SRV:n avainhenkilöiden uusi kannustinjärjestelmä

 

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta SRV Yhtiöt -konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisesta osakeperusteisen kannustinjärjestelmästä.

Kannustinjärjestelmän piirissä on noin 70 konsernin avainhenkilöä. Järjestelmä on voimassa vuosina 2011-2016 ja sen palkitsevuus on sidottu SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvonnousuun.  Kannustinjärjestelmä tähtää keskeisten työntekijöiden rekrytointiin, sitouttamiseen ja motivointiin. Järjestelmä yhdenmukaistaa osallistujien edut osakkeenomistajien etujen kanssa sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja yhtiön osakkeiden omistukseen. Järjestelmä on jatkoa SRV:n v. 2008-2010 osakepalkkiojärjestelmälle.

Järjestelmä toteutetaan osakepalkkio-oikeuksina, joiden arvo perustuu SRV:n osakkeen kurssikehitykseen. Vertailukurssina käytetään tammikuun 2011 volyymipainotettua keskikurssia (6,81 euroa/osake). Vertailukurssista vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Palkkio-oikeuksia annetaan avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Palkkio-oikeuksia on neljä eri sarjaa, joiden käyttöjaksot ovat:
Sarja A: Käyttöjakso 15.3.2012 – 15.3.2013
Sarja B: Käyttöjakso 1.1.2013 – 15.3.2014
Sarja C: Käyttöjakso 1.1.2014 – 15.3.2015
Sarja D: Käyttöjakso 1.1.2015 – 15.3.2016

Kannustinjärjestelmän perusteella avainhenkilöt ovat oikeutetut saamaan SRV:n osakkeen kurssikehityksen perusteella lasketusta arvonlisäyksestä puolet SRV:n osakkeina ja puolet rahana palkkiosta meneviä veroja varten. Saatuihin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus ja sitouttamisaika.  Mikäli järjestelmän piirissä olevan henkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona saadut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Järjestelmän teoreettinen markkina-arvo on 16.2.2011 noin 2,3 milj. euroa. Teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 7,43 euroa, vertailukurssi 6,81 euroa, riskitön korko 2,5 %, ja volatiliteetti 33 prosenttia.

 ”SRV:n kannustinjärjestelmän tavoitteena on sitouttaa konsernin avainhenkilöt yhtiön kehittämiseen ja palkita heitä osakkeen arvonmuutoksesta. Koska SRV:n kehityshankkeet toteutetaan usean vuoden aikana, pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä sopii erittäin hyvin SRV:n palkitsemisjärjestelmäksi”, toteaa toimitusjohtaja Jukka Hienonen.

 

SRV YHTIÖT OYJ
Jukka Hienonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 678 898

Jakelu:
Nasdax OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

  

Jaa sivu