SRV Yhtiöt Oyj:n yt-neuvottelut päättyneet

SRV Yhtiöt Oyj on saanut päätökseen konsernin suomalaisia yhtiöitä koskeneet  
yt-neuvottelut. Neuvottelujen tuloksena SRV välttyi irtisanomisilta ja lomauttaa
60 henkilöä.  
                                 
Neuvottelut koskivat konsernin ylempiä toimihenkilöitä ja toimihenkilöitä.   
Alustavaksi vähentämistarpeeksi oli arvioitu korkeintaan 130 henkilöä, joista  
ulkomaan yksiköissä noin 50.                          

Lomautustoimenpiteiden lisäksi konsernin toimihenkilöryhmien kanssa neuvotellaan
lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi. Samalla toteutetaan myös eläkejärjestelyitä.

”Näillä ja konsernin muilla säästötoimenpiteillä saamme aikaan noin 6 miljoonan 
euron vuotuiset säästöt. Mahdollisten lisälomautusten tarve ja määrä arvioidaan 
kuluvan vuoden aikana markkinatilanteen kehityksen mukaan”, sanoo SRV:n     
toimitusjohtaja Eero Heliövaara. Vastaava prosessi konsernin ulkomaan yksiköissä
viedään loppuun kevään aikana.                         

Sopeuttamistoimenpiteiden taustalla on varautuminen rakennusalan markkinoiden  
taantumisen jatkumiseen. Markkinoiden kiristyminen on heijastunut        
rakennustoimialalla hankkeiden siirtymisenä sekä rakennustuotannon aloitusten  
vähenemisenä. Lisäksi asuntomyynti on säilynyt edelleen matalalla tasolla.   

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 202               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu