SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden monivuotisesta kannustinjärjestelmästä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden monivuotisesta kannustinjärjestelmästä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön. Järjestelmän piiriin kuuluu 40 SRV:n avainhenkilöä.

Järjestelmän ansaintajakson, vuodet 2017–2019, avainmittareina ovat konsernin liikevoittoprosentin ja oman sekä sidotun pääoman tuottoprosentin paraneminen. Lisäksi ansaintaan vaikuttaa muita liiketoimintokohtaisia mittareita, jotka on määritelty vuosille 2017–2019. Järjestelmän tavoitteet painottuvat erityisesti vuoteen 2019.

Mittareiden täyttyessä palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa voidaan luovuttaa vastikkeetta avainhenkilöille enintään 1 000 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja luovutettujen osakkeiden arvoa vastaava määrä rahana palkkiosta maksettavia veroja varten. Kannustinjärjestelmän vaikutusaikana vuosina 2017–2019 osakkeina annettavasta osuudesta kirjattava IFRS-kustannuksen määrä on noin 5,5 miljoonaa euroa lisättynä rahana maksettavalla määrällä. Osakkeiden teoreettinen kustannus on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 5,20 euroa, riskitön korko 0,0 prosenttia ja volatiliteetti 25 prosenttia.

Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvien on omistettava kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista vähintään puolet 31.12.2020 saakka ja vähintään puolet 31.12.2021 saakka. Mikäli avainhenkilön työsuhde päättyy ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä, hänen on luovutettava osakkeet vastikkeetta takaisin yhtiölle.

 

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja, 040 562 0408, johanna.metsa-tokila@srv.fi

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

 

Jaa sivu