SRV:n Baltic Pearl -kauppakeskushanke etenee Pietarissa

        
SRV Konserniin kuuluva SRV Russia ja kiinalainen Shanghai Industrial Investment 
(Holdings) Co Ltd ovat allekirjoittaneet yhteisyrityksen osakassopimuksen    
koskien Pietariin toteutettavaa Baltic Pearl -hanketta. SRV ja Baltic Pearl CJSC
allekirjoittivat hankkeesta aiesopimuksen viime vuoden joulukuussa.  
     
Perustettu yhteisyritys ostaa Baltic Pearl CJSC:ltä vuokraoikeuden 8,1 hehtaarin
alueeseen 140 000 neliömetrin kauppakeskuksen rakentamista varten. SRV aloittaa 
kohteen suunnittelun välittömästi. Rakentaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa.  
Ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. 
          
Hankkeen arvo on noin 170 miljoonaa euroa.  
                  
Kauppakeskus on osa Baltic Pearl -kehityshanketta, jossa Baltic Pearl CJSC   
kehittää runsaan 205 hehtaarin maa-aluetta Pietarin keskustan lounaispuolella. 
Suurin osa alueelle tulevista teistä ja kanaaleista sekä rakennusteknisestä   
infrastruktuurista on valmiina. Hanke sisältää yhteensä noin miljoona      
neliömetriä asuntoja, kaksi sairaalaa sekä useita kouluja ja lastentarhoja.   
Hanke on Kiinan valtion suurin ulkomainen investointiprojekti lukuun ottamatta 
öljy- ja maakaasuinvestointeja. Sen on tarkoitus valmistua 2013. 
       
SRV Yhtiöt Oyj   
                               
Hannu Linnoinen                                 
toimitusjohtaja 
                                
Lisätietoja:                                  
Veli-Matti Kullas liiketoiminnan johtaja, SRV Russia, puh. 040 501       
5280 
                                     
Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu