SRV:lle myönteinen päätös hovioikeudessa

Helsingin hovioikeus on tänään antanut päätöksen SRV-konserniin kuuluvan SRV  
Viitoset Oy:n (nykyisin SRV Toimitilat Oy) ja F-Secure Oyj:n väliseen      
sopimuskiistaan. Sopimuskiista koski rakennusaikaisten sisätöiden kuulumisesta 
alkuperäiseen vuokrasopimukseen.                        

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä, jonka mukaan lisätyöt eivät  
kuuluneet alkuperäiseen vuokrasopimukseen. Oikeuden päätöksen mukaan F-Secure  
velvoitetaan maksamaan SRV:n vaateiden mukaisesti 793 230,53 euroa ja      
oikeudenkäyntikulut korkoineen SRV:lle.                     

Päätöksen tulosvaikutus on noin 0,7 miljoonaa euroa SRV:n liikevoittoon ja noin 
1,2 miljoonaa euroa tulokseen, mikäli päätös jää voimaan.            

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
Toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Marja Sarnela, Lakiasiain johtaja, puh. 020 145 5207              


Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu