SRV:LLE MYÖNTEINEN VÄLIMIESOIKEUDEN PÄÄTÖS LATVIAN RAKENNUSKOHTEEN RIITA-ASIASSA

SRV:LLE MYÖNTEINEN VÄLIMIESOIKEUDEN PÄÄTÖS LATVIAN RAKENNUSKOHTEEN RIITA-ASIASSA

SRV:n tytäryhtiö SRV Terbelat Sia on ollut kantajana kansainvälisessä
välimiesoikeudessa Berliinissä riita-asiassa, joka on koskenut latvialaisen
tilaajan, SIA Juglas Jaudan kanssa tehtyä sopimusta voimalaitoksen
rakentamisesta Latviaan. SRV keskeytti työt tilaajan sopimusrikkomuksen takia
ja terminoi sopimuksen syksyllä 2007. 

Välimiesoikeus on vahvistanut SRV:n oikeuden sopimuksen päättämiseen tilaajasta
johtuvista syistä ja velvoittanut tilaajan maksamaan SRV:lle korvauksia
korkoineen yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Välimiesoikeuden päätöksen
täytäntöönpanoa on haettava Latviassa paikallisessa alioikeudessa, jossa on
myös käynnissä tilaajan samasta sopimuksesta käynnistämä riita-asia SRV:tä
vastaan. 

SRV Yhtiöt Oyj

Eero Heliövaara
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Hannu Linnoinen
varatoimitusjohtaja, CFO
050 5235 850

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu