SRV Yhtiöt varautuu markkinoiden vaikeutumiseen ja aloittaa neuvottelut sopeuttamisesta

SRV Yhtiöt Oyj varautuu rakennusalan markkinoiden taantumisen jatkumiseen.   
Markkinoiden kiristyminen on heijastunut SRV:n liiketoimintaan hankkeiden    
siirtymisenä sekä rakennustuotannon vähenemisenä. Lisäksi asuntomyynti on    
oleellisesti hidastunut. Näistä syistä johtuen SRV tehostaa sisäisiä      
prosessejaan ja sopeuttaa henkilöstömääräänsä markkinatilanteen mukaisesti.
   
SRV aloittaa konserniyhtiöissään sopeuttamiseen liittyvät neuvottelut. Konsernin
suomalaisissa yhtiöissä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä
ovat ylemmät toimihenkilöt ja toimihenkilöt. Samanaikaisesti aloitetaan myös  
vastaava prosessi konsernin ulkomaisissa yksiköissä.              

Käynnistettävät neuvottelut koskevat henkilöstön lomauttamisia, irtisanomisia ja
muita sopeuttamistoimenpiteitä. Vähentämistarve on korkeintaan 130 henkilöä,  
joista ulkomaan yksiköissä noin 50. Yksityiskohtaiset tarpeet ja toimenpiteet  
täsmentyvät neuvottelujen kuluessa.                       

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 202               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu