,9 0,7 4,2 604,6 3,1 -0,3 14,1
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -2,1 -0,7 -1,4   -0,6 -1,4 -3,3
Tulos ennen veroja 2,8 0,0 2,8   2,5 -1,7 10,8
               
Tulouttamaton tilauskanta 746,3 673,5 72,8 10,8     810,8
Uudet sopimukset 208,1 310,9 -102,8 -33,1 142,5 90,6 811,6
               
Liikevoitto, % 1,6 0,3     1,8 -0,2 2,1
Katsauskauden voitto, % 0,4 -0,4     0,9 -1,6 0,8
               
Omavaraisuusaste, % 29,7 31,7         31,0
Korollinen nettovelka 288,0 263,5         271,8
Velkaantumisaste, % 172,3 162,2         160,2
               
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 2,7 1,4         4,5
Oman pääoman tuotto, % 1) 1,3 -1,3         3,3
               
Tulos per osake, eur 0,03 -0,01     0,04 -0,06 0,17
Omapääoma per osake, eur 4,61 4,51         4,68
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 34,5   2,8     35,0

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi muutettuna

 

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus vahvisti 15.2.2012 konsernin strategian kaudelle 2012–2016. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:

 • SRV:n liikevaihto kasvaa toimialan kasvua nopeammin ja nousee miljardin euron tasoon
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus nousee yli 20 prosenttiin konsernin liikevaihdosta
 • Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
 • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
 • Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
 • Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Helsingin hallinto-oikeuteen on tehtiin katsauskauden jälkeen valitus, jolla haetaan muutosta Helsingin kaupunginvaltuuston päätökseen Kalasataman keskuksen asemakaavasta. SRV ja Helsingin kaupunki selvittävät, onko valituksella vaikutusta Kalasataman keskus -hankkeen nykyiseen aikatauluun.

Hanke jakautuu pitkälle ajalle eikä mahdollisella viivytyksellä arvioida olevan vaikutusta SRV:n tämän vuoden tulosohjaukseen tai hankkeen kokonaisaikatauluun. Keskuksen valmisteleviin töihin oli 30.6.2012 sitoutunut noin 20 milj. euroa.

 

Näkymät vuodelle 2012

 SRV toistaa vuoden 2012 näkymät.

Liikevaihdon ja kannattavuuden jaksottumiseen ja kehitykseen vuonna 2012 vaikuttavat omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden määrä sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Omaperusteinen asuntotuotanto tuloutetaan luovutuksenmukaisen tuloutuskäytännnön mukaisesti. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2012 aikana valmistuu 451 omaperusteista asuntoa.

Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasoa (672,2 M€ 1-12/2011). Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason (10,8 M€).

 

Tiedotustilaisuus

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 8.8.2012 kello 10.30 Scandic Simonkenttä hotellin Pavilion-kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja, CFO Hannu Linnoinen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen yhtiön kotisivuilta, osoitteesta www.srv.fi.

 

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj on noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi.

 

Espoo 7.8.2012

 

Hallitus

  

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

 

Lisätietoja:

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

Jaa sivu