SRV:n ja Mikkelin kaupungin sopimus Visulahden kehittämisestä päättyy

SRV on esittänyt Mikkelin kaupunginhallitukselle, ettei Visulahden kaupan alueen kehittämiseen ja markkinointiin liittyvää yhteistyösopimusta jatketa. Nykyinen sopimus päättyy vuodenvaihteessa.

”Visulahti nähdään kaupan toimijoiden keskuudessa mielenkiintoisena uutena alueena. Hankkeen kaupallisen konseptin menestyminen edellyttäisi kuitenkin usean tahon samanaikaista sijoittumista alueelle. Myös markkinoiden epävarmuus monimutkaistavat päätöksentekoa”, SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen sanoo.

Osaltaan epävarmuutta on lisännyt myös Viitostien perusparannuksen viivästyminen. Mikkeli–Juva-välin rahoitus ja aikataulu ovat edelleen auki uuden linjauksen ja Visulahteen johtavan uuden liittymän osalta. Kaupan näkökulmasta se tarkoittaa epävarmuutta parhaan liikepaikan houkuttelevuuden osalta.

Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa kaupan alueen markkinoinnissa sopimuksen päättymisestä huolimatta. Jatkossa SRV hakee kaupungilta tonttivarauksia tontti- ja asiakaskohtaisesti.

SRV Yhtiöt Oyj
Viestintä

 

 

Jaa sivu