SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22.6.2015. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 27 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 73,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön rahoitustarpeen turvaamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseksi.

Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Osakkeiden antaminen voi myös tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 asti eikä se kumoa 15.3.2011 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta.

Lisätietoja:

Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja, p. 0400 485 555
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, CFO, p. 040 667 0906

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, yhtiön kotisivut www.srv.fi

www.srv.fi

Jaa sivu