SRV:n johdon osakepalkkiojärjestelmiin muutoksia osakeannin seurauksena

SRV:n johdon osakepalkkiojärjestelmiin muutoksia osakeannin seurauksena

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt 17.12.2015 yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien muutoksista syyskuussa 2015 toteutuneen osakeannin seurauksena. Muutosten tarkoituksena on varmistaa, että osakepalkkiojärjestelmien piirissä olevien järjestelmän perusteella saaman edun arvo pysyy muuttumattomana. Osakeannissa annettiin 23 731 107 yhtiön uutta osaketta. Annin jälkeen yhtiön osakemäärä on 60 499 575 osaketta.

SRV-konsernissa käytössä oleviin osakepalkkiojärjestelmiin päätettiin tehdä seuraavat tarkennukset:

  1. Vuosia 2011-2015 koskevan järjestelmän piirissä on 52 avainhenkilöä. Heille on annettu 1 424 000 osakepalkkio-oikeutta, joista voimassa on 354 000 osakepalkkio-oikeutta. Viimeinen käyttöjakso päättyy 15.3.2016. Osakepalkkion viitehinta on ennen antikorjausta 6,27 €/osake, jonka ylittävä arvo osakepalkkion haltijalla on oikeus saada hyväkseen järjestelmän ehdoissa määritellyllä tavalla. Hallituksen päätöksen mukaisesti osakepalkkion viitehintaa on tarkistettu siten, että se on 5,2250 €/osake. Samalla osakepalkkioiden määrää tarkistetaan siten, että osakepalkkioita on voimassa 424 800 kappaletta.
  2. Yhtä johtajaa koskevan palkitsemisjärjestelmän perusteella hänelle on annettu 500 000 hankintaoikeutta, joista voimassa on 100 000 kpl, ja joiden käyttöaika päättyy 31.7.2016.  Hankintaoikeudet oikeuttavat hankkimaan vastaavan määrän SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita hintaan 4,80 €/osake tai saamaan hankintaoikeuden käytöstä syntyvää hyötyä vastaavan määrän osakkeita tai rahaa tai näiden yhdistelmän, yhtiön päätöksen mukaisesti. Alkuperäistä hankintaoikeuksia koskevaa viitehintaa 4,80 €/osake on tarkistettu osakeannin seurauksena siten, että uusi viitehinta on 4,00 €/osake. Samalla määrää 100 000 kpl tarkistetaan siten, että voimassa olevien hankintaoikeuksien määrä on 120 000 kappaletta.
  3. Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalaa koskevan palkitsemisjärjestelmän perusteella Juha Pekka Ojalalle on annettu 600 000 hankintaoikeutta, joiden käyttöaika päättyy 31.12.2020. Kaikki hankintaoikeudet ovat voimassa. Hankintaoikeudet oikeuttavat hankkimaan vastaavan määrän SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita hintaan 3,1374 €/osake tai saamaan hankintaoikeuden käytöstä syntyvää hyötyä vastaavan määrän osakkeita tai rahaa tai näiden yhdistelmän, yhtiön päätöksen mukaisesti. Alkuperäistä hankintaoikeuksien viitehintaa 3,1374 €/osake on tarkistettu osakeannin seurauksena siten, että uusi viitehinta on 2,6145 €/osake. Samalla määrää 600 000 kpl tarkistetaan siten, että voimassa olevien hankintaoikeuksien määrä on 720 000 kappaletta.

Osakepalkkiojärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja
tarjota heille kilpailukykyinen suoritukseen ja osakeomistuksen kasvattamiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Lisätietoja:
Katri Innanen, lakiasianjohtaja, p. 040 067 8898, katri.innanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu