SRV:n futuriikki vie keskustelun tulevaisuuden asumiseen

SRV nostaa tulevaisuuden asumisesta ja elinympäristön kehityksestä keskustelua, joka haastaa toimialan ajattelutapoja ja parhaimmillaan vie kehitystä eteenpäin. Keskustelua SRV taustoittaa julkaisemalla 25-vuotisjuhlansa merkeissä historiikin sijasta tulevaisuuskatsauksen eli futuriikin.

”Tämän vuosikymmenen tornialuehankkeemme haastavat meidät miettimään asuin- ja elinympäristömme kehitystä monipuolisesti. Olemme koonneet kirjoittajia ja näkemyksiä asumisen, yhdyskuntarakenteen ja rakentamisen eri laidoilta. Futuriikkimme on julkinen pyrkimys ymmärtää asumisen ja rakennetun ympäristön kysymyksiä psykologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta, teknologisesta ja ekologisesta näkökulmasta”, SRV:n viestintäjohtaja Taneli Hassinen sanoo.

Tulevaisuuden rakentaja -futuriikin tehtävänä on koota ulkopuolisten ja SRV:n omien asiantuntijoiden erilaisia näkemyksiä tulevaisuudesta. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara kritisoi kirjassa kerrostalolähiöiden monotonisuutta. Tutkijaprofessori Mika Pantzar puolestaan avaa kuluttajakansalaisen yksilöllistyvää kehitystä. SRV:n futuriikki summeeraa myös kansanedustaja Osmo Soininvaaran näkemyksiä kestävästä kaupunkikehityksestä.

”Tulevaisuuden kaupunkikoti on enemmän kuin neliönsä: paikka, joka muuntuu asujansa tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Samalla koti ja kodin ympäristö sulautuvat osaksi yksilöllistä elämäntapaa ja arjen elämyksellisyyttä”, SRV:n myyntijohtaja Marja Kuosma toteaa futuriikissa.

Ideariihellä jatkoa keskusteluun

Tulevaisuuden asumista ja rakentamista pohtii myös SRV:n kokoon kutsuma ideariihi, jonka jäsenet ovat eri alojen asiantuntijat Christer Haglund, Mika Pantzar, Osmo Soininvaara, Mari Vaattovaara ja Anssi Vanjoki. Ryhmän tehtävänä on hahmottaa elämisen ja asumisen sekä kaupunkiympäristön ja -rakenteen kehittymisen kannalta keskeisimmät ajurit kahden seuraavan vuosikymmenen aikana. Ideariihi aloittaa työnsä syksyn aikana.

”Pystymme asiantuntevan ja monipuolisen ryhmän avulla tuomaan suomalaiseen asumiseen uusia näkemyksiä. Siitä hyötyy suomalaisen asumisen kulttuurin kehitys ja varmasti koko toimiala. Koska SRV:n hankkeet ovat ensimmäisiä, koemme velvollisuuden raivata tietä uudelle ajattelulle”, SRV:n asiakastutkimuspäällikkö Eija Hasu sanoo.

SRV toivoo, että futuriikki yhdessä ideariihen kanssa laajentaa keskustelua suomalaisesta rakentamisesta, asumisesta ja ennen kaikkea elämisestä. Tämä auttaa suunnittelemaan ja rakentamaan toimivia rakennuksia ja ympäristöjä. Tämän päivän unelmat ovat vastauksia huomisen kysymyksiin, mikä on erityisen tärkeää asuntotuotantoa suunniteltaessa, sillä asuntokantaa rakennetaan vuosikymmeniksi eteenpäin.

SRV Yhtiöt Oyj
Viestintä

Lisätietoja: Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, puh. 040 504 3321

Tulevaisuuden rakentaja -futuriikin voi tilata mediakäyttöön Viestintätoimisto Milttonista: jukka-pekka.myllys@miltton.fi

Jaa sivu